“Despre unitatea evreiască și antisemitism – Triumful urii” (Times Of Israel)

Michael Laitman, în The Times of Israel: “Despre unitatea evreiască și antisemitism – Triumful urii

Articolul precedent  descria Revolta Hasmoneană, care a izbucnit după ce evreii s-au îndreptat spre Antioh IV Epifan, regele Imperiului Seleucid și l-au adus în Iuda, astfel încât să impună evreilor cultura elenă și sistemul ei de credințe. Bătălia care a avut loc între adversari a fost încercarea finală de a menține legea evreiască a responsabilității reciproce și de a acoperi ura cu iubire, spre deosebire de cultura individualismului și venerarea sinelui, pe care grecii o cultivau. Războiul civil a fost amar și sângeros, dar hasmoneenii au triumfat, asigurând încă pentru câțiva ani conducerea evreiască, care cel puțin a încercat să urmeze legile care au câștigat admirația lui Ptolemeu al II-lea, regele Egiptului, cu o sută de ani înainte.

Acest articol, ultimul din serie, va explora dispariția finală a efortului strămoșilor noștri de a menține o societate care trăiește conform legii responsabilității reciproce și a iubirii de ceilalți. Acesta va include descrieri neplăcute, întrucât toate manifestările de ură extremă sunt neplăcute, dar dacă vrem să înțelegem prezentul, trebuie să ne cunoaștem și istoria. Poate că după ce vom citi această serie, vom putea înțelege ce înseamnă a fi evreu, de ce există antisemitism și cum putem pune capăt acestui blestem odată pentru totdeauna.

Egoismul care îi lovise pe eleni nu a dispărut pur și simplu pentru că au pierdut războiul. Hasmoneenii, care erau acum stăpânii lui Iudah, au căzut curând pradă aceleiași puteri de creștere a centrării pe sine, și declinul moral și social a continuat. „Devenind conducători, regi și cuceritori”, scrie istoricul menționat anterior Paul Johnson, „hasmoneenii au suferit corupțiile puterii. … Alexander Jannaeus [a domnit între 103-76 î.Hr.] … s-a transformat într-un despot și un monstru, iar printre victimele sale s-au numărat evlavioși din care familia sa își extrăsese odată puterea. Ca orice conducător din Orientul Apropiat la acea vreme, el a fost influențat de căile grecești predominante”.

După exemplul lui Jannaeus, numeroși evrei au abandonat iudaismul și au adoptat elenismul. Jannaeus, care era marele preot, s-a declarat rege și a ucis mii de evrei care s-au opus introducerii elenismului. De data aceasta, nu au existat hasmoneeni care să-i salveze pe evrei; însuși Alexander Jannaeus era de origine hasmoneană și nicio altă forță nu s-a ridicat împotriva lui. „Alexander, de fapt”, concluzionează Johnson, „a ajuns ca predecesorii săi urâți, Jason și Menelaus”, împotriva cărora străbunicul său a luptat.

După moartea lui Jannaeus, regatul lui Iuda a continuat să scadă și în 63 î.Hr., generalul roman Pompei cel Mare a cucerit Iudah. Atunci a început era conducerii romane în Iudeea și a încheiat era independenței acesteia. Poate concluzia puternică a lui Johnson descrie cel mai bine creșterea și căderea suveranității hasmoneenilor în Iudah: „Povestea creșterii și a căderii lor este un studiu memorabil despre mândrie. Au început ca răzbunători ai martirilor; au ajuns ei înșiși ca opresori religioși. Au ajuns la putere în fruntea unei formații de gherilă zeloase; au sfârșit înconjurați de mercenari. Împărăția lor, întemeiată în credință, s-a dizolvat în impietate”.

Romanii, la fel ca grecii dinaintea lor, nu aveau niciun interes să-și impună cu forța credințele sau cultura asupra evreilor. În timp ce au anexat Siria, „au părăsit Iudeea ca stat dependent, diminuat de Templu”, scrie Enciclopedia Britanică. De fapt, romanii le-au oferit evreilor un aranjament extraordinar: un imperiu puternic i-a protejat de dușmani, lăsându-i liberi să-și ducă viața după bunul plac. Ar fi putut trăi în pace și liniște sub protecția Romei dacă n-ar fi fost conducătorii statului care, încă o dată, s-au ridicat din interiorul lor. Acești conducători erau atât de rebeli și atât de cruzi față de propriul lor popor încât, în cele din urmă, în anul 6 e.n., răbdarea romanilor se epuizase și au declarat Iudah o provincie a Romei și i-au schimbat numele în Iudeea.

