Daily Archives: 8 aprilie 2017

Din nefericire, oamenii nu învaţă din loviturile slabe

Întrebare: Criza din 2008 a arătat că oamenii nu învaţă din loviturile slabe. Poate o catastrofă ecologică globală sau chiar o iarnă nucleară să fie deja cuprinse în programul naturii? Şi dacă acestea nu pot fi oricum evitate, nu este mai bine să nu ne gândim la ele?

Răspuns: Dacă ne aflăm în faţa unei catastrofe teribile – biologică, ecologică, financiară, de climat sau un război nuclear – nu ne uşurează de nevoia de a acţiona pentru a evita lovitura. Nu putem doar să aşteptăm calm până când se întâmplă.

Nu ai niciun drept să gândeşti astfel, pentru că înţelegem că nu se termină acolo. În acele scurte momente, omul se gândeşte „Ei, dacă mor, atunci o să mor”. Dar nu este aşa de simplu. Nu putem muri şi să dispărem, pentru că suntem într-un proces etern, în interiorul ciclurilor de viaţă, trăind şi născându-ne din nou şi din nou.

Toate aceste naşterii şi morţi sunt, de fapt, renaşterea mici noastre dorinţe animale de a se bucura, care creşte gradual şi se dezvoltă, luând noi forme.

Ciclul se poate termina numai atunci când începem să ne construim sufletul din două forţe opuse: egoismul pe de o parte, forţa negativă şi natura pe de altă parte, forţa pozitivă pe care trebuie să o obţinem şi să o adăugăm egoismului nostru.

Pe calea de mijloc, între aceste două forţe, vom putea să avansăm şi trebuie să o facem în înţelegere şi conştient. Există un drum al dezvoltării naturale, calea suferinţei, prin care natura ne forţează să avansăm.

Există, de asemenea, şi un timp al accelerării (Ahişena) spre care trebuie să ne îndreptăm. De fapt, trebuie să ne ridicăm la nivelul om (Adam), adică similar (Dome) cu forţa superioară a naturii, Creatorul, care simte, înţelege şi realizează întregul scop al creaţiei, conform dorinţei Lui şi liberei alegeri.

De aceea, nu vom putea doar să ne îngropăm capul în pământ şi să spunem „Ei, în cel mai rău caz vom muri, dar pe moment o să trăiesc şi să mă simt bine”. Aceasta este o abordare copilărească a vieţii, nepotrivită pentru un adult.

Către o nouă ordine socială

Întrebare: Ai spus că pe un Cabalist nu îl interesează lumea corporală. Poate fi un Cabalist indiferent la ceea ce se întâmplă în lumea corporală în care trăieşte vremelnic?

Răspuns: Realitatea este că lumea fizică este o consecinţă absolută a comportamentului nostru. Totul se întoarce la cum a fost înainte şi noi continuăm să facem aceleaşi greşeli şi primim ca rezultat aceleaşi lovituri. Ar fi mai bine dacă nu am face nimic.

Baal HaSulam scrie că vom deveni o societate comunistă, nu de tipul celor de care am auzit că au adoptat metoda lui Lenin şi Marx, ci cu adevărat o societate egală şi dreaptă.

Această societate nu este de fapt scopul, ci o simplă reflexie a stării interne a oamenilor care vor continua să trăiască în această lume în viitor. Va fi o stare internă şi relaţiile dintre ei le vor permite să stabilească o societate în care oamenii sunt mai egali şi mai apropiaţi unul de altul, pentru că Lumina superioară va avea impact asupra lor din ce în ce mai mult şi îi va conecta într-o structură unificată.

Marx a prevăzut cu acurateţe asta, iar umanitate se va reîntoarce în mod inevitabil la asta. El a scris despre o nouă societate şi nu s-a referit la Rusia sau altă ţară şi a crezut că o astfel de societate se va stabili în viitor, deoarece acesta este cursul natural al evoluţiei noastre. Evoluţia ne va conduce către asta. Reiese că a avut dreptate. Nu trebuie să fii un profet, ci trebuie pur şi simplu să înţelegi corect cursul evoluţiei noastre.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 01.01.2017

Întoarcerea la limbajul inimii

Trăim într-un timp foarte special, când întreaga lume trece prin schimbări majore şi rapide. Ceea ce obişnuia să se întâmple în decade acum cincizeci sau o sută de ani, acum are loc într-un an. Fiecare om simte ca şi cum este prins într-un ciclu constant de evenimente în mişcare.

