Monthly Archives: august 2015

Să nu faci rău grupului

Întrebare: Cum este posibil să atingem o așa de mare senzație a importanței grupului, astfel încât o frică reală de a nu-i face rău se va trezi în noi? Cum pot să îmi dezvolt această senzație astfel încât să nu mă părăsească? Sau și asta este ”deasupra rațiunii”?

Răspuns: Îngrijorarea de a nu face rău grupului apare gradual, sub influența Luminii Înconjurătoare (Or Makiff).

Frica pentru grup, faptul că mă pot ține și să lucrez pentru Creator, și mișcarea către Creator, senzația responsabilității că asta depinde de mine – toate acestea se trezesc sub influența Luminii Superioare.

Nu pot să o construiesc  într-o manieră artificială. Pot încerca să fac acținuni îndreptate spre asta, dar nu mai mult.

Eforturile noastre ne vor duce gradual spre asta, dar omul trebuie să caute constat în el dacă această stare se trezește deja.

Din Lecția Zilnică de Cabala din 17.02.2014

Drum lung spre Templu, partea a patra

Moise și dobândirea Torei

Babilonienii care au respins metodologia lui Avram s-au împrăștiat în lume, în toate țările. Grupul lui Avram a plecat din Babilon și s-a dus în Canaan. Apoi, au coborât în Egipt după care s-au întors în Canaan, care a devenit mai târziu teritoriul Israelului.

Grupul lui Avram a trecut prin multe frământări. Principala misiune a grupului a fost ca, la momentul potrivit, să dea mai departe metodologia conexiunii babilonienilor, adică lumii întregi.

După Avram, mai multe generații de cabaliști au apărut: Isac, Iacob, Iosif și, în cele din urmă, Moise. Ei au revelat modurile de implementare practică a metodologiei. Moise a ridicat grupul lui Avram la un nou nivel de unitate numit dobândirea Torei.

A trebuit să se unească la un nivel mai înalt pentru a ajunge la muntele urii, Muntele Sinai, în locul Turnului Babel. Pentru asta, trebuia să se refere la o forță mult mai puternică. Dacă vor reuși, metodologia numită Tora li se va dezvălui.

Tora este înțelepciunea Cabala care urmărește revelarea Creatorului creaturilor, în această lume. Tora scoate la lumină rețeaua de conectare care ne unește prin relații binevoitoare, căldură și afecțiune reciprocă. Cel mai important principiu al Torei, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, trebuie să ne conducă de la iubirea pentru ființele create la iubirea pentru Creator.

Moise a revelat metodologia poporului Israel care a trecut prin exilul din Egipt și a primit un egoism imens în urma exilului. Egoismul lor a ajuns la un grad mult mai mare față de cei care erau asociați cu Turnul Babel.Turnul Babel plus egoismul crescut în Egipt a transformat Muntele Sinai (ura), astfel au primit șansa de a munci pe Muntele Sinai îmbunătățind relațiile dintre ei.

După revelarea imensului sistem al naturii, poporul Israel și-a dat seama că misiunea lui era să corecteze realitatea și umanitatea, inclusiv pe babilonienii de care au fugit odată.

Corectarea are loc în doi pași: primul pas este să se ridice poporul Israel astfel încât să devină unul singur cu o singură inimă. Această muncă se numește 40 de ani de rătăcire în deșert.

După această fază, poporul Israel ajunge la o stare de o așa unitate încât devine posibilă construirea tipului de conexiunea numită Templu. Templul reprezintă vasul sfințeniei în numele dăruirii și iubirii reciproce.

Vasul se numește Templu (casa sfințeniei); divinitatea este dăruire și iubire. Totuși, oamenii nu erau capabili să mențină un nivel atât de înalt mai mult de o clipă; imediat au căzut de la acest nivel.

Marea dragoste și unitate pe care le-au atins pentru un scurt moment s-au prăbușit. Oamenii s-au împărțit în grupuri ostile și s-au luptat unii cu alții.

Au continuat să cadă și mai jos până când Nebuchadnezzar a distrus Templul. Nu este vorba despre distrugerea vreunei construcții în Ierusalim; este vorba despre forțele egoiste ostile care au distrus unitatea dintre oamenii lui Israel.

