Daily Archives: 26 octombrie 2019

Înțelesul cărților cabalistice, partea 7

Trei limitări în studiul Cabalei

Comentariu:  Baal HaSulam scrie că, pentru a începe să studiezi comentariile sale despre Cartea Zohar sau Cartea Zohar în sine, trebuie să vă familiarizați mai întâi cu cele patru prefețe scrise de el: „Introducere în știința Cabalei”, „Prefață la Comentariul Sulam ”, „ Introducere la Cartea Zohar” și „Prefață la Cartea Zohar. “

Răspuns:  Da. Este imposibil să te apropii de citirea Cartii Zohar fără un studiu serios al acestor patru prefețe.

Întrebare: În plus, Baal HaSulam scrie că, înainte de a continua studiul Cartii Zohar, trebuie limpezite trei limitări, care nu pot fi încălcate. În atingerea spirituală, există patru categorii care se numesc: materie, formă îmbrăcată în materie, formă abstractă și esență. Cartea Zohar nu tratează concepte precum esență și forma abstractă. Ce este această limitare?

Răspuns: Este absolut imposibil să ne descurcăm cu esența, deoarece este mai presus de natura noastră.

Nu putem trata forma abstractă, deoarece nu este o știință.

Ne ocupăm doar de materie, care ia o anumită formă.

De exemplu, studiem egoismul, care poate dobândi anumite forme egoiste sau anti-egoiste, altruiste. Putem lua aceste forme și le putem examina, deoarece noi, înșine suntem materia care preia aceste forme.

Este imposibil să explorați ceva în afara voastră, în special o astfel de substanță precum Creatorul. Numai dacă El apare ca o persoană și se manifestă sub forma unor calități: iubire, dăruire.

Întrebare:  A doua limitare – Baal HaSulam spune că în Cartea Zohar sunt avute în vedere doar lumile Beria, Yetzira și Assiya, adică ascunderea forței superioare faţă de creație. De ce?

Răspuns:  Putem să cercetăm doar ce se manifestă în materie, iar ceea ce este deasupra ei, formele abstracte, forțele abstracte neîmbrăcate în materie, nu le putem discuta pentru că sunt absolut nedovedite și nerealiste.

Întrebare:  Deci, există cinci lumi și Baal HaSulam vorbește doar despre trei lumi?

Răspuns:  Da. El vorbește doar despre acele lumi în care existăm: Beria, Yetzira și Assiya.

Întrebare:  A treia limitare – în fiecare dintre lumile BYA, există trei categorii: zece Sefirot, sufletele oamenilor și restul realității. Cartea Zohar explică fenomene asociate doar cu oamenii. Ce inseamna asta?

Răspuns:  Ar trebui să ne interesăm doar de ceea ce ne privește și de ceea ce este îmbrăcat în noi și putem explora acest lucru prin înțelegerea noastră practică.

Trebuie să vedem limitările foarte clar. Un pas spre stânga, un pas spre dreapta, dincolo de limitele dorinței noastre, care ia diverse forme, ne transformă în filozofi și psihologi, dar nu în oameni de știință. Cabala este o știință pur practică.

Din KabTV  “Fundamentele Cabalei,” 12/18/18

Înțelesul cărților cabaliste, partea 6

Motivele apariției Cărții Zohar

Întrebare: Carea Zohar este un comentariu la Tora. De ce a trebuit să fie scrisă?

Răspuns: S-au schimbat circumstanțele.

Au existat etape în care grupuri de cabaliști au căzut din stara de obținere în care se aflau, adică o ascensiune treptată de la începutul Creației egoismului, până la dezvoltarea sa relativ completă, ca în timpul celui de-al doilea Templu.

Cartea Zohar a fost scrisă în secolul al II-lea e.n., într-o fază în care avusese deja loc o cădere. Nu exista niciun grup, nicio nație, nu exista nimic numit sfințenie, adică un sentiment cel puțin relativ de unitate. Totul a fost distrus, zdrobit, separat. Prin urmare, a fost necesară o tehnică pentru a încununa această perioadă întunecată de suferință, numită exil și care ar trebui să se încheie prin corectare.

Cartea Zohar este destinată perioadei de separare, de la scrierea sa și până în zilele noastre, într-un exil de două mii de ani, astfel încât, odată cu timpul nostru, să începem să punem în aplicare ceea ce este scris în ea, adică să ne corectăm.

În generația noastră am fost răsplătiți cu Comentariul Scării la Cartea Zohar. De aceea, putem dezvălui Cabala și să începem să înțelegem ce mare cabalist a fost Rabi Șimon, împreună cu discipolii săi, în urmă cu 2000 de ani.

Întrebare: Vrei să spui că fără Comentariul scris de ultimul cabalist al secolului 20, Baal HaSulam (Yehuda Așlag) este imposibil să înțelegi Zohar?

Răspuns: Imposibil. De aceea a apărut.

Din KabTv „Fundamentele Cabalei” 18/12/18