Daily Archives: 3 septembrie 2022

Până Domnul nu zidește o casă, constructorii ei lucrează la ea în zadar

935Se spune că „Pănă nu zidește Domnul o casă, în zadar muncesc la ea constructorii” (Rabaș, Ce înseamnă, ‘Nu există binecuvântare în ceea ce este numărat,’ în muncă?           

Aceasta înseamnă că nu trebuie să ne așteptăm ca o persoană să își poată construi propriul suflet, Templul sau casa sfințeniei în care va dezvălui conexiunea cu toate creaturile, cu toate sufletele și cu Creatorul care le umple pentru a se întoarce la starea unui singur suflet — Adam HaRishon, la un singur Kli și la o singură lumină în care toate sunt incluse și se sprijină reciproc.

Dacă Creatorul nu construiește această structură, nu o stabileşte, nu o umple și nu o susține, atunci o persoană nu are nicio speranță să facă vreun progres în acest sens.

Eu, individual nu sunt capabil să construiesc un Kli spiritual din dorințele mele necorectate, dar în același timp spun: „Dacă eu nu mă ajut, atunci nimeni nu mă va ajuta”. Numai dacă depun toate eforturile posibile și în cele din urmă deznădăjduiesc, numai atunci voi putea să-i cer Creatorului să-mi construiască o casă a sfințeniei și să spun că „Dacă Domnul nu zidește o casă, în zadar muncesc la ea constructorii ei”.

A construi un Templu înseamnă a corecta toate calitățile unei persoane spre asemănare de formă cu Creatorul. Și apoi, după asemănarea calităților lor, Creatorul va umple această casă, inima omului.

Când depunem cu adevărat toate eforturile, vedem că nu suntem capabili să ne conectăm unul cu celălalt de dragul dăruirii, astfel încât să ne putem transmite unii altora și împreună, Creatorului. Nu suntem capabili să construim un Templu, adică o conexiune potrivită pentru a-l dezvălui pe Creatorul dintre noi. Atunci strigăm: „Dacă nu Domnul zidește o casă, în zadar muncesc în ea constructorii ei”! Și atunci primim ajutor de sus.

Creatorul o face. El nu ajută pe nimeni individual, ci numai pe toți împreună; prin construirea conexiunii din noi toți, care se numește casa sfințeniei, structura sufletului, în interiorul căreia, după puterea conexiunii noastre, se dezvăluie Creatorul, lumina interioară.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 8/30/22, “Până Domnul nu zidește o casă, constructorii ei lucrează la ea în zadar”

O invitaţie la celebrarea conexiunii

229Dacă te uiți la întreaga istorie a omenirii, este clar că oamenii s-au străduit întotdeauna să-şi îmbunătățească condițiile existenței în societatea umană; adică căutau cum să existe împreună.

Războaiele s-au încheiat și s-a stabilit pacea pentru o perioadă scurtă de timp, dar apoi războaiele  au început din nou. Și până acum omenirea nu înțelege cum să ajungă la o viață bună, la pace, armonie și apropiere între națiuni.

Este clar pentru toată lumea că, dacă renunțăm la revendicările reciproce și ajungem la înțelegere reciprocă, atunci viața va fi mai bună. Dar nu suntem capabili să facem asta din cauza egoismului nostru. În fiecare persoană există un egoist cu dorinţa lui de a se bucura, care se opune conexiunii sale cu ceilalți.

La urma urmei, conexiunea presupune disponibilitatea mea de a ajuta pe altul și disponibilitatea lui de a mă ajuta, astfel încât să fim ca o singură persoană, fără nici un calcul despre ce beneficii voi primi și ce va primi el, ci doar pentru a ne asigura că este bine pentru toată lumea.

Această formulă nu ne este clară și nu suntem capabili să o implementăm nici măcar într-o măsură minimă. Prin urmare, omenirea caută constant modalități de a aborda starea de conexiune universală în care toată lumea se va sprijini reciproc și va oferi tuturor o viață bună și sigură – copii, femei și bărbați. Cu acest acord, Pământul va putea să ne furnizeze tuturor resursele sale; va fi necesar doar să le distribuim corect și cu bunăvoinţă, pentru ca toată lumea să aibă suficient.

În subconștient, omenirea înțelege că ar fi mai bine pentru toată lumea. Dar în același timp, de mii de ani suntem din ce în ce mai deconectați și nu ne gândim deloc la cum să îndeplinim această condiție firească de a trăi în iubire frățească, precum o singură persoană.

Dar de mai multe ori, de-a lungul a mii de ani de încercări, omenirea a avut această idee despre cât de minunată ar fi viața dacă ne-am putea apropia, ne-am uni și am avea grijă unul de celălalt. Cât de mult ne-ar scuti de suferință și de epuizarea forței și a resurselor. Toată munca se putea face împreună cu ușurință și plăcere, cu încredere și bucurie.

Omenirea vorbește și s-a gândit la asta de mult timp și de fapt, la un moment dat în vremuri străvechi, în diferite părți ale lumii, au existat astfel de comunități care au acționat împreună comunitar. Au existat, până când egoismul a explodat în fiecare dintre aceste comune și a distrus orice armonie și unitate.

Astăzi ne aflăm într-un stadiu în care toate aceste încercări au fost deja trecute și lepădate: idei de extremă dreaptă și extremă stângă, radicalism, capitalism, socialism, anarhism etc. În toate aceste formațiuni, nu a existat un singur principiu care să poată fi păstrat astfel încât să mulțumească mai mult sau mai puțin pe toată lumea.

