Monthly Archives: iunie 2019

O viață nouă nr. 262 – Educația sexuală: Criza dintre bărbat și femeie, partea 2

O viață nouă nr. 262 – Educația sexuală: Criza dintre bărbat și femeie, partea 2

Dr. Michael Laitman în conversație cu Oren Levi și Nitzah Mazozâ

Ansamblul familiei se destramă datorită inabilității bărbatului și a femeii de a comunica intre ei. Confuzia și nefericirea noastră nu este întâmplătoare, căci ne apropiem de un nou nivel al dezvoltării umane numit „Adam”, care este bazat pe conexiunea reciprocă. Ne corectăm pe noi și relațiile noastre, punând conexiunea în centru, mai degrabă decât pe „mine”. Alegerea unui partener are loc conform sufletului, conform potrivirii interioare pentru un scop spiritual comun. Sexul va veni apoi ca un supliment la legătura spirituală și apoi vor fi plăceri mai mari în el. Trecerea granițelor timpului, al locului și al mișcării se poate produce doar în conexiunea spirituală dintre oameni.

De pe KabTV „O viață nouă #262 – Educația sexuală: Criza dintre bărbat și femeie”, partea 2, 11/27/13

 VideoPlay Now | Download  AudioPlay Now | Download

 

Viața nouă nr. 261 – Educația sexuală: Criza relației dintre bărbați și femei, Partea întâi

Viața nouă nr. 261 – Educația sexuală: Criza relației dintre bărbați și femei, Partea 1
Dr. Michael Laitman conversează cu Oren Levi și Nitzah Mazoz

Criza relației dintre bărbați și femei este de fapt criza dintre două forțe sau două elemente ale naturii, plus și minus. În secolul 20 umanitatea a început să încalce toate barierele bune, naturale dintre bărbat și femeie, distrugând baza vieții. Sexul, acest element natural, a devenit ceva artificial, mai important decât orice altceva, un act tehnic și nu unul emoțional. Rezultatul este un gol. În concluzie, ne lipsește o înțelegere a ceea ce reprezintă de fapt sexul, iubirea, masculinitatea și feminitatea. Trebuie să analizăm situația și să creăm relații noi între bărbați și femei, bazate pe un atașament superior, mai presus de sex, prin linia de mijloc, printr-o inimă unită.

Din programul KabTV “Viața nouă #261 – “Educația sexuală: Criza relației dintre bărbați și femei,” Partea 1, 11/26/13

A crește spiritual

Întrebare: Cum creștem spiritual?

Răspuns: A crește spiritual înseamnă a fi într-un grup și a mă angaja în el, conform metodei lui Rabash, pe care o studiem constant. Aceasta este o metodă veche; este pur și simplu numită după numele profesorului meu care a fost ultimul dintr-o pleiadă de o mie de ani de Cabaliști care au lucrat la această metodă. Numai dacă exerciți metoda conexiunii cu alții într-un grup, toate problemele tale, gradual, se vor schimba în dulceață.

Din lecția de Cabala în limba rusă 1/20/19

Cum creștem spiritual?

Întrebare: Cum creștem spiritual?

Răspuns: A crește spiritual înseamnă a fi într-un grup și a mă angaja în el, conform metodei lui Rabash, pe care o studiem constant. Aceasta este o metodă veche și este numită după numele profesorului meu, care a fost ultimul dintr-o pleiadă de o mie de ani de Cabaliști care au lucrat la această metodă. Numai dacă exerciți metoda conexiunii cu alții într-un grup, toate problemele tale, gradual, se vor schimba în ”dulceață”.

Din lecția de Cabala în limba rusă 1/20/19

Calitatea cărţilor de Cabala

Întrebare: Cum putem explica științific, fără mistică sau minuni religioase, că citirea cărților scrise de cabaliști ajută să ne corectăm intenția și schimbă starea interioară a unei persoane?

Răspuns: Ce au de-a face cu asta, mistica sau religia? Nici nu fac parte din Cabala.

