Daily Archives: 30 ianuarie 2020

“Ce implică și în ce crede Cabala?” (Quora)

Michael Laitman, pe Quora: Ce implică și în ce crede Cabala?

Înțelepciunea Cabala nu implică să crezi în ceva. Sau, cu alte cuvinte, „credința” este un nivel în Cabala când omul obține ceva, după care se poate discuta dacă crede în acel lucru.

Există o singură practică în Cabala: atragerea OhrMakif (lumina înconjurătoare), adică forța superioară care se află în natură, care ne schimbă de la forma noastră corporală înnăscută la una spirituală.

Această înțelepciune este foarte simplă, deoarece se bazează pe interacțiunea a două forțe: forța spirituală superioară a dăruirii și iubirii și forța corporală, inferioară, a egoismului, a primirii. Mai mult, aceasta afirmă că nu există nimic altceva, decât aceste două forțe în realitate.

Forța superioară a dăruirii și iubirii controlează forța inferioară, dorința egoistă și tot ceea ce se întâmplă în realitate, iar asta studiază înțelepciunea Cabala și se realizează prin interacțiunea dintre aceste forțe.

Forța inferioară este generată de forța superioară și este numită „existență din absență”. Este ca în matematică, unde există zero și ceva diferit de zero.

Forța superioară acționează și influențează dorința noastră, care este complet sub controlul său. Noi suntem dorință: fiecare dintre noi individual și noi toți, împreună.

Suntem inconștienți de modul în care forța superioară acționează prin noi, gândind că ne controlăm pe noi, înșine. Dar, de fapt, fiecare dintre noi este pur și simplu un mic dispozitiv, prin care avem prilejul să trezim influența suplimentară, a forței superioare.

În măsura în care o atragem pentru a ne dezvolta cu înțelepciune, înțelegem felul în care forța superioară ne influențează și desfășoară anumite acțiuni în noi. Începem să studiem cum funcționează asupra noastră și, făcând acest lucru, începem să dezvoltăm abilitatea de a controla modul în care forța superioară ne influențează.

Construirea societății viitoare, partea 1

Scopul naturii

Baal HaSulam, “Construirea societății viitoare”: Am spus deja că natura are nevoie ca specia umană să ducă o viață socială. Asta este simplu. Cu toate acestea, ar trebui să examinăm poruncile pe care natura ne obligă să le urmăm ca rezultat al acestei stări, însemnând aceea de a duce o viață socială.

Vorbind, în general, sunt doar două porunci (precepte) cu care ar trebui să ne angajăm în societate. Acestea pot fi definite după numele “primire și dăruire”. Înseamnă că fiecare membru este obligat de natură să primească nevoile lui sau ale ei de la societate și de asemenea să aducă beneficiu societății prin mijloacele muncii lui sau ale ei. Dacă cineva încalcă oricare din aceste două precepte va fi pedepsit fără milă.

Întrebare: Care sunt sunt cele două legi descrise? Ce primim? Ce dăruim? Până la urmă asta se poate interpreta în moduri diferite.

Răspuns: În natură există o forță a primirii și o forță a dăruirii. Aceste două forțe trebuie să fie echilibrate. Ele pot fi interpretate în orice mod iți dorești, dar trebuie să înțelegi că legile naturii sunt de neclintit, absolute și nu depind de interpretarea noastră. Prin urmare, noi trebuie să ne dăm seama cum să le identificăm cu claritate și să învățăm să le implementăm ca să nu ne provocăm nouă înșine prea mult rău.

Legile naturii evoluează de la nivelul lui inanimat, unde două forțe, pozitive și negative evoluează constant și ajung la un anumit echilibru între ele. Întâi în atomi, molecule, etc. și apoi în plante, în organismele vii, în creaturi și apoi la nivelul gânditor, percepție și conștientizare. Acesta este al patrulea nivel cunoscut de asemenea ca nivelul uman.

Noi trebuie să înțelegem și să ne conformăm cu toate aceste legi, așa încât să fie echilibru între forța primirii și forța dăruirii, astfel încât totul să lucreze în echilibru. Asta este sarcina naturii prezentată în fața noastră.

