Monthly Archives: martie 2018

Ai răbdare!

Separarea Creaţiei de Creator se întâmplă din cauza diferenţei în intenţie, nu în acţiune. Prin acţiunea de primire, fiinţă creată aderă la Creator, care este cel care dăruieşte: ca un bebeluş faţă de mama sa. Iar dacă bebeluşul ar avea raţiunea şi experienţa unui adult, atunci el ar înţelege că nu este necesar să întrerupă primirea de la mama sa, ci mai degrabă să adauge la acest lucru intenţia sa de a dărui.

Nu este suficient ca mama să se bucure numai din faptul că bebeluşul primeşte de la ea. De asemenea, este necesar să se adauge înţelegerea copilului despre întreaga profunzime a experienţei şi iubirii ei şi propria lui recunoştinţă faţă de o asemenea dăruire. Apoi acest lucru va deveni nivelul uman, nu cel animal, ca al unui bebeluş inconştient.

În fiinţa creată, senzaţia de lipsă a unei asemenea intenţii este numită ruşine, iar acesta este motivul pentru care s-a făcut restricţia. (Talmud Eser Sefirot)

Principalul lucru este să ai răbdare

Întreaga dificultate a studiului Cabalei constă în aceea că cere o schimbare a importanţei. De aceea, pleacă oamenii; ei nu sunt pregătiţi şi nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că le lipseşte răbdarea. Ei nu cred că acest studiu le aduce un rezultat real şi nu înţeleg despre ce vorbeşte aceasta înţelepciune.

Iar aici, răbdarea este obligatorie, deoarece oferă Lumina Superioară, forţa care ne transformă într-o nouă creaţie şi ne oferă timp pentru a lucra. Gradual, începem să simţim, să înţelegem şi să judecăm după noul criteriu. Apoi, deşi omul aparent este tot acelaşi, în realitate el devine complet diferit.

Devine imposibil să-l judeci prin mijloacele anterioare, a importanţei şi a regulilor obişnuite, deoarece acum rezonează conform legii echivalentei de formă cu forţa superioară; cu alte cuvinte, el rezonează într-un mod complet diferit de modul în care o făcea anterior.

Noi obţinem o asemenea schimbare substanţială ca rezultat al influenţei Luminii superioare asupra noastră, trecând printr-o revoluţie interioară foarte complexă. Sunt necesari mulţi ani ca acest lucru să se întâmple, deoarece asemenea schimbări se petrec gradual într-o persoană, în porţii mici. Şi chiar şi acest lucru este greu de suportat. Avansarea este mult mai uşoară într-un grup de care o persoană se poate ţine. Cu ochii închişi, dacă o persoană se ţine de grup, atunci ea poate să treacă prin toate dificultăţile.

El îşi închide ochii în fata valorilor vechi şi primeşte de la grup, din conexiunea cu prietenii, de la un nou Kli (vas) în care grupul de zece devine ca unul, cu valori noi: o raţiune şi experienţe noi, realizări noi, unităţi de măsură noi.

Acest lucru este o perioadă foarte delicată şi dificilă, despre care este scris: „O mie intră într-o încăpere, însă numai unul iese la lumină”. Este necesar să dobândeşti răbdare, să dai Luminii superioare oportunitatea să lucreze asupra ta şi să-ţi dea calităţi noi. Este scris: „Fă orice, numai nu pleca”, asta se referă în special la acest proces.

Un bebeluş nu este ruşinat să primească de la mamă; la acel nivel încă nu este ruşinea. Însă Malchut a lumii Ein Sof (infinitatea) a decis că îşi doreşte să fie la fel ca și Creatorul şi să îi dăruiască în aceeaşi manieră. De aceea, ea face restricţia – o acţiune foarte nobilă şi strictă. Pe de-o parte, ea opreşte primirea de la Creator, iar, pe de altă parte, decide că adeziunea cu Creatorul este mult mai importantă, decât să primească de la El.

Această decizie a determinat tot procesul următor prin care trece creaţia. Pentru cel care îşi doreşte adeziunea cu Creatorul, înţelegerea adeziunii trebuie să fie mai importantă decât primirea împlinirii, cu alte cuvinte, mai important decât viaţa lui!

După ce se dezvoltă Creaţia, din împlinirea pe care o primeşte de la Creator, ea descoperă că Creatorul o iubeşte şi că îşi doreşte să îi ofere plăcere. De aceea, nu poate fi împlinită numai din primire. Dragostea Creatorului o obligă să răspundă în mod similar, asta se numeşte „Lumina Reflectată”. Desigur, această Lumină Reflectată este foarte slabă în comparaţie cu Lumina Hochma a Creatorului, însă face Creaţia similară Creatorului. (Rabash, „Prima Reînnoire”)

Până când omul nu se ridică deasupra dorinţei de a se bucura, până când nu obţine un ecran şi Lumina Reflectată, cu alte cuvinte, un fel de echivalentă de formă cu Creatorul, poate el să existe în lumea spirituală, în simţirea Luminii Superioare sau să înţeleagă acţiunile spirituale? Întreaga reînnoire începe numai după ieşirea din Egipt, din primirea egoistă.

