Daily Archives: 6 decembrie 2019

Familia și căsătoria, partea 8

Să-i simți pe toți aproape de tine

Întrebare: Putem spune că familia este necesară numai pentru a învăța să dăruim corect? Aceasta este o dăruire egoistă, dar am cel puțin niște modele de comportament corect.

Răspuns: Da, cam așa ceva. Cel puțin, familia demonstrează condiția că, dacă un om îi simte pe ceilalți apropiați, atunci sunt gata să-l tratez ca pe mine, însumi.

Deci, întreaga problemă este să-i simți pe toți apropiați. Aceasta este metoda Cabalei. Lumina Superioară creează în noi o astfel de abilitate.

Remarcă: Ai spus că există cinci feluri de dorințe în noi. Rezultă că văd o parte din dorințele mele în afara mea și le simt ca fiind străine și văd o parte din dorințele mele ca fiind ale mele, așa că îmi pasă în mod natural de împlinirea lor.

Comentariul meu: Lumea întreagă – tot ceea ce văd – sunt dorințele mele. Mă văd înăuntrul meu.

Întrebare: Dar eu văd o parte în afara mea și o parte în mine?

Răspuns: Da. Numai acele dorințe care sunt în afara mea sunt ca niște străini, dar sunt cele mai importante pentru mine.

Întrebare: Unde este aici familia?

Răspuns: Familia se află la mijloc, la granița dintre „eu” și lumea exterioară. Este o legătură de trecere din conștientizarea lumii externe ca fiind tu însuți.

Din KabTv „Fundamentele Cabalei” 1/01/19

O viață nouă #111 – Strategii de marketing pentru viitor, partea 2

O viață nouă #111 – Strategii de marketing pentru viitor, partea 2

Dr. Michael Laitman în conversație cu Oren levi și Nitzah Mazoz

În viitor, consumerismul și căutarea plăcerii va transcende de la materialism la spiritualitate. Organizațiile de ,fapt își vor ajuta clienții lor să progreseze spre o percepție integrală a realității. Își vor îndreptă strategiile lor de marketing spre construirea relațiilor pozitive cu consumatorii, ca o mamă care interacționează cu copilul ei. Profitul va fi măsurat de plăcerea consumatorului. Abordarea integrală va revoluționă piața și va ajuta umanitatea să urce la lumea viitoare bazată pe plăcerea umană comună.

De pe KabTV „O viață nouă #111 – Strategii de marketing pentru viitor, partea 2”, 12/16/12

 AudioPlay Now | Download

Leagă-te strâns de sursă

Înțelepciunea Cabala diferă de toate celelalte științe prin faptul că această cunoaștere și această obținere este transmisă din generație în generație, de la cabalist la cabalist, prin lanțul continuu care a pornit de la Adam HaRișon. Adam este numit primul om pentru că a fost primul care a primit revelația Creatorului. După el, această cunoaștere a fost transmisă prin toate generațiile: douăzeci de generații de la Adam la Avraam și de la Avraam înainte. La fiecare astfel de etapă: Adam HaRișon, Noe, Avraam și așa mai departe, această Înțelepciune a fost transmisă și dezvoltată.

Cabala este specială, deoarece elevul nu primește cunoștințe, ci primește o legătură cu Sursa. Elevul trebuie să se conecteze la profesor și să primească totul prin el. Nu are altă cale, deoarece profesorul se află în fața lui în lanțul care se conectează la sursa acestei Înțelepciuni și care se întinde de la Adam HaRișon și mai departe, până la Lumea Infinitului.

Transmiterea cunoștințelor de Cabala depinde de conexiunea dintre elev și profesor. Transmiterea principală și cea mai mare este „de la gură la gură” („Peh el Peh”), adică prin intermediul ecranelor reciproce care lucrează între ele. Cu toate acestea, ar trebui să existe cel puțin transmiterea „de la gură la ureche” („Peh el Ozen”) – prima etapă a pregătirii.

