Daily Archives: 21 octombrie 2015

Korah – trezorierul Faraonului

În timpul anilor de sclavie egipteană, Korah a fost trezorierul Faraonului și a sperat că evreii vor rămâne în Egipt și el va fi singurul manager al trezoreriei regale.

Korah a sperat să schimbe în dăruire tot ce a fost egoist în natura lui.

Comentariu: A fi trezorierul Faraonului nu este o trăsătură negativă?

Răspuns: Din contră, a fost deștept! Cineva care este inteligfent nu este considerat a fi înțelept, este mai degrabă cineva care știe ce să facă cu inteligența lui.

Deci, „a fi singurul manager al trezoreriei regale” înseamnă să-ți iei misiunea de a transforma acțiunile de primire în dăruire. Acest lucru înseamnă obținerea sfârșitului corectării (Gmar Tikun), prin transformarea întregii bogății a egoului în dăruire.

În ciuda caracteristicilor sale excepționale, Korah nu a îndrăznit niciodată să-l înfrunte pe Moise, dar soția lui i-a ridicat permanent încrederea în sine și l-a convins că nu a fost inferior lui Moise și Aaron în niciun fel. Din păcate, Korah a ascultat cuvintele ei.

Aici se repetă același lucru care i s-a întâmplat lui Adam HaRișon (Primul Om). „Șarpele” și-a făcut treaba.

Femeia reprezintă dorința de primire din noi și această dorință îți sune că poți face mai mult și că, pentru asta, nu ai nevoie să fii conectat cu Moise. Dar Moise este calitatea de Bina pură.

Astfel, când Korah devine rupt de Bina, el nu se mai poate ocupa de trezoreria regală, fiindcă trezoreria se referă la forțele egoiste care pot fi transformate treptat în unele altruiste.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 20/05/ 2015

 

Atribute diferite: Moise și Korach

Korach este  liderul atributului criticii într-o persoană care consideră că este posibil să  efectueze acțiuni spirituale de corectare și să urce la un nivel care este egal cu Creatorul, ceea ce înseamnă a intra în țara lui Israel, într-o stare în care descoperă forța superioară a naturii și este în contact cu ea, în adeziune.

Atributul  Korach din noi consideră că este posibilă atingerea acestei stări într-un mod mai ușor și mai scurt decât propune Moise, fără necazuri și fără multe probleme, fără suferință teribilă și fara moarte în deșert.

Dar națiunea se confruntă de 40 de ani cu muncă serioasă în a obține apropierea unuia de altul. Nu există nici o îndoială că ei vor muri în acest timp, ei sunt condamnați să sufere pe  parcursul celor 40 de ani și apoi să moară la  în apropiere de granița țării lui Israel.

Dar Korach totuși susține că este posibil sa sărim peste acest nivel. El este un om mare care înțelege totul prin priceperea sa, el vede (și  crede că ceea ce vede este adevărat) că Moise greșește, el este indus în eroare de iscoade. Ce urmează?!

Este foarte greu să te exprimi. Tu ar trebui să ajungi, fie  în cea mai  înaltă stare acum, numit țara lui Israel, și să atingi atributul dăruirii, sfârșitul corecției, dragostea reciprocă cu Creatorul, să ajungi în stadiul în care toată lumea de sus este revelata în fața ta și poți funcționa în acord cu  legile spirituale sau trebuie să mori din cauza  incompatibilității cu lumea de sus.

De ce este imposibil  a corecta această incompatibilitate? În cazul în care iscoadele ar fi decis să intre în țara lui Israel, indiferent de ce, totul ar fi fost în regulă. Oamenii i-ar fi urmat și ar fi depășit cu ușurință toate obstacolele fără nici un război. Războiul este necesar doar pentru a ne lupta, pentru a ne ridica la nivelul următor, pentru a descoperi pregătirea noastră și nimic mai mult.

Korach consideră că în calitate de lider Moise este responsabil pentru tot. Din perspectiva lui, Moise nu a pregătit poporul corect și astfel copiii lui Israel pot urma o cale diferită.

Această problemă are o soluție, deoarece atributul de Malchut (Korach) și atributul de Bina (Moise) sunt opuse una de alta și nu pot fi integrate. Deși Korach este un om mare și este la un nivel apropiat de Moise, aceste atribute sunt foarte diferite.

Din lui KabTV „Secretele din Cartea Eterna” 5/20/15

 

Korah – o dorință de a înainta

Tora, Numeri 16:8-16:10: Moise i-a zis lui Korah (Core): Ascultați vă rog fii ai lui Levi, nu este de ajuns că Dumnezeul Israelului v-a deosebit de obștea lui Israel ca să vă tragă lângă El, ca să faceți slujbe la Cortul (Mișcan) Domnului și să stați înaintea obștii slujind pentru ea? El te-a apropiat pe tine și, cu tine pe toți frații tăi, fiii lui Levi și, acum căutați și preoția (Khuna)?

