Daily Archives: 15 decembrie 2019

“Mass-media prosperă într-o societate din ce în ce mai egoistă” (Medium)

Medium a publicat articolul meu “Media Thriving on Increasingly Egoistic Society.”

Fă un pas înapoi pentru un moment și privește societatea umană din întreaga lume ca un corp uman. Și ce ai vedea? Ai vedea sistemul imunitar funcționând cu greu, iar organele care ar trebui să formeze un corp unificat și sănătos, dezintegrându-se.

Problemele la scară personală, socială și globală sunt în creștere, de la depresie, stres, singurătate, gol, anxietate, xenofobie, abuz de droguri și sinucidere, până la egalitate de venit, sărăcie, schimbări climatice și dezastre naturale și, în ciuda nenumăratelor eforturi de a face față acestor probleme, există un strat cuprinzător mai profund pentru toate acestea, care are nevoie de atenție.

„Ce este acel strat mai profund? Nu este altul decât ego-ul uman, adică, iubirea de sine și grija de sine, care sunt exagerate în fiecare organ, ceea ce duce la degenerarea întregului organism.”

Ego-ul uman a trecut printr-un ritm recent de creștere, atingând niveluri record: s-a detașat de toate normele acceptate anterior, s-a rupt de lege și ordine și trece cu cruzime peste limitele stabilite.

Cine poate rezista ego-ului atunci când își umflă cu mândrie pieptul? Ce lege o va bloca? Ce factor îl poate descuraja?

Mass-media într-o societate egoistă

Ego-ul are un puternic sprijin: mass-media.

Astăzi, mass-media, în special media socială, se bucură de o influență și putere largă, pe care nu le-a avut niciodată. În orice moment, opinia publică poate fi stimulată într-un fel sau altul. Cu o geantă plină de numerar, puteți cumpăra spații publicitare, postări sponsorizate și alte calupuri media, punând orice doriți în fața oamenilor.

Banii pot cumpăra faimă, iar faima poate copleși totul. Zi de zi, una spală pe cealaltă, până când toate se slăbesc treptat și se predau, iar conștientizarea tuturor organelor – poliția și avocații, educatorii și judecătorii, conducătorii și cetățenii – toate cad în fața presei. Zi după zi, boala organismului crește; grija față de alți oameni scade, ura față de alte persoane devine mai mare, iar cancerul care mănâncă organismul societății umane proliferează spre moartea corpului.

O direcție pozitivă pentru orientarea mass-mediei către viitor

Mass-media din întreaga lume trebuie să fie informativă și obiectivă, nu captivă în mâinile oamenilor și grupurilor cu interese de avere și putere. Ar trebui să-și cunoască limitele. Mass-media are rolul de a ne reuni și de a servi ca instrument, conceput pentru a conecta toate organele dintr-un singur corp sănătos.

Cât de bine ar fi dacă toate părțile diferite ale societății s-ar așeza împreună – stânga și dreapta, religioasă și laică, reprezentativă pentru toate grupurile de interese diferite și pentru cei aflați la marginea societății – și toți să colaboreze pentru un singur scop: beneficiul publicului. Toate deciziile lor ar răspunde la el și numai la el. Fiecare opinie ar avea propriul spațiu, nicio opinie nu ar fi subjugată și nicio voce nu ar fi redusă la tăcere. Aceștia vor sta și discuta într-un forum larg, ar discuta despre poziții cu experții, s-ar cufunda în date, s-ar certa și s-ar contesta până ar ajunge la o decizie comună și un mesaj comun, care ar fi diseminat.

O nouă regulă ar ghida activitatea lor: publicarea de știri și conținut care contribuie la bunăstarea publicului, care încearcă să unească societatea umană. Nimeni nu ar avea dreptul de a decredibiliza o altă opinie, ci doar de a o echilibra cu alte poziții și de a ghida diferitele puncte spre complementaritate reciprocă. Dacă mass-media nu ar ajunge la niciun acord, atunci nu va fi făcut niciun anunț public. Pe de altă parte, numai atunci când informațiile vor aduce beneficiu tuturor, vor fi publicate. Un astfel de pluralism media ar putea începe procesul de vindecare a bolii unei societăți fracturate.