Astăzi, aproape nu mai există oameni în lume care să nu fie afectaţi de schimbările care au loc. Acestea au atins şi cele mai îndepărtate zone şi micile sate. Aşa cum explică Cabaliştii, acesta este un semn că lumea se apropie de corectarea generală.

De aceea, organizăm congrese internaţionale de Cabala, care simbolizează întreaga lume care doreşte să se unească. Mii de oameni, de diferite naţionalităţi şi culturi, vin din toată lumea pentru a se conecta împreună.

Singurul obstacol rămas este limba. Dacă nu vorbim aceaşi limbă, este dificil să comunicăm între noi, pentru că încă suntem în Babilon. Babilonul antic a început cu o singură limbă, apoi au început să se vorbească diferite limbi, iar ca rezultat au încetat să se mai înţeleagă între ei. Iar noi, trebuie să ajungem de la mai multe limbi, la una singură.

Atunci când stau cu oameni nefamiliari, cu mentalităţi diferite, spargerea, care a avut loc în Babilonul antic şi se revelează numai azi, se manifestă şi mai clar. Asta ne va împinge, mai departe, să ne unim. De fapt, trebuie să ne reîntoarcem în Babilon, pentru că întreaga lume devine un singur oraş.

La congres, ne simţim ca în vechiul Babilon, adunaţi din toată lumea pentru a ne unii din nou ca un singur om, o singură umanitate. Acum trebuie să facem aceaşi muncă pe care a vrut să o facă Avram în Babilonul antic. Nu a avut succes atunci, pentru răul încă nu era revelat.

Dar au trecut trei mii cinci sute de ani de atunci, iar în acest timp răul s-a revelat, gradual, din ce în ce mai mult. Ca rezultat, a atins un asemenea prag, încât întreaga lume începe să realizeze în ce stare de suferinţă se află. De aceea, acum este pregătită să înceapă să se unească.

Din prima parte a lecţiei zilnice de Cabala din 13.02.2017

De ce mint oamenii?

Întrebare: Oamenii de ştiinţă spun că oamenii mint pentru a-şi păstra valoarea în ochii altora. Conform cu ceea ce spun psihologii, este folosită în acest caz aşa numita „minciună albă”. Ce este o minciună din punctul tău de vedere?

Răspuns: O minciună este o reacţie de apărare naturală a organismului, care nu vrea să se vadă dezamăgit şi umilit. Ce contează pentru mine dacă este o minciună sau adevărul? Principalul lucru este să mă menţin la un anumit nivel. Dacă trebuie să mint, mint, iar dacă trebuie să spun adevărul, spun adevărul. Nu iau în calcul niciuna nici alta, pur şi simplu iau în considerare starea mea interioară.

De aceea, oamenii nu înţeleg ce este o minciună sau ce este adevărul. Totul este determinat numai în realaţie cu omul. Poţi să îi spui cuiva „De ce minţi?” El îţi va răspunde: „Nu mint, pentru mine este adevărat”. De ce este adevărat? Pentru că în acest mod, mă menţin în cea mai bună condiţie. Acesta este singurul adevăr!

Adevăr obiectiv nu există, pentru că natura noastră este numai dorinţa de a primi plăcere şi a ne menţine într-o stare de maxim confort, în orice moment. De aceea, ceea ce sprijină această stare este adevărul pentru mine, iar ceea ce nu o sprijină, este o minciună.

Întrebare: Ce este o minciună în sensul Cabalist?