Au ajuns la o minunată stare de unitate. În interiorul ei, a fost revelat sistemul guvernării superioare care conduce întregul univers. Dintr-o dată, frumoasele structuri rotunde au început să putrezească, să se deterioreze și au explodat. Mari grupuri s-au detașat din poporul Isarel: Saducheii, K’tzinim (nobilimea) și alții.

Ca rezultat, s-au prăbușit. Evreii au devenit străini unii față de alții ca și cum erau deja împrăștiați prin alte națiuni, așa cum este scris în Estera. Totuși, eu și-au amintit că au fost uniți la un moment dat în istorie, dar acest fapt a dispărut și nu mai era important pentru ei.

Situația s-a înrăutățit. Procesul istoric, adică sistemul de guvernare superior cu care se familiarizaseră înainte, nu i-a lăsat să rămână în același stadiu pentru totdeauna. Primul om Adam, alături de cabaliștii care l-au urmat, au descoperit că lumea trebuie să ajungă din nou la unitate.

Este scris în Viețile profeților: Oricine Mă va cunoaște; Casa mea va deveni Casă de Rugăciune pentru toate națiunile. Toți se vor uni. Lupul trebuie să stea alături de miel. Lumea trebuie să ajungă la unitate și armonie care include toate aceste stări. Acest nivel se numește al Treilea Templu.

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

Drum lung spre Templu, partea a treia

Nașterea Metodologiei Conectării

Avram a învățat de la cabaliștii care au trăit înaintea lui, începând cu Adam,primul om.  Avram a înțeles că egoismul uman crește de la generație la generație,transformându-ne astfel în egoiști și mai mari; ne detașează unii de alții și ne forțeazăsă ne exploatăm unii pe alții.

De aceea ne apropiem în cele din urmă de o stare în care începem să folosim egoismulnostru în mod corect, adică facem eforturi să ne ridicăm deasupra lui.Totuși,  rămânem complet  egoiști,  incapabili  să  ne  depășim  egourile  deși  ne  dămseama că egoismul nostru este cauza tuturor problemelor noastre. Vechii babilonieniau  suferit  mult  din  cauza  egoismului  lor;  umanitatea  continuă  să  sufere  și  azi.Egoismul ne distruge viața.

Descoperirea  lui  Avram  l-a  determinat  să  adune  un  grup  de  discipoli  care  eraupregătiți să se ridice deasupra egoismului care ardea în interiorul fiecăruia.A găsit mulți oameni pe care i-a adunat într-un grup și care erau dornici să se ridicedeasupra egoismului lor pentru că nu erau complet egoiști așa cum sunt contemporanii noștri. Egoismul lor era mult mai slab decât al nostru.

Pe lângă asta, ei și-au amintitcât de bună era viața lor înainte să înceapă să se urască unii pe alții, adică înaintearidicării Turnului Babel.Când au început vremurile grele, nu a mai rămas nimic pentru ei decât să se despartăși să se împrăștie prin lume. Mulți dintre ei au simțit că Avram chiar le oferea o soluțieadevărată  problemelor lor,  așa că ei  i  s-au alăturat  și  Avram a început să-i  învețemetodologia unității.

Astfel un grup care s-a denumit Isra-El (adică direct către Creator) a luat naștere. Eis-au chinuit să reveleze forța superioară care îi unea și care sălășluia printre ei. În timpce explorau forța superioară, și-au dat seama cum este lumea în care trăiesc. Rețeauape care o construim între noi este de fapt forța superioară.

Mai  târziu,  grupul  lui  Avram s-a  mărit  și  a  format  națiunea numită  Israel.  Israelreprezintă oamenii care depun efort pentru unitate și care muncesc pentru construireaconexiunii între ei deasupra separării.

Ei valorifică puterea separării pentru că ea le dă șansa să depună mai mult efort încăutarea unității, permițându-le astfel să recunoască forța naturii-sistemul guvernăriisuperioare.

Forța separării și puterea unității sunt două forțe opuse ale naturii, esențiale, ca plus șiminus, nord și sud. Una nu poate exista fără cealaltă.

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

 

Ce fel de viață pregătim pentru nepoții noștri?

Întrebare: Oamenii din ziua de azi se bucură de o viață îmbelșugată, iar economia este bazată pe acest aspect. Scopul unei persoane este dezvoltarea materială. Visează să-și cumpere o mașină nouă și o casă nouă.

