Category Archives: Fara categorie

În căutarea sensului vieții

Întrebare: Azi, studiul Înțelepciunii Cabala a devenit ceva la modă. Adepții ei sunt celebri precum Madonna. Acest lucru ajută sau deranjează scopul dumneavoastră global de a aduce omul la o natură spirituală?

Răspuns: Pe de o parte atrage atenția oamenilor asupra Înțelepciunii Cabala, fiindcă ei încep să citească și devin interesați de ea. Pe de altă parte, Madonna și alții nu sunt de fapt angajați în Cabala. Nu se poate face nimic în această direcție, așa se dezvoltă omenirea. Când omenirea vine spre marele sistem spiritual, nu există nicio înțelegere imediată, nicio percepție a ceea ce este acesta așa că, oamenii abordează această întrebare din diferite unghiuri.

Chiar și studenții care vin să studieze nu înțeleg exact unde sunt timp de o jumătate de an sau mai mult. Ei pot fi comparați cu aceia care studiază fizica cuantică. Acolo, de asemenea, timp de un an, studenții se învârt pe jumătate disperați de lipsa de înțelegere. Un om nu poate să intre imediat într-o nouă dimensiune, la fel și în Înțelepciunea Cabala, trebuie să fie o perioadă de acomodare.

Întrebare: Aceste celebrități vă ajută?

Răspuns: Asta nu depinde de ei, mai degrabă este nevoia, cererea, cerința imperioasă a omului. Oamenii vin la Înțelepciunea Cabala când întrebarea despre sensul vieții îi împunge în suflet: „Pentru ce trăiesc?!” Dacă această întrebare arde într-un om, el simte fără sens existența lui și nu poate să se împace cu asta așa că, până la urmă, ajunge la noi. Dar dacă întrebarea despre sensul vieții își găsește răspuns în mâncare, sex, bogăție, familie, cunoaștere, etc, atunci el este blocat undeva în aceste niveluri de satisfacție. Asta nu este nici rău, nici bine. Între timp, omul se găsește pur și simplu la acest nivel de dezvoltare.

Pentru un timp și eu am căutat sensul vieții, întâi în știință și apoi în religie și nu l-am găsit. Și când a devenit complet de nesuportat, am fost sfătuit să caut un cabalist. Mi-am căutat profesor patru ani și când l-am găsit, am înțeles că acesta a fost pentru mine.

Din conferința de presă din 11/03/2015

Învingându-l pe Creator

Întrebare: Cum identific spionii din mine, care mă forţează să fiu critic la adresa grupului şi a prietenilor, în munca spirituală?

Răspuns: Dacă cineva nu se divide în două părţi, el şi sentimentele lui, nu poate să identifice spionii. Nu poate distinge faptul că ei sunt spioni, ci se gândeşte că sunt prieteni care îl ajută pe drum.

Spionii ajută într-adevăr persoana, dar este un ajutor împotrivă. Este Creatorul cel care îi trimite, chiar şi când îngreunează inima Faraonului în timpul rătăcirii în deşert şi în timpul vieţii noastre. Dar dacă nu identific asta cu Creatorul, nu văd faptul că ei sunt spioni şi nu voi vedea că ei operează din partea negativă.

Principalul lucru este să atribui tot ce mi se întâmplă forţei superiore şi să văd că El este înaintea mea şi se joacă cu mine. Trebuie să înţeleg cum să îi răspund jocului Lui şi cum să îl înving, mulţumită grupului, a lucrurilor pe care le-am învăţat şi a sfaturilor Cabaliştilor! Aşa cum este spus, “Fii mei m-au învins”

Îl înving pe Creator. El îmi dă exerciţii noi de fiecare dată, iar eu trebuie să realizez că vin de la El şi că nu există nimic decât conducătorul superior, bunul care face bine.

Atunci când mă trezesc dimineaţa trebuie să spun: “Dacă nu sunt eu pentru mine, atunci cine?” Iar seara trebuie să spun: “Nu există nimeni în afară de El.”

Comentariu: Dar aceşti spioni apar brusc şi mă distrag spre diferite gânduri externe!

Răspuns: Întreabă-te de ce nu eşti pregătiti să le accepţi aşa cum ar trebui? Acum, când stai la lecţie, eşti deştept şi poţi să distingi unde este Creatorul şi unde este toată creaţia Lui. Realizezi că El se joacă cu tine şi astfel te învaţă, la fel cum tu înveţi un copil, şi astfel te aduce mai aproape de El.

Acum, îţi este absolut clar că este un joc fix, cu un sfărşit predeterminat şi ştii că nu poţi refuza să te joci. Singurul lucru care ţi se cere, la fel ca unui copil, este de a înţelege asta şi să participi la el, pentru a creşte şi a deveni la fel ca Creatorul, cum face un învăţător.

