Monthly Archives: iunie 2021

Slujind Creatorului

740.02Întrebare: Înainte ca oamenii să intre în pământul lui Israel, acesta a fost numit Canaan – de la cuvântul „Leachnia”, a te micșora. Ce înseamnă acest lucru în interiorul omului?

Răspuns: Aceasta este proprietatea lui Avraam, care se anulează constant în fața Creatorului. Dacă omul în progresul său atinge dorința (pământ, Eretz – din cuvântul „Ratzon”, dorință), de a se apropia și mai mult de Creator, atunci aceasta se numește venirea în pământul Canaanului.

Întrebare: Deși în corporalitate Avraam a venit în Canaan din Babilonul antic, apoi a coborât în ​​Egipt și a mers din nou în Canaan, apoi în Beer-Șeba, Sodoma și Gomora, toate aceste mișcări au avut loc în interiorul omul. Acestea sunt schimbări ale stărilor?

Răspuns: Desigur! Exact acest lucru se întâmplă și este cel mai important lucru. Aceasta se referă la modificări interne, nu externe.

Întrebare: Se spune că Avraam a stat într-un cort și i-a învățat pe toți cei care au vrut să audă. Ce i-a învățat?

Răspuns: Principiul monoteismului, care este cea mai înaltă forță pozitivă (proprietatea dăruirii) care guvernează întreaga lume și aceasta este proprietatea pe care trebuie să o venerăm și să o cultivăm în noi înșine în orice mod posibil.

Întrebare: Avraam a fost forțat să părăsească Nimrod din Babilon în Canaan. Dar a fost o foamete și a trebuit să coboare în Egipt. Ce înseamnă?

Răspuns: Avraam, fiind doar în calitatea de dăruire, nu s-a putut împlini prin slujirea Creatorului, în congruență cu El în proprietăți.

Prin urmare, el a trebuit să-și deschidă dorința către proprietăți egoiste, astfel încât la o anumită combinație între proprietăți egoiste și altruiste – primirea și dăruirea – să poată deveni corect precum Creatorul.

KabTV „Stări spirituale” din 11.06.2021

Transformarea intențiilor

Profeți, Iosua, Partea 3, 14-17: Deci poporul a pornit de la corturile sale, ca să treacă Iordanul, iar preoţii care duceau chivotul legământului Domnului mergeau înaintea poporului..

Îndată ce preoţii cei ce duceau chivotul au intrat în Iordan şi picioarele preoţilor, care duceau chivotul, s-au afundat în apa Iordanului,

Apa care curgea din sus s-a oprit şi s-a făcut perete pe o foarte mare depărtare, până la cetatea Adam, care e lângă Ţartan, iar cea care curgea spre marea cea din Arabah, spre Marea Sărată, s-a scurs şi a secat, iar poporul a trecut în fala Ierihonului. Atunci Iordanul umplea matca sa şi ieşea din toate malurile sale, ca în timpul secerişului grâului

Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului stăteau ca pe uscat în mijlocul Iordanului, cu picioarele neudate; iar fiii lui Israel au mers ca pe uscat, până ce tot poporul a trecut prin Iordan

Râul Iordan este o graniță foarte serioasă între dorințele care nu sunt îndreptate către Creator, ele se află în afara pământului Israelului și dorințele care sunt îndreptate către Creator.

Prin urmare, dacă sunteți încă în afara Israelului, în afara dorințelor pentru Creator, aveți stări complet diferite. Vă puteți permite, așa cum se spune, să faceți o plimbare în dorințele egoiste, deși acesta este încă un ținut limită.

Dar intrarea în pământul Israelului sugerează că ești complet transformat, că ți-ai schimbat intențiile în dăruire, conexiune și dragoste. Acesta este singurul mod prin care poți fi în interiorul proprietăților nou achiziționate, să călătorește pe acest pământ, adică să-ți schimbi proprietățile interne.

Aici nu există nicio referire la vreo geografie. Toate mișcările apar doar în interiorul dorințelor, cele mai bune, cele mai mari etc. Vă luptați cu proprietățile voastre egoiste, care se manifestă brusc în voi ca intenții. Aceasta este deja o luptă mult mai serioasă, mai internă.

Întrebare: Este scris: „picioarele preoților care purtau Chivotul au fost scufundate în marginea apei, iar Iordanul …” Ce spune aici?

Răspuns: Acestea sunt proprietăți complet diferite, o relație complet diferită între dorința unei persoane și natură, pe care Creatorul a creat-o special pentru a corecta o persoană, pentru a o ridica la nivelul Său.