Problema este că noi percepem Tora ca pe o poveste captivantă, în timp ce ea se referă numai la un singur om și ne spune ce se întâmplă în interiorul lui, iar acesta, trebuie să decidă cine sunt în el Moise, Aaron, Korah și restul de oameni.

El trebuie să clarifice care din aceste dorințe și calități se găsesc în om, de ce sunt atât de opuse una față de alta, ce anume se revelează în această opoziție și, în ce fel Korah e mai bun sau mai rău decât Moise.

Tora ne explică faptul că fiecare din noi trebuie să parcurgem aceste faze dacă vrem să revelăm lumea din noi. Să presupun că parcurg o fază în care mă adresez lui Moise din mine: „Pot să conduc și să îndrum poporul mai bine decât tine. Bun, deci suntem de acord. Vino te rog și adu tava cu tămâie încinsă”. Dar de ce ar trebui să-l ascult? Până la urmă, eu spun că înțeleg mișcarea mai bine dar, din anumite motive încă recunosc calitatea de Moise. Asta ridică multe întrebări, fiindcă lumea interioară a omului este într-o harababură completă.

Pe de o parte este ca și cum aș obiecta împotriva lui Moise, iar pe de altă parte din anumite motive, mă predau lui când ascult ceea ce-mi spune.

Dacă adâncim acest lucru, este clar că Tora vorbește numai de împlinirea unei anumite stări și nu despre depășirea completă a nivelului Moise, fiindcă acesta este un nivel absolut de Bina, de conexiune completă cu Creatorul. Din acest motiv desigur, Korah nu are nicio pretenție să-l depășească.

Ideea este că, dacă sunt la nivelul Bina, pot să mă detașez de Malhut și să mă îndepărtez de popor. De aceea, într-un fel, Korah avea dreptate. Văd că toate celelalte dorințe ne-egoiste, care sunt deja corectate, înțeleg de asemenea că nu există aici nicio conexiune între Malhut și Bina. Moise poate de asemenea să fie aici la conducere, ceva în conducerea lui, în această calitate, nu merge cu egoul meu.

Tora ne spune că noi nu avem nicio calitate negativă. Nu este răutate ci, pur și simplu calitatea Korah care aspiră să avanseze cât de mult posibil. Toată Tora este doar despre cum să dai mai mult, cum să dăruiești, să urci, să-ți imaginezi totul în adeziune cu Creatorul și să te grăbești pe această cale.

 

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 20/05/ 2015

 

Evitarea obstacolelor

Întrebare: M-am rugat de multe ori în timpul convenției Arava, să ne unim într-un câmp unitar pentru a deveni un întreg. Asta înseamnă că, dacă pur și simplu îmi amintesc aceasta acum, ne putem întoarce la acel punct?

Răspuns: De ce ar trebui să vă amintiți? Privește grupul global pe care îl avem! N-am considera o anumită parte ca fiind mică. Un grup pentru mine reprezintă toți cei care sunt membri în mișcarea noastră.

Principala Lege a sistemului general al universului este garanția reciprocă, o conexiune reciprocă armonioasă între absolut toate părțile creației. Nu este nimic în afară de aceasta!

Se pare că aceasta  este o condiție virtuală, dar, de fapt,  garanția reciprocă este legea dupa care sistemul de creație există și funcționează! Dacă  suntem compatibili cu această lege, nu doar începem să  simțim creația, ci chiar să participăm activ în gestionarea ei. La urma urmei, în conformitate cu gândul creației, noi suntem partea cea mai evoluată, egală cu Creatorul. Acesta este nivelul spre care ar trebui să evoluăm.

Noi am intrat inconștient în diferitele nivele ale naturii: mineral, vegetal , animal, și acum, vom începe să urcăm la nivelul uman, Adam (în ebraică) Creatorul reasamblat. Nu este nimic altceva decât această lege!

Rugăciunea personală sau rugăciunea celor mulți sau generală este sâcâitoare pentru întregul sistem atunci când  suntem încorporați integral. Cum pot primi influența de la ea și o influență corectă dacă nu sunt conectat ? Acesta este motivul pentru care trebuie să studiem și să învățăm pe alții numai despre această conexiune.

Întrebare: Ce trebuie să facem dacă suntem deja încorporați într-un câmp unificat, dar nu percepem Creatorul încă? Ce ar trebui să cerem?

Răspuns: Sistemul este deja într-o stare de unitate completă, dar nu suntem constienți de ea și nu o simțim. Există un obstacol aici, când  întreb pentru mine. Nu trebuie să faci asta. Noi trebuie să întelegem și să cerem din calitatea de partener activ, asistând, la înaintarea întregului grup, a întregului sistem, spre unitate.

Creatorul este forța care stabilește în totalitate sistemul de mișcare în unitate, și care  conectează totul într-un singur întreg. Acesta este motivul pentru care, atunci când am aspirat să semănăm cu această forță prin sufletele noastre, prin componentele sistemului, am ajuns la starea  „El și Numele Lui sunt una.”

