Monthly Archives: octombrie 2015

Korah – o dorință de a înainta

Tora, Numeri 16:8-16:10: Moise i-a zis lui Korah (Core): Ascultați vă rog fii ai lui Levi, nu este de ajuns că Dumnezeul Israelului v-a deosebit de obștea lui Israel ca să vă tragă lângă El, ca să faceți slujbe la Cortul (Mișcan) Domnului și să stați înaintea obștii slujind pentru ea? El te-a apropiat pe tine și, cu tine pe toți frații tăi, fiii lui Levi și, acum căutați și preoția (Khuna)?

Problema este că noi percepem Tora ca pe o poveste captivantă, în timp ce ea se referă numai la un singur om și ne spune ce se întâmplă în interiorul lui, iar acesta, trebuie să decidă cine sunt în el Moise, Aaron, Korah și restul de oameni.

El trebuie să clarifice care din aceste dorințe și calități se găsesc în om, de ce sunt atât de opuse una față de alta, ce anume se revelează în această opoziție și, în ce fel Korah e mai bun sau mai rău decât Moise.

Tora ne explică faptul că fiecare din noi trebuie să parcurgem aceste faze dacă vrem să revelăm lumea din noi. Să presupun că parcurg o fază în care mă adresez lui Moise din mine: „Pot să conduc și să îndrum poporul mai bine decât tine. Bun, deci suntem de acord. Vino te rog și adu tava cu tămâie încinsă”. Dar de ce ar trebui să-l ascult? Până la urmă, eu spun că înțeleg mișcarea mai bine dar, din anumite motive încă recunosc calitatea de Moise. Asta ridică multe întrebări, fiindcă lumea interioară a omului este într-o harababură completă.

Pe de o parte este ca și cum aș obiecta împotriva lui Moise, iar pe de altă parte din anumite motive, mă predau lui când ascult ceea ce-mi spune.

Dacă adâncim acest lucru, este clar că Tora vorbește numai de împlinirea unei anumite stări și nu despre depășirea completă a nivelului Moise, fiindcă acesta este un nivel absolut de Bina, de conexiune completă cu Creatorul. Din acest motiv desigur, Korah nu are nicio pretenție să-l depășească.

Ideea este că, dacă sunt la nivelul Bina, pot să mă detașez de Malhut și să mă îndepărtez de popor. De aceea, într-un fel, Korah avea dreptate. Văd că toate celelalte dorințe ne-egoiste, care sunt deja corectate, înțeleg de asemenea că nu există aici nicio conexiune între Malhut și Bina. Moise poate de asemenea să fie aici la conducere, ceva în conducerea lui, în această calitate, nu merge cu egoul meu.

Tora ne spune că noi nu avem nicio calitate negativă. Nu este răutate ci, pur și simplu calitatea Korah care aspiră să avanseze cât de mult posibil. Toată Tora este doar despre cum să dai mai mult, cum să dăruiești, să urci, să-ți imaginezi totul în adeziune cu Creatorul și să te grăbești pe această cale.

 

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 20/05/ 2015

 

Evitarea obstacolelor

Întrebare: M-am rugat de multe ori în timpul convenției Arava, să ne unim într-un câmp unitar pentru a deveni un întreg. Asta înseamnă că, dacă pur și simplu îmi amintesc aceasta acum, ne putem întoarce la acel punct?

Răspuns: De ce ar trebui să vă amintiți? Privește grupul global pe care îl avem! N-am considera o anumită parte ca fiind mică. Un grup pentru mine reprezintă toți cei care sunt membri în mișcarea noastră.

Principala Lege a sistemului general al universului este garanția reciprocă, o conexiune reciprocă armonioasă între absolut toate părțile creației. Nu este nimic în afară de aceasta!

Se pare că aceasta  este o condiție virtuală, dar, de fapt,  garanția reciprocă este legea dupa care sistemul de creație există și funcționează! Dacă  suntem compatibili cu această lege, nu doar începem să  simțim creația, ci chiar să participăm activ în gestionarea ei. La urma urmei, în conformitate cu gândul creației, noi suntem partea cea mai evoluată, egală cu Creatorul. Acesta este nivelul spre care ar trebui să evoluăm.

Noi am intrat inconștient în diferitele nivele ale naturii: mineral, vegetal , animal, și acum, vom începe să urcăm la nivelul uman, Adam (în ebraică) Creatorul reasamblat. Nu este nimic altceva decât această lege!

Rugăciunea personală sau rugăciunea celor mulți sau generală este sâcâitoare pentru întregul sistem atunci când  suntem încorporați integral. Cum pot primi influența de la ea și o influență corectă dacă nu sunt conectat ? Acesta este motivul pentru care trebuie să studiem și să învățăm pe alții numai despre această conexiune.

Întrebare: Ce trebuie să facem dacă suntem deja încorporați într-un câmp unificat, dar nu percepem Creatorul încă? Ce ar trebui să cerem?