Va primi cineva plăcere nu din bunurile materiale ci din legăturile sociale atunci când va ajunge la noul nivel de dezvoltare umană?

Răspuns: O persoană primește plăcere prin ajungerea la forța superioară.

O societate consumeristă va ajunge la un sfârșit și atunci când acest lucru va aduce disperare, va trebui să explicăm că există o soluție, dar este vorba despre educație și învățare din partea fiecăruia.

Baal HaSulam spune că cea mai mare greșeală a revoluționarilor ruși de la începutul secolului trecut a fost că ei nu au acționat în numele Creatorului.

Asta a stat de fapt în calea lor spre construirea stării corecte.

Nu au luat în considerare sistemul general care cere unitatea noastră pentru a ajunge la nivelul spiritual superior. Nu și-au fixat un scop sublim pentru ei înșiși care să furnizeze o soluție pentru viața materială și pentru dobândirea existenței eterne.

Nu există nicio soluție pentru viața noastră materială. Putem doar să închidem ochii și să ignorăm faptul că suntem condamnați să murim ca și cum nu ne-am face griji pentru ceea ce ne aduce viitorul. Totuși, este clar pentru oricine că omul nu este veșnic.

Toate problemele societății actuale își au rădăcina în faptul că oamenii nu au niciun răspuns pentru sensul vieții și motivul pentru care trăim. De aceea organizațiile teroriste și războaiele religioase se intensifică, aducând astfel lumea aproape de un nou război mondial.

De unde izvorăște totul dacă este atâta abundență materială în lumea modernă? Explicația este că oamenii nu înțeleg de ce trăiesc și de aceea este atâta confuzie în lume.

Totuși, există o soluție, și înțelepciunea Cabala ne-o oferă. Nu este vorba despre simpla corectare a economiei pentru a furniza fiecăruia produsele pe care le dorește, ci îi dă de fapt unei persoane mult mai mult.

Economia are ca scop doar să oferă ce avem nevoie pentru a exista, dar scopul principal este de a urca la un nivel superior.

Nu vreau pentru copiii mei să trăiască aceeași viață pe care o trăiesc eu, să îmbătrânească și să moară ca mine, și nici ca nepoții mei și generațiile viitoare să aibă aceeași soartă. Vreau să le ofer mai mult decât această existență de muritor!

De pe KabTV, Soluția, 24.05.2015

 

Drum lung spre Templu, partea a doua

Descoperirea lui Avram

Vechiul Babilon este o stare specială a umanității care a fost înghesuit într-un teritoriu foarte compact între două râuri. Era o civilizație bine dezvoltată care a existat acum 3500 de ani.

Babilonienii erau atât de interconectați că începuseră să simtă respingerea unii față de alții, ca și cum oamenii erau prieteni buni dacă păstrau o anumită distanță, dar dacă se aflau aproape începeau imediat să se certe. Până la urmă, suntem egoiști și nu putem sta prea aproape unii de alții și suntem obligați să ne îndepărtăm.

Babilonieinii au descoperit fenomenul Turnului Babel. Egoismul uman creștea ca un turn spre înalt, separându-le astfel până la punctul în care ura a cresct între ei și nu le-a permis să se înțeleagă între ei astfel încât au simțit ca și cum vorbeau limbi diferite.

Nu au știut ce să facă într-o situație atât de critică. Atunci, un om înțelept, Avram, a venit cu o soluție. Avram era un preot. El a făcut și vândut idoli babilonieni. Babilonienii erau păgâni și se închinau copacilor, pietrelor ș.a.m.d. Ei au zeificat toate forțele naturii.

Erau mulți preoți în Babilon, dar Avram era foarte cunoscut printre ei pentru că era fiul lui Terah, Marele Preot, care era un cleric cu o influență foarte mare.

Avram a analizat situația din Babilon și și-a dat seama că umanitatea a fost obligată să ajungă la o asemenea conexiune în care starea lor de criză să fie revelată, așa cum s-a văzut prin imensul lor egoism.

După această fază, erau doar două căi posibile: fie să se îndepărteze și mai mult, fie să se ridice deasupra egoismului. Într-adevăr, scopul naturii nu este să separe oamenii ci să-i ridice deasupra egoismului.