„Cabala” înseamnă primirea Luminii Reformatoare și apoi a Luminii Interioare. Deschiderea drumului pentru Lumină este posibilă doar printr-un ecran reciproc, prin eforturile reciproce ale elevului și ale profesorului. Cu toate acestea, studiind această înțelepciune de unul singur, elevul poate primi doar cunoștințe abstracte. Însă, dacă vorbim despre adevărata Înțelepciune a Cabalei, adică despre eliberarea înțelepciunii spirituale, atunci este posibilă numai prin transferul de la profesor la elev sau la grupul de studenți. Aici este necesar să se formeze un vas special (Kli), un instrument pentru primirea mesajului spiritual transmis de la o sursă superioară, la una inferioară.

Aceasta nu înseamnă că un student trebuie să fie mai mic decât profesorul său în obținerea spirituală proprie. Un exemplu în acest sens este Ari, care s-a ridicat deasupra tuturor cabaliștilor care l-au precedat. Este inutil ca fiecare ins care succede în acest lanț să fie mai mic decât cei anteriori. Aceasta se referă doar la transmiterea acestor cunoștințe, dar revelarea lor în fiecare cabalist corespunde cu rădăcina sufletului acestuia și cu eforturile pe care le-a făcut.

Acest fir de transmitere a Înțelepciunii Cabala se întinde de la Adam HaRișon prin alți cabaliști și prin toți cei care vor să devină cabaliști, adică să primească obținerea, ei trebuie să se conecteze cu profesorul. Elevul nu poate evalua cât de mare este obținerea profesorului și nu contează. Dacă acest fir a căzut în așa fel și i s-a dezvăluit, el trebuie să se lege cât mai strâns de sursă, de profesor și să încerce să primească Înțelepciunea Cabalei din această sursă.

Cel mai important lucru din Cabala este: de la cine ai învățat? Aceasta este prima întrebare: cine este profesorul tău? Principala preocupare a elevului este de a clarifica dacă învață ceea ce este învățat. Adică, el trebuie să fie cât mai aproape de mesajul pe care profesorul dorește să-l transmită pentru a se conecta la profesor și, prin el, la întregul lanț care se întinde de la Adam HaRișon.

Din prima parte a „Lecției zilnice de Cabala”, 20/11/19 – Credința în Rav

Bărbatul și femeia, partea 2

Cine este Adam?

Întrebare:  La început, Creatorul a creat o singură ființă creată. Această ființă creată sau program se numește „o singură dorință – Adam HaRishon” și constă, de asemenea, din părți feminine și masculine?

Răspuns:  Da, ambele părți se completează simultan și sunt interconectate.

Întrebare:  Alegoric, ei spun că mai întâi a fost creată doar partea masculină, Adam și că femeia a fost creată mai târziu din coastele lui. Cum explici asta?

Răspuns:  Este foarte simplu. Creatorul este calitatea dăruirii. Nu putem determina ce este, de fapt, deoarece este în afara noastră. Când este deja în noi, este definit ca o combinație de proprietăți masculine și feminine.

Întrebare:  Ce este aceasta fiinţă creată, „Adam”?

Răspuns:  Adam sunt cele zece Sfirot  ale dorinței de a primi, cu o intenție naturală, instinctivă de a dărui. Într-o astfel de formă, el poate fi numit înger. Adică este o calitate absolut ideală: foarte mică, într-o stare zero, care nu are nici recepție și nici dăruire.

Este foarte dificil să descifrezi toată această poveste, dar este posibil. În Cartea Zohar și în alte cărți Cabaliste, se explică că este vorba despre completarea reciprocă în partea primitoare și dăruitoare, atunci când sunt practic reduse la zero.

Prin urmare, Adam, așa cum numim acest sistem, nu este o persoană, nu este o ființă creată, ci o calitate care, relativ vorbind, include în sine forțele pozitive și negative, care sunt interconectate și se completează reciproc. Ele există în potențial. Acest dispozitiv de energie se numește Adam.

Întrebare:  Am studiat cele patru faze ale luminii directe. În ce fază a fost creat Adam? Are ceva de-a face cu cele patru faze?

Răspuns:  Nu. Mai întâi a apărut dezvoltarea celor patru faze ale luminii directe (Dalet Behinot de Ohr Yashar), apoi crearea lumilor: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira și Assiya. Și abia atunci au apărut condițiile pentru crearea sistemului numit Adam.

Din KabTV „Fundamentele Cabalei”, 12/31/18