Dar de ce nu accepţi fiecare moment din viaţă în acest fel? De ce nu eşti pregătit pentru asta? Asta este singurul lucru pe care trebui să îl ceri; acesta este cel mai important lucru: cum să fie constant conştient, să percepi şi să menţii atitudinea corectă către tot ceea ce se întâmplă, pentru a înţelege situaţia.

Dar de ce tot eşuezi? Îţi lipeşte ceva ca să nu mai eşuezi. Îţi lipseşte adeziune cu Creatorul! Deci cere! Dacă aderi la Creator, cel puţin un pic, vei accepta fiecare imagine care ţi se arată într-o ordine consecutivă, ca un joc pe care îl joci cu Creatorul. Apoi Îl vei auzi spunând: „Vino la Faron pentru că i-am îngreunat inima”, şi vei face următorul pas.

Din prima parte  Lecţiei zilnice de Cabala 5/4/14Scrierile lui Rabash

 

Ca un mănunchi de trestii – Colinde amestecate, partea 4

Unitatea şi Garanţia reciprocă, necesitatea zilei de azi – dr. Michael Laitman

CAPITOLUL 7

Colinde amestecate

ȚARA TUTUROR POSIBILITĂȚILOR

Odată instaurat, ca forţă majoră în Germania, iudaismul reformat s-a întins şi în Statele Unite, Ungaria şi un număr de ţări din Europa de Vest. Acesta a fost rezultatul emancipării evreimii germane.207 Un proces similar de dispersare s-a petrecut şi cu iudaismul conservator,208 aceste două ramuri devenind forţele religioase predominante ale evreimii din Statele Unite, până la mijlocul anilor 1800,

În Răspuns la modernitate: O istorie a mişcării reformate în iudaism, profesorul Michael A. Meyer de la HUC scrie că, în timp ce iudaismul reformat din Germania trebuia să se apere constant, atât de instituţia înrădăcinată ortodoxă, cât şi de intervenţia guvernului, aceste impedimente nu existau în SUA. ”Este adevărat că, atât la scară individuală cât şi colectivă, americanii nu erau complet eliberaţi de prejudecăţi”, adaugă Meyer, ”dar în SUA nu exista un control guvernamental asupra religiei şi nici o biserică stabilă conservatoare, care să impună un anumit tipar al vieţii religioase.”209

Astfel, iudaismul reformat şi cel conservator au găsit în America un teritoriu al posibilităţilor nelimitate. Hotărârea de a se amesteca cu gazdele, în majoritate creştini, a găsit în sfârşit, un teren fertil în care să crească. Conform profesorului Meyer, ”Evreii germani nu au simţit niciodată cu adevărat că sunt parteneri în făurirea destinului naţiunii, cu care s-au identificat atât de mult. Statele Unite erau deosebite şi din acest punct de vedere. La fel ca majoritatea naţiunilor europene, aveau propriul lor sens profund al misiunii, dar aici acea misiune se baza pe un destin neîmplinit şi doar parţial stabilit. În America, evreii reformaţi au putut simţi că propiul lor concept al misiunii ar putea fi întreţesut într-unul naţional, mai mare, abia început.”210

Într-adevăr, cu excepţia evidentă a statului Israel, contribuţia evreilor la constituirea unei naţiuni nu a fost niciodată mai substanţială decât la aceea a Statelor Unite. Evreii joacă un rol major, dacă nu chiar conducător, în toate aspectele vieţii americane, în economie, industria spectacolelor, educaţie sau politică.

Niciodată, în toată istoria, evreii nu s-au aflat într-o poziţie mai bună, pentru a împlini rolul pentru care au fost aleşi. Ei sunt angrenaţi în fiecare colţişor al vieţii publice americane şi au rădăcini în medii care influenţează discursul public şi opinia publică. luând în consideraţie poziţia predominantă a culturii americane, în întreaga lume, evreii pot acum declanşa schimbări, care să aibă impact asupra întregii lumi.

Altfel spus, în ciuda antagonismului faţă de Statele Unite, venind din partea altor naţiuni puternice, cultura globală – prin urmare şi standardele sociale – este încă predominant americană. Filmele influente vin din America, principalele surse de ştiri sunt americane şi internetul este dominat de companiile americane, cum ar fi Google, Facebook, Microsoft şi Apple. Într-un anume sens, America este pentru restul lumii, ceea ce este New York-ul pentru America – dacă reuşeşti aici, vei reuşi oriunde altundeva.

Prin urmare, evreii americani poartă o răspundere mai mare decât alţi evrei, cu excepţia poate a statului Israel, în a oferi ceea ce trebuie. Dacă evreimea americană se va uni şi va proiecta valorile garanţiei reciproce, restul societăţii americane îi va urma. Astăzi, mulţi americani înţeleg că principiile pe care s-a clădit Visul American, nu mai sunt valabile. Egoismul agresiv şi un sens excesiv al dreptului auto-proclamat, au consumat tot ce era bun în libertatea de a-ţi exprima părerea, de a avea iniţiativă, de a munci din greu şi a reuşi, precum şi de a trăi conform credinţei tale.