Între anii 6 e.n. și 66 e.n., când a izbucnit Marea Revoltă care a distrus Iudeea, Ierusalimul și Templul, au guvernat nu mai puțin de cincisprezece procuratori romani, uneori timp de doar doi ani. După cum ne-am putea aștepta, acei ani au fost departe de a fi liniștiți. Nu vom intra în detaliu în acest eseu și nici nu vom descrie nenumăratele răutăți ale evreilor față de frații lor, dar vom vorbi despre un grup de oameni, nociv în mod special: sicarii. Sicarii au câștigat cu siguranță titlul de „Teroriștii din primul secol” pe care i l-a dat dr. Amy Zalman sau „Teroriști evrei antici”, așa cum i-a numit prof. Richard Horsley.

Cu toate acestea, ei diferă de organizațiile teroriste contemporane care acționează împotriva evreilor sau a statului Israel, prin faptul că sicarii provin din propria lor credință. Nu a fost o mișcare subterană care a încercat să răstoarne guvernul și a ales violența ca mijloc de a-și atinge obiectivul. Mai degrabă, au căutat să intimideze și să elimine fizic oamenii din propria lor religie, care nu îi aprobau, fie pentru că îi considerau supuși față de romani, fie din orice alt motiv. Împărțirea dintre zeloți (din care au ieșit sicarii) și restul națiunii a fost sămânța băii de sânge pe care oamenii lui Israel și-au provocat-o în timpul Marii revolte câțiva ani mai târziu, dar asasinatele diabolice ale sicarilor au adâncit ura și suspiciunea printre facțiunile națiunii, la niveluri care au sigilat soarta evreilor.

După 60 de ani de neliniște, Marea Revoltă a izbucnit. În timp ce dușmanul oficial al evreilor era legiunea romană, cele mai nespuse, de neconceput și inumane agonii au venit asupra evreilor din mâinile coreligionarilor lor. Linia de jos a atrocităților Marii Revolte este așa cum au spus înțelepții noștri (Masechet Yoma 9b): „Al doilea Templu … de ce a fost ruinat? S-a întâmplat pentru că exista o ură neîntemeiată între ei” și din cauza modului în care acea ură s-a manifestat.

Războiul romanilor împotriva evreilor a fost atât de cumplit și plin de cruzime evreiască împotriva lor înşişi încât i-a făcut să creadă pe romani că Dumnezeu este de fapt de partea lor. La începutul asediului, uitându-se la evreii care luptau între ei în interiorul orașului, „romanii au considerat că această răzvrătire printre dușmanii lor le-a fost un mare avantaj și au fost foarte zeloşi să meargă în oraș”, scrie Iosif. „L-au îndemnat pe Vespasian”, noul împărat încoronat, „să se grăbească și i-au spus că„ Providența lui Dumnezeu este de partea noastră, punându-ne dușmanii unul împotriva celorlalţi ”. Comandanții romani au vrut să profite de situație, de teamă că „evreii s-ar putea repede replia”, fie pentru că erau „obosiți de mizeriile lor civile”, fie pentru că s-ar putea „pocăi de astfel de fapte”.

Cu toate acestea, Împăratul era foarte încrezător că ura evreilor unul față de altul nu se va putea repara. Potrivit lui Iosif, Vespasian a răspuns „că s-au înșelat foarte mult în ceea ce credeau că ar trebui făcut”, adăugând că „Dacă vor rămâne o vreme, vor avea mai puțini dușmani, pentru că se vor omorî în această răzvrătire, că Dumnezeu acționează ca un general al romanilor, mai bine decât o poate el face și le dă evreii fără nici un fel de pierdere și acordă armatei lor o victorie fără nici un pericol; că, prin urmare, este cea mai bună cale, în timp ce dușmanii lor se distrug reciproc cu propriile mâini și cad în cea mai mare nenorocire, care este cea a scindării, să stea liniștiți ca spectatori ai pericolelor cu care se confruntă, mai degrabă decât să lupte faţă în faţă cu bărbați care iubesc asasinatul și care sunt nebuni unul împotriva altuia. … Evreii sunt măcinați în fiecare zi de războaiele civile și disensiunile lor și sunt supuși unor nenorociri mai mari decât dacă ar fi fost învinşi dintr-odată, lucru pe care l-am putea provoca noi. Chiar dacă cineva are în vedere ce este pentru siguranța noastră, el ar trebui să permită acestor evrei să se distrugă unii pe alții”.

Asediul asupra Ierusalimului a fost sfârșitul unei bătălii de patru ani. Când a început în 66 e.n., violența a izbucnit în toată provincia. Dacă în timpul Revoluției Hasmoneene, luptele s-au desfășurat între evreii elenizați și evreii militanți care au rămas fideli religiei lor, acum luptele au fost doar printre evreii „adevăraţi”, printre diferite secte ale zeloților militanți și evreii moderați, care se străduiau să negocieze pacea cu romanii.

