Daily Archives: 14 aprilie 2013

Care este sursa de energie?

În înţelepciunea Cabala, atunci când vorbim despre „materie”, noi ne referim la dorinţă. La un nivel fundamental, dorinţa este doar o acţiune inanimată de auto-conservare, cea mai „leneşă” dintre dorinţe. Se mulţumeşte să menţină doar structura sa, pe care nimic nu trebuie să o dăuneze sau să ajute. Esenţial este să rămână aşa, întotdeauna. Este dorinţa simplă, respingerea veşnică a oricărei dezvoltări.

Ca un flux de apă, dorinţa la nivelul mineral este de a aspira la o viaţă mult mai stabilă şi cea mai stabilă este mai jos. Problemele încep doar atunci când dorinţa se dezvoltă, devine „mai grea”, precum elementele de la sfârşitul tabelului periodic a lui Mendeleev. Ele nu sunt mai stabile, sunt doar pregătite să „ilumineze”, să emită radiaţii.Sunt momente când ele se descompun.

În general, din punct de vedere tehnic, toată tehnologia noastră este bazată pe nivelul mineral. Recent, noi am început să intrăm în celulele vii cu ajutorul biotehnologiei. Până în prezent, noi am fost satisfăcuţi de nivelul cel mai de jos al materiei, care se întâmplă a fi foarte bogat şi mare. Acest lucru nu este de a respinge ceva, ci mai degrabă este posibil să-l utilizeze într-o manieră diferită.

De exemplu, conectând metalele, obţinem rezultate minunate. Chiar şi semi-conductoarele şi componentele sistemelor electronice sunt rezultatul aliajelor metalice datorită adăugării sau scăderii de electroni, a diferenţelor dintre substanţe. Pe scurt, numai la nivelul mineral ne folosim de o varietate de forme şi unele nu sunt încă, cunoscute şi, în ceea ce priveşte nivelul vegetal, suntem, în întregime, amatori.

Întrebare: De ce există, în mod special, un potenţial de putere în nivelul mineral ? Exploziile nucleare, procesele stelare – se pare că au o dorinţă de odihnă?

Răspuns: Nivelul vegetal absoarbe substanţele din mediul înconjurător şi le utilizează pentru a se dezvolta, dar nivelul mineral nu vrea decât să se păstreze. Starea ideală, deoarece este un mediu stabil în care, de asemenea, este stabil şi, dimpotrivă, influenţa mediului nu îl dezvoltă. Mai degrabă, se rupe, distruge şi se „omoară”. Plantele absorb ceea ce le este util şi emit ce este dăunător, deci, se dezvoltă.

Chiar dacă nivelul mineral emite sau expulzează ceva, nu este decât maniera de a rămâne mai mult, mineral. Substanţele radioactive se opresc, în final, din radiere, chiar dacă asta poate dura sute şi mii de ani, deoarece nivelurile inferioare procesează progresul în ritmul cel mai lent. În orice caz, toate acestea tind spre repaus, emiţând doar ceea ce nu le ajută a se menţine în starea statică.

Deci, energia care provine din natură, este derivată din comunicarea dintre Lumină şi vas sau, cu alte cuvinte, dintr-un conflict între contrarii. Dacă putem crea o rezistenţă între plus şi minus, obţinem energie şi o utilizăm. Este ceea ce se întâmplă cu energia nucleară. O realizăm cu ajutorul rezistenţei şi, dacă această rezistenţă nu există, în contrast, noi putem să le opunem una împotriva alteia şi să provocăm o explozie.

Altfel, într-o explozie atomică, în primul rând, există o activare a unei explozii regulate, care aduce două părţi opuse, în acelaşi timp, în punctul în care vor începe să emită energia unei explozii nucleare. În mod evident, ofer o descriere primitivă a acestui proces, numai cu titlu de exemplificare şi nu în detaliu.

De aceea, dacă există o lipsă a rezistenţei atunci când contrariile se întâlnesc, asta conduce la un „scurt circuit” şi distrugere. În Cabala, această rezistenţă este numită ecran (Masach). Atunci când avem un ecran, vom obţine o energie pozitivă pentru munca spirituală şi când nu avem ecran, Lumina intră în substanţa dorinţei şi o arde.