Există atât de multă violenţă, neîncredere, competiţie şi exploatare în societatea americană, încât, dacă o schimbare majoră nu va avea loc în curând, această societate se va prăbuşi. Şi dacă acest lucru se va petrece, evreii vor fi socotiţi vinovaţi. Argumentele despre contribuţia evreilor la ştiinţă, cultură şi economie, vor fi respinse şi evreii vor fi, în ochii tuturor, răufăcătorii. Anti-semitismul latent de câteva generaţii, va izbucni la suprafaţă şi nu se poate exclude o repetare a ororilor Germaniei naziste.

Aşa cum am arătat de-a lungul acestei cărţi, evreii şi non-evreii resimt cu putere faptul că evreii sunt în esenţă, o forţă cu o sarcină, o unitate construită pentru o misiune foarte specială. În 1976, Conferinţa Centrală a Rabinilor Americani (CCAR) a adoptat o platformă cu titlul, ”Iudaismul reformat: o perspectivă centenară”. În acea platformă, conferinţa proclamă, ”Am învăţat că supravieţuirea poporului evreu este de cea mai mare importanţă şi că îndeplinindu-ne responsabilităţile noastre evreieşti, ajutăm la mişcarea umanităţii spre împlinirea sa mesianică.”211

Într-adevăr, astăzi, poporul evreu este singura naţiune în interiorul căreia coeziunea şi revelaţia ulterioară, atingerea şi dobândirea calităţii Creatorului, aceea de dăruire, sunt posibile. ”Împlinirea noastră mesianică”, indiferent dacă delegaţii la conferinţă au fost conştienţi de asta sau nu, este ca toate naţiunile să obţină calităţile menţionate anterior şi să se bucure de beneficiile lor. Până în momentul în care ne vom îndeplini rolul, lumea va continua să ne învinuiască pentru orice necaz şi nenorocire care se abat asupra ei. Cu cât evităm mai mult misiunea noastră, cu atât mai aspru ne vor sili să ne întoarcem la ea.

Profetul Iona ar trebui să constituie un avertisment pentru toţi evreii, că vocaţia noastră este prestabilită şi nu este negociabilă. Putem să o urmăm de bunăvoie şi să culegem roadele ei, sau să o urmăm de nevoie şi să culegem pedepsele lumii, aşa cum ne-a dovedit, de atâtea ori, istoria.

Într-un spirit extrem de binevoitor, secţiunea finală a platformei este intitulată în mod adecvat, ”Speranţă: obligaţia noastră evreiască”. În această secţiune CCAR îşi ia un angajament suprem (sublinierile aparţin editorului):”… poporul nostru a refuzat întotdeauna să dispere. Supravieţuitorii holocaustului, cărora li s-a acordat viaţa, s-au agăţat de ea, au hrănit-o şi, ridicându-se mai presus de catastrofă, au arătat umanităţii că spiritul uman este de neînvins. Statul Israel … demonstrează ce poate realiza în istorie, un popor unit. Existenţa evreilor este argumentul împotriva disperării; supravieţuirea evreiască este garantul speranţei omeneşti.

”Rămânem martorii Domnului, că istoria nu este lipsită de sens. Afirmăm că, prin ajutorul lui Dumnezeu, oamenii îşi pot influenţa destinele. Ne dedicăm, aşa cum au făcut-o generaţiile de evrei care au trăit înaintea noastră, să lucrăm şi să aşteptăm ziua în care ”Ei nu vor mai răni sau distruge, pe tot muntele meu Sfânt, căci pământul va fi plin de cunoaşterea Domnului, aşa cum apele acoperă marea.””212

Istoria, în special istoria evreilor, cu adevărat, nu este lipsită de sens. Ea are un scop educaţional: acela de a ne învăţa care este rolul nostru în viaţă şi de a ne arăta care este calea cea bună, spre deosebire de cea greşită, calea fericirii, spre deosebire de aceea a suferinţei. Totuşi, noi suntem cei care alegem pe care dintre ele vrem să mergem.

În ”Introducere  la Cartea Zoharului”, cabalistul secolului al 20-lea, Baal HaSulam descrie rolul poporului evreu în acest moment al istoriei: ”Să vă amintiţi mereu că în toate există internalitate şi externalitate. În lumea luată în general, Israelul, descendenţii lui Abraham, Isac şi Iacob, sunt consideraţi internalitatea lumii (cei mai apropiaţi de Creator) iar cele şaptezeci de naţiuni (restul naţiunilor) sunt considerate externalitatea lumii. …Deasemenea există internalitate în fiecare persoană din Israel – Israelul interior – care este punctul din inimă (dorinţa pentru Creator, pentru dăruire) şi există externalitate – naţiunile interne ale lumii (toate celelalte dorinţe)…

”Atunci când o persoană din Israel îşi creşte şi îşi evidenţiază propria internalitate, care este Israelul din acea persoană, mai presus de externalitate, care sunt naţiunile lumii din el … prin aceasta, el face ca toţi copiii Israelului să se înalţe în internalitate, ridicând şi externalitatea lumii, deopotrivă. Atunci naţiunile lumii … realizează şi recunosc valoarea copiilor lui Israel.

