Monthly Archives: martie 2014

O inimă care vede

Întrebare: Este spus că ”Domnul va deschide ochii inimii lui”. Ce semnifică ”ochii inimii lui” și cum pot să fie deschiși?

Răspuns: A deschide ochii inimii înseamnă că inima este înțeleaptă și înțelege. Ochii sunt vasul de Hochma și inima este vasul de Bina. Atunci când aceste vase se conectează ca Aba ve Ima (tatăl și mama), ca Hochma și Bina, o persoană începe să simtă Hochma în inimă.

Inima noastră este o dorință de primire, o dorință de plăcere. Inima este corectată atunci când dobândește atributul de dăruire, lumina Hassadim. Pot înțelege realitatea ascunsă care ne controlează în funcție de lumina Hassadim care se îmbracă în inimă. Apoi, inima mea devine o inimă înțeleaptă, o inimă care înțelege, o inimă care simte.

Ea nu resimte, pur și simplu, dorința corporală de a se bucura, ci de asemenea, adevărata realitate. Asta înseamnă că am dobândit înțelepciunea inimii. Este vorba despre o corecție în dorință numită o inimă, care este efectuată de lumina de Hassadim și astfel, Hochma se îmbracă în Hassadim. Apoi, este spus că inima înțelege, și astfel de oameni sunt numiți înțelepți ai inimii, deoarece ei au primit corectarea de Hassadim și a dorințelor lor.

Hassadim sunt atât de corectați, încât pot să primească, de asemenea, lumina Hochma și primesc în scopul de a dărui, deci inima începe să vadă.

Din partea a treia a Lecției zilnice de Cabala, 20.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

Ego-ul blochează mintea

Întrebare: Care este modul corect de a aborda publicul în generația noastră, prin minte sau inimă?

Răspuns: Asta ar trebui să fie în ambele direcții, dar mai mult prin inimă. Cei mai mulți oameni sunt slab dezvoltați, adică ego-ul lor le blochează mintea. Noi toți suntem așa. Ego-ul blochează creierul unei persoane, mintea sa și ea nu poate să vadă mai mult decât ego-ul său. Se pare că ea este vrednică de plâns și limitată. Ea poate avea capacități mari, minunate, dar ego-ul o oprește și nu o lasă să se exprime.

Dacă, de exemplu, doriți să controlați, ego-ul blochează tot restul. Deși ați putea să prosperați, puternica dorință de control vă obligă să vă angajați doar în asta. Acesta este un exemplu al modului în care suntem limitați în capacitatea noastră de a munci cu creierul nostru.

Dar, muncind cu inima, putem deschide calea spre minte. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem spre inimă și să muncim asupra ei, dar este posibil numai prin încorporarea reciprocă cu prietenii și prin ei, cu publicul.

Oamenii trebuie să pătrundă în inima noastră în acest fel, astfel încât nu vom putea să renunțăm la preocuparea noastră pentru ei. Atunci, înseamnă că i-am integrat în noi ca nivelul superior cu privire la nivelul inferior.

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 18.03.2014

Antrenorii ego-ului

Întrebare: Înseamnă că umilința nu este o singură acțiune, ci mai degrabă omul trebuie să fie umil tot timpul? Dacă așa stau lucrurile, când va fi atins un grad suficient de astfel de acțiuni și o persoană va începe să trăiască în două dimensiuni?

Răspuns: După un anumit număr de acțiuni de umilință ca acestea, acest progres se va produce. Dar persoana nu știe exact după câte acțiuni. Dacă persoana este slabă, îi sunt date mici acțiuni, dar numărul lor va fi mai mare. Și, o persoană puternică poate face asta mai rapid, ca un ciocan care taie piatra. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost făcut niciodată dintr-o singură lovitură.