Și de aceea, de la sfârșitul secolului al XX-lea, știința Cabala a început să fie revelată omenirii și este dezvăluită mai ales astăzi. în mod decisiv Înainte de aceasta, Cabala spre deosebire de toate celelalte metode, a fost ascunsă și interzisă pentru distribuție. Cabaliștii au ascuns-o cu grijă și au așteptat momentul în care omenirea ar înțelege că existența este posibilă numai dacă se ridică deasupra dorinței sale egoiste, a naturii sale.

Astăzi putem spune deja că am încercat toate metodele și toate tehnicile, am încercat să le implementăm și suntem convinși că este imposibil. Ceea ce rămâne este doar să urmăm știința Cabala. Este nevoie doar de puțină implicare din partea noastră, dar până la urmă toate corectările trebuie dezvăluite de sus, adică din natură însăși.

De aceea ne-am adunat aici, pentru a încerca prin conexiunea noastră să realizăm bucuria trezirii, în care toate visele și speranțele care au însoțit omenirea în cele multe mii de ani de viață în această lume se realizează în formă optimă, cea mai bună. Atunci omenirea va vedea că ajungem în sfârșit la decizia corectă.

Forța superioară, lumina superioară, Creatorul strălucește asupra noastră și simțim impactul Său, deoarece cel mai apropiat de El conform naturii creației, rădăcina sufletului nostru, este așa-numitul „punct din inimă”.

Prin urmare, suntem obligați să ne apropiem de Creator și să ajutăm procesul de dezvoltare din partea noastră, astfel încât să vină nu numai din partea forței superioare, care vrea să adune și să unească toate părțile creației, ci și pe seama acelor părți ale creației însăși care se trezesc în timpul nostru, motiv pentru care este numită „ultima generație”.

Aceștia nu sunt doar indivizi selecționați, așa cum a fost de mii de ani în generațiile precedente. O mulțime de oameni au fost treziți astăzi, atât bărbați cât și femei. Ei sunt gata să lucreze la schimbarea lor interioară pentru a ridica întreaga umanitate de la gradul actual, acolo unde a existat până acum în suferință și necazuri, la o stare sublimă, frumoasă, la înțelegere și conștientizare, la o revelare uriașă a stării perfecte, pentru atingerea naturii Creatorului.

Nu există altă forță în afară de El, binele care face binele, care ne iubește pe toți. Și trebuie să ne apropiem de această iubire și să ne includem în ea. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm pentru ca iubirea să domnească între noi, iar apoi Creatorul Se va dezvălui între noi.

Sper că suntem aproape de această revelare. Totul depinde de eforturile noastre. Este necesar să dezvăluim iubirea dintre noi, astfel încât să umple tot spațiul dintre noi. Și atunci Creatorul se va manifesta în această iubire, pe care o pregătim pentru revelarea Sa. Mergeţi mai departe și succes!

Din Convenţia Mondială de Cabala “Celebrând bucuria Conexiunii 8/28/22, “Obținem bucurie din Unitatea cu Creatorul,” Lecţia 3

Energia Luminii Superioare

294.3Să știți că înainte ca ființele emanate să fie emanate și ființele create create, o lumină superioară, simplă umplea întreaga realitate. …

Se referă la lumina care se extinde de la Creatorul Însuși. Să știți că toate numele și apelațiile care apar în înțelepciunea Cabala nu sunt deloc în Creatorul Însuși, ci doar în lumina care se extinde din Sinele Său (Baal HaSulam, Studiul celor zece Sefirot, Vol. 1, Partea 1, Capitolul 1,Restricţie şi linie “).

Creatorul este sursa a tot ceea ce există. Ceea ce este emanat de la El se numește lumină.

Nu este vorba despre lumina noastră fizică, ci despre emanația care vine de la Creator. Când o persoană începe să simtă influența luminii asupra sa, lumina care acționează asupra ei o face treptat asemănătoare cu Creatorul. Adică lumina poartă o energie specială, o calitate deosebită și cel pe care îl influențează se transformă în cineva asemănător Creatorului.

Acest lucru se exprimă în calitățile unei persoane, pe care ea începe brusc să le simtă în modul în care se schimbă și în modul în care își înfățișează pentru sine spațiul înconjurător, lumea noastră, lumea superioară și așa mai departe.

Acestea sunt calitățile dăruirii și iubirii pe care le primește prin influența luminii superioare.

Întrebare: Înseamnă că treptat începe să iubească pe toată lumea?

Răspuns: Da. El începe să simtă absolut tot universul din jurul său și simte că îi aparține pentru că o singură lumină creează toate acestea. O persoană care atinge lumina superioară descoperă totul ca o singură lucrare de lumină.

Iubirea lui, în primul rând este îndreptată către sursa de lumină, către Creator.

Întrebare: Deci, atunci când o persoană studiază TES, calitatea iubirii pentru Creator va fi în cele din urmă dezvăluită în el?

Răspuns: Este posibil. Așa ar trebui să fie, dar nu imediat.

KabTV “Studiul celor Zece Sefirot” (TES), 8/14/22

Fructul înseamnă Cunoaștere

962.5Întrebare: Ce înțelegeţi prin fructe?

Răspuns: În lumea noastră, pentru a obține fructele plantelor, este necesar să crești un copac pentru o lungă perioadă de timp, să efectuezi anumite manipulări asupra lui, să-l îngrijești, să-l fertilizezi, să-l uzi și așa mai departe. Și când ajungem la maturarea completă a fructelor, atunci le putem folosi.

În lumea spirituală, fructul înseamnă cunoaștere reală. Cunoașterea spirituală este cunoașterea despre tot ceea ce ne înconjoară, despre forțele externe și interne și cel mai important, despre sursa lor – Creatorul.

KabTV “Stări Spirituale” 8/21/22