Monthly Archives: noiembrie 2013

Faceţi alegerea corectă şi veţi fi binecuvântaţi

Întrebare: Când iese din deşert o persoană, dacă totul este conform voinţei Creatorului?

Răspuns: Nu este totul conform Creatorului, deoarece, dacă ar fi fost astfel, de ce ar fi creat El întreaga creaţie? O persoană primeşte un element numit liber arbitru şi, folosindu-l, fiinţa creată determină că este independentă. Este motivul întregii creaţii, doar pentru acest punct, acest discernământ. Toată munca noastră constă în a-l dezvolta şi tot restul nu contează deloc, deoarece, totul este de fapt, în numele Creatorului.

Creatorul se joacă cu diferite condiţii în jurul nostru dar, încearcă să ridice fiinţa creată prin asta, astfel încât să fie asemenea Lui. Deci, pe de o parte, Creatorul controlează fiecare stare, desigur. Pe de altă parte, dominaţia Sa este până la un anumit punct, în care trebuie să alegem. În momentul în care am ajuns la această linie şi trecem prin patru faze de dezvoltare, deoarece fiecare stare are propria HaVaYaH, totul depinde de răspunsul nostru, dacă utlizăm toate mijloacele care ne-au fost date pentru a ne întări prin susţinerea grupului, conform “ cel care alege mediul bun de fiecare dată”.

Noi trebuie să devenim mai puternici prin suportul grupului, să cer ca prietenii să mă impresioneze mai mult, să ajung la ei mai mult. Dacă fac acest lucru, asta înseamnă că am împlinit liberul meu arbitru şi că merit progresul. Astfel, în conexiunea care este atinsă între noi, descopăr sistemul şi înţeleg, mă înţeleg cu sistemul ca un tot. Prin sentimentul de unitate cu sistemul, de fapt, mă simt mai aproape de sentimentul de Creator.

Apropiind şi unind cele două contrarii – întreg sistemul şi eu într-un tot – mă pregătesc să simt discernăminte, care sunt toate numite Creator. Deoarece, Creatorul este mereu revelat între două puncte opuse, fiind deasupra, conectorul general din interiorul lor. Eu am mereu liber arbitru! Dar, dacă nu îl utilizez în momentul potrivit, forţa naturii, numită planul natural de evoluţie (în timpul său), începe să funcţioneze şi să îmi organizeze condiţii diferite. Apoi, pierd liberul arbitru pe care-l aveam mai devreme şi întâlnesc, deja, condiţii diferite. Asta înseamnă că, Creatorul a retras o anumită literă, un înger care mi-a fost trimis şi plasează o altă literă în loc, un alt înger dificil.

Atunci, avansez conform unui nou model, în cadre diferite. Creatorul mă luminează într-un nou model, o literă diferită şi atunci, sunt sub dominaţia unei noi Providenţe, în care trebuie să fac, de asemenea, propriile alegeri libere. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată.

În final, după toate literele, trebuie să iau litera Bet, adică o binecuvântare. Asta înseamnă că, trebuie să înţeleg că am nevoie de forţa superioară pentru a aduce pacea între noi.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala,  25.11.2013, Scrierile lui Rabash

Cartea Zohar şi noua generaţie

Întrebare: În cadrul diseminării pe scară largă, suntem angajaţi mai ales în metoda integrală. Dar, cu aceasta, am adoptat o nouă versiune a Cărţii Zohar cu comentariul lui Baal HaSulam. Care este rolul Carţii Zohar faţă de marele public?

Răspuns: Presupun că timpul va veni şi, cu el, vor veni inteligenţa şi înţelegerea, după conferinţele de introducere şi evenimentele pe care le vom organiza pe tema educaţiei integrale, vom putea aduce oamenii la sursă, la înţelepciunea Cabala. Deoarece, numai de acolo vom avea cunoaşterea, înţelegerea, puterea, adevărul şi obiectivul.