Răspuns: Sistemul este deja într-o stare de unitate completă, dar nu suntem constienți de ea și nu o simțim. Există un obstacol aici, când  întreb pentru mine. Nu trebuie să faci asta. Noi trebuie să întelegem și să cerem din calitatea de partener activ, asistând, la înaintarea întregului grup, a întregului sistem, spre unitate.

Creatorul este forța care stabilește în totalitate sistemul de mișcare în unitate, și care  conectează totul într-un singur întreg. Acesta este motivul pentru care, atunci când am aspirat să semănăm cu această forță prin sufletele noastre, prin componentele sistemului, am ajuns la starea  „El și Numele Lui sunt una.”

Trebuie să construiesc după acest model, imaginea acestui sistem, în mine, iar apoi  voi simți în mod constant exact ceea ce am nevoie pentru a avansa.

Întrebare: Dar nu ne putem imagina pe deplin acest model.

Răspuns: Imaginați-vă în măsura în care se poate, deoarece aspirația pentru El vă  va  ghida mai tarziu. Dacă  te concentrezi  în acest fel, nu vei devia de la calea cea dreaptă.

De fapt, aceasta nu este complicată  deloc, dar nu este ușor să o folosești în lumea noastră. Structura actuală este, de fapt, foarte simplă. Ce altceva este acolo în afară de dorințe spulberate care trebuie să fie colectate și  unite și de a descoperi ca o singură forța superioară, Lumina, este în tine? Aceasta este forța iubirii și a dăruirii  care  înalță toate celelalte atribute și prin urmare o numim forța superioară.

Din Lumea Zohar, săptămâna „Convenția Educației Integrale” ziua trei 2/4/14, Atelierul 5

În pragul unei a treia Intifade – Partea 2 „Unitatea , o apărare împotriva Calamităților”

În Talmud este scris că „Toate calamițătile vin în lume doar de dragul poporului lui Israel” (63a Yevamot), să ne forțeze să realizăm libertatea noastră de a alege, de a alege calea cea bună și să tragem întreaga lume după noi.

Aceasta deoarece trebuie să fim  „Lumina națiunilor” (Isaia 42: 6), dar în conformitate cu comportamentul nostru de astăzi, noi nu aducem nici o lumină și nu suntem considerati poporul lui Israel, de catre toti. Israel sunt cei care mențin regula generală, „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Leviticul 19:18)

Comentariu: Dar oamenii noștri încearcă să se comporte mai uman!

Răspuns: Suntem într-un sistem de legi naturale, și  trebuie să clarificăm exact ceea ce trebuie să facem pentru a fi compatibili cu ei. Înțelepciunea Cabalei este înțelepciunea lumii și „Dumnezeu” este „Natura”; Prin urmare, trebuie să examinăm natura și să înțelegem exact ceea ce se cere de la noi, nu doar să încercăm.

Este necesar să ne examinăm cu precizie: ne-am conformat cerințelor care ne sunt impuse  sau nu? Noi trebuie să realizăm unitatea între noi, să instituim regula generală „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Dacă vom realiza acest lucru, atunci vom rezolva problemele noastre.

În cartea MEOR VeShemesh, este scris  „Iubirea și unitatea este apărarea esențială împotriva tuturor calamităților. Atâta timp cât dragostea, unitatea și prietenia locuiesc în Israel, problemele nu ne vor covârși, și toate defăimările  rele și suferința sunt departe de ei.”

Întrebare: Cum este posibil a ne proteja de necazuri prin unitatea noastră?

Răspuns: Ideea este că lumea noastră este„o rundă”, închisă. Toate părțile naturii: mineral, vegetal, animal  și uman sunt conectate împreună într-un singur sistem care se relevă din generație în generație ca o rețea de conexiuni stricte.

Succesul nostru este determinat de gradul nostru de acomodare la acest sistem, și toate problemele noastre pot fi explicate ca lipsa de acomodare la acest sistem. Astăzi ne aflăm într-o lume în care nici un lider nu înțelege legile după care funcționează lumea și modul în care aceasta este necesar să fie condusă pentru a atinge un fel de succes.

Un număr de decenii în urmă, în timpul lui Churchill și Truman, nu era nimic de genul acesta. Deci, a fost încă posibil sa fie condusă lumea prin sisteme autoritare agresive, precum al lui Stalin.

Astăzi, o metodă ca aceasta  nu va mai funcționa;  va funcționa doar atitudinea care ne va conduce spre atitudinea ca totul este „identic”  în sine. Acest lucru se datorează faptului că rețeaua generală a fost descoperită, și în această situație nimic nu ne va ajuta dacă poporul lui Israel care are metoda de asociere nu duce întreaga lume spre unificare.

Runda următoare este asocierea. Noi descoperim că noi toți suntem conectați unii cu altii, indiferent dacă dorim aceasta sau nu. Trăim într-o lume integrală, la nivel mondial, care este conectată reciproc. Nu este nimic de făcut cu privire la aceasta, cu excepția  unirii și conectării oamenilor; acest lucru este cel mai important.