Întrebare: De ce este eliberată o energie intensă printr-o explozie nucleară la nivelul mineral al naturii ?

Răspuns: Într-adevăr, această energie distruge vegetaţia şi animalele, obligându-le să se întoarcă la nivelul mineral. Aceasta se produce deoarece nivelul mineral este nivelul de bază al dezvoltării. Totul porneşte de aici şi este pregătit de distrugere, totul revenind la sursă.

Cu toate acestea, în toate cazurile, principala sursă de energie este Lumina, kli (dorinţa) şi rezistenţa dintre ele. La fiecare nivel, noi putem să utilizăm această energie dacă vom controla situaţia. La ora actuală, noi nu putem controla procesele decât la nivelul mineral. Referitor la alte niveluri, nu am învăţat, încă, să le utilizăm, pentru că nu ştim şi nu suntem conectaţi la sursa vieţii. Noi avem, în mâinile noastre, doar plus şi minus la nivel mineral şi, la alte niveluri, trebuie să fim similari cu viaţa reală, ceea ce înseamnă un ecran cu Lumina Reflectată.

Prin urmare, astăzi, noi nu înţelegem mecanismele profunde care sunt caracteristice lumii vegetale şi celei animale.  Este adevărat că noi studiem diverse fenomene, dar nu atingem esenţa, forţa vitală interioară. Ea ne scapă, deoarece este elaborată în conformitate cu spiritualitatea.

Deci, viaţa este un fenomen unic. Toate condiţiile sunt realizate astfel că nu există decât un singur loc în creaţie, ca un punct în inimă, unde nivelul mineral se dezvoltă în vegetal. Toate componentele şi factorii de aici la infinit sunt conectate între ei pentru a trezi dezvoltarea vegetală, animală şi vorbitoare pe Pământ. În acest sens, putem spune că Pământul se găseşte în centrul Universului.

 

Partea a patra a Cursului zilnic de Cabala, 10.04.2013, „Introducere în cartea Zohar”

Naşterea este o descoperire din întuneric

Dacă suntem uniţi în dragoste reciprocă în grup, toată lumea ar trebui să simtă ceea ce simt ceilalţi. Atunci, nu ar fi posibil ca cineva să se simtă bine şi altul să se simtă rău, toată lumea va simţi ceea ce se întâmplă într-o singură inimă. Cei care nu împărtăşesc preocuparea generală, nu vor simţi bucuria generală care rezultă.

Noi nu ştim de ce Creatorul creează, brusc, situaţii în care, anumite persoane, sunt mai conectate decât altele. Asta depinde de numeroşi factori şi, în special, de pregătirea tuturor şi de măsura în care ei simt că este grupul lor. În acest caz, chiar şi oamenii care au făcut mereu parte din „Egipt”, ceea ce înseamnă că par să-i afecteze pe „fiii Israel”, care suferă din cauza lor, au, acum, posibilitatea de a progresa spre spiritualitate.

Aceste două părţi ale grupului au o şansă egală de a progresa şi devine clar că sunt două feţe ale aceleiaşi „monede”, stări. Cei care nu se găsesc, fizic, în întuneric, pot să se simtă ca şi cum ar experimenta cu adevărat suferinţa generală, graţie adeziunii lor la cei ce au primit lovitura. Ansamblul grupului mondial nu poate simţi aceeaşi problemă fizic, dar totul depinde de adeziunea noastră, conexiunea între prieteni.

Atunci, toată lumea simte o durere străină, precum o boală a unei persoane iubite. Întregul grup poate împărţi aceeaşi durere. Toată lumea poate să o facă, dacă ne corectăm, creştem mai puternici şi ne ridicăm. Atunci, valurile preocupărilor noastre, diferite tipuri de unde, bune şi rele, se răspândesc în toate sensurile şi vor face un „zgomot” în lume, care poate fi vesel sau înfricoşător. Atunci, starea generală va fi corectată cu noi.

Lumina se naşte în întuneric. Astfel, există un rezultat opus la toate problemele critice. Starea următoare este născută în întuneric şi fiecare naştere este opoziţie. Este mereu precum o descoperire dintr-un impas.

Prima parte a Cursului zilnic de Cabala, 04.04.2013, Shamati  36