Daily Archives: 20 noiembrie 2019

Lumea-Realitate sau iluzie? Partea 6

Ridicarea deasupra simţurilor corporale

Baal HaSulam, „Esența Înțelepciunii Cabalei”: Cu toate acestea, este suficient, deoarece aceasta este regula: „Tot ceea ce este măsurat și extras din Providența Sa, pentru a fi realizat în natura Creației, este complet. În mod similar, nu se poate dori un al șaselea deget pe o mână, deoarece cele cinci degete sunt suficiente.”

Suntem aranjați astfel încât să ne fie suficient să avem cinci degete pe mână. Ne-ar deranja dacă am avea un al șaselea deget? De exemplu, o maimuță are un deget special pentru a apuca ramuri. Ar fi bine să avem și noi. Cu toate acestea, nu mai am nevoie de el! Nu mai simt nevoie de încă un deget. Este la fel peste tot, în toate simţurile mele nu simt că îmi lipsește ceva.

Telescoapele și microscoapele sunt doar măriri cantitative ale organelor senzoriale, expansiunea lor. Dar dacă îmi folosesc toate simțurile, nu simt că îmi lipsește un organ senzorial suplimentar. Pot spune că mi-ar plăcea să aud undele ultra și infra sonore precum delfinii. Dar toate acestea provin din natură, aceasta este doar o expansiune și nu noi organe senzoriale.

Thus, everything we have in us does not cause any feelings of lack, it is quite enough for us, and therefore we are not developing further. The only way to develop is to rise above our senses: not how much I will receive in my sensory organs, but how much I can work with them in the direction of bestowal. Astfel, tot ceea ce avem în noi nu provoacă sentimente de lipsă, este suficient pentru noi și, prin urmare, nu ne dezvoltăm în continuare. Singura modalitate de a ne dezvolta este să ne ridicăm deasupra simțurilor noastre: nu cât de mult voi primi în organele mele senzoriale, ci cât de mult pot lucra cu ele în direcția dăruirii..

Here I specifically start to feel not myself, but the world around me, I rise above myself. Here is a completely different science about the world—the wisdom of Kabbalah. Aici încep să simt în mod special nu pe mine însumi, ci lumea din jurul meu, mă ridic deasupra mea. Iată o știință complet diferită despre lume – Înţelepciunea  Cabala..

Întrebare:  Dacă îmi sunt suficiente cinci degete? Eu doar trăiesc așa.

Răspuns: Când trăiesc în ceea ce este suficient pentru mine, este nivelul animal. Dacă vreau să înțeleg sursa a tot ceea ce se întâmplă, atunci nimic altceva nu va ajuta decât Cabala.

Din KabTV „Fundamentele Cabalei”, 9/15/19

Lumea – Realitate sau iluzie? Partea 5

Extinzând limitele percepției

Baal HaSulam, „Esența înțelepciunii Cabalei”: Acum puteți concluziona cu ușurință că toate numele și denumirile care apar în cărțile Cabala sunt într-adevăr reale și factuale, deși nu avem nicio realizare în materie. Asta se întâmplă pentru că cei care se angajează în ea au satisfacția completă cu percepția lor incluzivă a integralității sale finale, ceea ce înseamnă o simplă percepție a acțiunilor, determinate și născute din asocierea Luminii de Sus și a celor ce o percep.

Cert este că există o limită a percepției noastre. Iar Înţelepciunea Cabala   ne spune să atingem în permanență adânc, larg și, astfel, să intrăm în toate spațiile vectoriale și să le dezvăluim pe deplin. Cu toate acestea, nu putem atinge decât realitatea care ne umple. Și realitatea care nu ne umple, nu o atingem și nici nu știm dacă există sau nu.

Și aici se pune întrebarea: De unde știu cabaliştii că există o altă realitate? Au reușit ei înșiși? Dacă da, atunci de ce nu vorbesc despre asta ca fiind încă un nivel suplimentar, de realizare a realității?

Se dovedește că ei pun ghicitori înaintea noastră sau vor să ne intrige cumva, ca și cum ar spune: „Există ceva aici, dar nu vă spun.” Cu toate acestea, nu aceasta este abordarea lor.

Trebuie să atingem calitatea dăruirii, calitatea Creatorului. Iar Creatorul se poziționează pe Sine în raport cu noi ca fiind dăruitor, iubitor și unificator, ridicându-se deasupra noastră în ciuda egoismului nostru. Și noi, ridicându-ne deasupra egoismului nostru, îl putem explora, sa-L simțim și să devenim similari cu El.

Și cum o putem face astfel încât nu doar să-L simțim pe Creator din cauza echivalenței noastre cu El, ci să-L simțim, dar nu din propriile noastre Kelim (Vase) și calități? Aceasta este o problemă!

Din KabTV „Fundamentele Cabalei”,9/15/19

Viaţa nouă #291 – Empatia

Viaţa nouă #291 – Empatia
Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Nitzah Mazoz

Astăzi, o persoană nu are conștiințe în ceea ce privește lipsa de empatie pentru ceilalți. Tânăra generație nu are nevoie de o conexiune emoțională cu ceilalți, deoarece totul este disponibil gratuit pe Internet. Empatia se dezvoltă în situații care implică dependența reciprocă și influența tipului potrivit de mediu. Putem dezvolta empatia prin educație, care vizează construirea complementarității reciproce și a percepţiei integrale. Ne putem implica în exerciții de comunicare și conectare și jocuri în care fiecare se referă la ceilalți ca fiind înțelepți și înțelegători. Putem învăța să-l ascultăm pe celălalt, să ne cufundăm în povestea lui și să curgem cu el, ca și cum am citi o carte încântătoare. Putem învăța cum să dezvoltăm empatia față de ceilalți, capacitatea de a-i simți pe ceilalți. Acest lucru ajută în fiecare domeniu al vieții.

[132665]
Din KabTV “ Viaţa nouă #291 – Empatia,” 1/19/14

 VideoPlay Now | Download  AudioPlay Now | Download