Acest secret, care este fundamentul înțelepciunii Cabalei, este în posesia poporului lui Israel. Acesta face posibilă conectarea și unificarea oamenilor; fără el nimeni nu va reuși în acest sens, și prin această conexiune și consolidare, toate problemele sunt rezolvate.

De aceea este scris: „Toate calamitățile au venit în lume doar de dragul poporului lui Israel”, pentru a ne arăta că nu suntem încă uniți și nu am adus întreaga lume la unificarea mult-așteptată.

Va urma….

Din Programul de Radio Israelit 103FM, 10/11/15

„Explicarea unor observații: 5 Experimente Quantice faimoase”

În Ştiri (theoryandpractice.ru) „Nimeni din aceasta lume nu înțelege mecanica cuantică, adică care este principalul lucru pe care trebuie să-l ştim despre ea. Fizicienii au învăţat să folosească legile şi chiar sa anticipeze fenomene, bazate pe calcule cuantice. Dar până acum, nu este clar de ce prezenţa unui observator determina soarta  sistemului şi îl provoacă să facă o alegere în favoarea unui singure stări…”

Pisica lui Schrödinger
Există multe interpretări ale mecanicii cuantice, cea mai populara dintre ele este versiunea de la Copenhaga. Prevederile sale principale au fost formulate de către Niels Bohr şi Werner Heisenberg în 1920. Un termen central al interpretării de la Copenhaga este – o funcţie matematică, care conţine informaţii despre toate stările posibile ale unui sistem cuantic în care există simultan.

În conformitate cu interpretarea de la Copenhaga, numai  supravegherea exterioara defineşte starea sistemului şi o distinge de alte sisteme (funcţia de undă numai ajută pentru a calcula matematic probabilitatea de a găsi sistemul într-o anumita stare. Putem spune că după ce a fost observat, sistemul cuantic devine unul clasic: el încetează imediat sa co-existe în mai multe stari în acelaşi timp, în favoarea uneia dintre ele).”

Această abordare a avut întotdeauna o mulţime de adversari …, dar precizia calculelor şi a predictiilor a prevalat. Cu toate acestea, în ultimii ani, suporterii  interpretarii de la Copenhaga au devenit din ce în ce mai puţini şi nu in ultimul rând datorită celui mai misterios colaps instantaneu al functiei de unda in timpul masuratorilor.

Faimosul experiment făcut de Erwin Schrödinger – cu pisica, a fost doar cu scopul de a arăta absurditatea acestui fenomen.

Să vă reamintesc esenţa experimentului: Într-o cutie neagră este plasată o pisica vie, o fiolă de otravă şi un mecanism care poate pune aleator otrava în acţiune.
Să zicem, un atom radioactiv poate rupe fiola. Timpul exact de dezintegrare radioactivă este necunoscut. Tot ce ştim este perioada de  înjumătăţire, adică timpul în care dezintegrarea radioactivă va fi încheiat cu probabilitate de 50%.

Deci, pentru observatorul extern există pisica din interiorul cutiei în două stari simultane: inca în viaţă, dacă totul merge bine, sau moarta, în cazul în care mecanismul s-a declansat şi fiola este rupta.

Ambele stari sunt descrise printr-o funcţie de undă (funcţia psi) a pisicii care se schimbă cu timpul: cu cât se scurge mai mult timp, cu atât este mai mare probabilitatea ca descompunerea radioactivă sa aiba loc. Cu toate acestea, de îndată ce cutia este deschisa, funcţia de undă dispare şi vedem rezultatul acestui experiment crud.

Deci, înainte ca observatorul sa deschida cutia, pisica va echilibra mereu punctul  între viaţă şi  moarte. Numai acţiunea observatorului poate determina rezultatul. Aceasta este absurditate pe care a arătat-o Schrödinger.

Difracţia Electronului
Există o sursă care emite un flux de electroni care se indreapta spre un ecran, o placă fotografică. În calea electronilor este plasată o barieră, o placă de cupru cu două fante.

La ce fel de imagine ne putem aştepta pe ecran, dacă vom vizualiza electronii ca fiind doar niste bile încărcate? Două benzi luminoase opuse fantelor.

De fapt, ecranul afiseaza un model mult mai complex de linii alb-negru alternative. Fapt este că electronii trec prin fante, ei încep să se comporte nu ca particule, ci ca unde (similar cu fotonii, particulele de lumina, ei pot fi simultan particule şi unde)

Atunci undele interacţionează în spaţiu unele cu altele. Uneori, ele se întăresc reciproc, alteori se slăbesc reciproc. Ca urmare, apare pe ecran o imagine complicata de lumina, care alternează cu linii întunecate.

Cu toate acestea, rezultatul experimentului nu se schimbă. Dacă electronii trec prin acea fantă câte unul, nu ca un flux solid, atunci fiecare particulă separată  există simultan în ambele stări – particulă şi undă.

