Ca un mănunchi de trestii – Doresc, prin urmare exist, partea 1

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 2

Doresc,

prin urmare exist

Viaţa ca evoluţie a dorinţelor

În capitolul anterior am afirmat că numele Israel este alcătuit din: Iaşar (direct) şi El (Dumnezeu) şi a apărut atunci când Abraham a adunat un popor care dorea să ajungă la Creator, să-L descopere pe Domnul,fiind numit ”Israel” după această dorinţă. În acest capitol vom discuta despre formarea dorinţelor, în general şi despre formarea dorinţei pentru Creator, numită Israel, în particular. În acest scop trebuie să examinăm realitatea ca fiind o evoluţie a dorinţelor.

În 1937 Baal HaSulam a publicat Talmud Eser HaSefirot (Studiul celor zece Sefirot), un comentariu monumental asupra scrierilor lui Ari, autorul Arborelui vieţii. În acest comentariu autorul explică în detaliu faptul că, la baza realităţii stă dorinţa de a dărui, pe care o numeşte ”dorinţa de a copleşi cu daruri”, care a creat imediat dorinţa de a primi. Baal HaSulam arată că, din acest motiv, învăţaţii noştri depun mărturie că ”El este bun şi face bine”41 şi vorbesc despre ”Dorinţa Lui de a face bine creaturilor Sale”42.

În partea întâi a Studiului celor zece Sefirot, Baal HaSulam explică de ce dorinţa de a dărui a dat naştere dorinţei de a primi şi din ce motiv aceste două dorinţe sunt fundamentul întregii Creaţii. Iată cuvintele sale, ”De îndată ce El a contemplat creaţia în scopul de a-Şi delecta creaturile, această Lumină (plăcere) a iradiat şi s-a răspândit pe deplin de la El, dând formă plăcerilor pe care El Le-a contemplat. Totul este inclus în acel gând, pe care îl numim ”Gândul Creaţiei”. …Ari a spus că, la început, o Lumină superioară simplă a umplut întreaga realitate. Aceasta înseamnă că, atunci când Creatorul a contemplat gândul de a delecta creaturile şi Lumina s-a răspândit şi a plecat de la El, dorinţa de primi Plăcerile Sale a fost imediat imprimată în această Lumină”.43

Pentru a accentua afirmaţia că dorinţa de a dărui (Creatorul) a creat dorinţa de a primi pentru a putea dărui acesteia plăcere, Baal HaSulam a intitulat această secţiune, ”Dorinţa de a copleşi cu daruri, din Emanator, în mod necesar a generat dorinţa de a primi din emanat şi aceasta (dorinţa de a primi) este vasul în care emanatul primeşte Abundenţa Sa.”44

Aşlag, deşi s-a exprimat cu o mare claritate, nu a fost primul care a scris despre crearea dorinţei de a primi, de către dorinţa de a dărui. Rabi Isaia HaLevi Horovitz (Sfântul Şlah) a scris şi el că, ”Deoarece El a făcut favoarea de a face bine creaturilor Sale, El a dorit să le facă să beneficieze de adevăratul câştig, la fel ca şi în chestiunea creării relei înclinaţii (a dorinţei de a primi, a egoismului), care este în favoarea creaturilor.”45

La fel ca şi ceilalţi doi învăţaţi menţionaţi anterior, Rabi Natan Sternhertz scrie în Likutei Halachot (Diverse reguli), ”Domnul Îşi măreşte binecuvântările şi bunătatea, pentru că doreşte să aducă beneficii creaturilor Sale, în cel mai bun mod dintre cele mai bune.”46

Aşadar, dorinţa de a dărui – Creatorul – doreşte să acorde darurile Sale creaţiilor Lui iar noi trebuie să primim acest beneficiu, dăruirea. Ce este însă acest beneficiu, binele, pe care se presupune că trebuie să-l primim?

În ”Introducere la Studiul celor zece Sefirot”, Baal HaSulam scrie că beneficiul pe care ar trebui să-l primim, este dobândirea Creatorului, la fel cum a făcut-o Abraham, acum aproape 4000 de ani, după cum urmează, ”(după dobândirea Creatorului) omul simte minunatul beneficiu conţinut de Gândul Creaţiei, care este acela de a încânta creaturile Sale, prin mâna Lui plină, bună şi generoasă. Datorită abundenţei câştigurilor dobândite, între om şi Creator apare o dragoste minunată, curgând neîncetat asupra acelui om, urmând aceleaşi căi şi canale, prin care apare şi iubirea naturală. Toate acestea însă, sunt primite de o persoană doar incepand cu momentul dobândirii înainte.”47

Pentru a ajunge la Creator, trebuie să avem calităţi similare cu ale Lui, sau, cu cuvintele lui Baal HaSulam, trebuie să obţinem ”echivalenţa de formă” cu El. În lucrarea, ”Introducere la cartea, Panim Meirot uMasbirot (Faţa strălucitoare şi ospitalieră)”, Aşlag scrie, ”Şi atunci, cum poate cineva dobândi Lumina… atâta vreme cât este separat şi aflat într-o formă total opusă … şi între ei (Creator şi persoană) există o mare ură? … Din acest motiv omul … se purifică treptat şi îşi inverează forma de primire, într-una de dăruire. Descoperiţi că persoana îşi egalizează forma cu aceea a sistemului de sfinţenie iar echivalenţa şi dragostea dintre ei, se reinstaurează … Apoi omul este recompensat cu Lumina … căci el a pătruns în prezenţa Creatorului.”48