Citirea cărților de Cabala vă ajută să vă îndreptați interior, spre un scop, deoarece vorbesc despre modul în care sufletul vostru ar trebui să urmarească asta. În același mod în care acordăm un instrument muzical, la fel ne acordăm şi noi, prin citirea cărților de Cabala.

Acest diapazon vine prin cărți. Încercați să le citiți și veți simți asta. În nici un caz nu ar trebui să îl asurziţi cu orice precepte religioase, îndatoriri sau diverse ritualuri mistice.

Din Lecția de Cabala în limba rusă 1/20/19

Să țesem o pătură de iubire

Este spus că munca omului este să ridice Sfințenia (Șhina) din praf, să reconstituie Sufletul Comun al lui Adam HaRișon și să reconstruiască cortul căzut al Regelui David. Este vorba despre restaurarea conexiunii dintre noi, să devenim ca ”un singur om cu o singură inimă”, așa cum a fost înainte de păcatul lui Adam, înainte de ”Spargere”.

Și, cu toate că egoismul ne împiedică să facem asta, noi nu-l distrugem, ci ne ridicăm peste el și construim conexiunea dintre noi. Acest lucru se numește „să țesem o pătură de iubire”, care va trebui să acopere toate creaturile ca pe un singur corp. Astfel, ajungem la sfârșitul corecției, ne întoarcem la un singur suflet în care este îmbrăcată o singură Lumină, Creatorul, bucurându-se de creaturile create de El. (Minutul 0:20)

Creatorul, intenționat a creat înclinația rea, astfel ca noi să o putem depăși și să ne întoarcem la bine. El a pus intenționat obstacole unirii noastre și noi trebuie să căutăm o cale de a le schimba în bine. Nu ar trebui să vă mustrați egoismul, fiindcă el este un înger, este o forță a Creatorului, trimisă nouă ca obstacol (împotrivire).

Creatorul pare să pună în fața mea o barieră care trebuie depășită. Această barieră este destul de jos, aproape la pământ, dar în spatele ei stă un zid de nepătruns. Este la fel și cu înclinația rea: nu trebuie să o distrugem, ci să ne ridicăm peste ea. Eu nu pot să mă ridic peste ea! Numai dacă Creatorul mută peretele sau dacă se îndepărtează El, atunci, în această măsură, eu voi fi capabil să mă ridic peste egoismul meu.

Rezultă că progresul în Spiritualitate depinde de conexiunea omului cu Creatorul. Înclinația rea mă ajută prin împotrivire. De aceea, trebuie să tratăm egoismul cu înțelegere și respect și să înțelegem că această barieră este ajutorul prin împotrivire.

Înclinația noastră rea descrie întreaga lume pentru noi. Ne vedem pe noi înșine, vedem oameni, natură neînsuflețită, plante și animale. Această lume egoistă a fost creată pentru a ne ridica deasupra ei și a ne alipi cu Creatorul.

Înțelegem înclinația noastră rea atât de mult încât începem să o iubim. La urma urmei, ambele forțe, binele și răul, ne ajută. Altfel, se pare că încerc să mă ascund de egoismul meu ca de un dușman și că nici nu sunt capabil să-mi iubesc aproapele. Deci, în niciun caz, nu am succes și nu înțeleg ce să fac cu această viață. Dar asta trebuie să mă conducă spre binele absolut, atunci când chiar și întunericul va străluci, deoarece Lumina și îngerul morții se vor transforma într-un înger sfânt.

Prin urmare, ”țesând o pătură de iubire”, ar trebui să tratați toate incidentele negative ca fiind trimise de Forța Superioară. Creatorul intenționat a creat înclinația rea și, prin urmare, nu există rău în lume; totul este destinat să ne îndrume spre Forța Superioară și spre viața veșnică. Dacă atribuiți toate aceste forțe aceleiași Surse, atunci ”țesem” baza potrivită pentru ”pătura de iubire” care ne va acoperi.

