Category Archives: Munca in grup

Ascunderea este un loc pentru a dezvălui acțiunile conexiunii

Trebuie să examinăm în permanență unde acționează ascunderea.Până la urmă, întreaga noastră lume este o ascundere a forței superioare, forța conexiunii și a unității, pe care trebuie să o descoperim.

Revelarea Creatorului nu este altceva decât revelarea unității, conexiunii, o atitudine caldă, iubirea, conexiunea dintre bucățile rupte ale sufletului comun și dorința de a le apropia de mine, precum și de a le apropia unele de altele.

Aici avem acțiuni pe care o persoană le efectuează asupra sa și acțiuni pe care o persoană le efectuează în raport cu alte persoane, astfel încât să se integreze cu toată lumea și să se dezvolte. Drept urmare, toată lumea înțelege că este mesagerul Creatorului. Prin această muncă, servind ca exemplu de conexiune pentru ceilalți și ajutându-i să se apropie, el efectuează corectarea creației.

Lumea a intrat într-o eră de corectării, care a devenit clară, odată cu începutul pandemiei coronavirusului. Treptat, devine din ce în ce mai evident că singurul lucru de care are nevoie lumea noastră este conexiunea. Toate stările prin care trecem, pe de o parte, ne ascund forța conexiunii și, pe de altă parte, ne dezvăluie nevoia de ea. Astfel vom dezvălui treptat Creatorul.

Nu ar trebui să așteptăm ca Creatorul să se reveleze pe Sine. Această forță a conexiunii poate fi dezvăluită numai dacă noi înșine pregătim o platformă pentru aceasta, stabilim locul unde ar trebui dezvăluită, așa cum este scris „Voi M-aţi făcut”.

Este scris „Toți I-au ajutat pe prietenul său”, adică fiecare le arată celorlalți cât de mult îi pasă și tânjește după conexiune. De îndată ce ajungem la un anumit sentiment de unitate, acesta dispare imediat și se transformă într-o deconectare, chiar mai mare decât înainte, pentru a ne oferi posibilitatea de a ne conecta și mai puternic. În acest fel, putem parcurge rapid toate stările, prin pornirile și opririle continue, să punem împreună toate deconectările și conexiunile și să ajungem la sfârșitul corectării.

Acest lucru nu are nevoie de multe cuvinte; fiecare trebuie doar să-și facă propria muncă interioară. Prin urmare, munca unui cabalist este numită Tora ascunsă, deoarece nu este vizibilă pentru alții. Cu toate acestea, el încearcă să se comporte în orice situație ca și cum Creatorul ar fi revelat în fața lui.

Trebuie să ne trezim în permanență prietenii pentru a căuta orice oportunitate de a ne conecta și mai mult, cum sunt furnicile muncitoare. Așa, vom descoperi rețeaua conexiunilor noastre, Divinitatea (Shechina) și vom începe să lucrăm într-un mod organizat, văzând ce face fiecare pentru a conecta pe toată lumea la acest câmp comun, la sistemul lui Adam HaRishon.

Principalul lucru este să tratezi ascunderea ca pe un loc pentru a descoperi acțiunile conexiunii.

Imaginați-vă într-o lume în care există o forță a naturii numită conexiune între toate părțile creației, care leagă împreună atomi, molecule, organisme vii, materie minerală, plante, animale, oameni, gaze, lichide și obiecte solide. Toate acestea sunt conectate printr-o singură forță, iar oamenii, de asemenea prin ea, sunt conectați intern între ei.

Vrem să dezvăluim această forță a conexiunii generale. Nu avem nevoie de nimic altceva. Dacă începem să descoperim această forță, care leagă toate părțile realității, vom înțelege legea generală prin care funcționează întregul univers și prin ce stări trece: ce a fost, ce este și ce va fi.

Conform conexiunii noastre, vom putea influența viteza de dezvoltare a întregii creații și o vom vedea ca un singur sistem, din ce în ce mai sănătos și mai bun, bun pentru toată lumea, de unde fiecare primește energie și putere.

Toate acestea depind doar de dezvăluirea conexiunii dintre toate părțile și noi suntem responsabili pentru aceasta. Lumea va arăta în fiecare zi mai divizată, fragmentată și ruptă. Și toate acestea sunt astfel încât să putem arăta lumii căile de conectare până la punctul său cel mai înalt, care este iubirea.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 12/27/20, “Ascunderea”

Evoluția lumii este dezvoltarea noastră interioară

Există o clarificare foarte importantă a percepției moderne, materialiste a realității, potrivit căreia lumea este rezultatul evoluției, dezvoltarea treptată a materiei din atom. Așa gândește omul modern, pe baza realizărilor științifice ale secolului XX.

