Daily Archives: 12 mai 2016

Îndepărtând miturile legate de Cabala, partea a 4 a

Povestea despre ridicarea pe treptele iubirii

Întrebare: Ce este scris în Tora, conform înțelepciunii Cabala? Sunt descrise evenimente istorice?

Răspuns: Tora descrie sistemul superior care guvernează întreaga lumea, inclusiv pe mine. Ea explică modul în care pot descoperi acest sistem și pot stabili relația directă cu Creatorul.

Tora oferă omului oportunitatea de a-l aduce la iubirea pentru Creator prin iubirea aproapelui ca pe el însuși. Iubirea este cea mai profundă și intimă conexiune. Tora il duce pe om la aceste relații cu toată umanitatea și cu Creatorul. Nu este ceva doar spiritual, ci sunt instrucţiunile complete.

Întrebare: Totuși, evenimentele descrise în Tora chiar au avut loc?

Răspuns: Aceste stări au avut loc în cineva care se afla în procesul de obţinere a Creatorului, corectându-și calitățile în așa măsură încât să devină egale cu calitățile forței superioare. și apoi să urce treptele dăruirii și iubirii.

Întrebare: Au existat oameni că Moise și Abraham?

Răspuns: Sigur că au existat. Toate stările spirituale descrise în Tora au fost de asemenea realizate în ramurile materiale ale acestei lumi. Fiecare rădăcină spirituală trebuie să își atingă ramura materială şi să se manifeste în această.

Întrebare: Cine a fost primul om, Adam HaRishon, conform înțelepciunii Cabala?

Răspuns: Un om pe nume Adam care a trăit acum 5,777 ani. El este considerat „primul om” pentru că a fost primul care l-a revelat pe Creator, forța superioară și a scris o carte despre asta cu titlul Angel Raziel.

El a fost o persoană ca tine şi ca mine. Dupe el suntem noi numiți oameni, „copiii lui Adam” (Bnei Adam) din moment ce toți ne tragem din el.

Asta nu pentru că a fost prima ființă umană în această lume după maimuțe. La fel că alți oameni, el s-a născut dintr-o mamă și un tata. Totuși, Adam este numit primul om pentru că a fost primul care a revelat sistemul superior și forța superioară care există în acest sistem, care ne guvernează pe toți.

Întrebare: De cât timp există lumea conform înțelepciunii Cabală: de 5,777 ani sau de 14 miliarde de ani?

Răspuns: Lumea există de 14 miliarde de ani, evident. Cărțile Cabalistice descriu Big Bang-ul și evoluția lumii. Baal HaSulam scrie despre cum Pământul a trecut prin perioadele de încălzire și răcire pe durată a 30 de milioane de ani. Oamenii nu înțeleg ce este descris cu adevărat în Tora și astfel devin confuzi.

Chiar cu 500 ani înainte de Darwin, marele cabalist Ari a scris că o ființă umană s-a dezvoltat dintr-o maimuță și această dezvoltare a durat zeci de mii de ani. Toate dovezile obținute din excavațiile arheologice sunt adevărate. Cabala este o știință, nu credință oarbă. Se bazează pe cercetarea realității de către cabaliști. Acestă cercetare le oferă înțelegerea lumii.

Întrebare: Nu tot ce este descris în Tora pare a fi real. De exemplu, eu nu am întâlnit niciodată un șarpe care poate vorbi sau o mare care se poate despărți.

Răspuns: Tora nu vorbește despre lumea noastră, ci despre lumea superioară. Totuși, toate rădăcinile spirituale ajung în lumea noastră și o guvernează. De exemplu, șarpele original reprezintă egoismul nostru care se află în noi și ne ispitește mereu.

Șarpele, Adam și Eva, care sunt descriși în Tora, reprezintă proprietățile interioare spirituale din fiecare dintre noi. Tora vorbește despre proprietățile interioare spirituale din om. Atunci când cineva se dezvoltă prin studiul înțelepciunii Cabala, dobândește forțele care există în interiorul sau, care sunt legate între ele, ca Adam, Eva, șarpele, copacul cunoașterii binelui și râului. Acestea reprezintă un dialog interior al omului.

Moise și Aaron există în fiecare dintre noi. Toată lumea revelează Tora și o găsește în interiorul lor. Națiunea Israelului și națiunile lumii, Nebuchadnezzar și Maccabees, toate sunt forțe diferite ale sufletului nostru.

În noi există mereu o bătălie între forțele bune și cele rele, din care suntem creați, aşa cum este spus: „Am creat înclinația rea și Tora că pe un remediu pentru corectare acesteia”.

Forță răului crește constant în noi, manifestându-se mai puternică în fiecare zi. În același timp, trebuie să atragem forță binelui, Lumina Torei care ne ajută să ne întoarcem la sursa noastră prin studiul Cabalei. Astfel, vom echilibra constant forța egoismului cu forță binelui.

Din programul israelian de radio 103 FM din 28.02.2016

 

Cine este Mesia?

Întrebare: Baal HaSulam a scris în articolul său Ultima Generaţie, Partea 1: „şi vor veni la Mesia, în Ierusalim, iar el îi va învăţa această Tora.” Despre cine vorbeşte şi cine este Mesia la care se vor duce ei?

Răspuns: Toate naţiunile lumii se vor întoarce către forţa superioară a naturii, forţa unităţii şi iubirii, care va scoate umanitate din păcatul originar al ego-ului. Această forţă este numită Mesia şi provine din rădăcina ebraică „Limşoch – a trage.”

Putem atrage această forţă numai dacă avem dorinţa de a ascede spiritual către nivelul iubirii şi dăruirii absolute, care este bazată pe frică completă de a împlini poruncă generală din Tora, „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi.” Acest nivel este numit frică completă, Ira Shalem, sau Ierusalim. Dacă doreşti să împlineşti asta, eşti invitat să iei parte la cursurile noastre.