De aceea, adoratorilor de idoli le este interzis să studieze Tora, unde „interzis” înseamnă „imposibil”. O persoană nu poate studia Tora, deoarece nu are nicio conexiune cu ea. Tora este îmbrăcămintea Luminii Superioare în dorinţă, în măsura în care dorinţa este pregătită să o primească, cu alte cuvinte, echivalenţa de formă cu Lumina. Şi apoi Lumina Superioară se îmbracă în dorinţă, precum apa ce umple un vas asemănător ce corespunde cu ea, având un ecran şi o intenţie de dăruire.

Deci noi dobândim Creatorul din acţiunile Lui, studiind natura Lui. În realitate, noi dobândim Creatorul în propriile vase, revelam în noi formele de dăruire şi le numim Creator (Boreh), cu alte cuvinte, „vino şi vezi” (Bo-Reh). În acest mod studiem Tora, adică legile de îmbrăcare a Luminii Superioare în dorinţa corectată. Toate acestea încep după restricţie şi după achiziţia unui ecran şi a Luminii Reflectate, care se numeşte ieşirea din Egipt.

Fără un grup, omul nu are un loc în care să formeze relaţia lui cu Creatorul. În grup, el crează acest loc prin care primeşte de la Creator şi prin care el dăruieşte Creatorului. Şi apoi vede că acesta nu este un simplu grup, ci zece Sefirot, un suflet.

„Lo Lishma” înseamnă muncă nu de dragul Creatorului, ci pentru Faraon, cu alte cuvinte, „nu pentru Numele Ei” (Lo Lishma).

În circuitul sufletelor

În „Introducere la Cartea Din gura unui înțelept”, Baal HaSulam scrie: „Este știut din cărți și de la autori că studiul Înțelepciunii Cabala este absolut obligatoriu pentru fiecare om din Israel….dacă cineva studiază….dar nu a învățat Înțelepciunea Cabala, el trebuie să se reîncarneze în această lume pentru a studia secretele Torei și Înțelepciunea Adevărului. ….

Prin urmare, o puteți vedea ca pe o necesitate absolută pentru oricine din Israel, oricine ar fi, să se angajeze în internalitatea Torei și în secretele ei. Fără asta, intenția Creației nu va fi împlinită în el.

Acesta este motivul pentru care noi ne reîncarnăm, generație după generație, până la generația actuală, care este sedimentul sufletelor asupra cărora intenția Creației nu a fost împlinită, fiindcă ei nu au obținut secretele Torei în generația trecută.”

Este datoria noastră să facem acest ultim efort și să răspândim Înțelepciunea Cabala, metoda de corectare a sufletelor care coboară acum în lumea noastră. Acestea sunt cele mai mici, cele mai de jos și cele mai nesemnificative suflete. Dar, datorită insignifianței lor, ele vor răspândi după corectare cea mai mare Lumină.

Aici operează legea relației inverse dintre dorință și Lumină. De aceea, cele mai de jos dorințe, care există în lumea noastră, sunt cele care vor răspândi cea mai mare Lumină, cea care va corecta toate sufletele, le va conecta și le va da un singur mare impuls comun, de la care ele toate se vor uni.

Întrebare: Sunt sufletele reîncarnate în lumea noastră, mereu aceleași suflete?

Răspuns: Nu. Uneori există și reînoiri și îmbinări ale sufletelor, fuzionarea reciprocă și divizarea lor. Este foarte complicat. Ca într-un organism viu: celulele, lichidele și sistemele sunt în mod constant înlocuite și transformate.

Acest lucru poate fi înțeles numai în sentimente. Când cineva revelează tot sistemul, el începe să vadă ce se întâmplă în el. Și asta se poate revela numai dacă omul încearcă permanent să-și închipuie că, tot ceea ce se întâmplă în el, vine de la Creator.

Din Lecția de Cabala în limba rusă 29/10/2017

 

10 grame din umplerea nelimitată

27. Este dificil pentru noi să ne imaginăm ce este Lumea Infinitului (Olam Ein Sof) fiindcă privim dinspre partea vasului și percepem infinitul ca pe o dorință infinită.