Ridicarea deascupra egoismului duce rasa umană într-un nou stadiu de dezvoltare. Pentru asta, trebuie să ne combinăm puterile, dorințele, gândurile și abilitățile. Conexiunea dintre noi deschide o rețea de legături care scot la lumină într-un final forța naturii care ne guvernează.

Egoismul nostru este doar o forță negativă a naturii. Dacă, în ciuda lui, ne continuăm eforturile de a ne uni, vom dezvălui două sisteme opuse care trebuie să se amestece: o dorință de a primi și puterea de a dărui, ură și dragoste, respingere și atracție.

Dacă ne continuăm eforturile, încă fără succes, de a împăca aceste două sisteme, vom înțelege dintr-o dată că este un fel de conexiune între ele. Forța care integrează aceste două sisteme complet opuse și le face un întreg se numește forța superioară. Descoperirea a fost făcută de Avram când a revelat forța generală a naturii.

Va urma…

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

Drum lung spre Templu, prima parte

Povestea începe cu Adam

Întrebare: Ziua a noua a lunii Av (Tisha B’Av) este o zi specială de doliu. În această zi, au avut loc distrugerea primului și celui de-al doilea templu, dar și alte evenimente tragice din istoria poporului evreu.

Totuși, astăzi, laicii nu dau prea multă atenție acestei zile. Care este importanța zilei, și care este legătura cu viețile noastre astăzi?

Răspuns: Cred că motivul pentru care contemporanii noștri din Israel nu știu despre ziua a noua a lunii Av este pentru că ei nu se asociază cu istoria lor.

Oamenii tineri cred Deci odată, a fost un templu, dar de atunci au trecut două mii de ani. Nu are nimic de-a face cu viața mea de acum. De ce ar trebui să mă întorc mereu la aceeași poveste? Națiunilor noastre nu le pasă de ceea ce li s-a întâmplat acum mii de ani.

Există cu adevărat multe evenimente importantă din Roma antică, Grecia și Germania, dar oamenii care trăiesc acum în țările respective nu le comemorează. La fel, generațiile mai tinere din Israel nu dau nicio valoare zilei a noua a lunii Av.

Totuși, și-ar reevalua atitudinea categoric dacă ar ști că sărbătorile evreiești nu au legătură cu evenimentele istorice. Istoria noastră reflectă ceea ce se întâmplă în natură. Natura este cea care așează în calendar avansarea umanității.

Credem că istoria a început cu 14 miliarde de ani în urmă atunci când a apărut universul, sau acum 4 miliarde și jumătate de ani când Pământul a apărut în sistemul solar. Putem omite cu ușurință o perioadă care precede apariția umanității, cum ar fi Mezozoicul sau Paleozoicul. Istoria umanității poate fi calculată de la apariția primului om Adam.

Adam nu a fost un bărbat primitiv care a apărut ca rezultat al evoluției maimuțelor care au coborât din copaci acum sute de mii de ani așa cum arată săpăturile arheologice. Primul om Adam a trăit acum 5775 de ani. El a fost primul care a scos la lumină sistemul care guvernează această lume.

Pe de o patre, această descoperire a fost posibilă datorită unei mari dorințe pe care el a avut-o. Pe de altă parte, această descoperire a fost predeterminată de sus. Astfel, Adam a dezvăluit sistemul guvernării superioare și a început să exploreze lumea. A lansat o școală pe cont propriu și a fost urmat de discipoli care au dus mai departe căutarea lui.

Aceste evenimente sunt descrise în Tora, în scrierile lui Iosif, și în multe alte surse. Adam a fost primul care a descoperit guvernarea superioară numită Creator, sistemul forței superioare care controlează întreaga natură.

Nu trebuie vizualizată această putere ca imagini divine, spirituale. Este doar o putere generală superioară care include o multitudine de forțe. Această putere are caracter informativ și poate fi percepută cu simțurile. Sprijină întreaga natură. Este puterea guvernării superioare.

Adam a fost primul care a scos la lumină această putere. De aceea el este numit Primul Om. Mulți alți oameni au trăit înaintea lui. Multe generații s-au scurs până la nașterea lui. S-a născut dintr-un tată și dintr-o mamă ca oricine altcineva.

Adam a scris cartea Arhanghelul Raziel (Raziel Hamalaach), care este disponibilă și astăzi. A avut mulți discipoli. Tora descrie evenimentele prin care au trecut studenții lui Adam. Unul dintre discipolii lui Adam, Noe, a fost salvat de potop pe arca cu care a ajuns la Muntele Ararat.

