Daily Archives: 16 aprilie 2013

Unica muncă a adaptorului spiritual

În spiritualitate, o fiinţă umană este partea care coordonează între Creator şi creatură. Este numită, de asemenea, „Israel”, ceea ce înseamnă direct spre Creator (Yashar-El). Este spus:”Sunteţi numiţi Adam (om) şi nu naţiunile lumii.” La urma urmei, Masach (ecran), oferit pentru întreaga umanitate este adevăratul „eu”, fiinţa creată în mine. Eu iau Aviut (grosime) de la „naţiunile lumii”, Lumina de la Creator şi o să construiesc un Masach în raport cu acestea.

Scopul fiecărui Partzuf superior este, de fapt, a fi un „adaptor”, un „conector”, tranziţia care nu are nimic propriu, doar adaptarea la nevoile altora. Aceasta este munca mea, numirea mea. Toţi cei care au un punct în inimă trebuie să facă asta, aceasta este ceea ce studiem.

Întrebare: Ce putem depăşi prin asta ?

Răspuns: Trebuie să depăşim întreruperile care ne împiedică să ajutăm lumea şi, prin urmare, să oferim mulţumire Creatorului. Conform fabulei, El a vrut, cu adevărat, să dăruiască Tora, ceea ce înseamnă metoda corecţiei, „naţiunilor lumii” şi poporul Israel a primit-o doar ca un punct de tranziţie, ca un adaptor şi ca un conector.

Naţiunile lumii au vasele, Luminile sunt deasupra şi poporul Israel, cei cu puncte în inimă, trebuie să se adapteze între ele. Deci, se pare că suntem Partzuf superior, adaptorul sau, cu alte cuvinte, un Masach şi Lumina Reflectată. Trebuie doar să depunem efort şi nimic mai mult. Dorinţa noastră este scăzută în raport cu dorinţa naţiunilor lumii şi este scris: „Sunteţi puţin printre naţiuni.” Noi suntem puţin nu cantitativ, dar în ceea ce priveşte dorinţa de primire, deoarece Aviut a noastră aparţine nivelului Bina şi am primit toate adăugirile, după ruptură.

Singura noastră desemnare este de a servi Malchut, ceea ce înseamnă dorinţa tuturor naţiunilor lumii şi de a construi cel de-al treilea Templu de la ei. Noi va trebui să umplem toate dorinţele şi pasiunile spirituale care vor fi revelate în ei.

Deci, este scris:”Înţelepciunea naţiunilor lumii – crede, Tora în naţiunile lumii – nu crede”. Vasele lor trebuie să primească Lumina de Hochma şi Tora este metoda corecţiei care există doar în poporul Israel, care este ales pentru a evoca Lumina care Reformează, pentru a ne corecta, pentru a calcula lucruri în ceea ce priveşte Masach şi pentru a aduce naţiunile lumii la Lumina de Hochma.

Noi stabilim conexiunea şi sistemul şi naţiunile lumii furnizează dorinţele.

Întrebare: Această misiune nu pare prea dificilă. Avem doar să transmitem ceva naţiunilor lumii ca mesageri; ce este atât de dificil în munca acestui „adaptor”?

Răspuns: În primul rând, la nivelul strămoşilor, am fost rupţi de vasele de AHP, adică am părăsit Babilonul după ce am corectat vasele noastre care aparţiuneau de GE. Apoi, la nivelul fiilor, am corectat AHP al nostru prin exiluri, mai ales exilul din Egipt şi am primit un vas întreg, dar cele două părţi sunt ale noastre, deoarece aparţineau nivelului de Bina şi nu este de ajuns. Astfel, după ieşirea din Egipt, cucerirea pământului Israel şi construcţia Templului, întregul nostru vas a fost distrus şi a căzut la nivelul tuturor naţiunilor lumii, al patrulea şi ultimul exil.

          

Acum, trebuie să începem să corectăm lucrurile, dar nu aceeaşi corecţie ca mai înainte. Atunci, nu am trecut prin spargere, iar astăzi trebuie să luăm vasele noastre din „naţiunile lumii”. Este, deja, mult de muncă. În plus, reprezentanţii naţiunilor lumii ni se alătură. În primul rând, trebuie să ne reconstruim într-un singur vas, aşa cum am fost odată, iar apoi vom începe să muncim cu „naţiunile lumii”, deoarece conexiunea există deja din timpul exilului.

Astfel, chiar dacă noi începem corecţia noastră acum, trebuie să treacă pe la ei şi astfel, noi nu doar ne reconstruim, dar şi să includem toată lumea în corecţie şi ne ridicăm la niveluri mult mai înalte. Când Israel se ridică din nou, naţiunile lumii îl urmează imediat şi apoi ele au cui să ceară, dar de această dată, pentru adevăratul AHP şi nu pentru AHP „subdezvoltat” de Bina.

Astfel, rolul „Israel” este de a lua lipsa „naţiunilor lumii” şi, împreună, să se ridice spre Creator şi să pregătească vasul Shechina (Divinitate) pentru aceasta. Este construit din diferite dorinţe ale naţiunilor lumii, indiferent în ce măsură sunt pregătite. Ceea ce contează este ca ele să simtă că umplerea de sus trece prin noi. Atunci, ele sunt în măsură să adere la noi şi să-l primească.

Astfel, noi aducem mulţumire Creatorului. Întrucât El a promis să dăruiască Tora, adevăratele vase de recepţie iar noi nu suntem decât mijlocul de corecţie a acestor vase. Deci, este clar cât de important este de a disemina peste tot în lume. „Tora” este un sistem general, inseparabil, care se relevă peste tot. Se pare că noi suntem conectaţi la o reţea şi nu ne putem desprinde şi scăpa. Această reţea, conexiunea dintre oameni, este „Tora”. Există la toate nivelurile de-a lungul drumului spre conexiunea absolută, când toată lumea va deveni „ca un singur om într-o singură inimă”. Tora este vasul, în general, şi Lumina generală în ea este numită Creator. Astăzi, trebuie să corectăm dorinţa de primire pentru a ne conecta deasupra ei, în dăruire reciprocă la Creator.

 

Partea a doua a Cursului zilnic de Cabala 11.04.2013, Zohar