Dar, în Spiritualitate, în contrast cu corporalul, infinitatea este considerată o simțire nerestricționată în vreun fel. Dacă sticla este umplută până la gură, înseamnă că în ea este o infinitate, chiar dacă sticla are numai 200 ml.

Vasul (Kli) nu limitează primirea Luminii, adică nu este indicat în ce măsură este el de acord să primească și nu mai mult de atât. De aceea, ambele vase, și mic, și mare, pot conține umplere infinită dacă ele nu limitează Lumina, ci primesc tot ce încape în ele.

Poate fi un vas mic în starea de infinit, iar altul, de un milion de ori mai mare, poate fi limitat. La urma urmei, totul este evaluat raportat la vas, dacă el nu face o limitare la primirea Luminii, atunci el este nelimitat.

Pot fi numai 10 grame de dorință în tine, dar tu nu limitezi umplerea. Prin urmare, ești în infinit, iar sentimentele tale sunt nelimitate. Sau, poate, în loc de 10 grame, dorința ta să crească la 10 tone, dar tu nu poți primi decât jumătate din asta. Rezultă că cele 10 grame sunt în umplere infinită, iar cele 5 tone sunt în una limitată. Totul este evaluat referitor la omul care obține.

Din Partea a doua a Lecției zilnice de Cabala  din 4/3/2018 – Talmud Eser Sfirot

Susceptibilitatea la Spiritualitate

Întrebare: Din 1995, Cabala a început să fie dezvăluită maselor. Asta înseamnă că cei născuți după 1995 sunt la un nivel spiritual mai înalt decât al nostru și că ei sunt mult mai susceptibili la Spiritualitate? Sau, sunt ei mai egoiști și asta face auto-corectarea lor mai dificilă?

Răspuns: Nu contează ce egoism poartă, indiferent dacă este mai mare, mai mic sau cum o fi. Cu toate acestea, fiecare generație viitoare va fi mult mai susceptibilă la concepțiile abstracte decât cea dinainte.

Sufletele de jos și cele și mai de jos, coboară constant în lumea noastră. Dar, pe de altă parte, lucrând la ei înșiși, ajung la vârfuri chiar mai înalte.

Din Lecția de Cabala în limba rusă din 22/10/2017

Istoria se apropie de sfârșit

Toate științele, cu excepția Cabalei, lucrează în interiorul unei Lumini mici, care poate fi obținută în dorințele de primire fără corectare. Astfel, întreaga noastră lume există fără intenția de dăruire.

Dar această Lumină este o strălucire foarte limitată, doar o scânteie mocnită de viață, care permite dorințelor să existe doar în așteptarea momentului corectării.

În zilele noastre, Lumina a umplut aproape toate dorințele. De aceea, știința este în criză și a ajuns într-un punct mort. Nu mai sunt progrese în știință, totul se estompează. Noi doar găsim conexiuni între diferite fenomene. Omenirii îi este permis să le descopere, fiindcă conduc la înțelegerea că lumea noastră este închisă, rotundă, globală și integrală.

Așa că noi trebuie să fim conectați unii cu alții și cu întreaga natură. Numai în această direcție se dezvoltă știința și ne revelează legăturile noastre comune. Dar, în afară de asta, nu va fi nicio dezvoltare științifică. Se va dezvolta doar tehnologia, nu științele fundamentale. Oamenii de știință vorbesc de mult timp despre asta.

Ne-am epuizat complet dorința noastră de plăcere în care putem exista. Acum sunt posibile numai formele sale perverse. În secolul nouăsprezece și începutul secolului douăzeci, înainte de marea criză din America, am folosit pentru a avansa astfel de stimulente ca: banii și puterea.

Apoi s-a încheiat. Azi, pur și simplu, câștigăm în conturile noastre numere abstracte, iar banii își pierd și ei valoarea. Istoria ajunge la un sfârșit. Cu alte cuvinte, devenim conștienți de nevoia de corectare.

Deci, nu va mai fi nicio dezvoltare materială până când Lumina de Hohma nu va intra în dorințele lumii. În concluzie, oamenii vor trăi dezamăgiri, depresii și crize globale în toate ariile de activitate umană.

Din Partea Întâi a Lecției zilnice de Cabala din 28/02/2018 – Șamati, Art. 37 „Un articol de Purim”

Acțiunea Spirituală – În Unanimitate

Intrebare: Au cabalistii o ordine anume de a vota pentru a se lua o decizie? Două treimi, majoritate sau altceva?

Raspuns: Nu. O acțiune spirituală adevarată se face în unanimitate.

În timpurile stravechi, era un organ spiritual, „Sanhedrin”, unde deciziile luate de înțelepți veneau din dobândirea gradului superior și, deci, era clar pentru ei ce e de facut. Nu erau neînțelegeri.