Răspuns: În sens Cabalist, totul este evaluat în raport cu scopul creaţiei. Tot ceea ce este în acord cu scopul creaţiei este adevărul, iar ce nu este, este o minciună. Ceea ce duce la dăruire, iubire, adeziune cu forţa superioară şi urcarea la următorul nivel, este adevărul. Tot ce este opus, este o minciună.

Întrebare: Şi daca nu este raportat la scopul creaţiei şi există aşa cum noi existăm în această lume? Este adevăr sau minciună?

Răspuns: Nu se poate spune nimic despre asta. Vedem că în diferite epoci şi în diferite culturi sunt criterii total diferite pentru adevăr şi minciună.

Întrebare: Asta înseamnă că trăim într-o lume fără coordonate?

Răspuns: Desigur. Coordonatele indică cum se răsuceşte inima mea egoistă în mine. Pe moment pot spune „Da, acesta este adevărul” şi în următorul moment să spun „Nu, este o minciună.”

Din emisiunea de pe Kab TV „Ştiri cu Michael Laitman” din 01.03.2017

Cum să scoatem lumea din oceanul de minciuni

În prezent, lumea noastră trece printr-un proces unic al regândirii a tot ceea ce a fost obţinut de-a lungul istoriei umane şi vedem ce societate mincinoasă a creat omul. Suntem înşelaţi şi minţiţi din toate părţile.

Media este ţinută de elita bogată care nu transmite niciun cuvânt al adevărului. Conducătorii oamenilor îşi conduc afacerile personale fără nicio grijă pentru ceilalţi, nefăcând nimic bine pentru oameni, ci numai pentru propriul bine.

Asta începe să se dezvăluie acum, în zilele noastre. Umanitatea a crescut şi trece printr-o realizare foarte dificilă, o revizuire a întregii societăţi umane.

De aceea, l-am spijinit pe Donald Trump atâta timp în alegeri şi după aceea.

Nu există nimic special la el, dar este simbolul unui timp nou, o nouă revizuire. Vedem cum o linie extremă din lume dă naştere unei alte linii extreme: extra liberalismul dă naştere curentelor aripilor ultra dreptei, nazismului. Iar analiza are loc între acestea.

De aceea, media şi guvernele sunt subiectul unor asemenea critici, acuzaţii reciproce care ţâşnesc din toate părţile. Oamenii vor înţelege cine îi controlează, pe cine au ales să fie conducători ai ţării şi vor vedea aparenţa înşelătoare a mass media şi oranizaţiilor publice. De fapt, toate au grijă de ele însăle şi folosesc oamenii obişnuiţi.

Aceasta este recunoaşterea răului pe care oamenii nu au putut să o obţină înainte. Înainte, ei încă credeau într-o lume frumoasă şi au rămas mai mult sau mai puţin calmi.

Ca rezultat al acestei revizuiri, vom înţelege că întreaga societate umană s-a scufundat în minciuni şi este incapabilă să construiască starea corectă. De fapt, ea însăşi generează astfel de guverne, organizaţii, sindicate, sisteme educaţionale şi media.

De aceea, societăate însăşi are nevoie de educaţie.

Numai după o educaţie integrală, societatea va putea să dea naştere la o asemenea organizaţie care va acţiona în beneficiul oamenilor. Şi fără această pregătire preliminară, societatea va crea întotdeauna fie alianţe extreme de stânga, fie de dreapta, adică ultra egoişti într-o direcţie sau alta.

Cabaliştii explică asta lumii pentru a îi face pe oameni conştienţi, gradual.

Asta nu are legătură cu politica. Înţelepciunea Cabala se revelează acum întregii umanităţi pentru a transmite metoda corectării. De aceea, direcţia dezvoltării lumii este foarte importantă. Văd venirea lui Donald Trump la putere ca un semn al unei dezvoltări bune, comparată cu drumul lui Obama.

În curând, conducătorii ultra liberali vor fi înlocuiţi şi în Europa. Este vorba de etapele de revelare ale răului prin care trece umanitate. Personal, nu am nicio preferinţă pentru vreun partid. Privesc situaţia din punctul de vedere al utilităţii pentru corectarea necesară prin care trebuie să treacă societatea.

