Daily Archives: 5 decembrie 2017

O singură forţă în evoluţia naturii, partea 3

Forţa superioară ne-a creat cu abilitatea de a ne simţi pe noi înşine separaţi de ea, pentru a ne da ocazia să ajungem să o cunoaştem ca dăruitoare şi bună, fiind sursa noastra.

Întrebare: Ce avem nevoie pentru asta?

Răspuns: Noi simţim această nevoie, deoarece suntem dependenţi de această forţă. Noi descoperim că vieţile noastre în această lume sunt foarte limitate şi suferim. Această suferinţă ne face să căutăm cauza, iar cauza este în interior, în interiorul aceleeaşi forte unice. Dorim să descoperim această forţă pentru a ne îmbunătăţii condiţia.

Sunt oameni care explorează aceasta forţă generala a naturii şi descoperă că aceasta este o forţă a bunătaţii, o forţă care doreşte să ne aducă la perfecţiune. Dar pentru ca aceasta să se întâmple, înainte de toate, trebuie să ajungem la conştientizarea răului nostru. Este imposibil să atingi binele fără a-i cunoaşte opusul şi, anume, răul. Este posibil doar prin propria noastră experimentare a contrastului, a diferenţei fundamentale dintre bine şi rău.

Noi dorim să experimentam condiţii confortabile, plăcute. De îndată ce experimentăm dificultăţi, încercăm să ne protejam pe noi înşine, distantându-ne de ele. Apoi, adiţional sentimentelor noastre, trebuie să ne angajăm intelectul prin intermediul căruia începem să ne dam seama cum să evităm aceste dificultăţi. Şi în această manieră noi ne dezvoltam emoţional şi intelectual.

În mod natural noi încercăm să ne îndepărtăm de experienţele neplăcute şi să ne apropiem de cele plăcute. Pentru mii de ani de dezvoltare, începând cu cele mai primitive forme de viaţă și până la momentul actual, Secolul 21, gradual construim în interiorul nostru un nou mecanism, care să ne dea abilitatea să înţelegem şi să simţim cum trebuie să ne comportăm.

În cele din urmă, din tot ceea ce există la îndemâna noastră, noi încercăm să construim pentru noi forma de confort maxim. Noi încercăm să folosim această forţă generală a naturii, în care existăm, pentru a ne simţi confortabil, în funcţie de înţelegerea noastră. În esenţă, aceasta este întreaga noastră muncă în această viaţă.

Şi pentru acest scop specific noi am dezvoltat ştiinţe, cultură, educaţie, psihologie, filosofie şi istorie. În principiu, noi vrem doar să ştim cum să ne simţim mai bine, deoarece căutarea plăcerii este o nevoie umană de bază, dorinţa noastră naturală de a primi.

Cabala este fizică la nivel superior, ba chiar dintr-o perspectivă mai avansată, “fizica viitorului.”

În fizica obişnuită nu se pune problema ca observatorul să trebuiască să îşi schimbe propriile calităţii.

În teoria relativităţii, experiementarea observatorului se schimbă faţă de timp, viteză sau distanţă. Cu toate acestea el însuşi nu se schimbă. Starea sa psihologică ramane aceeaşi.

Combinaţia corectă dintre fizică şi psihologie este atunci când ne concentrăm nu pe percepţia realităţii, ci mai degrabă pe cel care o percepe şi ce fel de corecţii poate face în înterior, pentru a percepe o nouă lume. Acesta este următorul nivel de dezvoltare pentru teoria relativităţii, deoarece timpul, viteza şi locaţia nu se schimbă în exteriorul observatorului. Mai degrabă, observatorul este acela care se schimbă, în abordarea sa, corectându-şi propriile calităţi interioare.