Trebuie să construiesc după acest model, imaginea acestui sistem, în mine, iar apoi  voi simți în mod constant exact ceea ce am nevoie pentru a avansa.

Întrebare: Dar nu ne putem imagina pe deplin acest model.

Răspuns: Imaginați-vă în măsura în care se poate, deoarece aspirația pentru El vă  va  ghida mai tarziu. Dacă  te concentrezi  în acest fel, nu vei devia de la calea cea dreaptă.

De fapt, aceasta nu este complicată  deloc, dar nu este ușor să o folosești în lumea noastră. Structura actuală este, de fapt, foarte simplă. Ce altceva este acolo în afară de dorințe spulberate care trebuie să fie colectate și  unite și de a descoperi ca o singură forța superioară, Lumina, este în tine? Aceasta este forța iubirii și a dăruirii  care  înalță toate celelalte atribute și prin urmare o numim forța superioară.

Din Lumea Zohar, săptămâna „Convenția Educației Integrale” ziua trei 2/4/14, Atelierul 5

În pragul unei a treia Intifade – Partea 2 „Unitatea , o apărare împotriva Calamităților”

În Talmud este scris că „Toate calamițătile vin în lume doar de dragul poporului lui Israel” (63a Yevamot), să ne forțeze să realizăm libertatea noastră de a alege, de a alege calea cea bună și să tragem întreaga lume după noi.

Aceasta deoarece trebuie să fim  „Lumina națiunilor” (Isaia 42: 6), dar în conformitate cu comportamentul nostru de astăzi, noi nu aducem nici o lumină și nu suntem considerati poporul lui Israel, de catre toti. Israel sunt cei care mențin regula generală, „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Leviticul 19:18)

Comentariu: Dar oamenii noștri încearcă să se comporte mai uman!

Răspuns: Suntem într-un sistem de legi naturale, și  trebuie să clarificăm exact ceea ce trebuie să facem pentru a fi compatibili cu ei. Înțelepciunea Cabalei este înțelepciunea lumii și „Dumnezeu” este „Natura”; Prin urmare, trebuie să examinăm natura și să înțelegem exact ceea ce se cere de la noi, nu doar să încercăm.

Este necesar să ne examinăm cu precizie: ne-am conformat cerințelor care ne sunt impuse  sau nu? Noi trebuie să realizăm unitatea între noi, să instituim regula generală „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Dacă vom realiza acest lucru, atunci vom rezolva problemele noastre.

În cartea MEOR VeShemesh, este scris  „Iubirea și unitatea este apărarea esențială împotriva tuturor calamităților. Atâta timp cât dragostea, unitatea și prietenia locuiesc în Israel, problemele nu ne vor covârși, și toate defăimările  rele și suferința sunt departe de ei.”

Întrebare: Cum este posibil a ne proteja de necazuri prin unitatea noastră?

Răspuns: Ideea este că lumea noastră este„o rundă”, închisă. Toate părțile naturii: mineral, vegetal, animal  și uman sunt conectate împreună într-un singur sistem care se relevă din generație în generație ca o rețea de conexiuni stricte.

Succesul nostru este determinat de gradul nostru de acomodare la acest sistem, și toate problemele noastre pot fi explicate ca lipsa de acomodare la acest sistem. Astăzi ne aflăm într-o lume în care nici un lider nu înțelege legile după care funcționează lumea și modul în care aceasta este necesar să fie condusă pentru a atinge un fel de succes.

Un număr de decenii în urmă, în timpul lui Churchill și Truman, nu era nimic de genul acesta. Deci, a fost încă posibil sa fie condusă lumea prin sisteme autoritare agresive, precum al lui Stalin.

Astăzi, o metodă ca aceasta  nu va mai funcționa;  va funcționa doar atitudinea care ne va conduce spre atitudinea ca totul este „identic”  în sine. Acest lucru se datorează faptului că rețeaua generală a fost descoperită, și în această situație nimic nu ne va ajuta dacă poporul lui Israel care are metoda de asociere nu duce întreaga lume spre unificare.

Runda următoare este asocierea. Noi descoperim că noi toți suntem conectați unii cu altii, indiferent dacă dorim aceasta sau nu. Trăim într-o lume integrală, la nivel mondial, care este conectată reciproc. Nu este nimic de făcut cu privire la aceasta, cu excepția  unirii și conectării oamenilor; acest lucru este cel mai important.

Acest secret, care este fundamentul înțelepciunii Cabalei, este în posesia poporului lui Israel. Acesta face posibilă conectarea și unificarea oamenilor; fără el nimeni nu va reuși în acest sens, și prin această conexiune și consolidare, toate problemele sunt rezolvate.

De aceea este scris: „Toate calamitățile au venit în lume doar de dragul poporului lui Israel”, pentru a ne arăta că nu suntem încă uniți și nu am adus întreaga lume la unificarea mult-așteptată.

Va urma….

Din Programul de Radio Israelit 103FM, 10/11/15