Pământul lui Israel este deja locul, dorințele, în care se află Creatorul. Și este necesar ca o persoană să simtă clar unde este granița dintre dorințele Creatorului și alte dorințe care sunt îndepărtate de El.

Întrebare: „Preotul” într-o persoană este ceva foarte pur?

Răspuns: Da, este prima calitate sacră cu care vrea să se apropie de Creator. La urma urmei, aceasta este doar o călătorie pentru aderarea la Creator.

Dacă cu această intenție introduceți noile dorințe care nu s-au manifestat niciodată înainte, adică vă îndreptați către un nivel nou, complet diferit, atunci mergeți înainte.

KabTV „Secretele cărții eterne”, 11.06.21

“Ce vine după capitalism?” (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, pe Quora: Ce vine după capitalism?

Omenirea se dezvoltă prin intermediul ego-ului care crește în ea. Ego-ul uman ne dezvoltă astfel încât să credem întotdeauna că ceva pozitiv este în fața noastră. Cel puțin în trecut, am crezut întotdeauna că ceva pozitiv stă în fața noastră și am alergat să întâlnim viitorul. De-a lungul timpului, ne dezvoltăm ca un copil, care crește pentru a deveni un adult matur.

Ne-am gândit că ne îndreptăm către o cultură, o economie și o lume mai bune și, dacă atunci ne simțeam în pace, credeam că şi copiii noștri se vor simți mult mai bine.

Acesta este modul în care s-a desfășurat lumea noastră, în funcție de ego-ul uman în creștere și ne-a condus la vremurile noastre actuale, când nu mai vedem în faţă un viitor mai bun.

Astăzi, suntem dezamăgiţi în dezvoltarea noastră și ne găsim în fața unei dileme majore: Pe de o parte, dacă continuăm să ne dezvoltăm prin intermediul ego-ului nostru, atunci nazismul va apărea la nivel global, precum și un al treilea război mondial.

Sau, vom implementa altruismul în întreaga lume.

Această din urmă opțiune este posibilă dacă realizăm că altruismul este legea naturii. În esență altruismul este natura însăși. Vom merita viața și forțele vieții și vom fi mântuiți de distrugere, cu condiția să respectăm această lege. Similar cu modul în care respectarea legilor fizicii, chimiei și biologiei ne aduce rezultate pozitive, dacă vom respecta legea naturii – altruismul – în societatea umană, ca într-un corp viu, atunci vom merita o structură altruistă a societății conectată pozitiv. și vom putea atinge echilibrul cu natura, egalitatea în societatea umană, precum și fericirea, încrederea și siguranța.

Dacă nu reușim să realizăm conexiuni pozitive, alimentate de calitatea altruistă a naturii, atunci ne putem aștepta la un viitor foarte nefericit, de suferință, cu nazismul răspândindu-se în întreaga lume și împreună cu acesta, o gravă distrugere.

Pe baza emisiunii “întrebări și răspunsuri” cu. Cabalistul dr Michael Laitman pe 9 septembrie 2006. Scris / editat de studenții Cabalistului Dr. Michael Laitman.

“Ce este egoismul?” (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, pe Quora: Ce este egoismul?

Egoismul este dorința de a atrage viața sau forțele vieții către sine. La baza sa, problema lumii noastre sunt diferitele niveluri ale egoismului.

Noi oamenii, suntem unici pentru că, opus restului naturii, nu ne folosim ego-ul doar pentru necesitățile de bază. Nivelurile mineral, vegetal și animal ale naturii primesc pentru ele numai cantitatea de hrană și energie de care au nevoie pentru existența lor.

Egoismul a fost inserat doar în noi, oamenii, și ne conduce să consumăm excesiv. Ne bucurăm nu doar de a avea esențialul vieții și chiar ceva în plus – ci ne bucurăm și atunci când altor oameni le lipsește ceva și suferă, spre deosebire de noi. Acest lucru ne dă simțirea unei împliniri și mai mari.

Acesta este motivul pentru care considerăm doar ego-ul uman ca fiind cu adevărat egoist în comparație cu celelalte dorințe din natură. Cu excepția omului, egoismul nu se dezvoltă în nicio parte a naturii. De exemplu, un vițel de o zi este ca un taur crescut, adică chiar și reprezentanții nivelului animal își sfârşesc viața la fel cum s-au născut. Egoul lor nu se dezvoltă, în timp ce noi oamenii ne dezvoltăm prin intermediul egoismului în creștere, pe parcursul vieții noastre individuale, precum și de-a lungul generațiilor. Fiecare generație progresează datorită egoismului său fiind mai dezvoltat decât cel al generației anterioare.

