Monthly Archives: iunie 2019

Ce să faci atunci cand nu ai nicio putere?

Întrebare: Ce trebuie să faci atunci când nu există nicio putere? Să te lupţi cu tine însuţi?

Răspuns: De ce să te lupţi cu tine, însuţi? Niciodată nu te poți birui, pentru că nu ești tu, ci egoismul, egoismul tău, care este mult mai puternic decât tine, iar tu nu ai nimic altceva decât asta. Aceasta este o luptă deja pierdută.

Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să vă lipiti de grup, cât mai mult posibil. Apoi veți avea putere, o direcție, tot ce aveți nevoie pentru a depăși problemele.

Întrebare: Cum poți să nu cazi în cursă, gândindu-te că avansezi, dar de fapt te-ai abătut de mult și eşti în regres?

Răspuns: Numai prin lipirea la grup. Nu pot da nici un alt sfat. Dacă ai un grup de zece, atunci ai o linie de salvare. Dacă nu ai unul, atunci te îneci.

Din Lecția de Cabala în limba rusă 1/20/19

Independența față de natura noastră

Un om se naște și există în această lume pentru a obține independența față de natura sa și, astfel, să scape de nivelul inanimat, de dorința de a se bucura și să construiască forma ei opusă, dorința de a dărui. Asta înseamnă să devii independent de etapa anterioară. Următorul pas nu există în forma sa completă, ca să vezi, să studiezi și să iei un exemplu din el. Nu avem pe nimeni ca să imităm, iar noi putem doar să aspirăm spre proprietățile opuse și, în acest fel, să construim următorul pas.

De fiecare dată, dorințele și gândurile se schimbă și cresc și o persoană poate lucra la a se construi pe ea, însăși, independentă față de ele. Omul se dezvoltă tot mai mult la nivelul animat și, de aceea, omul nu mai este un simplu animal așa cum a fost născut, fiindcă egoismul, înclinația rea devin tot mai vizibile în el. Însă, răul a fost creat pentru a construi opusul asupra lui, adică nivelul spiritual, o înclinație bună, un om (Adam).

Nivelul uman este caracterizat prin faptul că necesită conexiunea cu alții, spre deosebire de nivelul animat, la care toată lumea se simte tot mai izolată și distantă față de ceilalți. În același timp, la nivelul animat, pare că prin îndepărtarea de toată lumea, omul obține independența. Dar, pentru a mă construi la nivelul uman, eu am nevoie să mă anulez și să mă conectez cu toată lumea. Și, deși, omul se întreabă: „Unde este independența aici?”, totuși, dacă mă neglijez pe mine, de dragul celorlalți, asta este în mod absolut opusul.

Noi trebuie să realizăm cât de nesemnificativă este independența animalică, după care tânjim, prin chemarea naturii. Iar independența la nivelul unui om este aspirația de a împlini instrucțiunile forței superioare, prin carene construim similaritatea cu cel superior, în măsura în care ne putem ridică deasupra naturii noastre animalice.

Este scris că, „Creatorul salvează deopotrivă oamenii și animalele”, ceea ce înseamnă că ambele niveluri se ridică, sprijinindu-se între ele, pentru ca, împreună, să construiască independența față de natura noastră, față de dorința de a ne bucura doar pe sine. În acest fel, noi ajungem la scopul creației, pentru care Creatorul a creat totul cu o dorință egoistă, așa încât să construim nivelul de om, Adam, similar Creatorului, deasupra lui, în adeziune, sprijin reciproc și conexiunea tuturor dorințelor.1

Și tot ceea ce a spus Baal HaSulam despre poporul Israel, acum aproape o sută de ani, este încă relevant astăzi, fiindcă noi chiar suntem ca niște „nuci într-un sac”, deoarece suntem forțați să ne ținem împreună numai datorită influenței forțelor negative exterioare. Nimeni nu cunoaște marea misiune a oamenilor și care încă trebuie revelată și, prin urmare, noi invidiem dreptul indiscutabil de a exista al tuturor celorlalte națiuni pe pământul lor.