În esență, Creatorul este dezvăluit astfel: între forțele bune și cele rele descoperim Gândul Creației și atitudinea Creatorului față de noi. (Minutul 3:35)

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala 21/05/19 – Pregătire pentru Convenția din SUA 2019

Viaţa nouă nr. 1111 – Dezvoltarea iudaismului: așezarea în țara Israelului, Partea a II-a

Viaţa nouă nr. 1111 – Dezvoltarea iudaismului: așezarea în țara Israelului, Partea a II-a
Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Nitzah Mazoz

Poporul Israel a avut o tendință spre conexiune și iubire. Cu toate acestea, după ce au intrat în țara lui Israel, ego-ul s-a trezit și a trebuit să fie cucerit. Construcția Templului simbolizează construirea unor legături de conexiune și iubire, în care o putere mai mare este descoperită. Cohenii, leviții, Israelul, închinarea jertfei și așa mai departe, semnifică faptul că ei au luat o dorință egoistă și au transformat-o într-o dorință de a dărui. De fapt, nu există altă realitate decât dorințele noastre, cu care lucrăm. Ele descriu locuri imaginate. O persoană care dorește să se apropie de Creator, puterea de dăruire și de iubire, sacrifică ego-ul. O națiune care trece prin corectări interioare devine „ca un om cu o singură inimă” și, astfel, puterea de dăruire devine revelată.

Din KabTV “Viaţa nouă nr. 1111 – Dezvoltarea iudaismului: așezarea în țara Israel”, Partea a II-a  4/9/19

 VideoPlay Now | Download

 AudioPlay Now | Download

O viață nouă nr. 1110 – Dezvoltarea iudaismului: Egiptul și deșertul, partea 1

O viață nouă nr. 1110 – Dezvoltarea iudaismului: Egiptul și deșertul, partea 1

Dr. Michael Laitman în conversație cu Oren Levi și Nitzah Mazoz

Iudaismul este bazat pe corecția celor 613 dorințe de a primi, prin combinarea lor cu o intenție de dăruire. În Egipt, poporul Israel obține puterea primirii, descoperă că acest ego îi înrobește și învață cum să-l corecteze cu ajutorul lui Moise. În deșert, poporul a mâncat atât mana spirituală, cât și fizică. Au fost hrăniți de mana spirituală, ceea ce este ridicarea unei cereri pentru corecția ego-ului și primirea puterii unice a iubirii, din natura care i-a dezvoltat. Ei descoperă puterea superioară al cărui scop este să-i aducă la conexiune, deplinătate și eternitate.

De pe KabTV „O viață nouă #1110 – Dezvoltarea iudaismului: Egiptul și deșertul”, partea 1, 4/9/19

Viața nouă nr. 1109 – Făcând faţă furiei

Viața nouă nr. 1109 – Făcând faţă furiei

Dr. Michael Laitman în discuţie cu Oren Levi şi Yael Leshed-Harel

Conform Înțelepciunii Cabala, mânia provine din dezechilibru. Dominanța egoului într-o persoană îi distorsionează imaginea asupra lumii. El se simte în imposibilitate de a controla o situație și are nevoie de influența unui mediu relaxant pentru a-l calma. Mediul trebuie să-l ajute să se ridice deasupra furiei. Tot ceea ce se întâmplă cu noi este un joc care vine de Sus și ne îndrumă să urcăm și mai departe.

From KabTV’s “New Life #1109 – Coping With Anger,” 4/11/19

 VideoPlay Now | Download  AudioPlay Now | Download

Viața nouă nr. 1107 – Adevărata autorealizare

Viața nouă nr.1107 – Adevărata autorealizare
Dr. Michael Laitman discută cu Oren Levi și Tal Mandelbaum ben Moshe

În conformitate cu înțelepciunea cabalei, autorealizarea reprezintă dobândirea însușirii de a gestiona forța superioară care guvernează întreaga realitate. Spre deosebire de celelalte metode bazate pe realizări materiale, în cabala omul ajunge să cunoască sursa vieții, percepând perfecțiunea și eternitatea.

Din programul KabTV “Viața nouă #1107 – Adevărata autorealizare,” 4/9/19

 VideoPlay Now | Download    AudioPlay Now | Download