O direcție pozitivă pentru o conducere îndreptată către viitor

Cu toate acestea, nu numai că media ar trebui să acționeze la unison, ci și conducerea. Dacă toate punctele de vedere încearcă să se completeze reciproc, ar deschide o cale de aur. Reprezentanții diferitelor sectoare ale publicului s-ar așeza în jurul unei mese rotunde și și-ar propune să devină un model unificator pentru societatea actuală. O astfel de conducere ar fi considerată o adevărată democrație: stăpânirea poporului, regula majorității, regula reprezentării alese.

Etapa esențială și decisivă ar fi să îi determine pe participanți să se simtă uniți și să creeze sinergie între opiniile diferite. Tocmai atunci când opusele ajung la acceptarea reciprocă, societatea atinge o nouă etapă de dezvoltare. O astfel de conducere este cea de care are nevoie astăzi lumea noastră globală și interconectată.

Introducerea unei reguli corecte și egale poate face ca deciziile pentru toți sa se facă pe baza cunoașterii că întregul corp ar beneficia de ele. Într-o astfel de societate, nu ar fi nevoie de o stea care să se ridice astăzi și să cadă mâine, dar ar fi suficient să existe un cerc cu cât mai multe opinii diverse. Ar fi creierul corpului societății și toți l-ar urma de bunăvoie.

Cu o astfel de conducere, nimănui nu i s-ar cere să renunțe la opinia sa personală. Aceasta ar rămâne și s-ar îmbogăți cu alte idei diverse și chiar opuse. Noua situație, care ar include orice contradicție posibilă, ar da naștere unei noi dezvoltări, oferind tuturor un loc egal în societate. Contribuția unică a tuturor ar fi acolo pentru ca toți să o vadă. Aceasta este minunea creației reciproce.

La fel cum fiecare celulă, organ sau sistem din corpul uman acționează cu înțelepciune pentru a asigura susținerea și sănătatea întregului corp, toate opiniile s-ar țese împreună pentru a beneficia în cele din urmă de ele, întregul corp al societății umane.

Deși pare o fantezie utopică să imaginăm mass-media și conducerea societății care sa lucreze într-o astfel de  unitate, aceasta se datorează doar faptului că nu am implementat încă nicio metodă de conexiune într-un asemenea mod. Metoda care poate face o astfel de conexiune pozitivă se bazează pe metoda pe care Avraam a adus-o în lume, acum aproximativ 3.800 de ani: înțelepciunea Cabalei. Doar un mic efort de a privi această înțelepciune cu o minte proaspătă și va deveni în curând evident că există o metodă capabilă să conecteze în mod pozitiv societatea umană, atât diagnosticarea cauzei fundamentale a tuturor problemelor moderne, cât și oferirea unei metode de rezolvare a ei, aducând astfel o existență armonioasă pentru toți.

Geografia spirituală, partea 1

În Sistemul Forțelor Superioare

Remarcă: În surse este scris că fiecare parte a pământului este influențată de Forțe Spirituale în funcție de Legea Rădăcinilor și a Ramurilor.

Comentariul meu: Adevărul este că totul vine din Rădăcinile Spirituale. Există o singură Rădăcină, Forța Spirituală, care mai târziu se descompune treptat în Sistemul Forțelor Superioare, conectate una cu alta. Acest sistem se constituie din 10 Forțe care se extind apoi la 30, șamd.

Dar, în principiu, în Univers există Forța Dăruirii – Influență, Emanație, Forța Superioară, Creator, Lumină – și Forța Primirii – Forța Creației, Forța Egoistă.

Înțelepciunea Cabala ne spune despre Sistemul Universului că este practic constituit din aceste două Forțe, care sunt într-un anumit sistem de interacțiune una cu alta. Interacțiunea lor provine dintr-un nivel foarte înalt, unde ele există sub formă de Forțe și apoi are loc o îngroșare treptată, manifestarea materiei în formă inferioară, Forța de Primire.

