Daily Archives: 11 decembrie 2017

Lecţiile de Cabala, partea 1

Întrebare: De ce, în studiul Cabalei, este o aşa mare importanţă în a se ţine lecţii?

Răspuns: Studiul Cabalei este menit, nu pentru a primi cunoaştere, ca atunci când se studiază alte ştiinţe sau profesii. Cabala presupune o abordare complet diferită: scopul nu este pentru a învăţa materialul, ci pentru a schimba natura omului.

Cel mai important lucru este să conducă o persoană la asemenea schimbări care să-i permită să reveleze forţa superioară şi pentru a vedea lumea superioară. Prin studiul corect, într-un grup Cabalist, chiar şi în această viaţă, el va revela forţa care îl va înălţa la un nou nivel de conştiinţă, percepţie şi revelare, care este deasupra acestei lumi.

Aşadar, în Cabala, nu este o abordare academică de a studia cu studenţii numai memorand textele. Chiar dacă am vrea să le studiem teoretic, noi tot nu am putea să o facem astfel.

Până la urmă, textele Cabaliste descriu fenomenul şi acţiunile care au loc pe un nivel complet diferit, care nu este accesibil dobândirii unei persoane obişnuite. Acest lucru nu ne este clar, înţeles sau revelat şi nu apare înaintea ochilor noştrii în această lume.

Este vorba despre sistemul care ne controlează, despre reţeaua forţelor spirituale, adică despre două forţe opuse, de primire şi de dăruire, care ne conduc. Avem nevoie să studiem cum lucrează această reţea, cum ne influenţează şi cum trebuie să reacţionam la această influenţă.

Din starea noastră prezentă, din această lume, dacă depunem eforturi pentru a reacţiona la această influenţă într-un mod special, atunci sistemul superior începe gradual să ne schimbe şi să ne oblige să devenim similari cu el.

Acesta este rezultatul de dorit al studiului. Studiul lărgeşte conştiinţa noastră într-o asemenea măsură încât noi vedem, nu numai această lume materială, ci reţeaua de forţe care ne afectează întreaga realitate, această lume, oamenii şi totul în general. Începem să distingem aceste forţe, să le justificăm şi să ne conectăm cu ele. Le putem afecta şi să ne schimbăm soarta în acest mod.

Într-un final, noi ne corectăm pe noi înşine într-o asemenea măsură, încât revelam pe deplin întregul univers, întreaga reţea de forţe numită superiorul, lumea următoare, ascunsă sau Creatorul. Studiul Înţelepciunii Cabala ar trebui să ne aducă la asemenea rezultate după cum este scris: ”Vei vedea lumea ta în timpul vieţii tale”.

Întreaga reţea ascunsă de forţe care ne controlează este Creatorul. Aşadar, conform definiţiei, Cabala este metodologia revelării Creatorului unei persoane în această lume. În timpul în care persoana încă trăieşte în această lume, în corpul său biologic, trebuie să reveleze în întregime forţă superioară, sistemul superior de conducere.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă” 7/20/17

 

Lecţiile de Cabala, partea 2

Întrebare: Mai exact, ce anume studiază omul în lecţiile de Cabala pentru a ajunge la revelarea lumii superioare, a reţelei de forţe care acţionează asupra noastră?

Răspuns: În esenţă există o singură forţă care este divizată în mai multe forţe, care sunt opuse una faţă de cealaltă. Avem nevoie să trezim aceasta revelare prin studiul care se face într-un grup de zece oameni, care construiesc, într-un mod crescător, relaţiile de prietenie dintre ei. Pentru acest scop se face pregătirea dinainte de lecţie.

Prin conexiunea noastră şi prin pătrunderea în materialele de studiu, noi intenţionăm, nu numai să învăţăm ceea ce este scris în cărţi, ci să primim din aceasta într-o inspiraţie specială, într-o forţă specială, care ne va conecta chiar şi mai puternic. Ca rezultat, noi începem să revelăm reţeaua de forţe care acţionează asupra noastră şi noi înţelegem că aceasta nu există undeva în afara noastră, ci între noi.

Forţa generală a conexiunii, numită Creatorul, este manifestată în interiorul conexiunii dintre noi, după cum este scris: „Vei vedea lumea ta în timpul vieţii tale”. Aşadar, înţelepciunea Cabala este metoda revelării Creatorului faţă de creaturile din această lume.

Toate acestea sunt obţinute prin conexiunea într-un grup de zece, care este un mijloc de a obţine scopul creaţiei. Prima etapă este să ajungem la iubirea creaturilor şi asta este exact ceea ce se realizează în ”grupul de zece”. Apoi, de la iubirea de creaturi, ajungem la iubirea de Creator, forţa generală care conduce sistemul naturii.

Întrebare: Deci, care este subiectul principal al studiului?

Răspuns: În lecţiile de Cabala noi studiem exact aceeaşi reţea care ne conectează între noi, care se numeşte sistemul lumilor superioare. „Olam – lume” vine de la cuvântul „Alamă – ascundere”, adică un sistem ascuns.

Gradual, noi începem să-l revelăm. În interiorul acestor lumi, a acestei reţele de forţe, noi descoperim conexiunea care există între noi în grupul de zece. Această conexiune este numită sufletul nostru sau Shechina, în care Creatorul (Shochen) este revelat.

Întrebare: scopul studiului Cabalei este să simţim realitatea ascunsă sau să o înţelegem?

Răspuns: Scopul studiului este să simţim realitatea superioară. De îndată ce începem să o simţim, noi trebuie să o înţelegem pe baza senzaţiilor.

Întrebare: Ce vrem să simţim mai exact?

Răspuns: Vrem să simţim o conexiune reciprocă specială dintre noi, care creşte constant în calitate, până când ajunge la nivelul de iubire. În interiorul acestei conexiuni noi începem să revelăm o forţă specială care acţionează în ea și care se numeşte Creatorul.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă” 7/20/17