Însă, evreii sunt un popor special față de care niciun alt popor din lume nu are o atitudine pozitivă. Acesta este un fenomen special. Și poporul Israel, în sine, nu este capabil să se unească într-un mod natural și ei simt separarea lor interioară.

Chiar și neevreii, în care punctul din inima, adică dorința de a se uni cu forță superioară, care îi duce să studieze Cabala, s-a trezit, de asemenea revelează cât sunt de diferiți și de îndepărtați între ei. Și nu au nicio dorință să se apropie de alții. De aceea, nu contează de ce națiune aparțin în lumea corporală, însă de îndată ce se unesc într-un grup, care este angajat în avansarea spirituală, ei imediat devin similari cu poporul Israel. De aceea, ei se simt acum la fel de divizați. Fiecare grup este ca un ”sac de nuci”, care se macină în fricțiunea dintre ei și nu vor să se conecteze.

Aceasta este o manifestație a aceleiași naturi: atât în poporul Israel, cât și în grupurile Cabaliste din jurul lumii, care vor să se apropie de Creator. De aici, este clar că evreii nu sunt un popor, ci un grup de Cabaliști care au existat în trecut. Cândva, au fost pe un nivel spiritual și au putut să-și depășească separarea și să se unească, apoi au căzut de la această înălțime și acum există în forma opusă.

De aceea, este necesar să studiem starea noastră spirituală din forma sa opusă care există astăzi. Până la urmă, cu cât ne dezvoltăm mai departe și încercăm să fim împreună, cu atât mai puțin reușim în asta. Dar trebuie să ne bucurăm că răul, adică natura noastră adevărată, este revelat. Această natură nu este obișnuită, este mult mai rea decât aceea a tuturor celorlalte națiuni, deoarece vine de la ”spargere”.

Toți ceilalți au o natură animalică obișnuită și se străduiesc pentru o bunăstare materială a corpurilor lor. Însă, poporul Israel, încercând să se unească și să studieze Cabala, conștient sau inconștient, trezesc lumina superioară care reformează, astfel revelând spargerea, lipsa unității și a spiritualității, ceea ce face ca, calitățile anti-spirituale opuse Creatorului să fie revelate în noi.

Și este necesar să clarificăm și să înțelegem aceste calități anti-spirituale și să le tratăm cu un mare respect, deoarece sunt deasupra acestor consecințe ale spargerii, a corupției și, deși resping spiritualitatea și unitatea, cu ele vom putea construi starea corectată. Toate aceste stări, care sunt opuse unității și corecției, cât și acelea care sprijină unitatea, aparțin etapei umane. Prin urmare, trebuie să le apreciem și să lucrăm asupra lor.

Corecția are legătură numai cu nivelul uman și ne cere să ne unim și să ne convergem în opiniile și senzațiile noastre, deși nimeni nu renunță la opiniile și sentimentele sale inițiale, iar conexiunea are loc deasupra lor, ca un singur om, cu o singură inima, adică ca în primul om numit Adam HaRishon. Iar ultima persoană corectată va fi la fel, fiindcă revelația ”spargerii” trecute indică o corecție viitoare.

Prin urmare, astăzi suntem un grup special, un popor nou, poporul Creatorului, care încearcă să se ridice din ”țărână”. 2

Aceștia sunt oameni, adică o asemenea dorință de a se bucura, care sunt uniți la nivelul animal. Ei simt intimitatea și înțelegerea conform proprietăților lor corporale și, prin urmare, se simt bine împreună. Toată lumea simte că se merită să fie în legătură cu acest grup, cu acest popor. Sunt 70 de asemenea națiuni în lume, grupuri, în care fiecare are propriul spirit, propria măsură de unitate, propriul nivel de existență, caracter și gene fizice. Oamenii, în mod natural, simt că aparțin unuia dintre aceste grupuri. Chiar dacă apare ura între ei, ea este strict corporală și nu are nicio legătură cu spiritualitatea.