De pe KabTV “Fundamentele Cabalei”, 2/7/19

Libertatea de alegere, partea 11

Umanitatea este un singur organism

Întrebare: Natura a combinat celule vreme de miliarde de ani până când ele au fost combinate în organisme mai complexe. Vedem că este bine. Organismele devin mai complexe, astfel încât spectrul senzațiilor lor devine mai larg decât cel al amibei. Natura ne împinge spre asta doar la nivelul societății?

Răspuns: Da, doar în gânduri și sentimente, în minte și în inima. Dacă ajungem la o stare unde gândurile și sentimentele noastre vor fi într-un singur sistem, atunci vom deveni o comunitate puternică, care se ridică deasupra întregii naturi, la nivelul Creatorului, într-o stare de eternitate și perfecțiune.

Comentariu: Pe de-o parte este bine că noi toți suntem diferiți. Natura ne dezvoltă așa încât individualismul crește constant.

Răspunsul meu: În mod natural. Acesta este un tipar al Creatorului, îndreptat spre a se asigura că suntem corecți și că obținem perfecțiunea.

Întrebare: Noi suntem ca părțile unui singur organism în care există rinichi, ficat și alte organe și toate au funcții diferite?

Răspuns: Absolut. Ce vedem astăzi în tehnologie, în computere și oriunde altundeva sunt construite pe plus și minus.

Întrebare: Reiese că viața întregului organism este mai importantă decât viața oricărui organ particular?

Răspuns: Nu, din contră, aici este manifestată proprietatea integralității unde fiecare particula, fiecare proprietate este la fel de importantă ca toate celelalte combinate. Nu facem nimic aici, nu sacrificăm nimic.

Întrebare: În jurul a ce ar trebui să ne unim?

Răspuns: În jurul unui singur scop. Scopul ultim este unitatea noastră completă. Prin urmare, avem nevoie ca în mod constant să ne micșorăm (anulăm) tot mai mult între noi pentru a obține asta.

Și condiția noastră generală, când suntem uniți într-o singură inimă și minte se numește Creatorul. Astfel noi ne vom ridica toți înapoi la rădăcina noastră comună. Acesta este principiul și scopul dezvoltării noastre.

Întrebare: Este asta libertatea de alegere?

Răspuns: Libertatea de voință este să ajungem la asta, nu prin suferințe impuse, ci cu participarea noastră personală.

De pe KabTV “Fundamentele Cabalei”, 2/4/19

Scopul unui grup cabalist, partea 6

Cum se formează grupul?

Întrebare:  Fiecare individ are o anumită dorință fie pentru Creator, fie pentru ceea ce natura stârnește în el sau ea. Pentru a cultiva această dorință, trebuie să te conectezi cu oameni care îţi sunt similari. Cum se întâmplă asta?

Răspuns:  Nu ne este clar modul în care grupul se unește. Oamenii simt brusc că această idee este aproape de ei și, în acest fel, ajung la grup.

Nu pot exista mulți astfel de oameni. Sunt cernuți și sunt din ce în ce mai puțini, până când un astfel de număr de oameni, în cantitate și calitate, se adună, încât pot întruchipa un ideal spiritual, unitatea între ei.

Din KabTV, „Fundamentele Cabalei” din 3/6/19

Scopul unui grup cabalist, partea 5

Scopul unui grup— Uniţi într-o singură dorinţă

Întrebare: Pe de o parte, un grup din Cabala înseamnă nu oamenii înșiși, ci totalitatea dorinţelor lor.

Pe de altă parte, acest grup de oameni, uniți de o singură idee, este necesar pentru a creşte dorinţa, deoarece fiecare vine în grup cu dorinţa lui mică de spiritualitate. Prin urmare, scopul grupului este de a creşte dorinţa. Cum se întâmplă asta?

Răspuns: Nu. Scopul grupului este să se conecteze între ei, astfel încât să reprezinte o singură dorință.

Grupul este format nu de oameni, ci de Sus. Este alimentat de lumina superioară, Creatorul. Prin urmare, acţiunea membrilor grupului este să se unească și să devină cât mai asemănători cu lumina superioară.

Aceasta este o relație foarte complicată, deoarece există împotriva egoismului lor uriaș. Dar, cu cât respingerea lor este mai mare unul față de celălalt și mai mare aspirația lor unul față de celălalt, cu atât ei obţin în aceasta o anumită combinație între întunericul egoist și lumina altruistă, iar de aici se ridică o stare, în care ei pot simți forța superioară.

Din KabTV – „Fundamentele Cabalei” 6/06/19