În toate cazurile, noi trebuie să facem acest lucru, să revelăm ştiinţa, înţelepciunea, logica şi baza conceptuală oamenilor. De unde, cum şi de ce avem metoda? Depinde de noi să explicăm acţiunea forţelor naturale în mod ştiinţific, pentru a explica că, Creatorul este o caracteristică şi nu o credinţă într-un fel de spirit. Deci, treptat, noi educăm generaţiile, vom preda psihologia interioară de grup, avansăm prin învăţare şi vorbim despre forţele care acţionează în noi, despre beneficiul care este posibil să se producă din conexiune. Astfel, îi vom face pe oameni să înţeleagă ce este înţelepciunea Cabala.

Toate articolele sociale ale lui Rabash explică cum ne conectăm corect, pentru a descoperi în noi un nou tip de senzaţie care poate fi numit Creator. Aceasta este ceea ce scrie Baal HaSulam în articolele sale. Cum asimilăm înţelegerea realităţii noastre în conştiinţă, într-un cadru, care poate fi controlat şi înţeles prin filtrele absorbţiei noastre? Acesta este un material ştiinţific, foarte empiric.

Nu este întâmplător că Baal HaSulam a respins filozofia în tot ceea ce este bazat pe ştiinţa spirituală. Deci, vrem, de asemenea, să acţionăm în mod raţional şi să aducem lumea întreagă la o abordare de acest gen. În primul rând, depinde de noi să fim conştienţi de asta in mod corect. Dar, în esenţă, scopul este să o transformăm în cunoştinţe comune.

Şi aici, este logic că, printr-o abordare raţională, veţi urca permanent la o stare necunoscută. Aceasta este abordarea corectă: la fiecare etapă, scăpăm de limitele noastre precedente. Nu suntem pregătiţi să o facem noi înşine, dar există un nivel mai ridicat de unde tragem forţa care ne dezvoltă şi ne atrage spre ea.

Este un fapt ştiinţific. Conform datelor ştiinţifice, este ceea ce se întâmplă în evoluţia naturii, în lumea noastră.

Şi, pentru a explica asta oamenilor, avem nevoie de Cartea Zohar, chiar simpla citire într-un cerc cu studiu ştiinţific raţional a legilor evoluţiei, religii, credinţe, substanţa creaţiei, percepţia realităţii şi aşa mai departe. Veţi vedea că reacţia noastră la studiul separat, va fi corectă şi utilă în cazul în care reprezintă pregătirea pentru citirea Cărţii Zohar şi, la un nivel inferior, Studiul celor zece Sefirot.

În Cartea Zohar se găseşte intensitatea de care avem nevoie, este atât de puternică, încât trebuie să o primim în “porţiuni mici”, iar apoi noi vom începe să descoperim despre ce vorbeşte această carte. Trăim într-o generaţie care este pregătită să descopere ceea ce cabaliştii, începând cu Rabbi Shimon şi Baal HaSulam nu au descoperit. Acest lucru le-a fost refuzat, datorită perioadei de exil pe care au traversat-o. Dar noi, începând de astăzi, conform a ceea ce a scris Baal HaSulam, suntem în pragul de răscumpărare, deoarece este prima dată când suntem pregătiţi să folosim potenţialul Cărţii Zohar.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 24.11.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

O linie pentru a ne ridica la gradul uman

Este scris:” O mie vin să studieze, dar unul singur iese la Lumină”. De ce doar unul este recompensat cu Lumina? În plus, acest raport exista în trecut, dar acum totul s-a schimbat. Şi totuşi, vedem că oamenii nu mai au răbdare. Ei nu pot să accepte că întreaga lor viaţă este dată în unicul scop de a veni la Lumină şi a intra într-o dimensiune Superioară. Altfel, nu există niciun motiv de a trăi pe acest pământ.

Suntem, toţi, în linie pentru a ne ridica la nivelul de om, la un grad spiritual. Dar noi nu suntem de acord cu asta, credem că există alte activităţi importante în afară de acest lucru şi astfel părăsim acest drum. Totul depinde de importanţa obiectivului şi este măsurat de numeroase „căderi”, adică de „intrări şi ieşiri”, aşa cum este pus:” Şi de la Sion, Tora va ieşi”. Este atunci când o persoană „iese”, iar spiritualitate, dorinţa pentru ea, este trezită.

Datorită dorinței,dezvoltată în aceste intrări şi ieşiri şi în special în ieşiri, o persoană atrage Lumina care Reformează. Puţin câte puţin, inima este de acord să accepte aceste schimbări. Eforturile sunt acumulate, adăugate în cont, până ce ele formează o mare sumă, adică, plata primei corecţii de care are nevoie o persoană.

Acelaşi proces se repetă la toate gradele, dar persoana are experienţă şi ştie cum să acţioneze: cum să depăşească prin credinţa deasupra raţiunii, sub ce formă munceşte. Ea crede în sfaturile înţelepţilor, înţelege că, progresul nu este posibil decât prin garanţie reciprocă, conexiune şi unitate. Astfel, ea se concentrează corect asupra eforturilor sale şi poate ajunge, mai devreme, la valoarea necesară în contul său spiritual.

Este spus că „oate porţile sunt blocate, mai puţin poarta lacrimilor”. „Lacrimile” (Dmaot) indică necesitatea „plăţii” (Danim) adică, eforturile şi durerea, o mare dorinţă pe care Lumina Superioară să o poată influența și corecta: să-i dea o intenție pură de dăruire, la care o persoană nu poate ajunge singură.

Şi doar exemplul prietenilor ajută în acest sens.

Din pregătirea Lecţiei zilnice de Cabala, 27.11.2013

A aparţine adevărului absolut

Întrebare: Cum simţim Creatorul? Există un sentiment de recunoştinţă că El ne-a creat sau altceva?

Răspuns: Dacă nu aveţi vase spirituale, atunci nu este nici o senzaţie a Creatorului şi este imposibil de explicat acest lucru. Senzaţia de Creator este un sentiment de apartenenţa la adevărul absolut, dincolo de orice îndoială, deasupra problemelor şi vă separă de toate calculele voastre meschine! Voi descoperiţi o perfecţiune “absolută”. Şi, această perfecţiune este dincolo de toate estimările voastre precedente.

Întrebare: Înseamnă că, acest sentiment este detaşat de conexiunea mea la prieteni?

Răspuns: Pe de o parte, este detaşat şi, pe de altă parte, în ciuda acestui lucru, graţie conexiunii cu prietenii, simţiţi o uşoară atingere a senzaţiei de Creator. Cum este spus: Exodul 33.23: “Şi veţi vedea din nou spatele Meu, dar faţa Mea nu se va vedea”. Dar, deja puteţi ghici că este ceva dincolo de Kelim-urile voastre, dincolo de proprietăţile voastre. Deci, întrebarea este: Cum este posibil să se evalueze ceva dincolo de Kelim-urile mele? Dar, este modul în care Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare), Achoraim de Elyon este revelat.

Dar, importantă este linia de mijloc, fără ea, fără acest contact momentan cu Creatorul, realizările voastre nu valorează nimic. Chiar dacă am realiza pacea totală şi Grădina Edenului pe Pământ şi totul ar părea minunat, toată această idilă nu ar valora nimic. Deoarece, în final, trebuie să realizăm un anumit nivel de alipire la forţa superioară care este deasupra noastră.

Ca un fir electric necesar doar pentru a dezvălui electricitatea. Electricitatea nu “circulă” în fir, dar trece în jurul firului ca energia unui câmp electromagnetic, adică energia trece alături de fir şi nu în interiorul lui. Şi firul este pentru că energia se poate revela alături de el. Este acelaşi lucru cu prietenii, care sunt materia prin care Creatorul trebuie să se dezvăluie.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 21.11.2013, Cartea Zohar

O privelişte minunată de la nivelul superior

“Cercurile” sunt darul care vine de sus. Dar, când acest dar ajunge la noi, dorinţa de primire, care nu este echivalentă cu forma sa şi nu este capabilă să primească caracteristicile sale, este percepută de noi ca fiind ceva rău. Este ca atunci când mama te obligă să faci ceva ce nu vrei. Ea este bună pentru tine, dar pare că este ceva rău.

