Daily Archives: 8 ianuarie 2012

Pierdut în traducere

Baal HaSulam, Pacea: Pentru a evita folosirea de acum încolo a ambelor limbaje – natura şi supervizorul –  între care, aşa cum am arătat, nu există nicio diferenţă privind respectarea legilor, este bine să ajungem la o înţelegere şi să acceptăm cuvintele Cabaliştilor care spun că HaTeva (Natura) are aceeaşi valoare numerică ca şi Elokim (Dumnezeu) – 86. În acest fel voi putea să numesc legile lui Dumnezeu – Mitzvot ale naturii (porunci) sau vice-versa, pentru că sunt unul şi acelaşi lucru.

Acest lucru este foarte important şi are numeroase consecinţe. În trecut, Baal HaSulam a fost acuzat ca având opinii apropiate de Spinoza şi că nu a considerat forţa superioara ca Dumnezeu, în sensul convenţional religios ci, mai degrabă, l-a comparat pe Creator cu natura, care este lipsită de raţiune şi sentimente şi se dezvoltă conform unor legi mecanice.

De fapt, este foarte interesant să vedem cum Baal HaSulam a descris atitudinea lui faţă de Creator şi natură. Aceasta ar trebui să fie şi atitudinea noastră. Dacă combinăm aceste două concepte vom obţine cel mai măreţ lucru din viaţa, descoperind faptul că Creatorul este natura în toate aspectele. Într-adevăr, suntem parte din natură, care este Creatorul.

Într-o examinare generală, descoperim că sunt doar două Mitzvot care trebuie urmate în societate. Acestea sunt numite:

  1. Primire
  2. Dăruire

Asta înseamnă că fiecare membru trebuie, prin natura lui, să primească necesităţile de la societate şi trebuie să aducă beneficiu societăţii.

Ştiinţa confirmă faptul că la fiecare nivel din natură există două forţe active opuse: La nivel inanimat se găsesc în acţiunile reciproce fizice, chimice şi mecanice, în lumea vegetală este fotosinteza, iar în nivelul animal se găsesc în celule şi organe… aceste forţe sunt revelate mai ales la nivelul uman, care aparţine lumii spirituale. Cu cât ne ridicăm mai mult, cu atât diverg mai mult una faţă de altă ca rezultat al diferenţelor în crearea abundenţei de atribute care separă rasa umană de inanimat, vegetal şi animal.

Informaţiile înţelepciunii Cabala nu sunt diferite în niciun fel faţă de datele ştiinţifice. Astfel, Creatorul şi natura sunt de fapt acelaşi lucru.

Dar aici apare o altă întrebare: există un scop preliminar în natură care determină procesul evoluţiei şi starea finală? Conform înţelepciunii Cabala, sfârşitul actului este în gândul iniţial. Haide să nu îl numim un plan ci să îi dăm un nume ştiinţific: lege. Deci, există o lege universală? În acest caz, Einstein a vorbit pe aceeaşi limbă ca Baal HaSulam şi Spinoza. A vorbit şi el, de asemenea, de unitatea naturii. Astfel, opiniile unor oameni pe care îi separă trei secole au ajuns la acelaşi numitor comun.

Haideţi să  ne întoarcem în timpurile noastre. Astăzi vorbim de garanţie reciprocă, adeziune, iubire, unitate, soartă comună, încorporare reciprocă a dorinţelor şi influenţa mediului asupra individului şi influenţa individului asupra mediului… Dacă am putea explica toate aceste concepte la nivelul legilor naturii, ne-ar fi mai uşor să diseminăm. De fapt vorbim despre o lege şi nu se poate face nimic împotriva unei legi. Toată lumea înţelege că nu are rost să ne împotrivim naturii.

Trebuie să ne adaptăm limbajul. Termenii care par religioşi, spiritual şi mistici trebuie să fie schimbaţi cu termeni şi definiţii ştiinţifice. Mulţumită acestui lucru, mesajul nostru va curge în canalul potrivit şi va fi privit ca cercetarea naturii. Situaţia generală a umanităţii de astăzi ne obligă sa facem asta.

Trebuie să trecem de la termeni Cabalişti pe care îi folosim la termeni ştiinţifici. Nu vom putea să le spunem oamenilor despre Reshimot (gene informaţionale), Lumina directă, Lumina reflectată sau HaVaYaH… Trebuie să încercăm să exprimăm toate aceste lucruri în termeni moderni, ştiinţifici, iar după aceea vom putea să ne apropiem umanitatea.

Al doilea lucru pe care trebuie să îl facem pentru această apropiere este să traducem limbajul Cabala în termeni psihologici.

Astfel, prin raţiune şi sentimente, vom îndruma mesajul nostru către oameni. Termeni tehnici, mecanismul forţelor şi legile vor trece prin creier, iar parte emoţională va fi exprimată în termeni psihologici. Astfel, vom elibera înţelepciunea Cabala de această complexitate care apare din a fi pierdut în traducere.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala 1/6/12, “Pacea”