Daily Archives: 3 august 2019

Împlinirea constantă prin tânjire

Un om nu primește împlinire de la iubire, în sine, ci din tânjirea după iubire, din tânjirea după cel pe care îl iubește. El este fericit în măsura în care experimentează aceste sentimente, fără să primească împlinire în mod egoist.

Prin urmare, acțiunea spirituală este făcută prin credință deasupra rațiunii, de dragul dăruirii. Acesta este un tip diferit de Kli. Tânjirea este cea care împlinește omul; este principalul lucru și, prin urmare, este necesar să o creștem.

Aceeași regulă se aplică în lumea noastră: atâta vreme cât tânjim după scop, asta ne împlinește mult mai mult decât obținerea acestuia și realizarea visului nostru. Apoi vedem că reiese a fi nu așa cum ne-am imaginat. Dar de ce este așa?

Pentru că natura dorințelor și a împlinirilor nu funcționează așa. Împlinirea adevărată și constantă este posibilă numai din tânjire, nu din împlinirea dorinței. Voința de a primi nu a fost creată pentru a fi împlinită, ci mai degrabă pentru a dezvolta deasupra ei tânjirea după iubire și dăruire. 1

Din prima parte a lecției zilnice 7/3/19, Deficiența după măreția Creatorului

1 Minutul 16:55

 

Cum pot evreii să obțină astfel de poziții înalte în guvern, mass-media, academie și Hollywood, având în vedere antisemitismul cu care s-au confruntat? (Quora)

Michael Laitman, ȋn Quora: Cum de sunt capabili evreii să obțină poziții atât de înalte la guvernare, mass-media, academie și Hollywood, având în vedere antisemitismul cu care s-au confruntat?

Antisemitismul îi ajută, de fapt, pe evrei să aibă succes în multe domenii ale vieții, deoarece îi presează să fie mai deştepţi, să depășească și să-i întreacă pe alții.

În plus, evreii au un succes disproporționat, deoarece pe lângă rădăcina lor corporală din această lume, ei întruchipează o rădăcină spirituală. Rădăcina spirituală a poporului evreu provine de la strămoșii lor, devenind evrei în Babilonul antic, acum aproximativ 4.000 de ani. Avraam i-a adunat pe babilonieni din toate mediile de viață, în conformitate cu o idee spirituală, pentru a se ridica deasupra direcţiilor separatoare ale oamenilor din acea vreme și a ajunge „să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți.” Atingerea acestei stări este ceea ce a făcut ca această adunare din tot felul de oameni diferiți „să fie Evreiască ” (cuvântul ebraic pentru evreu [Yehudi] provine de la cuvântul „unit”[yihudi] [Yaarot Devash, partea 2, Drush nr. 2]).

Prin urmare, datorită experimentării unei stări spirituale de unitate, acea legătură specială cu forța spirituală a naturii rămâne latentă în evrei până astăzi. Evreii înșiși nu știu că dețin o astfel de forță, dar ei o au, iar această forță suplimentară este motivul succesului lor, disproporționat, în multe domenii. Mai ales în domeniile care implică inovație și invenție, evreii sunt deosebit de ageri, lucru care rezultă tocmai din legătura lor interioară cu forța ascunsă a naturii de unificare.

Ce ȋnseamnă să fi evreu ȋn secolul XXI? (Quora)

Michael Laitman, pe Quora: Ce ȋnseamnă să fii evreu ȋn sec. 21?

Există într-adevăr multă confuzie cu privire la ce înseamnă să fi evreu, de unde provin evreii și care este adevărata identitate a poporului evreu. Majoritatea evreilor nu ar putea să spună de unde îşi au originea, de ce și arabii sunt considerați semiți și de ce există evrei în locuri precum India, Pakistan și Africa.

Astăzi este obișnuit că dacă mama ta este evreică, atunci ești evreu. Totuși, asta nu a fost mereu aşa. La un moment dat, în istorie, calitatea de evreu a fost transmisă prin tată.

În lumea noastră, evreii sunt considerați a fi un grup de oameni care au plecat în exil cu 2.000 de ani în urmă, din Babilonul antic. Datorită dispersiei poporului evreu în întreaga lume, nu au cultură, limbă, țară sau un centru al lor, propriu. Mai mult, dacă spuneți că țara evreilor este Israel, atunci rețineți că Statul Israel a fost înfiinţat doar în ultimii 70 de ani și mulți evrei nu sunt de acord cu Israelul ca fiind țara lor. Prin urmare, dacă întrebi atât evreii, cât și non-evreii, cine sunt evreii, nu vei auzi două opinii identice.

Poporul evreu este un fenomen ciudat în umanitate. Sunt ca o piatră din încălțămintea umanității, ceva care presează din ce în ce mai mult pentru găsirea unei soluții. De asemenea, subiectul identității evreiești nu este niciodată ridicat într-o manieră extrem de răspândită, deoarece ar trezi multe probleme în rândul evreilor care trăiesc în diferite țări și culturi. Prin urmare, este o problemă la scară globală, iar ridicarea ei înseamnă a aprinde o flacără masivă în întreaga lume. Arabii de pretutindeni ar sări imediat asupra oportunității de a face față unei aşa probleme, nefiind de acord cu definițiile evreilor ca fii ai lui Avraam. De asemenea, ei nu sunt de acord nici cu starea că evreii și musulmanii sunt frați, așa cum este scris în Tora, care descrie evreii și arabii care provin de la un singur tată. O altă problemă este că există multe conflicte în definițiile evreilor în creștinism și, prin urmare, nu este ridicată nici din această perspectivă.

Atmosfera generală care înconjoară o astfel de întrebare este: De ce să ridicăm întrebarea despre identitatea evreiască, dacă ar crea mult mai multe probleme decât avem deja în lumea noastră? Deci oamenii din toate națiunile, religiile și culturile, inclusiv evreii, înșiși, nu o ating în general. Mai exact, în vremea noastră, cel mai bine este să nu treziți o astfel de întrebare.