Chiar şi un singur electron la un moment dat poate trece prin ambele fante (iar aceasta este o descoperire importantă a experimentului de la Copenhaga legată de mecanica cuantica: obiectele pot să îşi demonstreze simultan proprietatile lor materiale „obişnuite „şi proprietăţile de undă „neobisnuite”.

„Ce are a face cu asta un observator?” În timpul experimentelor similare, atunci când fizicienii au încercat să stabilească cu ajutorul unor instrumente prin care fanta trece electronul, imaginea de pe ecran s-a schimbat dramatic şi a dobândit o formă  „clasica”: două benzi luminoase s-au format in spatele fantelor, în locul de contact, şi nu benzi alternative .

Se pare ca electronii nu au dorit să demonstreze natura lor de undă sub privirea atentă a unui observator, ca şi cum ar decide să se adapteze la dorinţa observatorului de a vedea o imagine simplă şi clară. Este ceva mistic?

Fulerena încălzita
Experimente în domeniul difracţiei de particule au avut loc nu numai cu electroni, ci şi cu obiecte mult mai mari: fulerene – molecule mari închise, care constau din zeci de atomi de carbon (de exemplu, Fulerena de 60 de atomi de carbon într-o formă  asemănătoare unei mingi de fotbal: o sferă goala alcătuită din pentagoane şi hexagoane).

Recent, un grup de la Universitatea din Viena, condus de profesorul Zeilinger, a încercat să adauge prezenţa unui observator ca o componentă a unui experiment ştiinţific. Pentru asta, ei au iradiat cu o rază laser molecule de fulerenă aflate în mişcare.
După ce au fost încălzite cu o sursă externă, moleculele au devenit strălucitoare; astfel încât erau inevitabil vizibile pentru un observator.

După ce această inovaţie a fost implementata şi utilizata în mai multe experimente, moleculele si-au schimbat comportamentul. Înainte ele erau complet vizibile pentru  observator. Au evitat cu succes obstacole (adică au arătat calităţi ale undelor), similar cu electronii de la ultimul nostru exemplu: cei care au lovit un ecran opac.

Mai târziu, atunci când un observator a intervenit, fulerena s-a „calmat „şi a început să se comporte in totalitate „ascultand de legea” particulelor materiale.

Dimensiunea de răcire
Una dintre cele mai renumite legi din lumea cuantica este principiul  incertitudinii al lui Heisenberg: „Este imposibil să localizezi in acelasi timp locul şi viteza unui obiect cuantic”.

„Cu cât măsurăm mai precis impulsul unei particule, cu atât mai puţin precis se poate calcula poziţia ei. Legile cuantice folosite la nivelul de particulelor  minuscule sunt, de regulă, de neobservat în lumea noastră, a obiectelor mari (macro-obiecte).

Acesta este motivul pentru care sunt valoroase experimentele recente ale grupului condus de profesorul Schwab din SUA. În timpul experimentelor sale, efectele cuantice au fost demonstrate nu la nivel de electroni sau molecule fulerene (diametrul lor caracteristic este de aproximativ 1 nm), ci la un obiect puţin mai concret -o mica bandă de aluminiu.

O bandă a fost fixat pe ambele părţi, astfel încât mijlocul a ramas suspendat şi a putut vibra sub influenţa externă. În plus, alături de banda a fost fixat un dispozitiv capabil să detecteze cu precizie poziţia scesteia.

Ca rezultat, experimentatorii au aflat două lucruri interesante. Mai întâi de toate, orice măsurare a poziţiei obiectului sau monitorizare a sa a fost de nedescris. După fiecare măsurătoare poziţia benzii s-a schimbat.

În linii mari, cercetatorii au definit cu mare precizie coordonatele benzii de aluminiu, astfel conform principiului incertitudinii al lui Heisenberg, au schimbat viteza şi, ca rezultat, locaţia ulterioară.

În al doilea rând, (total neaşteptat), unele măsurători au cauzat cumva răcirea benzii. Deci, observatorul, prin simplul fapt al participării sale la experiment, a schimbat caracteristicile fizice ale obiectului.

Starea Particulelor
După cum se ştie, particulele radioactive instabile se descompun în această lume, nu numai de dragul experimentelor cu pisici, ci mai ales pe cont propriu. Fiecare particulă are o medie de viaţă în timp care poate, se pare, să fie extinsa sub ochiul atent al unui observator.

Acest efect cuantic a fost prezis pentru prima dată în 1960, iar confirmarea sa experimentată genial a venit în articolul publicat în 2006 de către un grup condus de laureatul Premiului Nobel in fizica Wolfgang Ketterle de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

In munca lor, grupul a studiat dezintegrarea unui atom non-stabil de rubidiu excitat (atomii de rubidiu se descompun în starea primară și în fotoni). Imediat după pregătirea sistemului şi după ce atomii au fost excitati, am putut vedea un  fascicul laser stralucitor.