Dar Studiul celor Zece Sefirot explică faptul că toată realitatea a fost creată de un singur gând, care continuă să funcționeze. „În esență, acest gând este cauza și acțiunea, recompensa așteptată și esența oricărui efort”.

Adică, totul a fost creat într-o clipă, de dorința Creatorului care este perfect, nu se împarte în părți și nu creează nimic incomplet. Nu există o evoluție treptată de-a lungul lanțului cauzei și efectului, în ceea ce-L priveşte pe Creator.

Evoluția este dezvăluită numai în raport cu noi, ca manifestare a percepției, a imaginii Sale, a realității Sale, care este absolut perfectă și nu a trebuit niciodată să fie formată, stabilită și să progreseze de la o stare intermediară la una finală. Toate acestea se întâmplă numai raportat la creație.

Atitudinea corectă față de realitate ar trebui să fie astfel încât totul să fi fost deja creat și să nu existe un singur detaliu incomplet, de la începutul creației până la corectarea finală. Totul există ca o realitate perfectă, care este Însuși Creatorul. El a vrut doar ca să El fie dezvăluit de creaturi, într-un proces independent de înțelegere.

În măsura abilităților și dorințelor lor, creațiile vor trece pe această cale de dezvoltare spirituală, internă. Dar, în cele din urmă, dezvăluim realitatea deja existentă, așa cum se spune: „Și vei mânca lucru vechi, păstrat mult timp”. Prin urmare, ar trebui să ne schimbăm percepția pur materialistă asupra realității, în funcție de care lumea se află în procesul de dezvoltare liberă și o imaginează ca pe sistemul lui Adam HaRishon – singurul lucru care există. Totul este inclus în acest sistem al sufletului comun. Iar ruperea, ascunderea și dezvăluirea treptată a acestuia au loc numai în raport cu persoana care le atinge.

Dar, de fapt, în afara omului, există doar o lumină infinită care există în perfecțiune absolută, nefiind supusă niciunei schimbări.

Întreaga diferență constă în percepția mea asupra realității: mă simt doar pe mine ca parte a lumii și aceasta este o imagine iluzorie pe care am inventat-o, ​​sau simt întregul sistem al creației, adică existența unui nivel superior: puterea, Creatorul, care include totul – TOTUL – adică Creatorul sau sistemul sufletului comun al lui Adam. Când îl percepem pe Creator și obținem revelarea Sa, suntem numiți om, Adam, adică (Edomeh) forța superioară.

Oamenii (fiii lui Adam) sunt acele părți ale creației care doresc să dezvăluie forma perfectă, sistemul general în care este revelat Creatorul.

Dacă nu ne percepem pe noi înșine ca parte a sistemului general al lui Adam, atunci nu avem nicio legătură cu lumea spirituală, cu Creatorul. Prin urmare, dezvoltarea corectă începe cu existența constantă în sistemul general ca o sferă integrală, închisă, în afară de care nu există nimic.

Această percepție a realității determină întreaga diferență dintre material și spiritual. Noi credem că realitatea se dezvoltă, sau că este dezvăluită o realitate deja existentă. Aceasta este o diferență foarte mare, deoarece în primul caz, percepem realitatea ca fiind imperfectă și evoluează progresiv.

Și în cel de-al doilea caz, realitatea ni se dezvăluie treptat și numim acest lucru procesul evoluției. Dar această evoluție este dezvăluirea unei realități reale, neschimbătoare, existente, create instantaneu la cererea Creatorului, așa cum este spus: „Un gând a fost creat și a creat întregul univers, care este cauza și acțiunea, și recompensa așteptată și esența tuturor eforturilor”, adică include absolut totul.

Această realitate există deja și ni se manifestă doar în măsura eforturilor noastre de a o dezvălui, adică în măsura similarității proprietăților noastre. Diferența dintre percepția egoistă și adevărata lume este tocmai modul în care experimentăm această realitate. Dacă vreau să îmi determin propria dezvoltare spirituală, atunci trebuie să spun că totul depinde de mine, de eforturile mele corecte. Prin urmare, evoluția este dezvoltarea mea interioară.

Și, în esență, nu dezvolt, ci doar deblochez forțele din mine, instrumentele, pentru a dezvălui realitatea deja existentă. Aceasta este diferența dintre percepția individualistă, înșelătoare, egoistă și percepția generală, adevărată, spirituală.