”Şi dacă, Doamne fereşte, se petrece contrariul şi o persoană aparţinând Israelului îşi creşte externalitatea, dându-i valoare, aceasta fiind naţiunile lumii din el, mai mult decât Israelul interior, aşa cum este scris (Deuteronom 28), ”Străinul care este în mijlocul vostru”, aceasta însemnând că externalitatea din acea persoană se înalţă şi se ridică şi tu însuţi, internalitatea, Israelul din tine, te afunzi tot mai jos? Prin aceste acţiuni, acea persoană provoacă înălţarea şi mai sus a externalităţii lumii, în general – a naţiunilor lumii – depăşind Israelul, degradându-i până la pământ, aruncându-i în adâncuri pe copiii lui Israel.

”Să nu fiţi surprinşi că acţiunile unei singure persoane conduc la ridicarea sau la declinul lumii întregi, pentru că există o lege de nestrămutat care spune că generalul şi particularul sunt identice, ca două boabe de mazăre într-o păstaie. Iar ceea ce se aplică în general, se aplică deasemenea şi în particular. Mai mult, părţile alcătuiesc ceea ce se găseşte în întreg, căci generalul poate să apară doar după apariţia părţilor din el, în concordanţă cu cantitatea şi calitatea acelor părţi. Evident că valoarea unei acţiuni a unei părţi, va eleva sau va coborî întregul.”213

Baal HaSulam continuă astfel, ”Când omul îşi sporeşte truda în internalitatea Torei şi în secretele ei (se străduieşte să dobândească pe Creator), în aceeaşi măsură el face ca virtutea internalităţii lumii – care este Israelul – să se ridice deasupra externalităţii lumii, care sunt naţiunile lumii. Şi toate naţiunile lumii vor realiza şi vor recunoaşte meritul Israelului faţă de ele, până la îndeplinirea cuvintelor, ”Şi oamenii îi vor lua şi îi vor aduce la locul lor: şi casa Israelului îi va stăpâni în ţara Domnului” (Isaia 14, 2) şi deasemenea ”Astfel spune Domnul Dumnezeu, Priviţi, îmi voi ridica mâna către naţiuni şi voi instaura măsura mea peste oameni: şi ei vor aduce pe braţe pe fiii tăi iar fiicele tale vor fi duse de ei, pe umeri” (Isaia 49:22).

”Dar dacă, Doamne fereşte, se petrece contrariul şi o persoană din Israel degradează virtutea internalităţii Torei şi a secretelor ei, care sunt legate de comportamentul sufletelor noastre şi nivelurile lor (de dobândire a Creatorului şi de transmitere a acestei realizări) … (naţiunile) îi vor umili şi ruşina pe copiii Israelului, considerându-i de prisos, ca şi cum lumea nu ar avea nevoie de ei.”214

Când se întâmplă acest lucru, adaugă el, ”externalitatea lumii întregi, acestea fiind Naţiunile Lumii, se intensifică şi îi anulează pe Copiii lui Israel – internalitatea lumii. Într-o asemenea generaţie, toţi distrugătorii din sânul Naţiunilor Lumii îşi saltă capetele şi doresc, în primul rând, să-i distrugă şi să-i omoare pe Copiii lui Israel, aşa după cum este scris (Ievamot 63), ”Nici o nenorocire nu se abate asupra lumii, decât pentru Israel”. Aceasta înseamnă, aşa cum este scris în corecţiile de mai sus, că ei provoacă sărăcia, distrugerea, hoţia, moartea şi distrugerea din toată lumea.”215

În concluzie, dacă ne îndeplinim rolul şi aducem lumina bunătăţii în întreaga lume, calitatea Creatorului, internalitatea despre care vorbeşte Baal HaSulam, atunci ”internalitatea Naţiunilor Lumii, Cei Drepţi din cadrul Naţiunilor Lumii, vor birui şi îşi vor supune externalitatea, acolo fiind distrugătorii. Internalitatea lumii, care este Israelul, se va ridica şi ea, cu tot meritul şi virtutea ei, mai presus de externalitatea lumii, care sunt naţiunile. Atunci, toate naţiunile lumii vor înţelege şi recunoaşte meritul Israelului, faţă de ele.

”Şi se vor lua după cuvintele (Isaia 14:2), ”Şi oamenii îi vor lua şi îi vor purta la locul lor: şi casa lui Israel îi va stăpâni în ţara Domnului.” Şi deasemenea (Isaia 49:22), ”Şi ei îţi vor purta pe braţe fiii şi pe fiicele tale le vor purta pe umeri””.216 (Repetarea citatelor apare în textul original).

Poate părea o sarcină copleşitoare, pentru un număr atât de mic de oameni, aceea de a influenţa lumea într-un grad atât de mare, dar, în realitate, succesul sau eşecul eforturilor noastre, depinde de un singur lucru – unitatea noastră. Aşadar, pentru a ne reaminti rolul primordial pe care îl joacă unitatea, în succesul nostru ca naţiune şi în succesul misiunii noastre, următorul capitol va fi dedicat cuvintelor înţelepţilor noştri, care de-a lungul veacurilor, ne-au împărtăşit gândurile lor, cu privire la unitate. Apoi vom examina mijloacele prin care putem dobândi această unitate.

207 – Assimilation and Community: The Jews in Nineteenth-Century Europe, Ed: Jonathan Frankel, Steven J. Zipperstein, 12.

208 – “Conservative Judaism,” The Encyclopaedia Britannica, url: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/133461/Conservative-Judaism

209 – Michael A. Meyer, Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism (Detroit, US: Wayne State University Press, 1995), 226.

210 – Meyer, Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism, 227.

211 – Reform Judaism: A Centenary Perspective, Adopted in San Francisco – 1976 (Oct. 27, 2004), url: http://ccarnet.org/rabbis-speak/platforms/reform-judaism-centenary-perspective/

212 – ibid.

213 – Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag (Baal HaSulam), The Writings of Baal HaSulam, “Introduction to the Book of Zohar” (Ashlag Research Institute, Israel, 2009), 450-453.

214 – ibid.

215 – ibid.

216 – ibid.

Comoara ascunsă în buzunarele noastre

Baal HaSulam, „Ultima generaţie”, Partea 2: …de fapt, nu este nimic mai natural decât să intrăm în contact cu cel care ne-a creat, pentru că El a creat natura. De fapt, fiecare creatură trebuie să ajungă în contact cu Creatorul ei, aşa cum este scris, „Întregul pământ este plin de gloria Lui”, doar că noi nu simţim asta.

De fapt, cineva căruia i s-a acordat contactul cu El, obţine numai conştienţa. Este ca şi cum a avut o comoară în buzunar, dar nu a ştiut de ea. Vine altceva şi îl face să vadă ce este în buzunar. Acum devine cu adevărat bogat.

Acum când el descoperă această comoară, ştie că are un stăpân al acesteia şi ştie cum să o folosească. Înainte, îşi punea mâna în buzunar şi nu ştia ce fel de comoară deţinea, dar acum a descoperit-o şi ştie cum să o folosească.

Întrebare: Ce este această comoară pe care o avem în posesie fără să ştim?

Răspuns: Suntem într-o lume care ne este ascunsă. Nu vedem mai mult de 1% din realitatea care ne înconjoară. În principiu vedem doar o lume mică, comprimată şi complet distorsionată. Nu dăm atenţie comorii pe care o deţinem.

Întrebare: Poate înţelepciunea Cabala să mă facă să descopăr această comoară?
Răspuns: Înţelepciunea Cabala îmi arată gradual întreaga hartă, în măsura în care putem folosi această comoară în mod corect. Între timp, numai această lume ne este revelată, iar noi o distrugem. Atunci cum este posibil să ni se arate mai mult? Înţelepciunea Cabala ne explică unde ne putem dezvoltă şi ce fel de scop putem obţine.

Întrebare: Iar la capătul drumului ne aşteaptă o comoară?
Răspuns: O descoperim gradual. Gradual ni se permite să ne băgăm mâna în buzunar şi să folosim o parte din comoară, dacă ştim cum să o folosim corect. Dacă învăţăm să o folosim corect, cu puterea şi cunoaşterea care ni se dau, atunci ele ni se revelează.

Din programul radio Israel 103 FM din 1.02.2015

Sărbătorile comemorative sunt niveluri ale urcării spirituale

În urcarea spirituală sunt niveluri care au fiecare o valoare și o calitate unică, ele sunt numite date comemorative.

O sărbătoare comemorativă este o dată specială în munca spirituală care nu are nimic de-a face cu celelalte zile din an corelate la mișcarea soarelui, a lunii și a pământului.

Când un om urcă la un nivel spiritual al unei anume sărbători (Moadi), acest lucru îi afectează într-un anumit fel trecutul, prezentul și viitorul și tot ceea ce a făcut de-a lungul vieții sale. Și mai mult, asta îl poate ridica la un nou nivel, fie temporar, fie permanent.

Aceste sărbători speciale diferă, dar de fiecare dată ele au efect calitativ asupra omului și, de aceea, sunt notate în Tora.

Tot ceea ce este spus în Tora vorbește, iar noi trebuie să știm asta, despre scara spirituală pe care urcăm, corectându-ne în comparație cu Creatorul. Nu este nimic în afară de asta.