Oamenii cred că Cabala este o teorie care vorbeşte numai de Creator şi de lumile superioare distante. Dar nu este aşa, pentru că se ştie că Baal HaSulam a scris un articol, „Ultima generaţie”, despre structura societăţii viitoare şi întâlnirea lui cu Ben Gurion.

Trăim într-un timp când înţelepciunea Cabala este deja menită întregii generaţii şi, de aceea, este foarte important în ce direcţie va merge dezvoltarea. De aceea, merită sa ajutăm oamenii să descopere asta. De fapt, Cabala nu are nicio conexiune cu politica. Dacă fac vreo afirmaţie, nu este dintr-un punct de vedere politic, ci numai din punctul de vedere al Cabalei, adică din modul în care forţele superioare acţionează în societatea umană şi ne trec la o lume a corectării.

Răzbunarea, înfrângerea egoismului

Întrebare: De unde provine sentimentul de răzbunare?

Răspuns: Sentimentul de răzbunare apare ca rezultat al unei înfrângeri foarte dificile a ego-ului, un ego care experimentează umilinţă. Într-o astfel de situaţie, omul este gata să facă orice, nu are altă alegere. O situaţie în care tu insulţi, punctul central al ego-ului meu, dacă îmi arăţi că sunt un zero şi nu îmi laşi oportunitatea să exist, acest sentiment dă naştere în mine la un sentiment de răzbunare.

Întrebare: Este posibil ca într-un Cabalist să ia naştere un astfel de sentiment?

Răspuns: Cabalistul se va corecta până când va atinge o stare în care această emoţie nu va fi simţită ca o umilinţă, pentru că ea vine de la Creator, nu de la altcineva. Asta pentru că „Nu mai este altul în afară de El” (Deunteronomul 4:35).

Întrebare: De ce, între anumiţi oameni, răzbunarea este ridicată la rangul de tradiţie şi trece dintr-o generaţie în altă, în timp ce pentru alţi oameni nu este aşa?

Răspuns: Asta are legătură cu educaţia şi perioada în care trăiesc. Au fost perioade când „dihonia sângeroasă” era un obicei foarte răspândit. Era imposibil să se tolereze o înfrângere şi numai un duel putea şterge aceste sentimente.

În întreaga istorie a umanităţii, au fost multe perioade când omul, care simţea o mare umilinţă, calcula cum să procedeze. Astăzi, egoimsul a devenit atât de mare, încât a creat un mecanism special de protecţie. Altfel, la fiecare claxon de la o maşină în trecere, am vedea şoferii cum se împuşcă unul pe altul.

Astăzi, un Cabalist nu se raportează la insulte, iertări şi nu întreprinde acţiuni ca răspuns la o insultă. Practic, nu trebuie să punem la inimă pentru a nu ne simţi umiliţi, chiar dacă, de fapt, viaţa este o imensă sursă de umilinţă.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 21.08.2016

Atunci când ne trezim

Întrebare: În lumea noastră, noi creştem copii, muncim, studiem şi ne jucăm. Ce face sufletul?

Răspuns: Toate acţiunile din lumea noastră le experimentăm numai în conştiinţa noastră. De aceea, este scris că atunci când ne reîntoarcem în lumea superioară, înţelegem că tot ceea ce ni s-a întâmplat în această lume, a fost ca un vis.

Întrebare: Ce vom face când ne vom trezi?

Răspuns: Să te trezeşti înseamnă să obţii o conştiinţă reală. Apoi ne vom angaja în crearea sufletului, adică să ne unim pentru a obţine adevăratul univers, adevărata lume, adevărată şi eternă şi starea perfectă în unitatea noastră, ca un singur organism, numit Adam. În alte cuvinte, vom începe să creăm o stare reală deasupra somnului nostru.

Întrebare: Care este starea noastră reală? Ce fac oamenii acolo?