Monitorizarea a fost efectuată în două regimuri: constant (când impulsurile mici de lumină au fost trimise în mod constant la sistem)  şi pulsatoriu (caz în care sistemul a fost expus din timp în timp la impulsuri mai puternice)„

Dimensiunea efectului pentru ambele regimuri studiate de oamenii de stiinta coincide, de asemenea, cu previziunile. Viaţă maximă a unui atom non-stabil de rubidiu stimulat, a fost prelungita de 30 de ori.

Mecanica cuantică şi conştiinţa
Electronii şi fulerenele au încetat să își demonstreze proprietăţile lor de undă; banda de aluminiu s-a răcit; particule non-stabile au înghețat după în timp ce se descompuneau. Sub un ochi puternic al unui observator lumea se schimbă. Nu este o dovadă a implicării noastre intelectuale în lumea din jurul nostru?

Atunci, poate Carl Jung şi Wolfgang Pauli (fizicieni austrieci, laureati ai premiului Nobel, unii dintre pionierii fizicii cuantice) au avut dreptate când au spus că legile fizicii şi conștiința trebuie să fie considerate ca fiind complementare, influențându-se reciproc?

Dar acesta este doar un pas pentru a ajunge la a realiza că întreaga lume din jurul nostru este, în esenţă, un produs iluzoriu al minţii. Inspaimantator? Atunci să ne referim din nou la fizicieni.

Chestia e că, în toate experimentele descrise mai sus, observatorii au influenţat în mod inevitabil sistemul. Ei l-au iluminat cu o raza laser, utilizând instrumente de măsurare…

Există un principiu general şi foarte important: este imposibil să mă uit la un sistem şi să-i masor parametrii, fără să interacţionez cu acesta. Totuși, în cazul în care există o interacțiune, intervine o modificare a proprietăţilor.

Și este mult mai evident atunci când obiectele cuantice mari interacţionează cu un sistem cuantic mic. Această situaţie este descrisă de termenul ”decoerență cuantică”-un proces ireversibil de denaturare a proprietăţilor cuantice într-un sistem‚ din punct de vedere  termodinamic, atunci când se coreleaza cu o altă structură mare.

In timpul unei astfel de interacţiuni, sistemul cuantic pierde caracteristicile sale originale şi devine „clasic „, adică, „se supune” unei structuri mai mare. Aceasta explică paradoxul cu pisica lui Schrodinger: pisica este un astfel de sistem mare, încât pur şi simplu nu poate fi izolat de lume. Parametrii acestui experiment gândit nu sunt chiar corecți.

În orice caz,  comparat cu  realitatea creaţiei cu un act de conștiență, decoerența sună mult mai liniștitor. La urma urmei, cu această abordare, întreaga lume clasică devine un mare efect de decoerență.

Ca autor al uneia dintre cele mai importante cărţi din acest domeniu, această abordare generează o declaraţie logica, cum ar fi : „nu există particule în lume „sau” nu există timp la un nivel fundamental.”

Este vorba despre o observare constructivă, sau o decoerență omnipotentă? Trebuie să alegem între două rele. Amintiţi-vă: în acest moment, oamenii de știință sunt din ce în ce mai convinşi că există efecte cuantice care stau chiar la baza proceselor noastre de gândire. Deci, fiecare dintre noi trebuie să aleagă unde se termină „supravegherea” și unde începe realitatea. ”

Comentariul meu: Știința, în această lume, este capabilă să identifice unele efecte care provin „din afara acestei lumi”, pe care nu suntem în starea să le înțelegem prin mintea și proprietățile noastre. Înțelepciunea Cabala nici nu încearcă să le explice oamenilor din această lume, deoarece, în principiu, aceasta este imposibil din cauza faptului că ne lipsesc proprietățile respective.

Înţelepciunea Cabalei dă unei persoane, care este interesata în atingerea lumii superioare, o şansă de a obţine proprietăţile realităţii superioare, astfel, în măsura în care  poseda aceste proprietăţi,  poate deveni un „rezident” al unei  lumi superioare şi o poate explora in interior, aşa cum explorăm noi această lume materială.

Tsunami Planetar

Întrebare: Unii oameni sunt fericiți că Europa este acum copleșită de refugiați musulmani. Ei cred că Europa are ceea ce merită. Care este atitudinea ta față de ei?

Răspuns: Nu trebuie să ne bucure necazurile altora. În plus, orice problemă se poate eventual intoarce împotriva noastră.
Se întâmplă cumva, că pentru orice suferință din această lume suntem acuzați noi și numai noi, și la fel va fi, în mod inevitabil și cu criza actuală a refugiaților. Doar noi vom fi acuzați pentru aceasta. Africanii, asiaticii și europenii se vor alia și vor spune: „Voi sunteți vinovați de  provocarea dezastrelor noastre. Acesta este ceea ce simțim.”