Rolul nostru este de a trece prin atât de multe “linii”, atâtea capilare din corpul nostru colectiv, că vom ajunge în fiecare celulă. Fiecare corp viu funcţionează la fel. Întreaga creaţie, mineral, vegetal şi animal există în armonie minunată și completă între “cercuri” şi “linii”. Avem nevoie doar să corectăm atitudinea unei persoane. Şi, această corecţie trebuie să înceapă de jos, din straturile inferioare. Noi vedem că schimbările au început deja de sus, va fi necesar ca guvernele să facă “cercuri”, pentru distribuirea de beneficii pentru toată lumea, precum securitatea socială şi aşa mai departe. Dar, toate acestea vin de sus, sub formă de “cercuri” – ca în lumile superioare, ca şi în lumea noastră. O naţiune corectată este aceea care organizează munca sa sub forma unui cerc în ceea ce priveşte oamenii.

Prin urmare, trebuie să începem educaţia integrală de la stratul cel mai de jos. În primul rând, pentru să suferă mai mult decât toată lumea şi, îmbunătăţirea stării lor nu este posibiliă decât prin Lumina care Reformează. Ei nu au nimic altceva pe ce să se bazeze şi noi putem să ajungem la ei. În plus, corecţia trebuie să fie de jos în sus, lipsurile şi dorinţele cele mai mici şi cele mai simple, care încep să se conecteze sub forma unui cerc. Atunci când sunt conectat cu un grup de zece, cu grupul meu, eu îl împlinesc cu asta. Grupul, care se transformă într-o unitate completă, un “1”, se ridică la un nivel superior, la un nou nivel calitativ şi începe să funcţioneze ca o linie în cercul care există la un nivel superior.

Noi ne ridicăm întotdeauna astfel. Un cerc care este construit în noi la un nivel inferior este echivalent cu o legătură directă la etapa următoare. Astfel ne ridicăm tot timpul, transformând linia în cerc. În momentul în care vom fi conectaţi la un cerc, vom atinge plenitudinea şi vom primi dăruirea, Lumina. Nu ne va lipsi nimic. Cum scrie Baal Hasulam în articolul “Ascunderea şi revelarea Creatorului”, o persoană vede prieteni care suferă de boli, de sărăcie şi, după corectare, vede dintr-o dată că ei toţi au succes, sănătate şi bogăţie. O astfel de schimbare are loc în momentul urcării la un nou nivel, o nouă stare. Noi nu înţelegem cum este posibil acest lucru, dar asta se va întâmpla. Nu există alt mijloc de corectare a lumii cu excepţia corectării percepţiei. Dăruirea infinită există în lume, trebuie doar să urcăm şi să vedem lumea întreagă de la un nivel superior. Nu încerca să faci un fel de modificare sau corectare în lume la nivelul tău, nu va fi util. Cu cât investeşti mai mult, cu atât vei avea mai mult de suferit şi de pierdut.

Din partea a treia a Lecţiei zilnice de Cabala, 11.11.2013, Talmud Eser Sefirot

Eu-l meu

Eu-l” meu se referă la partea mea care caută conexiunea cu Creatorul şi tot restul este manifestarea mea animală (fiziologică).

Cu alte cuvinte, imaginea unei persoane se compune din două părţi şi ele ar trebui să se distingă în mod clar. Una dintre este este o parte animală, cu toate problemele umane, slăbiciuni, dorinţe şi tot ceea ce-i aparţine ca un obiect material. A doua parte este punctul din inimă, care caută Creatorul. Lumina Superioară influenţează, dezvoltă nu doar aspiraţia pozitivă pentru Creator, dar şi egoismul nostru ca o acţiune opusă în mod constant, acordând omului echilibrul liberului arbitru. Este această aspiraţie pentru Creator care este numită „eu-l” meu.

Din discuţie privind grupul şi diseminarea, 23.10.2013

Ce înseamnă centrul grupului?

Întrebare: Care este înțelesul centrului grupului? Este o componentă internă pe care o persoană o are, inclusiv impresiile noastre de la acțiunile colective și de la ateliere?