Acest egoism ne împinge spre progresul civilizației. Cu toate acestea, acum când am ajuns la ultima etapă a dezvoltării umane, egoismul ne conduce către o fundătură. Nu mai știm încotro progresăm și am devenit cufundați într-o criză globală în toate sferele activității noastre.

În esență, forțele naturii cuprind un singur sistem închis – în afară de noi oamenii, care în egoismul nostru consumăm mai mult decât esențialul vieții noastre. Tocmai noi, ființele umane, suntem elementele dezechilibrate din natură, deoarece folosim mai mult decât ceea ce avem nevoie pentru a exista. Acesta este motivul pentru care numai noi oamenii suntem singurele elemente ale naturii care dăunează altor oameni, precum și celorlalte niveluri ale naturii.

Pe baza emisiunii “ Întrebări și răspunsuri” cu Cabalistul dr. Michael Laitman pe 9 septembrie 2006. Scris / editat de studenții Cabalistului Dr. Michael Laitman.

Profeţi şi profeţii

294.4Întrebare: În toate timpurile, diferite națiuni ale lumii menționează profeți și profeții. Ce este o profeție?

Răspuns: Profeția este percepţia unei persoane asupra programului de creație și a sursei sale, adică forța superioară și revelarea sa într-un anumit format, în cantitate și calitate, în faţa restului de oameni.

Adevărații profeți sunt Cabaliştii care l-au atins pe Creator  prin echivalarea calităților lor cu proprietățile Creatorului, și care ne vorbesc despre calitățile Sale, despre programul Său și despre ceea ce ar trebui să fim conform acestuia.

Întrebare: Există vreo legătură între profeții și preziceri? Sunt același lucru?

Răspuns: O profeție este o viziune a unui viitor mai îndepărtat, este vagă în timp. Iar prezicerea este ceva mai specific, pentru viitorul apropiat.

În fiecare generație există oameni care pot profeți și prezice. Dar dacă sunt ei pregătiţi, dacă își permit să o facă, aceasta este o altă întrebare.

KabTV “Cabala Expres” 13.06.2021

Nimrod este o calitate a egoismului

561În timpul domniei regelui Nimrod (din cuvântul „Mered”, rebeliune) în vechiul Babilon s-au manifestat simultan mai mulți vectori ai dezvoltării umane.

Pe de o parte, Nimrod este ca un conducător dur, perfid, despotic. Pe de altă parte, oamenii deveneau mai agresivi, mai exigenți și mai egoiști unul față de celălalt.

În plus, Terah tatăl lui Abraham, a început așa-numita separare a zeilor. El a sculptat tot felul de figurine și le-a spus babilonienilor că fiecare dintre ele reprezintă un fel de zeitate căreia trebuie să i se roage, să aducă ungeri și să aprindă lumânări.

Din punct de vedere spiritual, acestea sunt câteva forțe necunoscute într-o persoană, pe care vrea cumva să le mulţumească, să le înțeleagă și să le facă față. Aceasta este închinarea la zeități.

Se spune că Nimrod era un vânător puternic înaintea Domnului. Aceasta înseamnă că el a vrut să scoată oamenii din starea lor animalică primitivă și să-i ridice mai sus, să le incite egoismul, competiția și setea de tot felul de câștiguri.

Întrebare: Împotriva cui s-a răzvrătit Nimrod?

Răspuns: În principiu, nu exista nimeni împotriva căruia să se poată răzvrăti, cu excepția naturii în sine, care adormise oamenii. El nu voia asta. El a vrut ca supușii săi să fie egoiști, competitivi, să avanseze și să-și ducă regatul înainte.

Comentariu: În principiu, aceasta este o calitate pozitivă. La urma urmei, dorim competiţia pentru copiii noștri, să concureze și să se dezvolte în acest fel.

Răspunsul meu: Competiţia poate avea de asemenea, un caracter diferit. O persoană poate concura pentru a nu fi egoistă și a nu cuceri pe toată lumea și totul.

„Nimrod” într-o persoană este o calitate negativă, care se dezvoltă în omenire până în prezent cu o viteză de neegalat.

KabTV’ “Stări spirituale” 11.06.2021

Simțiți-vă ca o singură structură

929Întrebare: Fragmentele sufletului comun care a fost spulberat sunt plasate în aproape fiecare dintre noi?