Dar, în același timp, ar putea să fie și un grup la un nivel mai înalt, care există datorită unei conexiuni pentru un scop special. Acest scop nu este natural, este deasupra naturii corporale și, anume, pentru a se conecta deasupra egoismului omului. Aici, două opuse se combină. Pe de-o parte este o conexiune negativă între ei, deoarece nimeni nu se simte obligat față de acest grup să fie conectat cu el, iar pe de altă parte, ei sunt uniți de un scop aranjat artificial.

Un scop comun crează un spațiu comun pentru ei, deoarece numai prin unire pot obține acest scop superior sublim. Apoi ei se vor numi un popor special, dar nu conform ADN-ului corporal, ci conform genelor lor spirituale (Reshimot) trezite în ei.

Un asemenea grup, care ajunge la un tip nou de conexiune, în contrast cu dezbinarea lor corporală naturală, se numește poporul Israel (Isra-El), deoarece vrea să fie similar Creatorului (Yashar-El), forța superioară. Acesta deține o natură nouă, o esență nouă. De la generație, la generație, a încercat să obțină forța superioară, creând o metodologie pentru asta și stabilind tradiții în conformitate cu forța superioară, precum sărbătorile, zilele speciale și poruncile fizice, conform atingerii sale spirituale.

Adică uniunea este formată conform legilor spirituale. Și, astfel, un grup de oameni care stabilește legile și tradițiile pentru el, în conformitate cu sursa superioară, apare în istorie. Fiecare națiune are propriile tradiții, dar tradițiile poporului Israel corespund treptelor spirituale, fie obținute în trecut, ori marcate pentru viitor, ca un „semn pentru fii”. Aceste tradiții reamintesc unei persoane de nivelurile spirituale pe care el sau ea le-a obținut în trecut și de la care a ”căzut”. 3

Din prima parte a lecției zilnice de Cabala 5/9/19, Ziua Independenței

1 Minutul 0:20

2 Minutul 9:30

3 Minutul 19:57

 

De ce ziua traducerii Torei este considerată o zi de jale?

Întrebare: De ce a zecea zi a lunii Tevet, ziua traducerii Torei din ebraică în 70 de limbi, este considerată o zi de jale? Se consideră că în acea zi Tora a fost îndepărtată din locul său. Ce semnifică toate acestea?

Răspuns: Din cauză că această traducere a lăsat Tora fără adevărata ei fundație spirituală sau fără forma ei, ceea ce a rămas a fost doar o variantă superficială. Nici măcar din punct de vedere didactic nu a rămas exactă, ca să nu mai menționăm faptul că partea spirituală nu poate fi tradusă în nicio limbă.

De fapt ebraica nu este o limbă, ci un cod – literele se înșiră una după cealaltă în anumite secvențe, după reguli bine stabilite. Ele nu pot fi rearanjate. În fiecare cuvânt există o anumită rădăcină alcătuită din două sau trei litere, așa numita  “Binyan” (structură).

Când limba ebraică este tradusă, toate aceste reguli dispar și nu mai rămâne practic nimic din ea. Se ia o traducere simplă a unui cuvânt, a unei caracteristici a lumii noastre și, deși acolo nu se afirmă nimic despre lucrurile materiale, i se atribuie o anumită copie din lumea noastră.

Întrebare: Oare câte discuții există pe marginea faptului că femeia a fost creată din coasta unui bărbat sau despre coarnele strălucitoare ale lui Moise? Toate se datorează unei traduceri incorecte?

Răspuns: Nu se poate face nimic. Aceasta este problema.

Întrebare: Este posibil ca omenirea, urcând în lumea spirituală, să aducă Tora înapoi la locul care i se cuvine?