Până în ziua de azi, oamenii caută rămășițele din arcă și fac la Hollywood filme despre aceste evenimente. Adam și Noe merită compensații mari pentru că furnizează scenarii minunate pentru filme de succes.

Desoperirea lui Adam a trecut de la student la sudent, de la generație la generație. Fiecare dintre acești urmași a deschis o școală proprie. Astfel a crescut umanitatea și a ajuns la starea Vechiului Babilon.

Va urma.

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

 

Uriaşii care stau de pază în pământul lui Israel

Atunci când spionii culeg fructe din valea lui Eshkol, trei uriaşi care trăiau în Hebron au venit la ei. Aceştia erau Ahiman, Sheshai şi Talmai, cei trei fii ai lui Anak, cel mai mare dintre uriaşi. Ei erau tot ce a mai rămas din vechi uriaşi, care s-au născut după generaţia potopului. Când uriaşii s-au apropiat foarte mult, toţi spionii au leşinat, mai puţin Joshua şi Caleb… atunci când au văzut că spionii care au leşinat zăceau pe pământ, i-au trezit. Au spus:” Vedem că aţi venit aici să tăiaţi copacii pe care noi îi venerăm şi să ne spargeţi statuile noastre!”, au urlat uriaşii. „Nu”, au răspuns spionii, şoptind, „Am cules doar nişte fructe.” Uriaşii le-au răspuns ferm: „Plecaţi de aici! Dumnezeul vostru vă va aduce în curând în acest pământ şi apoi voi veţi avea destul timp să ne tăiaţi copacii.” (Din cuvintele din „Midraş Rabba,” Paraşat Şelach)

Midraş Rabba, la fel ca Tora, vorbeşte numai despre caracteristicile noastre interioare. În particular, aici este vorba despre nevoia noastră de a ne ridica de la Malchut la Bina, de la caracteristica de primire la caracteristica de dăruire şi deodată, ajungem la o opoziţie puternică.

Uriaşii sunt uriaşele mele dorinţe personale pe care trebuie să le corectez. Asta pentru că fără ele nu voi putea să ies la nivelul Bina. Aşadar caracteristicile au fost create în acest fel, pentru ca numai prin depăşirea lor să pot să mă ridic la acest nivel. Un „uriaş” simbolizează ceva măreţ, imens. Am nevoie de un ego uriaş, dorinţe uriaşe care îmi par uriaşi.

Caracteristica Bina este caracteristica dăruirii totale, ceva care este foarte luminos şi soft, care este turnată ca apa, care reînvie şi calmează totul. Şi deodată, pentru a o obţine, trebuie să depăşesc aceşti imenşi uriaşi. Dar uriaşii nu sunt caracteristici grosolane ci sunt caracteristicile Bina. Iar dacă le folosesc corect, le primesc în mine în mod corect, nu mă vor supăra. Dar în momentul în care încep să obiectez că nu vreau să le corectez la nivelul lor, se vor ridica imediat împotriva mea.

Deci uriaşii le-au spus spionilor că ei se vor reîntoarce în acest pământ. În alte cuvinte, aceste caracteristici care se găsesc în noi ştiu totul de la început pentru că sunt proiectate să protejeze acest nivel şi să facă posibil să intre numai aceia care sunt potriviţi nivelului Bina. În acest fel, pentru a ne ridica la nivelul pământului lui Israel, trebuie să depăşim dorinţe egoiste enorme, în special acele stări care sunt ca „Hebron” sau „Shechem”.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 02.04.2015

Din Egipt în Pământul lui Israel

Întrebare: Ideea că în spionii trimişi să spioneze în pământul lui Israel au apărut dorinţe negative, este des menţionată în Midraş Raba.

Răspuns: Problema este că există o slăbiciune iniţială în om, opusă eforturilor care îi permit acestuia să intre în pământul lui Israel. De fapt, care este diferenţa dintre deşert şi pământul lui Israel? În deşert, poţi să fii doar la nivelul lui Bina, dar atunci când intri în pământul lui Israel, trebuie să urci la nivelul Hohma, pentru că acolo începi să lucrezi cu dorinţele egoiste. Ele apar înainte ta şi tu realizezi că acum este o paradigmă total nouă, o atitudine total diferită faţă de ego. Acum, poţi să începi să îl aduci înapoi.