Evenimentele actuale din lume sunt doar o pregătire pentru a ataca Israelul. Nu contează unde se întâmplă evenimentele și cine este implicat în ele. O furtună de dezastre, sensul amărăciunii, a disperării, a neajutorării  sunt dupa colț. Ei ne vor lovi foarte curând dacă nu  pregătim un remediu împotriva bolii.

Cărțile pe masa

Cabaliștii ne avertizează că trebuie să fim pregătiți înainte de apropierea paroxismului viitor. Noi trebuie să avertizăm umanitatea, sa punem cărțile pe masă, și să se ne transformăm cu toții într-un singur om cu o singură inimă.

Nu există nici o alternativă; vine de la natură, de la forța superioară. Și există o metodologie care poate îmbunătăți relația noastră care există cu natura. Este numita știința unității, înțelepciunea Cabalei. Ar trebui să o implementăm în viața și să profitam de ea în beneficiul tuturor.

Întreaga omenire este o familie, descendenti ai babilonienilor antici. Să acționăm împreună, în caz contrar lucrurile se vor înrăutăți in timp ce vom continua să ne  înghițim unii pe alții.

Este imposibil să nu faci nimic și să te uiți doar la alții cum suferă . Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, deoarece  nu mai există nici o posibilitate să  o evităm.

Interdependența generală  este evidentă  astăzi. Nu putem scăpa de natura noastră  comună , chiar dacă ar fi să încercăm să o ascundem undeva pe o insulă pustie în mijlocul oceanului. Foarte curând, valurile unui tsunami devastator vor lovi întreaga planetă.

Bine ați venit în Africa?

În plus, nu luăm în considerare potențialul dezastrelor naturale și catastrofele financiare. Și totuși, ele pot afecta întreaga lume și să ne lase pe toți în starea de a trăi la standarde mai scăzute decât cele actuale din țările lumii a treia.

Astăzi, Cările din lumea a treia au cel puțin dreptul de a cere ajutor și de a primi ajutor din alte țări. Cu toate acestea, colapsul economic global ar putea devaloriza toți banii și nu ar fi nici o cale de intoarcere.

O familie  îngrămădită într-o colibă, împreună cu o capră și care are o bucată mică de pământ va supraviețui într-un fel, dar ce va face un european, fără un loc de muncă și o sursă de venit? Aceasta este o sărăcie chiar mai rea, deoarece occidentalii vor fi incapabil de orice.

Este scris: „ Am creat înclinația rea  și Tora drept remediu”. În cele din urmă, tsunamiul planetar , asa cum il vedem azi ne va scapa de lumea veche, „înclinația rea”, astfel încât să putem începe să utilizam „remediul” ca mijloc de corectare,  deplasându-ne  astfel spre o lume nouă, mai fericită.

Din KabTV  „O viață nouă”  8/28/15

 

 

O cerere care s-a nascut in mine

Întrebare: Este adevărat că cel inferior ridică MAN (o rugăciune) către superior şi nu poate să ţină ridicată această MAN?

Raspuns: Acest lucru nu se poate întâmpla! Superiorul este într-o stare de Hafetz Hesed,  acesta este motivul pentru care el este superiorul, raportat la inferior. El este cel care a dat naștere si a creat inferiorul.

Inferiorul se descoperă pe sine prin anumite înclinaţii şi și Reshimot (genele spirituale), ceea ce înseamnă că, cu o anumită soartă, totul vine de la superior. Întreaga noastră existență are loc mulțumită tatălui și mamei noastre, la fel este și in spiritualitate. Dar noi primim toate discernamintele de la tatăl si mama noastra spirituala.

Acest lanț coboară din lumea Ein Sof (Infinit). Tot ce se întâmplă în mine, atât în sentimentele care apar în mine cât şi în mintea mea, totul este aranjat de superior in cel mai mic detaliu. El aranjează și conduce totul în mine, cu ajutorul unei pensete fine și cunoaște toate reacțiile mele pentru că el este superiorul meu. Partzuf-ul superior în lumea spirituală nu este doar cel prin care am primit totul de sus,

Superiorul mă controlează în totalitate, până la ultima mea celula, pana la cel mai mic detaliu care poate exista şi pe care il voi atinge la sfârșitul scării spirituale.

Superiorul ridică MAN, în numele meu, și pentru a fi conectat la mine el este într-o stare de Hafetz Hesed, de Bina, de dăruire în scopul de a darui. Dacă ar fi fost într-o stare de măreție, nu aș putea vreodată să-l văd sau să-l simt.

Acesta este motivul pentru care el rămâne într-o stare de umilinţă faţă de mine și astfel pot cere de la el. Acest lucru înseamnă că mă pot conecta la el și pot atinge o echivalență minimă de formă cu el, si multumita acestui fapt, pot să mă întorc către el cu cererile mele.

Altfel, nu aş fi în măsură să fac acest lucru și nu ne-am putea înțelege unul pe altul.

