Daily Archives: 12 decembrie 2017

Lecţiile de Cabala, partea 4

Principalul lucru în studiul Cabalei nu este obţinerea cunoaşterii, ci folosirea proprietăţii minunate de a învăţa (Segula), despre care Baal HaSulam scrie în Introducere la Studiul celor Zece Sefirot.

Prin studiu, noi suntem influenţaţi de forţa care dezvoltă calităţile altruiste şi iubirea aproapelui din noi. Şi, cu acestor calităţi, noi obţinem lume superioară, sistemul care ne controlează.

Nu depinde de volumul de materiale studiate, ci numai de intenţia adevărată din inimă, de efortul de a deveni dăruitori şi iubitori, de care vorbesc înţelepţii Cabalei.

Întrebare: În cărţile Cabaliste, unde este forţa care face asemenea schimbări calitative într-o persoană, încât revelează o nouă realitate.

Răspuns: Cărţile Cabaliste au fost scrise de Cabaliştii care au ajuns pe nivelele superioare ale dăruirii şi iubirii pentru aproapele lor şi descriu toate aceste acţiuni spirituale. Atunci când citim, noi vrem să obţinem ceea ce au dobândit ei, să devenim dăruitori precum ei şi să revelăm Creatorul. Încercam să nu fim înşelaţi, imaginându-ne Creatorul cumva diferit, ci numai ca forţa generală a dăruirii şi iubirii faţă de care vrem să devenim similari.

Noi începem să ne schimbăm în direcţia dăruirii aproapelui, ne apropiem şi facem totul unul pentru celălalt, deoarece numai în acest mod vom putea să revelăm Creatorul. Încercam să ne convingem pe noi înşine că în acest mod avansăm şi vrem ca schimbările să aibă loc în noi.

În fiecare zi verific: am început să-mi tratez prietenii mai bine? Caut cum să ajung la iubirea aproapelui ca pe mine însumi, pentru a ajunge de la iubirea de creaturi la iubirea de Creator.

Întrebare: Care este rolul profesorului în studiul Cabalei?

Răspuns: Rolul unui profesor este să trezească abilitatea de a auzi ceea ce spune înţelepciunea Cabala pentru o persoană. La urma urmei, o persoană ascultă ceea este spus despre iubirea aproapelui, dar ceea ce se spune e ca şi cum ar intra în urechile surde. Totuşi, dacă nu împlineşte această condiţie, nu va revela Creatorul şi totul studiul va fi în van.

Întrebare: Care este diferenţa dintre un profesor obişnuit şi unul de Cabala?

Răspuns: Profesorul Cabala este un ghid care conduce o persoană prin toate stările sale interioare şi exterioare, aşa încât studentul va înţelege într-un final că principalul lucru este iubirea faţă de ceilalţi.

Fără un profesor este imposibil să studiezi Cabala, deoarece o persoană din această viaţă este ghidată de egoismul ei. Prin urmare, nu va putea niciodată să se direcţioneze pe el însuşi spre acţiunile corecte, adică să dăruiască prietenului, ceea ce duce la dăruirea faţă de Creator.

Întrebare: Cum îşi selectează omul un profesor de Cabala şi cum poate verifica dacă este unul real?

Răspuns: Întâi de toate, acest lucru este determinat conform cu sentimentul din inimă sa. Pe lângă asta, tu trebuie să verifici unde a studiat această persoană – acest lucru este foarte important. Nu degeaba Cabala are numele “recepţie”, deoarece este transferată ca o moştenire spirituală de la profesor la discipol.

Tot timpul a fost în modul acesta în trecut şi numai recent vedem că a început studiul Înţelepciunii Cabala în mase, în grupuri mari. Aşadar, un profesor îşi transferă cunoaşterea nu numai unui discipol, ci întregului grup.

Cabala poate fi învăţată de cineva care a primit-o de la un Cabalist recunoscut, care a fost angajat mulţi ani în ea şi care poate explica ceea ce este scris în sursele originale.

Întrebare: Există cerințe preliminare pentru ca o persoană să înceapă studierea Cabalei?

Răspuns: Este necesar să fie într-o stare normală în sens fizic, psihologic şi mental. Nu sunt cerute alte condiţii sau abilităţi speciale. Toţi oamenii într-un final ar trebui să devină Cabalişti şi să reveleze Creatorul în această lume.

Întrebare: Dar dacă unei persoane nu îi place să studieze şi nu are nicio înclinaţie spre ştiinţă?

Răspuns: Este scris: “Nu cel deştept învaţă”, ci cel care, în conformitate cu înclinaţia inimii sale, aspiră să cunoască pentru ce trăieşte, care este sensul vieţii. Dacă unei persoane îi pasă despre aceste întrebări, aceasta indica pregătirea sa pentru dezvoltarea spirituală.

Întrebare: Copiii aşteaptă tot timpul vacanţele. Un student de Cabala percepe, de asemenea, studiul ca pe ceva împovărător?

Răspuns: Pentru studiul Cabalei nu se dau recompense sau note. Aşadar, o persoană care vrea să studieze va trebui să plătească pentru aceasta cu timpul şi efortul său. În schimb, va primi satisfacţie spirituală din faptul că este angajat în cel mai exaltat lucru care poate exista, nu numai în această lume, ci în toată realitatea în general.

Din emisiunea de pe KabTV “O viaţă nouă” 7/20/17

Lecţiile de Cabala, partea 3

Întrebare: Dacă scopul studiului înţelepciunii Cabala este revelarea Creatorului, atunci cu ajutorul căror unelte Îl vom revela? Putem să vedem microbii printr-un microscop şi stelele printr-un telescop, dar prin ce putem să revelăm forţă superioară?

Răspuns: Forţă superioară este revelată în relaţiile mele cu prietenii, cu care studiez în acelaşi grup. În măsura în care îi tratez pe ceilalţi cu dragoste, grijă şi compasiune, să le ofer cel mai important loc în viaţa mea şi să dezvolt în mine forţa dăruirii în relaţia cu ei, eu revelez o reţea de conexiuni dintre noi.

Această reţea există de la bun început. Noi nu o creăm, ci doar construim uneltele pentru revelarea ei.

Conexiunea noastră există deja şi a existat din totdeauna; noi doar o revelam pentru a simţi cum curg în ea forţele dăruirii şi iubirii care crează sentimentul Creatorului în noi.

Întrebare: Unde este revelată forţă superioară: în sentimente sau în minte?

Răspuns: Forţă superioară este revelata în sentimente şi apoi în minte.

Studiul se face pe baza surselor Cabaliste care include două părţi.

O parte este dedicată studiului structurii universului, extinderea lumilor, Partzufim, Sefirot şi sufletele şi cum a fost creat totul înainte ca o persoană să se descopere pe ea însăşi aici, în această lume, existând într-un corp biologic şi să simtă dorinţa de a-şi descoperi rădăcinile, sursa sa.

Atunci când o persoană face această descoperire, începe să o studieze, ridicându-se de jos în sus: de la el însuşi, aşa cum există astăzi, prin prietenii din grupul de zece, către dobândirea întregii scări de nivele spirituale, adică a tuturor forţelor coborâte în ea, gradual, recunoscându-le din ce în ce mai mult..

Ambele părţi de studiu: studiul structurii universului şi creaţia sa de sus în jos, de asemenea şi urcarea înapoi, din realitatea în care ne regăsim astăzi, are numai un singur scop: pentru a descoperi forţa superioară a dăruirii numită Creator.

Din emisiunea de pe KabTV “O viaţă nouă” 7/20/17