Atunci, descoperim că nu este nimic etern care rămâne în lumea noastră; totul devine relativ şi temporar. Persoana îşi schimbă toate calităţile sale şi astfel schimbă realitatea însăşi. Iar, apoi, urcăm şi chiar mai sus. Kabbalah spune că realitatea nu are forma deloc, ci că totul depinde de percepţia observatorului. Astfel putem trage o concluzie: Forţa dezvoltării din natură este constantă şi eternă; noi existăm în interiorul ei, posedând diverse calităţi schimbatoare, şi trebuie să ne dăm seama ce este constant şi ce este variabil în interiorul nostru şi în interiorul realităţii care ne înconjoară, învăţând să diferenţiem între ce este constant şi ce este variabil.

Constanţa este forţa naturii, forţă superioară, Creatorul, iar forţa variabilă este persoana care o observă.

Toată realitatea pe care observatorul o percepe este rezultatul direct al calităţilor sale interioare. Dacă schimbăm persoana, atunci schimbăm lumea pe care ea o percepe.

Din Emisiunea “ O Noua Viaţă” KavTV 27/06/2017

O singură forţă în evoluţia naturii, partea 2

Întrebare: Ce este forţa superioară, absolută a naturii, care controlează întreaga creaţie? În ce fel este diferită de forţele de bază ale naturii, care sunt cunoscute ştiinţei: gravitatea, forta nucleară şi electromagnetică?

Răspuns:  Toate celelalte forţe pe care umanitatea le-a descoperit, prin intelect, există la aceelaşi nivel ca şi intelectul, unde, de altfel, şi noi existăm şi le studiem. Dacă ne-am fi dezvoltat într-o formă diferită şi la un nivel diferit atunci am fi descoperit forţe diferite şi o lume diferită.

Diferenţa dintre toate aceste forţe şi forţa superioară a naturii rezidă în subiectivitatea percepţiei noastre asupra lor. Totul depinde de persoană, de nivelul de la care investighează şi înţelege. Fără individ nu există nimic şi este imposibil să spui că există ceva de fapt.

Întrebare: Dar dacă ar fi să nu privim deloc subiectiv, ci obiectiv?

Răspuns: Asta este imposibil; suntem incapabili de o examinare obiectivă, deoarece suntem creaţi de forţa superioară cu calităţi definite. Dacă nu observ un fenomen atunci nu există. Apare doar în percepţia mea şi în forma în care sunt capabil să îl percep.

Întrebare: Atunci, ce există de fapt?

Răspuns: Nu există nimic altceva decât unica forţă superioară, care este fundaţia întregii naturi. Dar noi suntem capabili să percepem această forţă sub diferite forme şi calităţi, depinzând de forma şi calităţile pe care eu le creez.

Întrebare: Deci noi percepem această unică forţă în forma unor fragmente, depinzând de nivelul nostru de dezvoltare? Se va schimba această percepţie în viitor?

Răspuns: Totul depinde de persoană, deoarece lumea există în interiorul percepţiilor ei, iar în afară de ea există doar forţa superioară, numită natură, creând întreaga noastră viaţă. Toate percepţiile există în interiorul nostru ca efecte ale acestei forţe unice.

Tot ceea ce văd, simt, gândesc, tot ce este în interiorul meu şi în jurul meu, toate emoţiile şi gândurile mele, toate acestea sunt revelaţii ale forţei superioare. Persoanei îi este dată abilitatea de a se separa de această forţă şi, în această separare, se percepe pe sine ca existând într-o realitate particulară pe care o numim această lume.

Întrebare: Care este calitatea acestei forţe unice?

Răspuns: Singura sa calitate este acordarea, dăruirea, emanarea, o sursă care, în mod constant, dăruieşte şi dăruieşte şi dăruieşte…. Acesta este modul în care o experimentăm. Noi nu descoperim această forţă, mai degrabă relaţia ei cu noi, dăruirea ei.

Şi noi realizăm cu acest prim act de dăruire că această forţă superioară a creat în noi abilitatea de a-i simţi influenţa şi de a face diferenţa între ea şi noi, experimentându-ne pe noi ca existând în afara ei. În mod special această diferenţiere ne permite să experimentăm propria noastră existenţă şi o realitate în jurul nostru.