Inferiorul, care se ridică către superior, nu vede acest AHP, nu-l poate digera și înțelege. Inferiorul ştie doar că este cineva mai mare decât el și se anulează în fața lui, cea ce, cu timpul, devine forma maxima a apropierii de el.

Întrebare: Superiorul vede GE al inferiorului?

Răspuns: Superiorul vede totul, deoarece el a dat naştere inferiorului. Nu este  la fel ca în lumea noastră, unde putem construi un anumit sistem și apoi aflam că nu funcționează aşa cum ne-am așteptat.

În lumea spirituală superiorul este pe deplin conştient de inferior, care îi este revelat total pentru a putea lucra cu el. Superiorul nu trebuie să aștepte vreun raspuns de la inferior. El vrea doar ca inferiorul să-şi cunoască propriile răspunsuri.

Din partea a 3-a a Lectiei zilnice de Cabala 2/20/14, Talmud Eser Sefirot

În pragul celei de a treia Intifade – Partea 1 „Ce se va întâmpla?”

Întrebare: Vin știri despre un nou atac [în Israel] aproape la fiecare două ore. Eu pun o întrebare simplă: Ce se va întâmpla?

Răspuns: Ce se va întâmpla? Aceasta este ceea ce avem nevoie să ne întrebăm. Mi-e teamă ca voi fi înțeles greșit, dar noi înșine suntem cei care determinăm ce se va întâmpla cu noi. Nu există alt popor în lume,  decât poporul lui Israel care posedă libertate de alegere și poate schimba viitorul lumii, direcția sa de dezvoltare . Este scris despre acest lucru în Cartea Zohar și in alte cărți.

Deci, vom vedea cum lumea se ridică împotriva noastră. Se părea că, după mai multe decenii de existență a poporului  Israel, antipatia pentru el s-ar fi calmat. Dar nu am reușit să atingem o viață liniștită.

Și aceasta nu se întâmplâ doar în Israel, ci și în întreaga lume; antisemitismul este în creștere mai mult și mai mult. Nu veți vedea în reportajele de știri din lume despre atacurile asupra evreilor. Dar dacă un arab este ucis, aceasta se prezintâ peste tot la știri.  Organizația Națiunilor Unite, de asemenea, refuză să vorbeasca despre valurile de terorism care s-au ridicat în Israel. Dar dacă Israelul trece la represalii, Organizația Națiunilor Unite emite imediat un protest.

Vedem că lumea nu se va opri. Ne urăsc fara nici un motiv. Oricât de mult am încerca să fim umani, ne aflăm mereu în vizorul lor. Lumea se identifică cu vecinii noștri și își exprimă compasiunea pentru ei, iar acest lucru va continua la nesfârșit. Deci, care este calea de ieșire?

Este necesar să se deschidă cărțile de Cabala și să citim ceea ce este scris; acolo vom descoperi că putem schimba această situație în întreaga lume și în țara noastră. Noi suntem singurii cu  libertatea de  alegere. Depinde de noi să fim fericiți, nu depinde de nimeni, ci, dimpotrivă, totul depinde de noi.

În Cartea Zohar este scris că, în viitor, copiii lui Ishmael vor aprinde războaie uriașe în lume. Acest lucru vorbește despre ultima perioadă, înainte de sfârșitul corecției, o perioadă care a început după încheierea celui de al doilea război mondial. Și  va continua în acest fel în cazul în care copiii lui Israel, urmașii lui Avraam, nu vor schimba această situație.

Va urma….

Din Programul de Radio israelit 103FM, 10/11/15

Corporal și spiritual

Întrebare: În conformitate cu înțelepciunea Cabalei, atunci când  folosim cuvântul „corporal” ne referim la dorința de a primi, și atunci când folosim cuvântul „spiritual”, ne referim la dorința de a dărui?

Este aceasta  o parte a lumii interioare a unei persoane? Sentimentele sale? Deci, ce este lumea noastră fizică? Munții, planetele, cerul, plantele, și așa mai departe? Sunt aceste lucruri legate de primire și daruire, sau nu?

Răspuns: Acestea sunt ceea ce simțim în atributele noastre corporale (dorințele) care nu pot fi corectate prin cele cinci simțuri (care sunt paralele cu cei cinci Sefiroti ai sufletului). Uită-te la „perceptia realității” în acest blog.

Cum se va schimba lumea in timpul acestei vieți

Întrebare: De ce am nevoie pentru a corecta ceea ce a creat Creatorul? Mă simt ca și cum aș protesta împotriva Lui.

Răspuns: Trebuie să protestezi  în așa fel încât ne vom uni și ne vom conecta între noi, în ciuda eului nostru. Este ca un puzzle pe care părinții îl cumpără unui copil și îi cer acestuia să asambleze 50-100 piese împreună.

Aceste eforturi  dezvoltă copilul, pentru că trebuie să își imagineze cum să conecteze părțile separate. Deci, de asemenea, noi toți, dacă ne conectăm în mod corect și complet ca într-un puzzle, vom vedea apoi o imagine a noastră  numită  „lumea viitoare, lumea de sus.”