Dacă te întâlnești cu prietenul tau la gradul superior, la care trebuie să aduci tot grupul sau mai mulți oameni, atunci nu există dubiu despre cum se face.

Din lectia de Cabala in limba rusa din 22.10.2017

Raspunsuri la întrebarile voastre, partea 220

Intrebare: În ultimii ani, viata mea a devenit dominată de depresie și monotonie. Nu mai simt culoare în viața mea și nici în lume.

Raspuns: Cabala oferă tuturor descoperirea lumii superioare.

Intrebare: Mă urmărește un ‚troll’, publică știri inventate despre mine pe internet, sub diferite nume și îmi distruge reputația. Ce ar trebui să fac pentru a mă elibera de acest urmaritor, care rămâne anonim în spatele multor nume false?

Raspuns: Eu personal nu citesc nimic despre mine, nici bun și nici rau. Eu mă implic doar în a disemina Cabala lumii, fără să simt nimic din ce spun oamenii despre mine, deși sunt sigur că oricine care nu înțelege Cabala, mă înjură.

Ce se naşte din dispută?

Întrebare: De unde au venit toate regulile atelierului: să vorbim pe rând, să mă anulez, să nu critic? Până la urmă, din contră, adevărul se naşte din dispute.

Răspuns: Toate regulile atelierului sunt bazate pe principiile descrise de Cabalişti, începând de la Cartea Zohar, când s-au adunat zece mari Cabalişti, s-au adăpostit într-o peşteră şi au scris această carte. De acolo a venit înţelegerea despre ce este un „zece”, cum să ne unim în el şi ce ar trebui să facem în el. Mai târziu, profesorul meu Rabash a descris foarte detaliat relaţiile dintr-un grup de zece, subliniind faptul că toate elementele de bază, pentru interacțiunea între oamenii din cerc, nu au nimic de-a face cu pregătirea psihologică.

Declaraţia că adevărul este născut din dispute este absolut greşit. Cum se poate naşte adevărul dintr-o dispută, dacă toată lumea este egoistă, dacă toată lumea gândeşte incorect şi deoarece ei susţin că din zece adevăruri egoiste se nasc alte douăzeci, treizeci sau patruzeci de acelaşi fel. Eu nu am văzut că adevărul se naşte dintr-o dispută. Pentru acest lucru, oamenii trebuie să fie speciali, să înţeleagă în ce fel, în abilităţile noastre limitate, putem să folosim acest principiu.

Acest lucru este în totalitate de ne acceptat în Cabala. Nu pot exista dispute, deoarece adevărul trebuie să ajungă la noi din următorul nivel al conştiinţei, nu de pe nivelul nostru! Nu avem ce să căutăm în noi înşine. Mie mi se pare că istoria umanităţii ne-a clarificat deja că nu putem scoate nimic bun din noi înşine.

Aşadar, nu este nevoie să căutăm nimic, niciun „adevăr”, ci trebuie doar să ne ”asamblăm” pe noi înşine, în aşa mod încât vom aduce asupra noastră iluminarea superioară, Lumina superioară și apoi vom reuşi.

Din lecţia de Cabala în Rusă 10/8/17

Importanța conexiunilor sociale

Întrebare: Cum putem educa oamenii astfel ca ei să simtă importanța construirii conexiunilor sociale?

Răspuns: Regimul sovietic a încercat să educe oamenii în acest fel, dar au dat greș. Oamenii care conduceau aceste eforturi erau egoiști. Ei au folosit metoda momelii cu bucata de cașcaval și metoda bățului în urmărirea obiectivelor lor. Astfel, încercările lor au fost de constrângere.

Educația trebuie ghidată de oameni care percep corect sistemul global, care știu cum să orienteze oamenii pentru a se conecta, care pot lucra în conexiune, care văd că natura este integrală și care înțeleg că este necesar să fii în adeziune cu ea.

Din KabTV „Ultima generație” 17/08/2017

Egalitatea în Spiritualitate

Întrebare: Una din cele mai importante legi ale atelierului este egalitatea: „În cerc nu există participanți mai importanți sau mai puțin importanți”. Cum pot fi cu toții egali?

Răspuns: În relația de unitate, cu toții sunt egali. Unul de sus și cu unul de jos nu se pot uni. Ei trebuie să fie la același nivel.

În Spiritualitate, conexiunea este posibilă numai în funcție de existența similitudinii: tu față de mine și eu față de tine. La un moment dat, eu față de tine, prin urmare, sunt mai sus decât tine și tu mai jos. Altă dată, tu față de mine, prin urmare, ești mai sus și eu mai jos. Ca rezultat, suntem egali.

Din Lecția de Cabala în limba rusă din 22/10/2017