Răspuns: Da, Există un singur suflet comun, o singură dorință comună, pe care Creatorul a creat-o. Nu există nimic altceva decât El. Tot ceea ce percepem ca existând în jurul nostru și în noi se întâmplă numai în această dorință.

Pe măsură ce ne apropiem, dorința comună se va manifesta din ce în ce mai mult până când vom începe să ne simțim ca o singură persoană cu o singură inimă, un singur gând și o singură intenție.

Și atunci vom ajunge cu adevărat să ne simțim ca o singură o structură care este complet dependentă reciproc, se înțelege și se coordonează perfect cu ceilalți.

Întrebare: Unde este locul Torei aici?

Răspuns: Vedem în viața noastră că, atunci când o persoană se naște, nu are nevoie de Tora, îndrumare, instrucțiuni, nimic. Trăiește ca un mic animal. Acesta este modul în care ne dezvoltăm copiii.

Iar apoi copilul se manifestă tot mai mult ca o persoană independentă, individuală și trebuie să-l tratăm ca atare, așa cum se spune: „Crește-l pe băiat pe căile lui”. În același mod, treptat, se manifestă corectarea sufletului comun spart inițial.

Acum suntem în ultima etapă, când toate cele patru etape anterioare a fost deja mai mult sau mai puțin trecute și sunt gata pentru corecția finală. În general, totul depinde de ultima etapă.

În acest stadiu, trebuie să ne înțelegem corect pe noi înșine, originea noastră, istoria noastră, scopul nostru și să realizăm toate acestea.

KabTV „Secretele cărții eterne”, 19.05.2021

Totul a apărut din Ierusalim

200.01Ierusalimul este considerat centrul lumii, orașul etern. A fost fondat de regele David drept capitală a Regatului lui Iuda și este capitala Israelului de astăzi. Ierusalimul este menționat de 800 de ori în Tanakh, ceea ce înseamnă că i se acordă o mare importanță în toate cele trei mari religii ale lumii și mai ales în iudaism.

Ierusalimul este considerat un oraș etern, în ciuda faptului că a fost distrus și cucerit de invadatori de mai multe ori de-a lungul istoriei. Astăzi, Ierusalimul se află chiar în centrul controverselor pentru întreaga lume. De ce atenția lumii se concentrează pe această mică bucată de pământ?

Lumea spirituală, precum și lumea materială, trebuie să aibă un centru. S-a crezut cândva că centrul universului era soarele în jurul căruia se învârte totul. Și așa stau de fapt lucrurile dacă ne uităm la sistemul nostru solar din punctul de vedere al astronomiei.

Și în sistemul uman, totul a apărut din Ierusalim deși Ierusalimul exista ca o mică așezare chiar înainte ca evreii să vină în țara lui Israel. Au cucerit țara înfrângând alte șapte națiuni care trăiau acolo și au populat locul conform instrucțiunilor de sus. De atunci, Ierusalimul a aparținut Israelului.

Ierusalimul este un loc special care este inima Israelului. Nu a devenit imediat un oraș central; mai erau alte câteva astfel de locuri înaintea acestuia. Dar, după un timp, Ierusalimul a devenit cel mai important centru și a primit numele de „oraș al păcii”, „orașul lui David”, „orașul perfect” și de atunci, a fost proclamat pentru totdeauna capitala Israelului.

De ce a ales regele David această locație anume pentru a fi capitala regatului său? Este locul în care se reunesc centrele spirituale și materiale ale lumii. De aceea oamenii sunt atât de atrași de acest punct și mulți simt fenomene speciale în el. Chiar și astăzi, mulți turiști care vin să viziteze Ierusalimul spun că are o strălucire specială, un sentiment neobișnuit de anumite vibrații.

Chiar și în psihiatrie există un astfel de fenomen ca „sindromul Ierusalimului” în care o persoană începe să se imagineze pe sine ca fiind un personaj istoric din Tanakh și uită cine este cu adevărat.

Dacă am putea privi Ierusalimul în interior, ca printr-o radiografie, am vedea că acesta conține multe proprietăți spirituale: Muntele Templului, Muntele Scopus, zidurile orașului etc. Am vedea atmosfera specială care domnește în fiecare colț al Ierusalimului. Fiecare cel mai mic fragment al acestui oraș poartă amprenta unei calități spirituale deosebite.

Aceste simboluri există în Ierusalim de mii de ani, dar pentru noi au devenit familiare și banale. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că principalul lucru nu sunt zidurile vechi de mii de ani, ci oamenii care privesc Ierusalimul.