Rabash descrie asta ca loviturile în ”inima de piatră”, în care fiecare glonț lasă tot mai multe adâncituri noi și mai largi în piatră, până ce o deschidere să fie creată. Câte lovituri ca acestea sunt, depinde de intensitatea muncii persoanei, puterea loviturilor pentru care este pregătită. Dacă grupul susține o persoană, ea este pregătită să suporte mai mult, fără să fugă imediat.

În acest caz ea poate lupta și chiar ”să se antreneze pe ego” ca răspuns la ceea ce se întâmplă, ceea ce este deja o intensificare unică. Deoarece vă izbiți ego-ul ”în dinții voștri” și nu pe cineva ce stă în fața voastră, dar cineva în interiorul vostru. O persoană învață asta progresiv, dacă nu de la sfatul profesorului său, atunci de la propria suferință.

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 12.03.2014

Ari a început procesul corectării

Baal HaSulam, Introducere în cartea Panim Meirot uMasbirot, punctul 8: De fapt, acest om al lui Dumnezeu, Rav Isaac Luria, ne-a tulburat și ne-a oferit în întreaga sa măsură. A făcut acest lucru minunat mai mult decât predecesorii săi și, dacă aș fi avut un limbaj care aduce laude, aș fi lăudat ziua în care a apărut înțelepciunea sa, aproape ca ziua în care Tora a fost dată lui Israel…Nu sunt destule cuvinte pentru a măsura munca sa sfântă în favoarea noastră. Porțile de realizare au fost închise și încuiate, și el a venit și le-a deschis pentru noi…Descoperiți un om de treizeci de ani care a depășit cu înțelepciunea sa pe toți predecesorii săi prin geniu și din toate timpurile. Toți bătrânii pământului, bravi păstori, prieteni și discipoli ai înțelepciunii Sfinte, Ramak, stau înaintea lui ca discipolii înaintea Ravului…Toți înțelepții generațiilor următoare până în această zi, fără excepție, au abandonat toate cărțile și compozițiile care-l preced, Cabala lui Ramak, Cabala Începutului și Cabala Geniului, binecuvântată fie memoria tuturor. Ei au legat viața lor spirituală în întregime și exclusiv Sfintei Înțelepciuni.

Baal HaSulam a știut cât era de necesar să binecuvânteze și să-l onoreze pe Ari, care a revelat înțelepciunea Cabala pentru noi. Grație lui, avem posibilitatea de a ne ridica de la nivelul de animal pentru a atinge nivelul Adam (om), cel care este similar Creatorului. Fără Ari, am fi fost lipsiți de mijloace. El este cel care ne-a salvat de la o simplă existență animală de viață și de moarte.

Nu există cabalist mai aproape de noi, care ne-a ajutat cu adevărat, din toți cei care au fost înainte și după el. Toate cărțile care au fost scrise înaintea lui erau doar o pregătire pentru divulgarea sa. Tot ceea ce a fost făcut după el a provenit din dezvăluirea sa. Prin urmare, Ari simbolizează într-adevăr, începutul erei de mântuire.

Ari a făcut cea mai mare dezvăluire care a fost posibilă. El s-a ridicat din exil și a dezvoltat un nou drum pentru corectarea lumii, adică el a început procesul corectării. Exilul a luat sfârșit în același timp cu Ari și perioada de corectare a început.

Din partea a treia a Lecției zilnice de Cabala, 17.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

620 de suprapuneri infinite

Întrebare: Ce înseamnă că fiecare se folosește de sine pentru a satisface dorința prietenului, a celorlalți?

Răspuns: Mă pot conecta cu prietenul dacă-i cunosc dorința. Nu există alt mijloc de a se putea conecta la dorința sa de primire. Trebuie să știu ce vrei și fac un efort pentru a-l obține.

Nu este decât dorința de primire și, dacă vreau să fiu conectat la voi, trebuie să vă umplu (împlinesc), iar voi ar trebui să faceți același lucru pentru mine. Astfel, nimeni nu se poate umple la nivel corporal, dar fiecare poate să-l umple pe celălalt la nivel spiritual. Pentru a face asta, trebuie să aflu ceea ce voi vreți. Se pare că eu sunt Partzuf superior în raport cu voi și voi sunteți Partzuf inferior. Iau dorințele voastre de la voi, sunt încorporat în ele și le ridic sus; astfel, devin un conductor între voi și Creator. Acesta este modul în care vă împlinesc.

Fiecare face asta pentru celălalt. Imaginați-vă miliarde de Partzufim, fiecare în interiorul celuilalt în diferite discernăminte, fiecare cerând umplerea celuilalt. Astfel, lipsurile și umplerile trec de la unul la altul într-un lanț de niveluri, până ce ating lumea Infinitului. Astfel, vom descoperi un vas general unde toată lumea este încorporată în toată lumea și este conectată într-o singură dorință, ca cea care era înainte de spargere.

Dar, această singură dorință este complexă, deoarece conține spargerea, distanța, ego-ul care nu ne lasă să ne conectăm. Această dorință este complexă, deoarece toată lumea este încorporată în toată lumea și astfel, intensitatea crește de 620 de ori de la simpla dorință inițială.

Fiecare absoarbe lipsa celuilalt și este recompensat cu implinirea acestuia, astfel că noi ne intensificăm. Dacă sunt conectat la toate părțile sufletului general și dacă, eventual, trebuie să ridic o rugăciune pentru noi toți, atunci Lumina Infinitului mă traversează, mergând spre toată lumea de sus în jos.

Asta se întâmplă fiecăruia dintre noi. Ne conectăm și creștem până la Infinit și în final, vom atinge o putere incredibilă. Numim această creștere ”de 620 de ori”, chiar dacă nu este un număr, ci un concept calitativ.

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 24.03.2014

Ce calitate unică urmărim noi?

Atunci când citim Zohar, întâi trebuie să înțelegem de ce citim această carte. Dacă este pentru o soluție miraculoasă (Segula), ce miracol căutăm noi? Un ”instrument minunat” este deasupra minții mele și mă ajută, dar nu știu exact cum. Mă ajută acolo unde nu pot să fac nimic. Atunci când o persoană pierde nădejdea în propriile puteri și vede că nimic nu poate să o ajute să realizeze ceea ce este important în viață, ajunge la o adevărată cerere, la un strigăt. Atunci, Zohar-ul poate să o ajute.

Deci, ar trebui să clarificăm, din nou și din nou, ce este obiectivul principal, ce dorim să realizăm prin lectura Zohal-ului. Zohar-ul este menit doar să realizeze acest lucru și nimic altceva. Dacă precizăm ce dorim, ceea ce înseamnă că, cartea Zohar ne va schimba atunci când o citim, atunci acest lucru va fi adevăratul studiu al înțelepciunii Cabala.

Din partea a doua a Lecției zilnice de Cabala, 25.03.2014, Zohar

Ordonați sensibilitatea de la zero la infinit

Întrebare: Ce înseamnă că totul se schimbă în funcție de Lumina care vine și luminează?

Răspuns: În conformitate cu efortul pe care o persoană îl face, ea devine mai sensibilă la caracteristica de dăruire și, prin aceasta, primește un nou impuls și sentimente de la lumea spirituală, de la starea sa spirituală. Deoarece nimic nu există în afară de lumea Infinitului.

Suntem în fața lumii Infinitului și ne dezvoltăm sensibilitatea cu privire la ea. Fac efortul de ”lustruire” și ridic sensibilitatea mea cu un nivel. În acest mod, încep deja să văd în interior un fel de spațiu în această lume a Infinitului. Încep să identific lucrurile, caracteristicile și, conform efortului pe care l-am făcut, simt și identific conexiunile.

Ca urmare a efortului meu, Lumina vine și mă schimbă; devin mai sensibil la acest sistem în care exist. Acum, pur și simplu nu mă simt. Sunt sensibil numai la informația pe care o primesc în cele cinci simțuri de animal, deoarece trăiesc în corpul meu animal și nu simt nimic mai mult.

Din partea a treia a Lecției zilnice de Cabala, 23.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

Fiii palatului regelui

Mireasa” este conexiunea în grup, Malchut reprezintă cel puțin zece oameni (Mynian). Scopul exilului a fost de a colecta toate părțile sparte și de a construi vasul miresei. Apoi, ajungem la noaptea miresei (ajun de Shavuot), când toate părțile se unesc și este, de asemenea, perioada cea mai întunecată.

Deși suntem fericiți că putem să ne conectăm deja, este încă o stare de întuneric. Apoi, dimineața următoare, mirele sosește și lumina zilei este revelată în mireasă. Lumea noastră este ceea ce noi simțim în Malchut, în mireasă și, avem nevoie să colectăm toate părțile vaselor, toate părțile miresei.

Suntem cu toții părțile miresei, care este întreaga omenire. Dar, există oameni care adună toate aceste părți împreună, care lucrează ca furnicile ce transportă toate aceste părți ale sufletului în mireasă. Ei sunt numiți fiii palatului regelui.

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 12.03.2014

O asigurare pentru viitor

Întrebare: Cum aș putea crește sensibilitatea mea în scopul de a conecta Creatorul în orice moment și nu doar în zece dintr-o mie?

Răspuns: Totul depinde de sprijinul extern de la Creator, de la grup, de la profesor sau de la toate acestea împreună.

Dacă sunt într-o stare prosperă acum, cum mă pot asigura că voi fi bine din nou, mâine? Aveți un frigider acasă pentru asta și știți că există provizii acolo pe care puteți să le luați atunci când vă este foame.

Aveți aceeași asigurare pentru viitor în munca spirituală? Ați pregătit acest lucru? Frigiderul vostru este grupul. Nu aveți loc pentru a păstra Lumina, dar puteți să o acumulați în cadrul grupului.

Aceasta funcționează ca un fir și o bobină prin care circulă curentul. Dacă doriți să fiți activ tot timpul, în această dinamică, atunci aveți nevoie să construiți astfel de relații cu grupul. Investiți în grup atunci când puteți și apoi, când nu puteți, veți obține energie înapoi de la el.

Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 12.03.2014

Reflectați, decideți și acționați

Întrebare: Care este modul de lucru pentru a atinge unitatea?

Răspuns: În primul rând, este necesar să reflectați serios. Încercați să nu gândiți cu capul vostru, ci cu un cap superior și mai mare, adică să ascultați ce vă recomandă cabaliștii. Apoi, încercați pe cât posibil să decideți independent de ego modul în care vom realiza acest lucru astfel încât, mândria misiunii noastre, cu alte cuvinte, importanța obiectivului, să fie mai mare decât iubirea de sine.

Apoi, atunci când acceptăm o astfel de decizie în liniște, ca și cum nimic nu depinde de noi, și atunci când înțelegem ce acțiuni trebuie să fie efectuate, organizăm un plan și apoi trecem la etapa următoare: cum executăm acest plan? Faza de punere în aplicare nu are nevoie să schimbe decizia etapei precedente, adică planul pentru acțiunile necesare. Dimpotrivă, este necesar numai să le realizăm și să vedem, în consecință, dacă suntem implicați în munca spirituală sau nu.

Eu nu știu cum, nici de ce, această muncă minunată de a face aceste corecții a căzut peste noi, noi toți fiind slabi și leneși. Fie acceptăm misiunea, mergem înainte cu ea și o realizăm, fie nu o facem. Deci, nu este nimic de repetat și nu veniți cu acuzații că au trecut trei sau cinci ani sau mai mulți și nu există nici un rezultat. Ni s-a dat această muncă și trebuie să o realizăm. Și numai eu sunt pregătit să clarific metoda în detaliu și asta este ceea ce fac.

 Din pregătirea Lecției zilnice de Cabala, 18.03.2014