Întrebare: Este această  lume care va fi să vină, aceeași lume în care ajungem după moarte?

Răspuns: Lumea care va veni o vom vedea în timpul acestei vieți. Lumea care va veni este caracterizată  ca noul care se apropie, în care am ajuns toți la o unitate minunată, „ca o persoană cu o singură inimă”, „și te va iubi aproapele tău ca pe tine însuți.” Datorită acestei conectări, vom începe să descoperim un complet nou nivel între noi.

Suntem schimbați intern astfel încât să începem să simțim că toți suntem conectați. Datorită acestui fapt, umanitatea este integrată  și unificată  cu tot restul naturii: mineral, vegetal si animal, de asemenea, alăturați în jurul umanității. Și apoi o persoană începe să înțeleagă și să simtă întreaga lume, astfel încât el o include în el însuși.

Aceasta este ceea ce fiecare începe să  simtă: eu, tu, el, și toată lumea. Pentru noi toți sunt integrați într-o singură forță, o singură dorință, un singur gând, și datorită acesteia, vom ajunge la o lume complet bună. Ne ridicăm deasupra vieții și a morții, mai presus de toate problemele și necazurile, aici și acum, în această lume, cum este scris: „Veți vedea lumea voastra în timpul vietii voastre” (Berachot 17a).

Tot acest lucru este în puterea noastră; așadar, hai să profităm de această oportunitate în mod corect. Să ne gândim la acest lucru: numai prin conectarea și unitatea noastră va exista mântuire pentru noi și pentru întreaga lume.

Din Programul Radio Israelit 103FM, 9/20/15

 

O întârziere periculoasa în prevenirea raului

Întrebare: Este clar că țările europene nu sunt capabile să face față crizei actuale a refugiaților. Credeți că poate fi găsita o soluție comună a problemei?

Răspuns: Nu există nici o soluție! Europenii vor căuta o cale de ieșire, dar  nu o vor găsi. Natura problemei și particularitățile mentalității europene vor conduce la invinovatirea noastră și vor da vina pe Israel pentru problemele lor.

Ne-am obisnuit deja cu acest tip de nevoie. Ei chiar au dat vina pe noi pentru tsunami-ul din Japonia, nu mai vorbim de tragedia Turnurilor Gemene sau crearea  ISIS. Unii cred că evreii doresc ca lucruri rele să apară în lume și că dezastrele și catastrofele naturale sunt lucrarea mâinilor evreilor.

Dar există o sămânță de justețe în acuzațiile lor. Desigur, noi nu provocam răul, dar nici nu-l prevenim. Există o diferență fundamentala intre acuzațiile lor tradiționale și cererile actuale.

Diferența este că suntem cu adevărat capabili să previnim greutățile imediate explicând înțelepciunea Cabalei tuturor, dar suntem deja rămasi în urmă în această lucrare.

Cabala este, în esență, o știință a unitatii. Cu ajutorul acesteia, omenirea se va uni. Atunci când va avea loc unirea, vom scăpa de toate necazurile. Deci, cererile lor conțin într-adevăr sămânța vinovatiei noastre. Se pare că acuzațiile ca suntem vinovati, conțin o sămânță de adevăr.

Nu amâna până în ultimul moment

Întrebare: Cum poate o persoană obișnuită să ajungă la concluzia că avem nevoie de o soluție calitativ diferita, si nu una obișnuita? Cum pot israelitii de rand sa înțeleaga că soluția într-adevăr depinde de ei?

Răspuns: Printre altele, concluzia ar trebui să rezulte din munca noastră cu ei. Mai presus de toate, trebuie să explicam poporului evreu care este scopul lor și de ce purtam numele Israel – „Yashar-El” (direct de sus ), și de ce suntem numiţi evrei – „Yehudim”, care provine de la cuvântul „Yihud” – unitate.
Noi ar trebui să descifram noțiunea „de sus”. Care este forța superioară unica, singura? Este o forța pe care ar trebui să o căutăm după ce atingem unitatea.
Oamenii noștri au responsabilitatea de a aduce întreaga lume la unitate și dragoste la nivel mondial, în conformitate cu principiul „iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Toate aceste principii trebuie explicate poporului lui Israel și altor popoare ale lumii.
Desigur, trebuie să luam în considerare inerția  gândirii, faptul că este nevoie de timp pentru ca acest mesaj să fie acceptat, inteles, si experimentat. Noi trebuie să începem activitatea acum! În caz contrar, vom ajunge la punctul în care alte națiuni vor cere un raspuns de la noi, dar va fi prea târziu pentru a da explicatii, deoarece acestia nu vor pricepe nimic!
De aceea, în articolul său, „Shofarul lui Mesia,” Baal HaSulam scrie că revelarea înțelepciunii Cabalei  maselor largi este o condiție obligatorie a eliberării lui Israel.

Din KabTV  „o viață nouă” 8/28/15