Daily Archives: 23 decembrie 2012

Întorcându-ne la grup ne întoarcem la Lumină

Întrebare: Cum putem să facem schimbări în grup astfel încât să putem avansa ?

Răspuns: Ne-am angajat să ridicăm gradul de conştientizare a măreţiei Creatorului în prieteni, pe tot parcursul zilei, ca rugul aprins care este pe foc dar nu arde. În acest sens, toată lumea trebuie să se gândească şi să se neliniştească. Chiar dacă reuşeşti să pastrezi această preocupare mai mult decât în ziua precedentă, este deja semnificativ. Nu subestima micile eforturi, mărunţişul care se adaugă unui cont mare. Acestea sunt adăugiri care contează.

Să presupunem că acum, când sunteţi impresionaţi, decideţi din toată inima să avansaţi la măreţia Creatorului, chiar dacă gândurile voastre în timpul zilei asupra a ceea ce este important, depind de Creator şi grup, prin aceasta aţi obligat deja prietenii să vă încurajeze: Vă rog, aduceţi-mi aminte cât de mult puteţi, fără încetare, astfel încât deficitul de măreţie a Creatorului va creşte în mine.

Voi ar trebui să cereţi acelaşi lucru de la El. Numai prin intermediul grupului puteţi să vă treziţi. Stabiliţi această cerere interioară in timpul cursului şi aceasta crează un deficit în voi. Prietenii vă vor ajuta numai atunci când vă veţi întoarce spre ei dar, de fapt, cererea voastră este un deficit în contrast cu Lumina.

Orice altceva a fost creat ca o iluzie. Creatorul este ascuns în grup şi se revelează acolo, dar, de fapt, este tot dorinţa voastră de a munci permanent.

Grupul este în interiorul vostru, chiar dacă poate părea că este extern.  Voi evocaţi prietenii pentru a aduce iluzia exterioară mai aproape de tine, devenind un vas în care Creatorul este revelat.

Întrebare: Deci, cine sunt eu pentru a cere ajutor ?

Răspuns: Grupul, deoarece nu puteţi spune că sunteţi voi, încă. Dar, imaginaţi-vă că grupul sunt vasele, dorinţele mele, cântecele mele, separate de mine. Va veni un timp când veţi solicita Creatorului să vi le dea, din nou, precum este spus: Sunt fraţii mei, pe care-i caut.

Deci, trebuie să facem eforturi zi de zi, care ar trebui să fie simţite mai puternic şi mai clar. Voi nu ştiţi ce etape vor urma, dar veţi avansa până ce veţi simţi că vasul întreg este al vostru, că dorinţele prietenilor sunt esenţa voastră, că totul este intern. Când veţi înceta să vedeţi prietenul în exteriorul vostru, veţi începe să-l simţiţi în interiorul vostru, ca o mama ce-şi simte bebeluşul, chiar dacă el a crescut.

Partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 20.12.2012, Înţelepciunea Cabalei şi Filozofie

Mulţumesc psihologi, adio filozofi

Baal HaSulam, Întelepciunea Cabalei şi Filozofia : Nu numai că este un loc greşit pentru a discuta  cu ei presupunerile lor fabricate, timpul partizanilor acestor puncte de vedere a trecut deja şi autoritatea lora fost revocată. Noi trebue să mulţumim experţilor în psihologie materialistă pentru asta, au construit baza lor pe ruine antice, câştigând favoarea publicului.  Acum, toată lumea admite nulitatea filozofiei, deoarece nu a fost construită pe fundamente concrete. Prin urmare suntem recunoscători psihologiei materialiste pentru că ne-a predat lovitura mortală.

Acesta este un subiect sensibil. În acel timp, filozofia a încercat să domine poporul evreu şi să ia locul Înţelepciunii Cabalei. Psihologia părea să păstreze locul Întelepciunii Cabalei, în timp ce filozofia îşi atingea scopul. Dar în cursul secolului 20, psihologia s-a uzat complet.

Pentru a sări pe masă este necesară o săritură mai înaltă decât masa. Prin urmare, nu putem investiga omul, fără a ne ridica deasupra lui. Cât timp psihologii au studiat tendinţele naturale de animal ale omului, au reuşit. Ei chiar au reuşit să identifice şi să organizeze piramida dorinţelor descrisă de Abraham Maslow.

Acestea sunt mici revelaţii. În prezent, totuși, când psihologii încearcă să pătrundă puţin mai profund, întâlnesc o mare confuzie. Problema aici este că, spre deosebire de ştiinţele exacte care studiază legi fixe care nu se schimbă, psihologia se ocupă cu evoluţia legilor. Aceasta deoarece o persoană este în continuă schimbare, mai ales în vremurile noastre. Deci, rezultatul studiilor devin rapid depăşite. După mai mulţi ani, cercetătorii şi subiecţii lor se schimbă şi nu mai sunt cine erau iniţial.

Astfel, psihologia nu are un fundament concret. Nu este o ştiinţă exactă, ci o combinaţie de diverse studii mici, înguste, limitate, individuale. Deci, în final astăzi, atunci când filozofia a devenit un cuvânt murdar, psihologia este, de asemenea, epuizată. Suntem, acum, pe linia de sosire.

 

Partea a patra a lecţiei zilnice de Cabala, 20.12.2012, Înţelepciunea Cabalei şi Filozofia