Răpuns: Centrul grupului este ceea ce în mod permanent analizăm și clarificăm, explorându-l în atributele noastre, în viziunea noastră: Unde este, cum este caracterizat, după ce trebuie să tânjesc? Trebuie să simt în interior ceea ce este  centrul grupului.

Este foarte neclar, ca și cum te uiți la o țintă care se mișcă în permanenșă și pe care nu o pot focusa. Totuși, dacă o determin clar, înseamnă că am venit în contact cu atributul iubirii și dăruirii.

Întrebare: Prin ce acțiuni concrete găsesc conexiunea cu centrul grupului?

Răspuns: O asemenea conexiune este determinată de nevoia de ea a unei persoane pentru a se conecta cu Creatorul și pentru a aduce lumii revelarea Lui. În articolul Shofarul lui Mesia dar și în alte articole, se spune că Israelul, cei care tânjesc direct după Creator, nu vor lăsa exilul și nu vor ajunge la o conexiune cu Creatorul decât dacă aduc întreaga lume la această conexiune.

Acum, a venit vremea în sfârșit pentru ca noi să încorporăm egoul exterior al maselor, și trebuie să-I cerem Creatorului să-l umple. În același timp noi nu putem fi decât dirijorii, punctul de adeziune dintre Creator și restul lumii; revelarea Creatorului în lume este misiunea noastră.

Întrebare: Cum pot determina dacă diseminez din centrul grupului sau nu?

Răspuns: Trebuie să simți asta tu însuți. Dacă diseminezi și în același timp te temi permanent să nu părăsești centrul grupului, atunci totul este în regulă.

Din Discuție despre grup și diseminare, 22.10.2013 

Un adaptator perfect

Întrebare: În epoca modernă, trebuie să fim în conformitate cu dorinţele marelui public, în timp ce înainte, elevii trebuiau să devină asemănători în calităţi cu profesorul lor. Cum se combină asta?

Răspuns: Noi revelăm Creatorul în centrul grupului. În relaţiile noastre, noi suntem partea de sus şi El este deasupra părţii de sus. În plus, în afară de noi, există publicul larg: partea de jos, oamenii şi umanitatea.

Prin urmare, noi (Bnei Baruch – BB) trebuie să facem eforturi comune în munca dintre noi, să ne adresăm cercurilor exterioare, adaptându-ne la acestea. Pentru a face acest lucru, ne-am divizat în două părţi: cele şapte Sefirot inferioare (ZAT) şi cele trei mai ridicate (GAR) şi noi reprezentăm Bina şi luăm forma cea mai potrivită în sus şi în jos.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 25.11.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

Lumina iese la suprafață în întuneric

Baal HaSulam, Învățătura Cabalei și esența ei: Toate lumile și tot ceea ce le umple în fiecare detaliu a ieșit la suprafață de la Creator într-un singur gând, unic și unit. Și numai gândul s-a dezvoltat și a creat toate lumile, creațiile și dirijorii lor așa cum este explicat în Copacul vieții  și în Tikkunei Zohar.

Gândul este forța care coboară și acționează în derivatele sale. Puterea gândului formează materialul dorinței și apoi acționează în ea, își pune amprenta în diverse forme. Dorința acceptă aceste amprente și se schimbă în funcție de ele.

Materialul dorinței trece în mod inevitabil printr-o serie de schimbări în care simțim că ele vin de la un anume gând. Astfel, gândul intră în dorință, mintea intră în inimă. Și apoi dorința gândește: Ce vreau? De ce? Ce mă motivează?

Intrând în dorință, gândul o corupe, o schimbă până devine conștientă: Iată-mă, și iată gândul care m-a precedat care m-a creat și mă schimbă. Asta înseamnă că este mai bine pentru mine să mă alătur lui. Să am gândul prin care controlez dorința, o conduc, în loc ca ea să-mi controleze calculele: Într-adevăr, în timp ce dorința domină, viața noastră este determinată de cererile corpului, deci nu este mai bine să ne lăsăm conducerea pe seama capului, a minții?