Răspuns: Nu avem ce să aducem! Tora nu a căzut, nu s-a spart, nu i s-a întâmplat nimic.

Tora este o descriere a lumii de sus. O persoană care se angajează în studiul ei și se înalță, poate înțelege această unealtă.

Dar, când consideră că unealta este deja în buzunarul ei, sub forma unei cărți care nu este nici măcar în ivrit, ci este doar o traducere, fără semnificație spirituală, atunci percepe Tora doar ca pe o poveste. Când citește că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, se gândește: „Acum știu ce sunt cerurile. Acum știu ce este pământul. Continui să citesc.”

De aceea, unei persoane care nu vrea să se „disece” singură, nu ar trebui să i se permită intrarea în lumea spirituală.

Din lecția de cabala în limba rusă 1/6/19

 

Viaţa nouă nr. 1087 – Educație pentru o schimbare în natura umană

Viaţa nouă nr. 1087 – Educație pentru o schimbare în natura umană
Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Tal Mandelbaum ben Moshe

Rezumat

Înțelepciunea Cabala este o metodă de educație care transformă egoismul în altruism. Realizarea metodei cere grupuri mici, de aproximativ zece persoane, care să participe la exerciții unice și care să le ajute să comunice între ele, astfel încât să simtă că aparțin unui singur organism. În micul grup, fiecare individ încearcă să se conecteze, să asculte și să-și corecteze natura egoistă. Ceea ce este cel mai important este să trezim puterea mai înalta, din interiorul adâncurilor naturii noastre, astfel încât aceasta să ne influențeze în acest sens.

Din KabTV “ Viaţa nouă # 1087 – Educație pentru o schimbare în natura umană” 2/26/19

 VideoPlay Now | Download  AudioPlay Now | Download

Instituția familiei va supraviețui?

Întrebare: Pe instituția familiei ce o așteaptă? Cum o salvăm, întărim și echilibrăm? Cum ne poate ajuta Cabala cu asta?

Răspuns: Cred că în acest an, instituția familiei alături de alte instituții sociale, vor întâmpina provocări foarte serioase. Noi vom continua să vedem problemele din familie, separarea dintre părinți și copii și separarea dintre părinții, înșiși, divizarea dintre familii și generații: părinții și copii, bunicii și nepoții. Oamenii nu vor simți nicio apartenența între ei: tu mi-ai dat naștere, m-ai crescut, iar eu acum plec.

În consecință, vom ajunge la o stare unde nimeni nu va datora nimănui nimic, nimeni nu va putea cere nimic de la celălalt: „Lasă-mă în pace. Ce-mi pasă de voi toți și de ce vă pasă vouă de mine?”

După aceasta, alături de recunoașterea generală a răului, suplinită nouă de către egoismul nostru, noi vom începe într-un final să realizăm că nu a mai rămas nimic decât să încercăm să o corectăm. Viața va deveni atât de insuportabilă (nu numai în familie, ci în toate aspectele sale) că oamenilor nu le va mai rămâne nicio speranța pentru viitor sau pentru prezent.

Omul va începe cu adevărat să înțeleagă faptul că a fi singur printre oameni este mai rău decât să fie singur în junglă, unde nu știi unde să-ți pui piciorul fără să fii înțepat sau atacat de sus.

O persoană se va simți amenințată de mediu: omului îi pare că este printre oameni, însă într-o junglă urbană cineva nu poate ajunge la magazin și înapoi, nici dacă fuge. Omul va simți că nimeni nu poate și chiar nu este dispus să-l ajute.

Sper că va fi suficient ca noi să realizăm că trebuie să facem ceva cu natura noastră umană. Atunci vom asculta și auzi că este o metodă care corectează natura noastră și că este pregătită pentru noi. De aceea, totul depinde de persoana în sine. Poate că atunci acea persoană va veni la noi.

Din lecția de Cabala în limba rusă, 1/13/19