Daily Archives: 6 mai 2013

Congresul din New Jersey: Uniţi în unul

Întrebare: Congresul din New Jersey va avea loc curând. Noi înţelegem că totul depinde de pregătire. Cum trebuie să se pregătească, pentru această întâlnire, prietenii din întreaga lume

Răspuns: Mai întâi, ne conectăm la congres în scopul de a ajunge la unitate, Arvut, fuziunea dintre noi, toate aceste condiţii sunt necesare pentru a descoperi Forţa Superioară care controlează lumea şi construieşte întreaga realitate. Este scopul de a învăţa înţelepciunea Cabala. Este special concepută pentru a găsi această Forţă Superioară. Înţelepciunea Cabala este revelaţia Forţei Superioare pentru fiinţele create, cum a scris Baal HaSulam în articolul „Esenţa înţelepciunii Cabala”: „Această înţelepciune nu este nici mai mult nici mai puţin decât o succesiune de rădăcini care se întind prin intermediul cauză şi efect, prin reguli fixe stabilite, reunite într-un scop unic şi exaltat descris ca „revelaţia Divinităţii Sale creaturilor din această lume”.

Acesta este motivul pentru care ne reunim la congres: să construim condiţiile graţie cărora Creatorul se va revela. Descoperirea Creatorului de către fiinţele create este obiectivul înţelepciunii Cabala. Aceasta este realizată prin unitatea dintre noi. Este ceea ce dorim să atingem la Congres şi trebuie să ne gândim la asta.

Forţa pe care o descoperim este forţa dăruirii şi dragostei. „Creatorul” se află la baza dăruirii şi dragostei. El este bun şi binevoitor deoarece bunăvoinţa este caracteristica cuiva care face bine. Şi „nu este altceva decât binele care face bine”.

Pentru a-L dezvălui, trebuie, de asemenea, să primim două detalii de percepţie:

● Nu este nimeni ca noi, un singur om cu o singură inimă;

● Fiecare dintre noi este bun şi binevoitor pentru toţi ceilalţi.

În acest mod, realizăm o „legătură” unde Creatorul se poate revela conform legii echivalenţei de formă. Când relaţiile dintre noi sunt ajustate pe principiul „binele care face bine”, atunci Binele de Sus care Face Bine se va manifesta printre noi. Astfel vom revela Creatorul în fiinţele create devenind Shechinah, adică „locul” unde El locuieşte.

Aceasta vrem să descoperim prin lumea prezentă la Congres, care va avea loc într-o săptămână. Aceasta trebuie să pregătim. Trebuie să spunem că congresul va fi unic în scopul său. O mare varietate de participanţi se vor întâlni şi este un lucru bun. Diversitatea dă putere unităţii.

Sper că vom putea să ne conectăm în mod corect şi că vom simţi că aparţinem acestei unităţi la care trebuie să ne întoarcem, să fim integraţi, să fim ca înainte. Astfel, în sânul acestei unităţi comune, Creatorul va fi descoperit şi descoperirea acestei Forţe Superioare va rezolva toate problemele noastre, fizice şi spirituale.

 

Partea a patra a Cursului zilnic de Cabala, 01.05.2013, „Garanţia reciprocă”