Ai obţinut ego-ul în Egipt şi l-ai absorbit. Ai fost sub dominaţia lui şi în cele din urmă l-ai făcut chiar mai egoist decât egipteni însăşi. În afara de asta, ai fost scos afară din Egipt, adică din vasele lor. Ţi-ai respins dorinţele egoiste în timpul celor 40 de ani de călătorie în deşert şi ai învăţat să te ridici deasupra lor, până ai reuşit să faci asta. Apoi, a fost o pauză şi nu le-ai folosit deloc. Acum, când intri în pământul lui Israel, ridici din nou Egiptul în tine şi gradual reînvii egoul şi începi să îl foloseşti din nou.

Totuşi, acum îl transformi în pământul lui Israel, pentru că dorinţele egiptene sunt total transformate şi îndreptate spre Creator, spre atributul de iubire, de dăruire. Astfel, toţi uriaşii (adică toate obstacolele) ne par incredibil de mari pentru că, după ce am fost în deşert unde eram obişnuiţi să mâncăm MAN numai în relaţia cu Creatorul şi întotdeauna am aspirat să atingem nivelul dăruiri, trebuie acum să îl readucem pe Faraon înăuntrul nostru, să eliberăm acest câine rău şi să începem să lucrăm cu el.

Acestea sunt cele mai teribile dorinţe egoiste, pe care trebuie să învăţăm să le depăşim. De aceea este spus că şapte naţiuni de luptători ne aşteaptă în pământul lui Israel, cu care trebuie să luptăm şi să îi cucerim.

În acest el operează în noi Egiptul şi, de aceea, în fiecare zi, omul trebuie să îşi imagineze că tocmai a ieşit din Egipt şi astfel construieşte pământul lui Israel, făcând egoul intern extern. Apoi, Muntele Sinai devine un munte sfânt, peste care este construit templul.

Din emisiunea de pe Kab Tv, „Secretele Cărţii Eterne” din 02.04.2015

Urcand Muntele Egoismului Nostru

Intrebare pe care am primit-o:  Simt ca in urma muncii pe care o depun, se dezvaluie in mine un rau mai mare . Stiu ca ar trebui sa daruiesc la majoritatea grupului in conformitate cu principiul, „iubeste-ti pe aproapele tau ca pe tine insuti”, dar sunt uimit de cat de mult rau nejustificabil exista … Ce trebuie sa fac?
Nu am fost capabil sa daruiesc si sa indeplinesc functiile mele in grup. Chiar m-am distantat de grup. Am senzatia ca acum urmez principiul, „fiecare persoana judeca in functie de propria nevoie.” In plus, nu mai am nici o dorinta de a darui pentru ca ma simt nesigur. Nu pot sa imi vindec mintea sau inima de aceasta problema. Cum ar trebui sa continui?

Raspunsul meu: Trebuie sa te opresti complet sa ii critici sau sa ii consideri pe ei ca fiind problemele tale. In realitate doar tu ii percepi in acest fel. Fiecare dintre noi are o dorinta necorectata, iar prin ridicarea deasupra acestei dorinte, vom atinge Lumea Infinitului.
Dorinta, in toate cele cinci lumi, este necorectata. Si cu cat mai mare este dorinta ta, cu atat mai mare vei fi o data ce o  corectezi. Pentru moment, trebuie sa faci ceea ce ti se cere de fiecare data. Acesta este modul in care vei actiona, pas cu pas, in directia scopului, prin corectarea dorintei tale. Si acesta este modul in care noi urcam muntele.

Acordându-ne pe cele mai înalte frecvenţe

Întrebare: Câteodată îmi este absolut clar faptul că sunt total dependent de sentimentele mele bune sau rele. De fapt, acesta este singurul lucru care mă îngrijorează, dar ascult faptul că trebui să mă ridic deasupra şi să încerc să justific Creatorul, în ciuda a tot ceea ce simt. Care este munca mea, dacă văd că îmi pasă doar de ceea ce simt? Cum ar trebui să depun efort?
Răspuns: Trebuie să urăşti reacţia ta la ceea ce se întâmplă.

Întrebare: Dar îmi spun că asta este natura mea şi astfel nu am control asupra ei.