Din Emisiunea “O nouă Viaţă” KabTV 27/06/2017

Munca corectării lumii, partea 3

Întrebare: În lume există foarte multă corupţie, înşelăciune, nedreptate, inegalitate între aceia care au şi aceia care nu au – iar toate acestea stau în calea unei vieţi normale. Evident, sunt oameni care sunt mai vinovaţi decât alţii, dar ce i se poate cere unei simple persoane.

De ce insişti că fiecare trebuie să se corecteze. Nu ar fi mai bine să se corecteze aceia care sunt în poziţia în care deţin puterea, astfel încât să îmbunătătească toate sistemele noastre şi să ne facă viaţa mai bună. Ce are de a face cu asta o persoană obşinuită?

Răspuns: O persoană obişnuită suferă fără să ştie de ce. Dar adevărul este că fiecare este la conducerea egoului său şi vor trebui să se corecteze.

Întrebare: Atunci, de ce să nu se corecteze doar aceia care sunt cauza problemei?

Răspuns: Nu ei sunt cauza problemei ; problema este o consecinţă a tuturor. Dacă am înlocui oamenii din vârf, alţii care nu sunt mai buni îi vor înlocui. Trebuie să corectăm întreaga societate umană, iar apoi toate celelalte nivele: animal, vegetal, mineral vor fi corectate, deoarece toate depind de om.

Întrebare: Ce este specific fiecarei persone şi este în detrimentul întregului sistem?

Răspuns: Este dorinţa umană de a-şi construi succesul pe ruina altuia.

Întrebare: Dar noi încercăm să ne ajutăm unii pe alţii. Există atatea societăţi de ajutorare în prezent şi nimeni nu mai suferă din cauza foamei. Se pare că ne pasă de ceilalţi şi dorim bunăstarea celorlalţi?

Răspuns: Problema este că fiecare judecă conform propriilor sale opinii şi, ca atare, este un paradox de ce noi facem atât de mult bine celorlalţi, iar cu toate acestea lumea se înrăutăţeşte? Aparent noi nu ştim ce înseamnă să facem bine celorlalţi şi ce pretinde sistemul naturii de la noi. Noi nu înţelegem că nu trebuie să construim o societate umană bazată pe propriile noastre păreri, ci conform cerinţelor superioare, deasupra tiparului nostru egoist, a sentimentelor sau a filosofiei.

Fiecare persoană are propria sa înţelegere despre cum ar trebui să arate societatea umană ideală. În primul rând, ar trebui să stabilim care este forma societăţii corecte. Nouă ne lipseşte înţelegerea şi, ca atare, intrăm mereu în argumente, în războaie şi toată lumea crede că are dreptate.

Tribunalele sunt inundate de oameni care încearcă să îşi demonstreze convingerile.

Aşadar, cine ne poate da definiţia parametrilor corecţi ai sistemului lumii astfel încât să reprezinte un verdict obiectiv şi nu opinia cuiva? La urma urmei, toţi suntem egoişti, corupţi, plini de diferite stereotipuri şi, fie inconştient, sau nu, întotdeauna ne gândim doar la noi şi nu la ceilalţi.

Acesta este motivul pentru care primul lucru este de a determina forma corectă şi obiectivă a sistemului lumii. Şi pentru acest motiv trebuie să ne întoarcem către înţelepciunea Cabala, care explică ce reprezintă forţa superioară şi sistemul naturii şi cum putem devini similari. Deoarece aceasta este singura cale de a ajunge la o viaţă bună.

Forţa superioară a naturii este deasupra noastră şi nu o putem schimba. Cu toate acestea ne putem schimba pe noi şi ne putem aduce la armonie cu ea. Cu cât mai mult începem să ne asemănăm în calitate cu ea, cu atât mai fericite vor fi vieţile noastre.

Din Emisiunea “O Nouă Viaţă” pe KAB Tv 13/06/2017