CELE PATRU NIVELURI ALE DORINȚEI

DAU FORMĂ REALITĂȚII

Atunci când au examinat realitatea, din perspectiva evoluţiei dorinţelor, cabaliştii au descoperit că dorinţa de a primi, pe care am descris-o anterior, este alcătuită din patru niveluri distincte – mineral (neanimat), vegetal (flora), animal (fauna) şi vorbitor (uman). Numeroşi învăţaţi şi cabalişti au discutat aceste patru niveluri, încă din vremea în care ARI a descris divizarea realităţii în aceste patru niveluri, în secolul al 16-lea.49 MALBIM (Meir Leibuş ben Iehiel Michel Weiser)50, Rabi Pinhas HaLevi Horoviţ51 şi RABaD (Rabi Abraham Ben David) care a scris, ”Toate creaturile lumii sunt la nivelul mineral, vegetal, animal şi vorbitor”52, sunt doar trei dintre numeroşii înţelepţi care au afirmat că realitatea este alcătuită din aceste patru niveluri.

Nici un învăţat nu este însă, atât de descriptiv ca Baal HaSulam. Scrierile lui, pe care le-a compus în mod intenţionat pentru a fi citite şi înţelese de toată lumea, detaliază sistematic şi elaborat structura realităţii, aşa cum a fost ea percepută, de-a lungul veacurilor, de către cabalişti şi învăţaţii evrei. În eseul său, ”Libertatea”, el explică structura dorinţelor minerale, vegetale, animale şi vorbitoare, în secţiunea ”Legea cauzalităţii”. El explică faptul că toate elementele realităţii sunt conectate şi iau naştere unul din celălalt. Iată cuvintele sale, ”Este adevărat că există o conexiune generală între toate elementele realităţii din faţa noastră, care respectă legii cauzalităţii, conform cauzei şi efectului, mişcându-se înainte. Aşa cum este întregul, tot astfel este şi fiecare componentă în sine, adică fiecare creatură din lume, dintre cele patru tipuri – mineral, vegetal , animal şi vorbitor – respectă legile cauzalităţii, conform cauzei şi efectului.

”Mai mult, fiecare formă particulară a unui comportament particular, care adoptată de o creatură aflată în această lume, este generată de cauze anterioare, silind-o pe aceasta să accepte strict acea schimbare comportamentală şi nu alta. Acest fapt este evident tuturor acelora care analizează căile Naturii, dintr-un punct de vedere pur ştiinţific şi fără urmă de părtinire. Într-adevăr, trebuie să analizăm această chestiune, pentru a ne permite să o examinăm din toate unghiurile.”53

41 – Talmudul Babilonian, Masechet Berachot [Tratarea binecuvântărilor] p 44a; Maimonides,Mishneh Torah, “Regulile binecuvântării,” Capitolul 8, Regula 14; Rav Moshe Cordovero (Ramak), An Orchard of Pomegranates, Poarta 23, Capitolul 5; și numeroase altele.

42 – Rabbi Isaiah HaLevi Horowitz (Sfângul Shlah), Masechet Pesachim, Interpretarea șase, (27); Rabbi Menachem Nachum of Chernobyl, Maor Eynaim [Ochi strălucitori], Lech Lecha [Mergi înainte], Rabbi Tzadok HaCohen of Lublin, Gândurile celui harnic, art 19, și numeroase altele..

43 – Yehuda Ashlag, Talmud Eser Sefirot (Studiul celor zece Sefirot), Part 1, HistaklutPnimit (Reflexie interioară), Capitolul 2, art. 10-11 (Jerusalem: M. Klar, 1956), 17.

44 – ibid.

45 – Rabbi Isaiah HaLevi Horowitz (Sfântl Shlah), Masechet Pesachim, Interpretarea șase, (27).

46 – Rabbi Nathan Sternhertz, Likutey Halachot [Reguli asortate], “Regulile lui Tefilat Arvit[Rugăciunea de seară],” Regula nr. 4.

47 – Yehuda Ashlag, Talmud Eser Sefirot (Studiul celor zece Sefirot), Partea 1, “Introducere la studiul celor zece Sefirot,” art. 104-105 (Jerusalem: M. Klar, 1956), 31.

48 – Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Scrierile lui Baal HaSulam, “Introducere la cartea, Panim Meirot uMasbirot [Fața strălucitoare și binevoitoare]” (Ashlag Research Institute, Israel, 2009), 150.

49 – Rabbi Itzhak Luria (the Holy ARI), Arborele vieții, Poarte 39, art. Nr. 3.

50 – Rabbi Meïr Leibush ben Iehiel Michel Weiser (MALBIM), on 1Kings, 8:10, Secținea, “Explicația Problemei.”

51 – Rabbi Pinhas HaLevi Horovitz, Sefer HaMikneh [Acțiunile cumpărării], Masechet Kidhushin [Treatise Betrothal], p 82a.

52 – Rabbi Abraham Ben David, (RABaD), The RABaD Comentariul la Cartea Creației, Capitolu 2, Studiul nr. 2.

53 – Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), Scrierile lui Baal HaSulam, “Liberatea” (Israel: Ashlag Research Institute, 2009), 415.

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: