Category Archives: Criza, globalizare

Lepră (Tzara’ath)

Tora, Numeri 12:09 – 12:15 – Şi s-a aprins mânia Domnului asupra lor şi, depărtându-Se Domnul, S-a depărtat şi norul de la cort şi iată Mariam s-a făcut albă de lepră, ca zăpada. Şi când s-a uitat Aaron la Mariam, iată era leproasă.

Atunci a zis Aaron către Moise: „Rogu-mă, domnul meu, să nu ne socoteşti greşeala că ne-am purtat rău şi am păcătuit! Nu îngădui dar să fie Mariam ca cel născut mort, al cărui trup, la ieşirea din pântecele mamei sale, este pe jumătate putred”.

Atunci a strigat Moise către Domnul şi a zis: „Dumnezeule, vindec-o!”

Domnul însă a zis către Moise: „Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în obraz, oare n-ar fi trebuit să se ruşineze şapte zile? Aşa dar să fie închisă şapte zile afară din tabără, după aceea să intre. Şi a şezut Mariam închisă afară din tabără şapte zile şi poporul n-a plecat la drum până s-a curăţit Mariam.

Aceasta este o corectare foarte serioasă. Mai întâi apare revelaţia egoismului, apoi corectarea lui, care este perioada de suferinţă, apoi avansarea înainte.

Suferinţa nu este pedeapsă. În Tora, pedeasa este corectare.

Remarcă: Dar lepra este o corectare teribilă.

Comentariul meu: Natural. Leziunile apar pe pielea cuiva pentru că pielea simbolizează starea externă cea mai egoistă. Ea este afectată cel mai mult.

Pielea este cel mai mare organ al corpului nostru. La fel ca ficatul, rinichi, etc., pielea este un organ. Respiră, lucrează şi procesează totul. Schimbul de gaz cu atmosfera şi schimbul de căldură au loc prin piele, iar ea simte totul.

Nu înţelegem ce este. În timpurile noastre este la modă să ne facem tot felul de tatuaje, dar acestea deranjează întreaga muncă a corpului.

Întrebare: Ce înseamnă lepra pe piele?

Răspuns: Lepra pe piele este revelaţia ultimului stadiu al egoismului. În alte cuvinte, este o curăţare pentru tot egoismul ce a fost în interiorul nostru şi acum se manifestă din afară. Singurul mod de vindecare este prin Lumina Creatorului.

Din emisiunea de pe Kab TV “Secretele Cărţii Eterne” din 258.03.2016

Dezvoltarea Cabalei pe de-a lungul axei timpului

Întrebare: Cum s-a schimbat limbajul şi metodologia Cabalei în funcţie de etapa de dezvoltare a umanităţii? Cabaliştii scriu într-un limbaj care nu poate fi înţeles.

Răspuns: De fapt, vreme de secole, Cabaliştii au scris numai pentru persoanele care erau ca ei. Nimeni nu s-a angajat în a populariza Cabala.

Dacă ne uităm la procesul de dezvoltare, pe de-a lungul axei timpului, începând cu Adam și până la finalul întregii dezvoltări, s-a format o structură foarte interesantă din anul zero și până la anul 6000.

În timpul acestei perioade a fost o creştere a egoismului. Întâi, Adam a revelat metodologia spirituală, după el, au făcut-o şi Abraham şi Moise. Apoi, au fost construite şi distruse Primul şi al Doilea Templu.

Iar acum începe înălţarea celui de-al Treilea Templu.

Până să ajungem la punctul de ascensiune („Noi”, din desen), toată dezvoltarea a fost automată, conform comenzii iniţiale. Nu a existat nimic imprevizibil.

Corecţia începe doar de la punctul de „Noi”. Şi tot timpul înainte de asta a fost perioada spargerii şi pregătirii. De aceea, tot ceea ce s-a petrecut înainte de timpul nostru, a fost cunoscut de absolut toţi Cabaliştii, fără surprize.

Şi numai începând cu vremurile noastre a apărut liberul arbitru şi diseminarea Cabalei a început pentru întreaga omenire. Oamenii au început să fie animaţi şi să se conecteze între ei şi viitorul lor cu metodologia corecţiei.

De la starea prezentă a lumii, devine evident că corecţia lumii este posibilă numai prin întărirea conexiunilor dintre oameni. Se pare că metodologia care ne dă oportunitatea de a crea această conexiune, începe acum să fie revelată.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 7/23/17

Lecţiile de Cabala, partea 4

Principalul lucru în studiul Cabalei nu este obţinerea cunoaşterii, ci folosirea proprietăţii minunate de a învăţa (Segula), despre care Baal HaSulam scrie în Introducere la Studiul celor Zece Sefirot.

Prin studiu, noi suntem influenţaţi de forţa care dezvoltă calităţile altruiste şi iubirea aproapelui din noi. Şi, cu acestor calităţi, noi obţinem lume superioară, sistemul care ne controlează.

Nu depinde de volumul de materiale studiate, ci numai de intenţia adevărată din inimă, de efortul de a deveni dăruitori şi iubitori, de care vorbesc înţelepţii Cabalei.

Întrebare: În cărţile Cabaliste, unde este forţa care face asemenea schimbări calitative într-o persoană, încât revelează o nouă realitate.

Răspuns: Cărţile Cabaliste au fost scrise de Cabaliştii care au ajuns pe nivelele superioare ale dăruirii şi iubirii pentru aproapele lor şi descriu toate aceste acţiuni spirituale. Atunci când citim, noi vrem să obţinem ceea ce au dobândit ei, să devenim dăruitori precum ei şi să revelăm Creatorul. Încercam să nu fim înşelaţi, imaginându-ne Creatorul cumva diferit, ci numai ca forţa generală a dăruirii şi iubirii faţă de care vrem să devenim similari.

Noi începem să ne schimbăm în direcţia dăruirii aproapelui, ne apropiem şi facem totul unul pentru celălalt, deoarece numai în acest mod vom putea să revelăm Creatorul. Încercam să ne convingem pe noi înşine că în acest mod avansăm şi vrem ca schimbările să aibă loc în noi.

În fiecare zi verific: am început să-mi tratez prietenii mai bine? Caut cum să ajung la iubirea aproapelui ca pe mine însumi, pentru a ajunge de la iubirea de creaturi la iubirea de Creator.

Întrebare: Care este rolul profesorului în studiul Cabalei?

Răspuns: Rolul unui profesor este să trezească abilitatea de a auzi ceea ce spune înţelepciunea Cabala pentru o persoană. La urma urmei, o persoană ascultă ceea este spus despre iubirea aproapelui, dar ceea ce se spune e ca şi cum ar intra în urechile surde. Totuşi, dacă nu împlineşte această condiţie, nu va revela Creatorul şi totul studiul va fi în van.

Întrebare: Care este diferenţa dintre un profesor obişnuit şi unul de Cabala?

Răspuns: Profesorul Cabala este un ghid care conduce o persoană prin toate stările sale interioare şi exterioare, aşa încât studentul va înţelege într-un final că principalul lucru este iubirea faţă de ceilalţi.

Fără un profesor este imposibil să studiezi Cabala, deoarece o persoană din această viaţă este ghidată de egoismul ei. Prin urmare, nu va putea niciodată să se direcţioneze pe el însuşi spre acţiunile corecte, adică să dăruiască prietenului, ceea ce duce la dăruirea faţă de Creator.

Întrebare: Cum îşi selectează omul un profesor de Cabala şi cum poate verifica dacă este unul real?

Răspuns: Întâi de toate, acest lucru este determinat conform cu sentimentul din inimă sa. Pe lângă asta, tu trebuie să verifici unde a studiat această persoană – acest lucru este foarte important. Nu degeaba Cabala are numele “recepţie”, deoarece este transferată ca o moştenire spirituală de la profesor la discipol.

Tot timpul a fost în modul acesta în trecut şi numai recent vedem că a început studiul Înţelepciunii Cabala în mase, în grupuri mari. Aşadar, un profesor îşi transferă cunoaşterea nu numai unui discipol, ci întregului grup.

Cabala poate fi învăţată de cineva care a primit-o de la un Cabalist recunoscut, care a fost angajat mulţi ani în ea şi care poate explica ceea ce este scris în sursele originale.

Întrebare: Există cerințe preliminare pentru ca o persoană să înceapă studierea Cabalei?

Răspuns: Este necesar să fie într-o stare normală în sens fizic, psihologic şi mental. Nu sunt cerute alte condiţii sau abilităţi speciale. Toţi oamenii într-un final ar trebui să devină Cabalişti şi să reveleze Creatorul în această lume.

Întrebare: Dar dacă unei persoane nu îi place să studieze şi nu are nicio înclinaţie spre ştiinţă?

Răspuns: Este scris: “Nu cel deştept învaţă”, ci cel care, în conformitate cu înclinaţia inimii sale, aspiră să cunoască pentru ce trăieşte, care este sensul vieţii. Dacă unei persoane îi pasă despre aceste întrebări, aceasta indica pregătirea sa pentru dezvoltarea spirituală.

Întrebare: Copiii aşteaptă tot timpul vacanţele. Un student de Cabala percepe, de asemenea, studiul ca pe ceva împovărător?

Răspuns: Pentru studiul Cabalei nu se dau recompense sau note. Aşadar, o persoană care vrea să studieze va trebui să plătească pentru aceasta cu timpul şi efortul său. În schimb, va primi satisfacţie spirituală din faptul că este angajat în cel mai exaltat lucru care poate exista, nu numai în această lume, ci în toată realitatea în general.

Din emisiunea de pe KabTV “O viaţă nouă” 7/20/17

De ce ne pedepseşte natura? Partea 4

Întrebare: Cum pot afecta relaţiile dintre oameni un vulcan sau un cutremur? Un ocean poate să afle că oamenii de la ţărm au început să se trateze mai bine între ei şi apoi să se calmeze?

Răspuns: Noi toţi o vom face; natura inanimată, plantele, animalele şi oamenii aparţin unui singur sistem. Țunamurile şi uraganele sunt trezite de aceleaşi forţe care sunt controlate de gândurile şi sentimentele noastre. Numai că mintea şi sentimentele noastre sunt la un nivel superior decât forţele care provoacă uraganele. Un uragan este o cantitate puternică, iar persoana este în calitate.

Dacă ne îmbunătăţim relaţiile la nivelul uman prin „zece grame”, apropiindu-ne între noi, atunci, prin aceasta trezim uraganul la un nivel inferior nu prin zece grame, ci de miliarde de ori. Nu vor mai provoca niciun rău.

Până una alta, acesta este un singur sistem, un nivelul peste altul. Noi, la nivelul uman, ne aflăm la nivelul calitativ, iar uraganul, la nivelul inanimat, este la nivelul cantitativ. Puterea sa este în cantitate, iar a noastră în calitate şi, prin urmare, gândul uman este capabil să pornească sau să oprească uraganele. Totuşi, până acum, noi doar le pornim.

Întrebare: O sută de oameni care stau la ţărm, pot opri un uragan care se apropie cu forţa gândului?

Răspuns: Nu. Întâi de toate, ei nu trebuie să stea la ţărmul oceanului pentru acest lucru. Principalul lucru este că noi trebuie să ajungem la conexiune şi unitate între noi şi să echilibrăm forţele rele, pe care le avem, cu forţele bune. Apoi la toate nivelele – inanimat, vegetal şi animal, care sunt sub noi, echilibrul va fi restaurat.

Întrebare: Asta înseamnă că ameninţarea nu vine din partea oceanului furtunos, de la pământul care tremură sub noi sau de la erupţia de vulcani? Ar trebui să ne întoarcem forţa gândurilor noastre spre ele?

Răspuns: Deloc! Ar trebui să acordăm atenţie numai nouă înşine, spre corectarea atitudinii faţă de ceilalţi. Pe cât de mult ar părea o fantezie, ireal şi neştiinţific, funcţionează exact în modul acesta.

Trebuie să învăţăm să ne controlăm gândurile, dorinţele şi intenţiile. Până una alta, dacă noi nu facem acest lucru, atunci ele vor trece automat de partea egoistă, căutând să aducă mai mult beneficiu pentru noi şi mai mult rău altora.

Întrebare: Cum va fi o persoană corectată a viitorului?

Răspuns: Persoana corectată a viitorului va învăţa aptitudinea de a păstra un echilibru ideal cu ceilalţi, aşa încât să nu fie deasupra tuturor şi ca ei să nu fie deasupra lui, ci ca ei toţi să fie prieteni, conectați prin relaţii bune. Mulţumită acestui lucru toată natura va ajunge la un echilibru, iar asta se va numi Grădina Eden, paradisul.

Întrebare: Ce griji vor avea oamenii când se vor trezi dimineaţa într-o asemenea Grădină a Edenului?

Răspuns: Este scris că „lumea acţionează conform legilor neschimbătoare”, iar în viaţă totul va fi la fel. Dar o persoană va avea grijă de echilibrul dintre el şi toată natura, incluzând întreaga umanitate.

Întrebare: Aceasta va fi o viaţă bună sau va fi prea plictisitoare?

Răspuns: Nu-ţi fă griji, vei avea experienţe nu din probleme, ci din lucruri bune. În loc să te îngrijorezi de un apel telefonic de la poliţie, doctor sau de la şcoală în ceea ce priveşte copiii, tu vei fi atins de o atitudine bună față de tine.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă” 10/10/17

 

De ce ne pedepseşte natura? Partea 3

Întrebare: Astăzi „ingineria climei” se dezvoltă rapid. Asta înseamnă că în loc să luptăm pentru conservarea mediului, oamenii încearcă să intervină în procesele naturale şi, cu ajutorul tehnologiilor avansate, să controleze clima, să răcească globul, să schimbe structura atmosferei şi starea oceanelor şi aşa mai departe.

Oamenii încearcă să restaureze echilibrul în natură cu ajutorul tehnologiei moderne. Este acest lucru bun pentru omenire sau, din contră, este acest lucru un mare pericol?

Răspuns: Desigur, noi trebuie să plătim în modul acesta faţă de reacţia noastră greşită, construind case rezistente la cutremure şi să ne protejăm de loviturile naturii. Totuşi, acest lucru nu va ajuta, deoarece noi înşine evocăm aceste dezastre naturale prin comportamentul nostru greşit.

Noi trebuie să înţelegem că gândurile şi dorinţele unei persoane sunt la cel mai înalt nivel al forţelor care există în univers. Aşadar, numai cu gândurile, dorinţele şi intenţiile noastre noi cauzăm naturii cea mai mare pagubă.

Omul este purtătorul forţelor negative din natură, deoarece este ghidat numai de forţa primirii. Aşadar, avem nevoie să ne echilibrăm pe noi înşine cu forţa dăruirii. Într-un mod natural, fiecare persoană acţionează în societate încercând să primească totul pentru ea însăşi. Totuşi, în conformitate cu asta, noi trebuie să dezvoltăm în noi o abilitate de a da. Apoi echilibrul va fi stabilit între noi, iar din omenire se va împrăştia şi la restul naturii.

Întrebare: să spunem că începem să ne tratăm bine între noi şi că va exista iubire şi dăruire, o armonie completă între oameni şi între toate naţiunile, dar cum va opri acest lucru erupţia vulcanilor şi uraganele?

Răspuns: Gândurile şi dorinţele noastre sunt de asemenea forţele naturii. Omul este parte a naturii, coroana dezvoltării sale. Cu ce suntem noi diferiţi de toate celelalte părţi ale naturii? Avem ştiinţă, inteligență şi sentimente mai dezvoltate. Deşi aceste sentimente sunt rele, ele sunt mai dezvoltate în comparaţie cu animalele şi din această cauză suntem numiţi oameni.

Singura problemă este că noi nu ne folosim forţele corect. Noi credem că putem trăi la fel de instinctiv precum animalele, fără să ajungem la iubirea aproapelui şi fără să ne explorăm influenţa asupra lumii. Totuşi, acest lucru nu este corect, deoarece noi aparţinem de nivelul uman. Iar a fi uman este în primul rând ştiinţa, raţiunea şi sentimentele care ne înălţă chiar în vârful piramidei.

Se pare că spre deosebire de toate celelalte nivele ale naturii – inanimat, vegetal şi animal – care sunt în mod instinctiv incluse într-un singur sistem numit „natura”, omul singur se separă de ea.

Suntem obligaţi să completăm sistemul naturii prin participarea noastră, alăturându-ne împreună cu toţi ceilalţi. Mulţumită faptului că ne echilibrăm sentimentele, mintea şi forţa negativă a egoismului nostru cu forţa pozitivă, vom ajunge la o conexiune bună cu toate părţile creaţiei.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă” 10/10/17

 

De ce ne pedepseşte natura? Partea 2

Întrebare: Ce este atât de special în sistemul ecologic din ziua de azi? Care este diferenţa dintre un cutremur sau o erupţie vulcanică care se petrec astăzi şi cele care s-au întâmplat acum o mie de ani sau acum două sute de ani?

Răspuns: Motivul acestor cataclisme naturale este diferit. Acum o mie de ani, cauza unui cutremur a fost în procesul natural al evoluţiei, care caută să ne avanseze şi toată natura să se echilibreze.

Cauza a venit din forţa naturii în sine, iar acum cauza sta în propria noastră neglijenţă. În loc să aducem toate părţile naturii la conexiune, o persoană provoacă separarea universală.

Până acum, natura în sine a aplicat o presiune pe noi, pentru a-şi dezvolta toate nivelele – inanimat, vegetal, animal şi uman – până la un anumit nivel. În prezent, noi am ajuns deja la acest nivel predeterminat al dezvoltării şi am intrat în etapa aşa-numită a „omenirii integrale”.

Lumea se schimbă într-un mic sat unde toată lumea este conectată cu toată lumea, iar acum noi înşine suntem responsabili pentru menţinerea echilibrului. Se pare că fiecare problemă cauzată de lipsa echilibrului indică spre comportamentul nostru incorect.

Dacă uraganele şi cutremurele anterioare ne-au forţat să avansăm în dezvoltarea tehnologiei şi a economiei, astăzi ele pur şi simplu ne umilesc. Nu este suficient să reacţionăm la loviturile naturii prin dezvoltarea tehnologiei; astăzi, schimbările sociale şi corecţia conexiunilor sociale sunt deja necesare. Dacă nu reacţionăm corect atunci noi agravăm situaţia.

Din emisiunea de pe KabTV „O viaţă nouă” 10/10/17

 

Drumul de la haos la armonie, partea 2

Întrebare: Tora ne spune că, la început a fost întuneric și haos din care, mai târziu, a fost creată viața. Cum se poate înălța armonia din haos?

Răspuns: Toate acestea sunt spuse numai în relație cu omul. Și chiar dacă se pare că vorbim despre perioade de evoluție care, aparent, au avut loc înaintea apariției omului, este greșit. Evoluția are sens numai prin includerea omului care a început să folosească întreaga lume și, toate schimbările apar numai referitoare la el.

Numai după crearea conștiinței și referitor la ea putem vorbi despre creația lumii, a universului, a planetei Pământ, a tuturor sistemelor și a omenirii. Înainte de apariția omului, nu pare să fi fost ceva. Iar când vorbim de întuneric și haos, ele există de asemenea numai în relație cu omul, fiindcă conștiința lui este distorsionată, adică, opusă sistemului ideal în care existăm.

Omul nu înțelege sau nu simte acest sistem, adică, el nu îl percepe nici cu mintea, nici cu inima. El vede realitatea proiectată de calitățile lui defecte pe fundalul unei lumi imuabile și perfecte.

El nu vede Lumea Superioară, Spirituală sau sistemul ideal ci, se vede pe el raportat la acest sistem, adică, el vede diferența între unul și celălalt, între calitățile omului și ale Naturii. De aceea i se pare că lumea este neagră și în dezordine.

Toată Natura manifestă dăruire, iubire, conexiune, completare reciprocă în timp ce, calitățile omului sunt exact opuse: primire, dezordine și inabilitatea de a se conecta cu ceilalți și de a-i completa. Fiecare acționează ghidat de beneficiul propriu în detrimentul celorlalți și, de aceea, vede dezordine în lume.

Dezordinea este calitatea apărută din natura omului, din egoismul său.

Până la urmă, dacă fiecare se gândește la sine și este ghidat de propriul beneficiu, fără să îi ia pe ceilalți în considerare, el oprește întregul sistem, ca un angrenaj defectuos.

În loc să se conecteze cu restul și să funcționeze împreună, ca mecanismul unui ceas, fiecare se învârte în direcția lui, după cum dorește. Ca rezultat, opunem rezistență unul altuia, ne spargem angrenajele și, întregul mecanism aproape că nu reușește să funcționeze.

Există un alt sistem care pedepsește și corectează, arătând cât de rău ne simțim din cauza aceste atitudini egoiste. Prin urmare, din lipsă de speranță, începem încet, încet să ținem cont unul de altul.

Dar, aceste luări în considerare sunt de asemenea egoiste, fiindcă pentru mine lucrul principal este binele propriu și, îi iau pe ceilalți în considerare numai dacă este necesar. Rezultă că, reușim cumva să existăm dar, viețile noastre sunt pline de suferințe și haos. Haosul și dezordinea din viețile noastre sunt rezultatul faptului că fiecare suntem controlați de forța propriului egoism și ne gândim numai la propriul bine și nu la beneficiul sistemului comun. Acesta este motivul principal al dezordinii manifestate în toate sferele vieții noastre.

Din KabTv „O viață nouă” din 24/10/2017

 

Drumul de la haos la armonie, partea 1

Întrebare: Haosul și dezordinea sunt parte din viața noastră. De obicei, omul luptă să determine legi și să pună totul în ordine dar, natura ne scoate mereu din echilibru și ne aruncă în haos. De ce scapă viața noastră permanent de sub control și lumea noastră se îndreaptă spre o dezordine în continuă creștere?

Răspuns: Înțelepciunea Cabalei afirmă că, de fapt, există Lumea Infinitului, într-o Lumină nesfârșită, într-un sistem organizat optim, ideal. Acest sistem este constant și nu se schimbă niciodată fiindcă este absolut perfect.

Acest sistem este numit Lumea Infinitului fiindcă nu are limite și este într-o ordine imuabilă, ideală, fără nicio nevoie de corectare sau schimbare a elementelor sale. Dar omul existent în acest sistem, trebuie să se schimbe constant. Avem gene informaționale, înregistrări (Reșimot) de impresii , de stări, dorințe și gânduri care sunt permanent actualizate.

O spirală cu astfel de înregistrări de gânduri (adică impresii ale minții) și dorințe (impresii ale inimii) se desfășoară permanent în om și acesta se schimbă. De aceea, ni se pare că lumea se schimbă, lume care este , de fapt, imuabilă. Noi vedem în permanență în fața noastră o frumoasă Lumină infinită dar, percepția noastră se schimbă permanent.

Dacă ne apropiem de Lumină prin proprietățile noastre, atunci ne simțim bine și, dacă schimbăm în direcția opusă, ne simțim rău în fel de fel de moduri. Asta determină de fapt întreaga noastră viață. De aceea, putem vorbi despre haos sau armonie numai în relația cu o anume persoană și cu lumea pe care o simte constant actualizată în organele sale de percepție. Din cauza asta, ni se pare că lumea se schimbă și că noi ne schimbăm dar, toate aceste schimbări există numai raportat la noi înșine. Și dacă vedem în jurul nostru haos, înseamnă că acest haos există exclusiv în noi înșine.

Acest lucru poate duce la disperare fiindcă rezultă că nu știu cu exactitate unde sunt cu adevărat și ce se întâmplă. Nu văd Lumea Infinitului fiindcă sunt închis în interiorul imaginației mele distorsionate și percep propriile mele calități și gânduri care se schimbă constant, în funcție de un program necunoscut mie. Adică, văd propriul meu film în care mi se proiectează forma lumii pe care mi-o dau gândurile și dorințele mele.

Întrebare: Dar dacă gândurile și dorințele mele sunt revelate în funcție de un program de dezvoltare, atunci în ele există o ordine.

Răspuns: Ordinea există cu adevărat dar nu ne este cunoscută nouă. Și dacă reacționăm impropriu la dezvăluirea lor atunci, intrăm în această ordine cu calitățile, acțiunile și gândurile incorecte și, asta ne schimbă dezvoltarea. În asta constă viața noastră și ceea ce se întâmplă clipă după clipă.

Din emisiunea de pe KabTv „O viață nouă” 24/10/2017

O singură forţă în evoluţia naturii, partea 3

Forţa superioară ne-a creat cu abilitatea de a ne simţi pe noi înşine separaţi de ea, pentru a ne da ocazia să ajungem să o cunoaştem ca dăruitoare şi bună, fiind sursa noastra.

Întrebare: Ce avem nevoie pentru asta?

Răspuns: Noi simţim această nevoie, deoarece suntem dependenţi de această forţă. Noi descoperim că vieţile noastre în această lume sunt foarte limitate şi suferim. Această suferinţă ne face să căutăm cauza, iar cauza este în interior, în interiorul aceleeaşi forte unice. Dorim să descoperim această forţă pentru a ne îmbunătăţii condiţia.

Sunt oameni care explorează aceasta forţă generala a naturii şi descoperă că aceasta este o forţă a bunătaţii, o forţă care doreşte să ne aducă la perfecţiune. Dar pentru ca aceasta să se întâmple, înainte de toate, trebuie să ajungem la conştientizarea răului nostru. Este imposibil să atingi binele fără a-i cunoaşte opusul şi, anume, răul. Este posibil doar prin propria noastră experimentare a contrastului, a diferenţei fundamentale dintre bine şi rău.

Noi dorim să experimentam condiţii confortabile, plăcute. De îndată ce experimentăm dificultăţi, încercăm să ne protejam pe noi înşine, distantându-ne de ele. Apoi, adiţional sentimentelor noastre, trebuie să ne angajăm intelectul prin intermediul căruia începem să ne dam seama cum să evităm aceste dificultăţi. Şi în această manieră noi ne dezvoltam emoţional şi intelectual.

În mod natural noi încercăm să ne îndepărtăm de experienţele neplăcute şi să ne apropiem de cele plăcute. Pentru mii de ani de dezvoltare, începând cu cele mai primitive forme de viaţă și până la momentul actual, Secolul 21, gradual construim în interiorul nostru un nou mecanism, care să ne dea abilitatea să înţelegem şi să simţim cum trebuie să ne comportăm.

În cele din urmă, din tot ceea ce există la îndemâna noastră, noi încercăm să construim pentru noi forma de confort maxim. Noi încercăm să folosim această forţă generală a naturii, în care existăm, pentru a ne simţi confortabil, în funcţie de înţelegerea noastră. În esenţă, aceasta este întreaga noastră muncă în această viaţă.

Şi pentru acest scop specific noi am dezvoltat ştiinţe, cultură, educaţie, psihologie, filosofie şi istorie. În principiu, noi vrem doar să ştim cum să ne simţim mai bine, deoarece căutarea plăcerii este o nevoie umană de bază, dorinţa noastră naturală de a primi.

Cabala este fizică la nivel superior, ba chiar dintr-o perspectivă mai avansată, “fizica viitorului.”

În fizica obişnuită nu se pune problema ca observatorul să trebuiască să îşi schimbe propriile calităţii.

În teoria relativităţii, experiementarea observatorului se schimbă faţă de timp, viteză sau distanţă. Cu toate acestea el însuşi nu se schimbă. Starea sa psihologică ramane aceeaşi.

Combinaţia corectă dintre fizică şi psihologie este atunci când ne concentrăm nu pe percepţia realităţii, ci mai degrabă pe cel care o percepe şi ce fel de corecţii poate face în înterior, pentru a percepe o nouă lume. Acesta este următorul nivel de dezvoltare pentru teoria relativităţii, deoarece timpul, viteza şi locaţia nu se schimbă în exteriorul observatorului. Mai degrabă, observatorul este acela care se schimbă, în abordarea sa, corectându-şi propriile calităţi interioare.

Atunci, descoperim că nu este nimic etern care rămâne în lumea noastră; totul devine relativ şi temporar. Persoana îşi schimbă toate calităţile sale şi astfel schimbă realitatea însăşi. Iar, apoi, urcăm şi chiar mai sus. Kabbalah spune că realitatea nu are forma deloc, ci că totul depinde de percepţia observatorului. Astfel putem trage o concluzie: Forţa dezvoltării din natură este constantă şi eternă; noi existăm în interiorul ei, posedând diverse calităţi schimbatoare, şi trebuie să ne dăm seama ce este constant şi ce este variabil în interiorul nostru şi în interiorul realităţii care ne înconjoară, învăţând să diferenţiem între ce este constant şi ce este variabil.

Constanţa este forţa naturii, forţă superioară, Creatorul, iar forţa variabilă este persoana care o observă.

Toată realitatea pe care observatorul o percepe este rezultatul direct al calităţilor sale interioare. Dacă schimbăm persoana, atunci schimbăm lumea pe care ea o percepe.

Din Emisiunea “ O Noua Viaţă” KavTV 27/06/2017

Munca corectării lumii, partea 1

Întrebare: Există o mulţime de idei diferite despre cum ar trebui corectată lumea. Totul se rezumă la asta, fiind un scop foarte important şi exaltat. Oamenii religioşi aşteaptă venirea lui Mesia şi se aşteaptă ca toţi oamenii să devină religioşi.

Ecologiştii înţeleg corecţia lumii ca o îmbunătăţire ecologică. Comitetul Britanic Naţional pentru Protecţia Mediului a publicat recent o listă cu cele mai urgente 50 de măsuri pentru “salvarea lumii.”

Aici sunt câteva dintre ele: îmbunătăţirea radicală a consumului de energie electrică, introducerea panourilor solare la scară globală şi conştientizarea de a reduce risipa de energie. Toate aceste măsuri sunt din perspectiva Verzilor.

Ce reprezintă corecţia lumii din perspectiva unui cabalist?

Răspuns: Cabala este o ştiinţă exhaustivă care atinge fundaţiile lumii şi se extinde până în profunzimea naturii. Aşadar, înainte de a vorbi despre corecţia lumii trebuie să descoperim ce este corupt în ea.

Fiecare are propria opinie despre ceea ce ar trebui rezolvat, deoarece preocuparea principală a fiecaruia este pentru propria viaţă. Dacă întrebi un bătrân şi un tânăr, un bărbat sau o femeie, o persoană căsătorită sau una singură, fiecare îţi va da un răspuns diferit.

Înainte de orice trebuie să căpătăm înţelegerea dacă lumea este de fapt imperfectă şi mai exact cum. Această imperfecţiune depinde de persoană sau nu? Şi dacă este astfel, urmează ca persoana este cea care trebuie să se schimbe şi nu lumea.

Conform ştiinţei Cabala, lumea este rea, deoarece a fost coruptă de la început. Tuturor le este cunoscută povestea lui Adam şi a Evei care au trăit în Gradina Edenului; totul a fost perfect până când au încălcat porunca şi au păcătuit mâncând fructul Copacului Cunoaşterii. După aceea, şarpele sau egoul nostru a început să domine lumea. De atunci, am început să dorim răul celorlalţi şi, în mod evident, aşa a rămas până în prezent.

Aparent, lumea ar fi fost mult mai bună dacă nu ar fi existat păcatul lui Adam.  Dacă oamenii ar fi fost mai buni unii cu alţii, atunci, cu siguranţă, lumea ar fi fost mai bună.

Dacă privim la calitatea întregii naturii: mineral, vegetal şi animal, chiar şi acolo observăm că unul îl consumă pe celălalt şi trăieşte pe seama altcuiva. Deci, se pare că şi aici este nevoie de corecţie. Nu există nicio specie care să trăiască pe cont propriu; întotdeauna pe seama altora.

Se dovedeşte că pentru a corecta lumea trebuie să corectăm natura generală. Şi Cabala afirmă că dacă natura umană este corectată, atunci întreaga lume ar fi corectată – totul se va uni într-un sistem strâns şi chiar şi lupii şi oile vor trăi laolalta, în pace, iar un copil mic le va paşte, după cum au scris profeţii.

Din Emisiunea “ O Nouă Viaţă”  pe KabTV 13/06/2017

Pagina 3 din 10312345...Ultima »