Oamenii trebuie să dea un spirit special acestui oraș, simbolurile spirituale corecte. Pentru că, pe de o parte, Ierusalimul este numit orașul păcii și, pe de altă parte, este în mod constant sfâșiat de conflicte și războaie, astfel încât nu este clar cum să-l aducem la perfecțiune și pace.

Mai avem mult de lucru pentru a înțelege ce este Ierusalimul și ce este necesar pentru a-l face întreg și perfect. Ierusalimul nu este doar un oraș al păcii, ci și un oraș al perfecțiunii și integrității. Cum îl putem aduce într-o stare în care cei zece Sefirot spirituali s-ar uni cu solul acestei lumi, adică, astfel încât să vină sfârșitul corectării?

Din acest motiv, studiem știința Cabala și depunem eforturi să ajungem la starea în care se va întâmpla acest lucru. Noi înșine trebuie să devenim întregi și perfecți. Mulțumită oamenilor care trăiesc în acest oraș și realizează unificarea tuturor – tuturor raselor și naționalităților – va deveni orașul păcii, orașul perfect.

Pentru a face acest lucru, trebuie să învățăm cum putem crea o astfel de formă de umanitate în care toți oamenii vor fi uniți în măsură deplină prin relații bune, corecte și prietenoase. Atunci vom înțelege puterea care este conținută în acest oraș. Cu cât ne unim mai mult, cu atât vom dezvălui mai mult puterea ascunsă în Ierusalim. Atunci va fi un oraș perfect.

KabTV „Pacea” 25.05.2021

Aluzii la proprietăți spirituale și acțiuni

630.2Întrebare: De Purim, prăjiturile consumate în mod tradițional, sunt modelate să semene cu buzunarele lui Haman. Ce înseamnă acest simbol?

Răspuns: În lumea noastră, există o legătură între rădăcină și ramură. Prin urmare, trebuie cumva să afișăm toate acestea în ramuri. Oamenii ar trebui să fie atașați de astfel de lucruri.

Întrebare: Nu este primitiv ca în secolul 21 să urmăm aceste tradiții?

Răspuns: Cred că secolul nostru este cel mai primitiv dintre toate secolele anterioare. Cu cât ne dezvoltăm mai mult, cu atât egoismul nostru crește mai mult. De aceea, dintr-o dată începem să ne simțim cumva măreți și să criticăm secolele trecute, oamenii de știință și pe toți ceilalți. Dar ei au înțeles mult mai bine decât noi despre structura lumilor și forțele creației.

Știau aceste rădăcini, le vedeau, le ghiceau și au înțeles cu ce se ocupau, nu pentru a face din asta un fel de poveste istorică, ci să includă în sistemul de corecție astfel încât fiecare generație să-și facă propria corectare și treptat am ajunge la corectarea completă, care se numește „Purim”.

Întrebare: De aceea au introdus oamenilor tradiția consumului de dulciuri în formă de buzunare ale lui Haman?

Răspuns: Desigur. Toate acestea au fost făcute de marii cabaliști. Există nenumărate aluzii la proprietățile spirituale și acțiunile pe care trebuie să le efectuăm.

Întrebare: Se obișnuiește să dai cadouri de Purim. În cinstea a ce? În cinstea bucuriei?

Răspuns: Da, pentru că atunci când ne conectăm unul cu celălalt, ne împlinim reciproc: eu sunt tu, tu ești eu. Iar fiecare individ nu se poate împlini pe sine.

Purimul este corecția finală. Creatorul a creat egoismul, o înclinație rea care este complet corectată.

KabTV „Stări spirituale”

Nu depășiți limitele colectivului

204Întrebare: Există restricții în gestionarea unor obstacole colective sau a unei linii de salvare?

Răspuns: Restricțiile ar trebui să se afle în interiorul omului, în funcție de cât de mult este legat de colectivul general într-un singur întreg, astfel încât în niciun caz să nu-l părăsească și să rezolve problemele individual. Aceasta este singura dată când poate face vreun rău. Orice altceva este benefic.

În locul în care poate începe conexiunea sa altruistă cu colectivul și conexiunea sa egoistă, el trebuie să plaseze un fel de barieră, un scut de putere, astfel încât să nu poată trece dincolo de limitele colectivului, ale comunității, ale mutualității și al sentimentului tuturor ca un întreg.

Aceasta este forța colectivului care îl ține pe om. O stăpânim în grupurile noastre și văd cum succesul începe treptat să se arate.

KabTV „Știința managementului”