În această stare, sunt construite Lumile, de Sus în jos, Lumea Adam Kadmon, Ațilut, Bria, Yețira și Asia. Apoi, în fiecare din aceste Lumi, apare următoarea divizare bazată pe interacțiunea dintre cele două Forțe.

Aceasta se explică din punctul de vedere al unor grade de interacție deosebite, mult mai interne, numite Parțufim, adică grade și Sfirot, sub-grade și în continuare divizările lor.

Sfira, vine de la cuvântul „Sapir” – adică luminos. Din punct de vedere al creaturii, adică al voinței de a primi, a egoismului, poate, mai presus de ea, să devină asemenea calității dăruirii, când ea primește Lumina Superioară și devine echivalentă cu Ea și strălucește.

Toate acestea conduc la faptul că, în final, există un sistem de interacțiune a două forțe inițiale, care la diferite niveluri de interacțiune se împletesc între ele și formează tot felul de combinații. Aceste combinații intră în tot felul de conexiuni, ansambluri etc.

În acest fel apar Parțufim, Sfirot și Lumi. Toate acestea sunt Sistemul Forțelor Superioare. Apoi pare, ca și cum ar exista, materializarea lor în percepția noastră. Adică, din Forțe, totul intră în sistemul de interacțiune în calitățile noastre corporale.

Diferența dintre calitățile spirituale și cele corporale constă în faptul că cele spirituale sunt construite pe principiul dăruirii, interacțiunii reciproce și al sprijinului reciproc, atunci când fiecare încearcă să facă ceva în afara lui, însuși.

Apoi, ele cad la un astfel de nivel în care încep să interacționeze între ele în mod egoist, doar pentru a manifesta un fel de calități egoiste, abilități și împliniri pentru sine. Aceasta este diviziunea dintre lumea noastră egoistă, cea mai joasă și cele cinci Lumi Superioare.

Din KabTv „Fundamentele Cabalei” 28/11/19

Trezirea Israel

Remarcă: Întreaga Creație este împărțită în două părți. O parte se numește Israel, a doua se numește națiunile lumii. Dacă Israelul nu își îndeplinește funcția, națiunile lumii vin la ei cu pretenții, iar acest lucru se manifestă la nivelul uman, la nivelul societății.

Comentariul meu: Asta se numește antisemitism.

Remarcă: Cu toate acestea, nici Israelul și nici națiunile lumii nu înțeleg de unde provine, deși este consemnat în Cabala și poate fi studiat.

Comentariul meu: Desigur. Este consemnat și în Tora. Ura se naște natural din națiunile lumii față de poporul Israel. Nu există niciun alt fenomen ca acesta.

Întrebare: Totuși, funcțiile Israelului și ale națiunilor lumii nu sunt alese de oamenii, înșiși? Natura le calibrează așa?

Răspuns: Nu, este determinat în funcție de suflet. Fiecare persoană din lume poate simți acest lucru.

Dintr-o dată, unii eschimoși încep să simtă nevoia să descopere o calitate a naturii, cauză și efect, de ce și din ce motiv există el. Adică aspiră la Creator, la sursa acestei cunoașteri, la aceste revelații. Prin urmare, el începe să adâncească totul și, în conformitate cu aspirația sa, este numit Isra-El, direct către Creatorul.

Întrebare: Se dovedește că ceea ce se numește poporul ales al lui Dumnezeu este doar o determinare a naturii?

Răspuns: Aș spune că în acest „ales al lui Dumnezeu” există două părți. Pe de o parte, există partea care este dată de Sus unei persoane, ceea ce înseamnă că Forța Superioară îl alege și îi dă dorință pentru asta. Pe de altă parte, persoana care simte aspirația spre Forța Superioară depune el, însuși, eforturi. Adică, trebuie să existe trezire de Sus și trezire de jos.

Din KabTv „Fundamentele Cabalei” 28/01/19