Daily Archives: 19 august 2019

„De ce Palestina nu poate recunoaște Israelul?” (Quora)

Michael Laitman pe Quora: „De ce Palestina nu poate recunoaște Israelul?

Poporul Israel singur determină atitudinea pe care națiunile lumii o au față de ei. Națiunile lumii nu au liberă alegere în felul în care percep Israelul. Conform înțelepciunii Cabala, Israel este un popor cu liberă alegere, deoarece poporului Israel i-a fost permisă abilitatea de a se ridica deasupra naturii umane egoiste – dorința de a se bucura pe seama celorlalți – care merge pe autopilot în interiorul fiecărei persoane. Dacă poporul Israel alege să se ridice deasupra impulsului egoist care divizează și se unesc, atunci o abundență de bunătate va curge în lume prin ei. La fel, dacă poporul Israel eșuează în a lua această decizie, lăsând egoismul să continue să crească nepotolit, atunci niciun argument nu-i va ajuta și va fi rău pentru ei și pentru lume.

Libera alegere este alegerea de a se conecta între ei și, făcând astfel, să reveleze forța superioară – forța conexiunii și a iubirii – aici, în această lume. Dacă eșuăm să luăm această decizie, atunci partea negativă a forței de conexiune și iubire – divizarea și ura datorită dorințelor egoiste crescătoare, fără niciun regulament eficace – se vă răsfrânge asupra întregii umanități, în adâncime și lățime. Aceasta este rădăcina pentru orice atitudine pozitivă sau negativă față de Israel, din partea națiunilor lumii.

Astăzi, deoarece poporul Israel nu face niciun efort pentru a realiza rolul lor unificator în lume, va face ca sentimentul anti-semit și anti-Israel – inclusiv negarea Statului Israel – să crească pentru a pune presiune pe poporul Israel, pentru a-și împlini datoria în lume.

Structura Universului, Partea 8

Postfață

Întrebare:  Puteți rezuma materialul parcurs, pentru cei care îl aud pentru prima dată?

Răspuns:  În primul rând, am explicat adesea etapele dezvoltării luminii directe. Alte descrieri merită văzute și ele. Vă sfătuiesc cu tărie să faceți acest lucru deoarece, de fiecare dată, materialul este exprimat oarecum diferit.

În al doilea rând, oamenii trebuie să ia cunoștință de termenii în ebraică, deoarece Cabala este descrisă în ebraică și aramaică. Dar, deocamdată, cel puțin ebraica este suficientă.

Este necesar să prelucrăm bine acest subiect, deoarece este cel mai important. Toate lumile și tot ceea ce se întâmplă în continuare se bazează pe cele patru etape ale luminii directe. De ce patru? Deoarece Keter (stadiul zero) dăruieşte și toate celelalte patru etape (Hochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut sau 1, 2, 3, 4) sunt primite de la Keter. Trebuie să știi asta.

În continuare parcurgem modul în care aceste cinci etape sunt reflectate în dezvoltarea materiei, în dezvoltarea noastră umană, în evoluție. Ele determină absolut tot ce există, de la o mică particulă microscopică a naturii la întreaga natură, în general, incluzând societatea, familia și fiecare persoană. Orice am lua, putem spune întotdeauna: Există cinci etape în dezvoltarea dorinței și, prin urmare, știm cum ceva se întâmplă sau chiar cum se va întâmpla ceva.

Întrebare:  Interacțiunea dintre dorința de a primi și de a dărui creației și Creator este imprimat ca o asemănare a relației dintre oameni?

Răspuns: Este imprimată în toate formele de materie și ale dezvoltării acesteia. Orice interacțiune include toate cele cinci etape.

[248283]
Din programul TV „Bazele Cabalei”,11/27/18