Viața noastră este umilă, goală, fără valoare și fiecare eveniment care are loc în viețile noastre este adăugat la această scară, fiindcă ea este bazată pe corectarea dorinței. Dorința este singura materie a Creației, incluzânt nivelurile, mineral, vegetal, animal și natura vorbitoare.

Dorința crește continuu, se ridică și este corectată. Această mișcare percepe și absoarbe materia tuturor lumilor și este forța care controlează această materie.

Datele speciale sunt niveluri speciale la care sunt ascensoare orizontale și verticale, ca rezultat al meritelor acumulate anterior. Ele erup dintr-o dată, se conectează și, de aceea, dau rezultate.

Ascensorul vertical se referă la urcări și coborâri, în timp ce ascensorul orizontal se referă la conexiunea unui mare număr de mici suflete, fragmente, care încep la un anumit nivel să fuzioneze. Chiar și în lumea nostră, o dată comemorativă este un eveniment major.

Aceste evenimente includ urcarea indivizilor în înțelegere și lor le poate fi atribuită și creativitatea, dar numai acelora care dezvoltă ceva masiv în percepția noastră. Astfel, aceste două fenomene fac parte din datele comemorative.

Prin urmare, există ascensoare orizontale pentru mase și verticale individuale, care conectează sărbătorile interesându-le și completându-le una pe cealaltă. Pe de o parte o figură singulară are impact în istorie, iar pe cealaltă parte, masele au impact în istorie, istoria înseamnă avansare.

Întrebarea este când unul poate fi folosit în locul celuilalt. Practic, experiența ne arată că o gospodină nu poate conduce o țară, dar masele, dacă se conectează, vor fi în stare să înlocuiască o figură specială?

Este posibil numai când este obținută corectarea perfectă. În acest caz, masele devin figura cea mai remarcabilă percepând și absorbind toți indivizii cabaliști și devenind ca un om cu o singură inimă, ca în adunarea de la poalele muntelui Sinai.

Comentariu: Dar atunci Moise era conducătorul?

Răspuns: Moise este figura colectivă a națiunii care tânjește după Creator, care se poate aduna și conecta cu punctele ei cele mai înalte detașate de tot ceea ce este mai jos. Suma acestor aspirații este numită Moise.

Din KabTv „Secretele Cărții Eterne” 11/06/ 2014

Calitățile Marelui Preot – Partea 4

5. Vârsta

„Este un câștig când Marele Preot are demnitate și experiență. Însă amândouă aceste calități vin cu maturitatea”. („Să fie acolo Lumină”, „Leviticul”, „Emor”)

Ca rezultat al unor niveluri multiple, omul trece prin sine însuși, el dobândește experiența uriașă a urcărilor spirituale. Această experiență definește maturitatea omului.

„Practic, Judecata Superioară alege Primul Preot, indiferent de vârsta lui, cu condiția ca el să aibă calitățile pertinente necesare. Mai ales dacă fiul Primului Preot este în stare să ia locul tatălui, el va fi prima alegere dintre ceilalți Coheni în ciuda vârstei lui tinere”.

„Fiu” reprezintă etapa care precede imediat nivelul superior și este cel mai apropiat de el. Asta explică de ce este superioară tuturor celorlalte etape. Nivelul superior este obligatoriu să fie „Cohen pe toată viața” (adică, să posede calitățile Cohenilor); cu toate acestea, este preferat pasul ulterior de mai jos, chiar dacă nu este prea strălucitor, fiindcă stă permanent în umbra nivelului superior.

De exemplu, Rabaș a fost totdeauna „în umbra” tatălui său, Baal HaSulam. Cu toate acestea, el s-a dovedit a fi cel mai vrednic din rândul elevilor tatălui său. Beneficiile nivelui de mai jos se arată treptat, este imposibil să spui de unde apar și de ce. Conexiunea dintre aceste calități ne este evidentă. Totuși, în Spiritualitate există o legătură foarte rigidă între etape. De aceea, Rabaș nu este considerat a fi „fiul” lui Baal HaSulam, ci discipolul său.

Comentariu: Hasidimii (cei care aparțin curentului religios hasidic) transmit de obicei conducerea de la tați la copii.

Răspuns: Aceia care au fost inconștienți în transmiterea conducerii spirituale, au fost siguri că ei trebuie să acționeze în concordanță cu Tora: Dacă ești fiul unui om mare, înseamnă că ai moștenit ceva de la tatăl tău, fiindcă el a „contribuit” cu lichidul lui seminal în facerea ta. Dar, noțiunea de „lichid seminal” (sperma) implică Lumina Superioară, nu genele fiziologice.

Deîndată ce Hasidismul a început să interpreteze Tora literal, el a încetat să mai existe. Pentru un timp, Hasidismul a fost baza Cabalei, mai târziu, el s-a transformat în fenomenul care îl vedem și azi, o formă de mișcare națională.

 

 

In spatele Supranaturalului

Vrăjitoria-Falsificarea

Întrebare : Înțelegerea noastră a magiei și vrăjitoriei s-a extins serios la începutul acestei ere .

Mulți oameni cred în acestea sau, în mod activ resping aceste probleme . Și asta confirmă interesul lor pe acest subiect. Cum se raportează înțelepciunea Cabalei față de aceste probleme ?  Putem implementa într-un mod binevoitor , forțe pozitive utilizând magia și vrăjitoria ? Ne putem face viața  mai bună cu ajutorul lor ?

Răspuns : Înainte de toate , dacă nu ar fi fost înțelepciunea Cabalei , nu am fi avut niciodată o înțelegere modernă  despre ce anume sunt vrăjitoria, sau fenomenele supranaturale. Ele sunt „împrumutate” și apoi restructurate din înțelepciunea Cabalei și cercetate, cum poate fi folosită dorința care reprezintă puterea Sufletului omului,.

Încântarea Rețelei

Să trecem direct la subiect. Noi suntem interconectați unii cu alții într-un mod corupt . În general legătură dintre noi este egoism pur. Că rezultat, forțele rele generează întreg sistemul general de relații umane. Fiecare dintre noi își urmărește scopul în beneficiul personal și nu îi păsa de societate . Întotdeauna încercam să profităm de tot ce ne înconjoară . Oamenii nu sunt de învinuit pentru că sunt egoiști, întrucât,de la început , noi suntem complet scufundați într-o natură egoistă. Oricum noi suntem vinovați pentru că nu folosim înțelepciunea Cabalei . Evreii ar trebui să aibă remușcări mai mult decât toți deoarece neglijăm știință Cabalei,în timp ce cu ajutorul acestei înțelepciuni am fi capabili să transformăm conexiunea noastră de la o rețea negativă și rea , la una pozitivă , benefică.

Conform Cabalei această este o formă pozitivă de a folosi forțele supranaturale, transformând relațiile dintre noi de la negative la pozitive. Nu le putem întoarce pe dos, cu susul în jos ,de vreme ce este un sistem extern pentru noi . În prezent modul în care suntem conectați ne face să ne tratam unii pe alții destul de prost.

În scopul de a schimbă situația curentă, și de a stabili relații bune intre noi , trebuie să folosim o forță specială numită Forță Superioară – Creatorul ,  Dumnezeu sau Natură.  Impactul forței pe care încercăm să o declanșăm în Înțelepciunea Cabalei este numită Lumină.

Este spus :”Am creat înclinația rea și Tora drept condiment”. Cu alte cuvinte egoismul ne guvernează și totuși încă există o modalitate de a profită de sistem, care poate corectă relațiile dintre noi.  Puterea Luminii care coboară către structura noastră egoistă și o îmbunătățește. Ca rezultat,  apare  o rețea pozitivă între noi.  Această este exact modul în care ar trebui să se folosească înțelepciunea Cabalei și Tora, a căror esența constă în principiul  „iubește-ți aproapele că pe ține însuți”,adică creând relații bune, pozitive între toți omenii.

Din emisiune Kab Tv ”O nouă viață” 11.01.2015

Malhut care nu este libera

Întrebare: Este spus: ”Dacă un bărbat se culcă cu o femeie, iar ea este roaba unui om, și nu a fost [complet] răscumpărată și nici nu a obținut documentul său de răscumpărare, trebuie să existe o cercetare; nu vor fi duși la moarte, deoarece ea nu a fost în întregime liberă”. Ce înseamnă asta?

Răspuns: Asta înseamnă că părțile masculin și feminin ale Partzuf nu corespund și partea masculin nu poate munci cu această dorință. O persoană vrea să dăruiască, să muncească pentru Creator, să efectueze o acțiune spirituală, dar ea nu a clarificat în întregime și nu a examinat încă dorința sa. Fiind în anumite atribute, ea nu știe că nu poate munci cu Malchut. Există multe opțiuni diferite aici.

Se pare că nu există contact între primele nouă Sfirot și a zecea parte a dorinței. Malchut nu este potrivită încă și se pare că ea nu este liberă, angajată, etc. cu privire la asta.

Este vorba despre corectarea parțială a dorinței unei persoane cu care vrea, cu adevărat și sincer, să muncească în scopul de a dărui, dar nu a reușit. Dar mai târziu, ea va corecta pe deplin dorința sa.

”Nu vor fi duși la moarte, deoarece ea nu a fost în întregime liberă” înseamnă că ar trebui să aducem un sacrificiu, un supliment necesar pentru iertare. A ierta, înseamnă a  adăuga propria voastră corectare a părții feminine și astfel, să devină un Partzuf cu ea, așa cum se spune: ”și va deveni soția lui”; sau, pur și simplu să acorde ispășire pentru acțiunea sa, deoarece Lumina intră în partea feminină a dorinței și ar trebui corectată, astfel că partea feminină revine la starea sa precedentă.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții eterne”, 09.04.2014

Ordinea dezvoltării

Întrebare: Atunci când muncim cu publicul, ego-ul crește? Simt această creștere sau ego-ul lor se revarsă în noi?

Răspuns: Lucrul principal este ceea ce obținem. Desigur, ego-ul maselor crește, de asemenea, dar el schimbă forma; se organizează la un nivel superior. S-ar putea ca unii dintre ei să atingă o stare când punctul din inimă va apărea, deoarece există încă mulți oameni în lumea exterioară în care punctul din inimă muncește intrinsec și, în același timp, nu s-a revelat în exterior.

Și, există de asemenea, cei în care el nu se dezvăluie; ei se conectează la noi ca o parte suplimentară și brusc, obțin tot ceea ce noi am câștigat grație efortului nostru continuu. Astfel apare ordinea dezvoltării.

Din congresul de la Soci, ”a doua zi”, 14.07.2014, Lecția 3

A emite Lumina prin dorința noastră

Atunci când privim viața noastră în această lume, se pare că suntem obligați să trecem prin numeroase ore de activități inutile. Viața este dispusă într-o manieră inutilă cu multe ore petrecute pe somn, hrană, muncă și familie. O persoană se găsește doar cu câteva pepite de timp la finalul anului.

Anumite persoane calculează și înțeleg că nu au decât câteva momente rămase în întreaga lor viață și este neclar de ce își trăiesc viața…

Dar, pe de altă parte, înțelegem că întreaga noastră viață materială este construită conform rădăcinilor spirituale. În lumea noastră nu este nimic să nu fi fost o consecință a lumii superioare, deoarece toate rădăcinile materiale derivă din rădăcinile lor spirituale.

Chiar și activitățile simple din viața noastră precum somnul, munca și hrana par o pierdere de timp, dar în lumea superioară au o formă spirituală. Aparent, lumea noastră este proiectată corect, indiferent cât de irațională ne pare. Întâi, trebuie să luăm asta ca o ipoteză și vom vedea apoi.

Viața noastră pare un pic prea scurtă sau prea lungă, confuză și fără nici un sens, dar aparent, este dispusă în cel mai bun mod pentru a atinge scopul suprem. Și dacă este așa, este necesar să întrebăm ”Unde este acest motiv secret, acest scop corect spre care trebuie să tindem? Ce este de ales din această viață și cum să facem să ne adâncim în această analiză?”

Chiar în timpul când suntem în studiul muncii noastre spirituale, nu suntem mereu capabili să ne concentrăm corect. Ce putem descrie ca cel mai important și necesar? Ce putem realiza în timpul acestei vieți pentru a face din ea un succes și să folosim în mod corect această șansă care ni se dă?

Am ajuns în cel mai important punct în care sunt concentrate întreaga noastră muncă și efort. Este locul în care ar trebui să ne străduim și să căutăm: dezvăluirea Creatorului. Este singurul loc spre care trebuie să ne îndreptăm eforturile, să încercăm să ne apropiem cât mai mult posibil până când putem atinge acest lucru și atunci să începem să-l construim.

Este scris că noi creăm Creatorul. Trebuie să construim vasul, o dorință comună din numeroase dorințe diferite și străine unele de altele. Capacitatea vasului este determinată de contrast și conexiune cu toate componentele, care ne vor fi revelate ca proprietatea de dăruire care se află deasupra proprietății de primire.

Confruntarea celor două proprietăți, una împotriva alteia, este cum să dezvăluim Creatorul. Așa cum este scris:”Iubirea acoperă toate păcatele”, care este construită deasupra urii. Este clar că lucrul cel mai important este de a construi acest loc comun pentru noi, combinat din dorințele noastre. Prin urmare, toată lumea trebuie să știe despre ce gen de dorință se vorbește, ce dorim să facem, cum organizăm și construim corect dorința, cum o dirijăm în mod corect, ce efect va avea, și ce trebuie să simțim în asta.

Interesant, nici unul nu are o astfel de dorință suficient de bună pentru a dezvălui Creatorul! Dacă aceasta este prezentă în noi, ar trebui doar să creștem dimensiunea ei cu prețul asocierii noastre. Dar totul se bazează exact pe contrariu, care este anularea dorinței opuse ce există într-o persoană.

În Cabala, asta se numește un ecran și Lumina Reflectată. Trebuie să construim astfel de dorințe interne și să vedem dacă sunt conținute în această dorință particulară care apare ca opusă, ca o aspirație spre dăruire. Doar în această dorință suntem capabili să ne conectăm unii cu alții o astfel de putere calitativă și rezistență, astfel că va începe să emită Lumină de la sine.

Prin urmare, lucrul cel mai important este locul comun pe care trebuie să-l realizăm.

Din ”Convenția uniunii”, prima zi, 05.12.2014, Lecția 2