Răspuns: Este o scuză adevărată şi simplă, dar eu trebui să atrag asupra mea influenţa unei naturi diferite care există în realitate, influenţa Creatorului, influenţa Luminii care este în grup. Apoi voi simţi în ce măsură natura mea, care este de a primi, este opusă de natura dăruirii, şi atunci voi ajunge să o cunosc.

Întrebare: Cum pot să trezesc a doua natură?

Răspuns: Prin grup. Stimulez puterea care îmi permite să descopăr natura dăruiri prin atitudinea corectă în grup, în relaţiile dintre prietenii care sunt conectaţi în iubire reciprocă şi care vorbesc despre o anume avansare, pe care eu nu o înţeleg. Mă uit la ei şi nu înţeleg în ce sunt angajaţi. Tot aud pe toată lumea vorbind despre grup, despre conexiune şi despre mediul pe care trebuie să îl construim.

Nu înţeleg de ce au nevoie de toate astea. Este adevărat că Cabaliştii ne vorbesc despre asta, dar nu în mod explicit. Este suficient. Am citit despre asta şi acum putem trece la altceva. Nu disting încă schimbările interne, iar informaţia şi interpretarea ştiinţifică a lucrurilor îmi este chiar suficientă. Dar de ce trebuie să mă schimb eu în ceea ce priveşte societatea?

Întrebare: Aşadar, cum îmi ascut atitudinea mea faţă de grup, pentru a fi influenţat mai puternic de către acesta?

Răspuns: Acesta este motivul pentru care trăim în această lume. Aici putem să executăm acţiuni în corporalitate şi nu în dorinţa noastră. Putem simţi ruşinea corporală şi nu pe cea spirituală.

Intru în grup şi vreau să fiu încorporat în el şi să rămân acolo. Apoi mi se spune că pentru a rămâne în grup trebuie să îndeplinesc diferite sarcini, să vin la lecţia de dimineaţă în fiecare zi şi aşa mai departe. Dacă nu vrei, poţi să pleci. Există reguli şi trebuie să participi în grup împreună cu toată lumea. Asta mă obligă să fiu încorporat, printre prieteni.

Apoi, fie că vreau sau nu, ajung la atelier unde toată lumea vorbeşte despre faptul că eu trebuie să mă văd ca mic şi să îi văd pe toţi ceilalţi ca măreţi. Asta este ceea ce este acceptat în grupul nostru şi eu îi urmez pe ceilalţi şi vorbesc în acelaşi fel, „Prieteni, ştiţi că toată lumea trebuie să îşi aplece capul înainte prietenilor pentru că asta este minunat”, iar ei îmi spun la rândul lor că este minunat.

Nimeni nu face nimic încă, dar între timp Lumina care Reformează acţionează asupra noastră şi ne schimbă. Gradual, încep să am o nouă vedere, faptul că dacă mă văd cu adevărat mic voi avea un mare beneficiu. De fapt, numai prin anularea mea îl voi obţine pe Creator. De aceea, merită!

Acesta este un stimulent pentru avansarea în spiritualitate. Poate este un stimulent particular egoist, dar este unul de efect. Apoi mediul, învăţătorul, studiul şi atelierele încep să mă influenţeze din nou. Creatorul îmi trimite noi stări şi situaţii mai avansate, fine şi mai interne, iar eu încep să le sortez pentru a le utiliza în mod corect pentru avansarea mea. Deci, reiese că natura mea egoistă nu este un obstacol. Vom începe de le ea.

Întrebare: Aceste schimbări au loc în mine în mod automat?

Răspuns: Aceste schimbări au loc conform eforturilor mele. Dacă nu depun efort, nu simt schimbările. De fapt, schimbările au loc tot timpul, dar eu percep doar o mică parte din ele (a milionimea parte) şi răspund la această milionime din ceea ce percep. Când avansăm în lumea noastră, devenim mult mai sensibili, sensibili la schimbări.

Întreaga lume spirituală se află pe frecvenţe spirituale foarte înalte, pe care nu le putem percepe. Atunci când urcăm spre Lumină, transcedem la frecvenţe foarte înalte care sunt deasupra atributelor acestei lumi. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne pregătim pentru schimbări rapide ale stărilor calitative.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala 2/16/14, Scrierile lui Baal HaSulam