Daily Archives: 2 iunie 2018

Șavuot

Sărbătoarea de Șavuot nu este doar o dată în calendar – este o stare spirituală. De aceea, totul depinde de faptul că am obținut, sau nu, această stare de dăruire a Torei. Pentru a face asta este nevoie să ne unim, să ne conectăm unii cu alții, să devenim ca unul, cu o singură inimă și să stăm la poalele Muntelui Sinai (ură); cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că ni s-a pus o condiție foarte importantă și la care trebuie să muncim cu mai multă sârguință și unitate.

Numai printr-o creștere constantă a conexiunii noastre vom putea urca pe muntele urii, din ce în ce mai înalt. A urca, înseamnă să mărim continuu conexiunea noastră peste toate problemele, peste dificultățile și peste tulburările pe care Creatorul le pune pe calea din fața noastră, pentru a ne ajuta să ne conectăm și mai mult și să creăm un vas în care Lumina de NRNHY va fi revelată treptat. (minutul 1:07:35)

Conexiunea trebuie să fie spirituală. Totuși, la un punct, se dezvăluie un egoism extraordinar, o adevărată armură și, în același timp, o intenție de dăruire. La gradul la care ne unim unul cu altul și cu Creatorul, transformăm puterea egoismului fiecărui om într-o armură groasă. El, în sine, este un lucru teribil, fără niciun strop de bunătate, dar prin unire îi aducem forța vitalității, forța Luminii și egoismul se schimbă într-o armură împotriva forțelor răului.

În acest fel, transformăm forța răului în forța binelui. Aceste două forțe stau una împotriva celeilalte. Iar întreaga grosime a armurii de egoism este înclinația noastră rea inițială, peste care am construit intenția de dăruire, dăruirea de dragul dăruirii. Ne-am unit între noi într-o dăruire reciprocă și, mulțumită acestui lucru, egoul individual al fiecăruia dintre noi se unește și se schimbă într-o forță de rezistență, în apărare.

Dușmanii ne dau această armură, forțându-ne să ne întoarcem spre Creator, pentru puterea de a ne uni și, de aceea, ei lucrează în avantajul nostru. Dacă știm cum să utilizăm corect acest lucru, atunci, mulțumită lui, vom obține prin construirea propriului nostru Kli (vas) o restricție, un ecran de apărare și Lumina Reflectată.

Vasul Spiritual este construit tocmai pe baza egoismului extraordinar, acesta fiind revelat în fiecare din noi. Ne unim peste aceste dorințe egoiste de distanțare, de deconectare, de ură pentru ceilalți. Nu vrem să le folosim în acest fel, ci să le unim prin intermediul unui ecran, conectând toate aceste dorințe la o singură Sursă Superioară, la Creator.

Dedesubt este groapa cu șerpi, zvârcolindu-se, Malhut a noastră. Însă, noi nu folosim acest egoism în maniera obișnuită, ci numai pentru a dărui Creatorului și asta este ceea ce ne unește. Astfel, deasupra noastră, apare un ecran, iar veninul tuturor șerpilor se schimbă din otravă în medicament. Totul depinde doar de cum este folosit. (minutul 1:28:00)

a a doua a Lecției zilnice de Cabala din 14/05/18, Subiect: Șavuot

Ascunderea care îți dă libertatea

Întrebare: Spui că pot primi putere prin grup. Grupul este un transmițător de la Creator sau o sursă de putere spirituală?

Răspuns: Amândouă. Din punctul meu de vedere, grupul este manifestarea Creatorului. De aceea, încerc să mă alipesc de Creator, în măsura în care încerc să mă contopesc cu grupul. Prin dăruirea față de grup, dăruiesc Creatorului, deși eu nici nu văd și nici nu știu asta.

Dacă L-aș fi văzut pe Creator în locul grupului, aș fi fost obligat să-i dăruiesc Lui permanent, ca un sclav. Aș fi, în mod automat, sub forma unui înger. Dar, în acest fel, fără să-l văd pe Creator, am alegere liberă. El este ascuns în spatele acestei lumi.

De aceea, „Olam” (lume) vine de la „Alama” (ascundere). Rezultă că ascunderea este o mare binecuvântare, care ne dă alegerea liberă. Numai în măsura în care pot rămâne liber de obținerea Creatorului pot să revelez această mare forță, care controlează totul: trecutul, prezentul și viitorul.

Întrebare: Să zicem că mă cunosc cu un om bogat care este respectat în întreaga lume. Deoarece nu vreau să mă folosesc de el în beneficiul meu, ascund totdeauna, față de toți și chiar față de mine, această relație cu el. Pot să-mi imaginez în acest fel relația cu Creatorul?

Răspuns: Nu mă folosesc de relația mea cu Creatorul în favoarea mea, chiar dacă El îmi este revelat complet. Este scris „el este credincios în toată casa Mea” (Numeri 12:7). El are încredere în tine și tu trebuie să creezi un ecran (Masah) în interiorul tău, pentru a face o restricție (Țimțum) a dorințelor tale, adică să nu accepți nimic de la Creator și, astfel, să muncești numai în dăruire.

Întrebare: Încearcă El, permanent, să mi se reveleze și eu însumi să-L ascund mereu?

Răspuns: El este revelat doar după ce tu ai învățat să-L ascunzi.

Din Lecția de Cabala în limba rusă din 3/12/17