Cabaliștii au descoperit că în urmă cu aproape șase mii de ani, și apoi în timpul celor trei perioade, fiecare a câte două mii de ani, Luminile au intrat în vase, gândul a intrat în dorință. Și azi, întreaga umanitate, dorința comună a tuturor descoperă și își dă seama de rezultatul acestui proces. Ce ni se întâmplă? Situația este rea; suferim, trăim în minciună, fără să știm motivele, fără să găsim soluții… De ce?

Astfel, gândul inspectează dorința și stările, este vinovat de ceea ce se întâmplă. Aparent, trebuie să fie condus diferit. Și treptat, ne apropiem de punctul acestei soluții. Gândul va conduce dorința sau dorința va conduce gândul? Aceasta este alegerea noastră.

Întrebare: Totuși, gândul și dorința inerentă din noi sunt opuse Creatorului. Gândurile noastre sunt opuse planului creației.

Răspuns: Adevărat, altfel nu am fi capabili să-L cunoaștem. Trebuie să știm adevărul, și asta e posibil numai prin minciuni. Totul este conceput numai din opusul lui. Ne trebuie amar ca să cunoaștem dulcele, și întuneric ca să cunoaștem lumina, pentru că întunericul este opus luminii, altfel, nu ați putea să recunoașteți nimic. Aveți nevoie de o unitate de măsură care este în afara proprietăților măsurate, un etalon împortiva calculelor care sunt făcute.

Noi suntem vase, dorințe și numai în acest mod putem măsura, simți și înțelege ceva, comparând cei doi opuși. Creatorul este unit, iar noi nu suntem. Nouă ne trebuie o comparație; altfel, părem că plutim în gol, lipsiți de orice punct de referință fără un simț al direcției.

Mai mult, dacă am fi puși într-un lichid special cu condiții speciale, cu aceeași garvitate ca a corpului nostru, nu am mai simți-o.

Același lucru poate fi făcut cu conștiința noastră; dacă nu sunt orientări în raport de polaritate, atunci ne pierdem propriul simț, existența noastră, pentru că nu suntem capabili să simțim polii opuși.

Deci, ca ființe create, ne putem măsura și evalua pe noi înșine numai prin contrast. În Cabala, se spune că avantajul luminii este cunoscut prin întuneric. Astfel, nu veți ajunge la perfecțiune dacă nu ați trecut prin toate problemele lumii, prim iad, opusul Grădinii Edenului. Dar puteți ști acest regat al întunericului, ca un om înțelept, care încă în întuneric dar vede zorii care apar.

Totuși, întrebarea apare: Dacă azi văd perfecțiunea de departe, dar nu o simt în vasele mele, atunci ce se va întâmpla mâine? Nu sunt de acord să mă uit la paradis cu binoclul, vreau să intru pe porțile lui.

De aceea este nevoie de o rupere și de corectarea care urmează. Este de ajuns dacă simțim încet golul dintre noi și apoi restul îl vom primi de la grup în forma finală.

Din partea a patra a Lecției Zilnice de Cabala, 25.11.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

O protecţie pentru ca să nu îţi pierzi capul

Întrebare: De ce o omul trăieşte atât de multe stări diferite care arată cât este de mic şi îndepărtat de spiritualitate, dar totuşi ni se cere să fim mereu fericiţi?

Răspuns: Nu i se arată unei persoane mai mult decât poate ea suporta. Dacă i-ar fi prezentată adevărata ei stare, ea ar arde, pur şi simplu, ca într-un scurt-circuit. Deci, noi suntem constant între anumite limite, între două puncte, astfel încât o persoană să fie capabilă să suporte. Este la fel ca o siguranţă care arde atunci când curentul este prea puternic. Cât timp curentul este normal, trece prin ea. Rolul său este de a se menţine, până ce apare o situaţie critică şi arde, dar sistemul rămâne intact.

Totul are o anumită limită şi astfel, de sus, se dezvăluie omului, treptat, AHP al nivelului superior, partea sa posterioară. În cazul în care este potrivit acestuia, ca urmare a propriului efort, atunci este pregătit să urce la nivelul următor.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala, 24.11.2013, Scrierile lui Rabash