Cu toate acestea, ura neîntemeiată care a apărut în rândul evreilor în timpul revoltei a fost mult mai rea decât chiar ura deja intensă pe care facțiunile din națiune o simțeau una față de cealaltă înainte de izbucnirea ei. Inițial, scrie Iosif, „Toți oamenii, din orice loc, au început săjefuiască, după care s-au reunit în grupuri, pentru a jefui oamenii țării, astfel încât în barbarie și nelegiuiri, cei din aceeași națiune nu au făcut nici o diferenţă faţă de romani. Nu, părea să fie un lucru mult mai ușor să fie ruinaţi de romani decât de ei înșiși”.

Odată asediat Ierusalimul, luptele au devenit și mai pline de ură. Iosif scrie că „acest temperament de ceartă a cuprins familiile private, care nu puteau fi de acord între ele, după care acei oameni care îşi erau cei mai dragi unii altora au depăşit toate restricțiile unul față de celălalt și toți s-au asociat cu cei de opinia lor și au început deja să se opună unii altora, astfel încât revoltele au apărut peste tot”.

„Evreii erau … divizați ireconciliabil”, scrie Johnson. Erau atât de absorbiți de distrugerea reciprocă încât nu puteau să se gândească la viitor, nici măcar la a doua zi. Drept urmare, și ca parte a războiului lor complet, „Simon și partidul său au dat foc acelor case pline de porumb și de toate celelalte provizii … de parcă ar fi făcut intenționat să slujească romanilor, distrugând ceea ce orașul aranjase împotriva asediului și, prin aceasta, tăind nervii propriei puteri”. Drept urmare, „Aproape tot porumbul a fost ars, hrană care ar fi fost suficientăpentru un asediu de mai mulți ani. Au fost învinşi prin intermediul foametei”, scrie Iosif.

Astfel, evreii nu au cunoscut limite atunci când a fost vorba de autodistrugere. În cele din urmă, au apelat chiar la canibalism, deși nu voi descrie aici mărturiile despre aceasta.

În aceste condiții, ruina Ierusalimului, distrugerea Templului și exilul din țară erau inevitabile. Chiar și Tit, comandantul legiunii romane, a recunoscut că nu faptele sale i-au adus triumful, ci ura evreilor unul față de altul. Sofistul grec Philostratus descrie sentimentele lui Tit cu privire la nenorociții evrei: „Când Helena din Iudeea i-a oferit lui Tit o coroană de victorie după ce a luat orașul, el a refuzat-o pe motiv că nu exista niciun merit în a învinge un popor părăsit de propriul său Dumnezeu”.

Ceea ce nu știa Tit, însă, a fost că prăbușirea evreilor nu se datorează faptului că Dumnezeu i-a părăsit, ci pentru că s-au părăsit unul pe celălalt. Într-adevăr, ruina celui de-al Doilea Templu, cu toate atrocitățile care au însoțit-o, mărturisește mai mult decât orice că soarta evreilor este în mâinile lor: Când sunt uniți, ei reușesc glorios; când sunt divizați eșuează lamentabil.

Faptul că am început această serie de articole, se datorează editorului uneia dintre lucrările în care scriu opinii obișnuite, care a solicitat mai multe informații despre mesajul meu că, dacă evreii nu sunt uniți, ei atrag asupra lor antisemitismul. Mai exact, a vrut să-mi cunoască sursele din care am adus argumentul acesta atât de insistent.

Sper că acum sursele mele sunt mai clare. Trebuie să înțelegem că unitatea nu este o opțiune pentru evrei; este obligatorie; este linia noastră de salvare. Așa cum am arătat de-a lungul acestei serii, scenariul divizării care provoacă suferință și al unirii care aduce pacea, s-a manifestat la fiecare intersecție majoră din istoria națiunii noastre.

Astăzi, suntem încă o dată, la o astfel de răscruce de drumuri. Încă o dată, ne confruntăm cu întrebarea: Unitate și triumf sau diviziune și înfrângere? Nu contează de la ce opresor va veni înfrângerea, dar cert este că va veni dacă suntem divizați, și nu va veni dacă suntem uniți. Speranța și dorința mea este că, toți ne vom uni forțele într-un efort comun de a ne ridica deasupra diferențelor dintre noi și de a deveni cu adevărat o lumină de unitate pentru națiuni, așa cum am fost întotdeauna meniți să fim. Astăzi, mai mult ca niciodată, este esențial pentru supraviețuirea noastră.

(Articolul No. 8 dintr-o serie – articolul anterior)


Pentru mai multe detalii despre acest subiect, vă rugăm să consultați ultima mea publicație ,Alegerea evreiască: unitate sau antisemitism: fapte istorice despre antisemitism ca reflectare a discordiei sociale evreiești.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed