Daily Archives: 19 iunie 2018

O viaţă nouă nr.1007 – Doctrina Cabalei de la ascundere la revelare

Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Nitzah Mazoz

Rezumat

Codul pentru a sparge textul codat din înţelepciunea Cabalei trebuie construit în interiorul persoanei. Trebuie să ne trezim de la dorinţa egoistă de a primi pentru sine la dorinţa pentru Creator, care este exprimarea dăruirii şi iubirii pentru ceilalţi. A fost o rezistenţă intensă faţă de revelarea înţelepciunii Cabalei în perioada Hasidismului şi a Mitnagdimului Lituanian (aceia care se opun Hasidismului). Rav Kook şi Baal HaSulam au încercat să facă publică înţelepciunea la începutul secolului douăzeci. Ari a înţeles, de asemenea, că a venit vremea să se reveleze puterea care este ascunsă în Tora şi să se ajungă la apogeul evoluţiei fiinţelor create.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă #1007 – Doctrina Cabalei de la ascundere la revelare”, 5/1/18

O viaţă nouă nr.1006 – Partea ascunsă a Torei Israelului

Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Nitzah Mazoz

Rezumat

Tora revelată sau scrisă şi Tora ascunsă sau orală vorbesc despre revelarea Creatorului faţă de creaţiile Sale. Creatorul vrea ca fiinţele create să-L descopere şi să devină precum El. Revelaţia lui se petrece prin schimbările naturii umane, de la primire la dăruire. Partea ascunsă a Torei ni se va deschide numai atunci când vom avea o nevoie pentru ea.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă #1006 – Partea ascunsă a Torei Israelului”, 5/1/18