Răspuns: Nu oamenii, ci sufletele, adică dorinţele care sunt corectate pentru dăruire reciprocă una faţă de alta. Aceste dorinţe încep să simtă forţa superioară unificată, Creatorul, care există în ele, pentru că devin o singură dorinţă, ridicându-se deasupra înclinaţiilor egoiste „să primească totul pentru ele însăşi”, la intenţia „să dea totul altora” şi, astfel, să fie conectate reciproc.

Fiind incluşi în Creator, deasupra dorinţelor egoiste care ne despart, obţinem această forţă superioară, perfecţiunea ei, întregimea şi eternitate şi devenim ca ea. Acesta este scopul dezvoltării noastre.

Sufletele noastre sunt angajate numai în unificarea dintre noi toţi și la toate nivelurile spirituale. Acum începem să stăpânim această tehnică în mod practic, în grupurile de zece.

De aceea, sfătuiesc pe toată lumea să ni se alăture şi sub nicio circumstanţă să nu piardă lecţiile noastre practice de Cabala. Acesta este cel mai important lucru. Numai de dragul acestora merită să trăieşti 21 de ore pe zi, pentru a petrece cele trei ore cu noi, la lecţiile noastre.

Gândiţi-vă la asta şi decideţi.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 06.11.2016

Este posibil să avansăm fără suferinţă?

Întrebare: Pentru mulţi, Creatorul pare crud. Nu există alt drum decât cel al suferinţei? Toţi oamenii de pe faţa Pământului suferă, chiar dacă nu sunt de vină, iar recunoaşterea acestui lucru este o suferinţă suplimentară.

Răspuns: Puteţi să daţi vina pe Creator, dar nu va ajuta. Nu are altă alegere.

Dacă studiem acţiunile Lui, începând de la prima operaţie în lumea Ein Sof și până la lumea noastră, descoperim că Lumina superioară este dăruire absolută, iubire absolută. Nimic nu există în El, în relaţie cu El însuşi, numai dorinţa de a crea o creaţie pentru a-i dărui plăcere şi a o umple cu Lumina completă, absolută şi eternă.

Plecând de la faptul că însuşi Creatorul este etern şi perfect, El vrea să acorde creaturii aceaşi plăcere eternă şi completă. Învăţăm asta din primele cinci faze ale extensiei Ohr Yaşar (Lumina Directă), acţiunea de Ţimţum (restricţie), crearea Masah (ecranului) şi apoi atragerea extensiei Luminii.

Creatorul nu se poate comporta altfel! Nu este o dorinţă sau un capriciu al Creatorului, ci o forţă pozitivă şi eternă care vrea să dea naştere la o stare echivalentă cu El.

Creatura trebuie să treacă prin schimbări de formă pentru a se echipa pe acest drum cu toate caracteristicile negative şi pozitive şi numai după aceea se întoarce şi devine egal cu Cretorul.

Dar nu trebuie să experimentăm toate caracteristicile negative ca să le transformăm în pozitive şi să devenim egali cu Creatorul. Asta se întâmplă numai la nivelul lumii noastre.

Întrebare: Nu este posibil să creăm pur şi simplu senzaţii şi griji emoţionale fără suferinţă fizică?

Răspuns: Aici vorbim de fizică pură.

Există o calitate a dăruirii, emanţia, forţa pozitivă, care vrea să creeze o forţă similară ei. Ar fi imposibil să creeze o forţă suplimentară identică, pentru că ar fi acelaşi lucru. Poate să creeze numai o forţă dublă, în care există opuse şi în afara ei există similaritate.

Asta se întâmplă în creatură şi cu ajutorul acesteia, ea obţine o asemănare şi echivalenţă absolută cu Creatorul. Dar depinde de ea să treacă prin două stări: dezvoltarea negativă de Sus în jos şi, apoi, dezvoltarea pozitivă de jos în Sus.

Întrebare: Asta înseamnă că un Cabalist justifică complet tot ceea ce i se întâmplă în această lume? Nu apare nicio îndoială în el?

Răspuns: Plângeri şi îndoieli apar tot timpul într-un Cabalist, dar în fiecare caz el încearcă să le justifice. Asta este avansarea noastră.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 20.11.2016