Dacă percepem realitatea ca fiind completă și perfectă, atunci se dovedește că depinde doar de eforturile noastre de a ne uni, pentru a se potrivi cu această perfecțiune. Și atunci vom dezvălui realitatea în care existăm și vom vedea o lume nouă.

Nu construim această nouă lume, ci prin dezvoltarea dorințelor și proprietăților noastre, dezvăluim ceea ce există între noi, în jurul nostru și în interiorul nostru. Totul depinde de cât de mult devine dorința noastră, de la personală și individualistă la cât mai generală, socială. Acest lucru ne permite să ne regăsim într-un sistem social mare, în care totul este interconectat și este în unitate.

Dacă în conexiunea dintre noi creăm noi organe senzoriale pentru percepția realității, atunci ea se transformă din ascunsă în revelată.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 12/23/20, “Locuiesc printre oamenii mei”

Asta este toată idea!

Noi suntem cu toți conectați printr-o legătură finală, perfectă.

Ea a fost creată chiar de la început, însă această conexiune ne este revelată doar într-o formă spartă, coruptă, astfel încât să tânjim să ne vedem conectați, dependenți, ajutându-ne între noi și lucrând într-un sistem integral perfect.

Noi înșine trebuie să vrem asta și apoi vom revela lumina din întuneric și ni se va revela un sistem perfect, conform consimțământului, dorinței și înclinației noastre pentru corecție. Trebuie doar să realizăm corecția în noi înșine și nicăieri altundeva. Nimic nu trebuie corectat, cu excepția percepției noastre.

Dacă chiar și o parte a mașinii nu funcționează corect, atunci întreaga mașină nu funcționează. Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să corecteze grupul său de zece în conformitate cu sfatul Cabaliștilor. Dacă noi corectăm conexiunea dintre noi, vom găsi conexiunea noastră cu Creatorul. Îi cerem Creatorului să ne corecteze și să vedem dacă El ne-a conectat sau nu.

Prin stabilirea relațiilor dintre noi și corectând sistemul general, ajungem în contact cu Creatorul. Până la urmă, trebuie tot timpul să apelăm la El și să cerem ajutor. Astfel suntem tot mai conectați cu Creatorul și acesta este cel mai important lucru! Principalul lucru nu este conexiunea dintre noi ci că avem nevoie de Creator pentru ea și că ne conectăm cu El. Asta este toată ideea!

Prin corectarea conexiunii dintre noi, în mod esențial revelăm Creatorul, descoperim că forța superioară există și determină totul, că totul depinde ea și că noi trebuie doar să cerem. Și eu de asemenea nu sunt eu însumi ci ceea ce îmi dictează această forță superioară. Și atitudinea mea față de prietenii mei și atitudinea prietenilor mei față de mine de asemenea nu este determinată de mine sau de ei ci de Creator.

Astfel vedem că doar Creatorul există în întreaga realitate și nu este nimeni în afară de El.

Din prima parte a lecției zilnice de Cabala 12/23/20, „Eu locuiesc printre oamenii mei”

Ar putea exista prea multă cunoaștere?

Întrebare: Există oameni care vor să învețe cât mai mult posibil. Poate cineva să dobândească prea multe cunoștințe?

Răspuns: Din păcate, omul se umple de gunoi, așa-numitele Klipot. În general, aceasta este o cunoaștere inutilă care ne pune piedici, deoarece suntem foarte slabi în percepția și prelucrarea informațiilor și în luarea deciziilor.

Prin urmare, merită să ne limităm la o zonă clară sau la o zonă de informații senzoriale în care ne-am putea dezvolta în mod corespunzător.

Întrebare: Se spune: „Cel care își mărește cunoștințele, mărește durerea”. Ce înseamnă?

Răspuns: Acest lucru poate fi luat în considerare din două puncte de vedere. În primul rând, încerc să dobândesc cunoștințe de care  nu am absolut deloc nevoie, apoi o să fiu confuz și distras cu ceva inutil. Sau dobândesc cunoștințe care îmi aduc durere, dar această durere mă îndeamnă să caut adevărul și fericirea.

Din emisiunea de pe KabTV„Cabala Express” din 07.12.2020

Sfaturi Bliț de Cabala

Întrebare: Care motivație de echipă este cea mai eficientă pe termen lung?

Răspuns: Numai unitatea, când membrii echipei nici măcar nu trebuie să comunice verbal între ei.

Întrebare: Care este cel mai bun mod de a evalua lucrătorii: prin acțiunile lor sau în funcție de rezultatul muncii lor?

Răspuns: Poate fi oricare. Dacă sunt lucrători specifici, de la care este necesar doar un rezultat, atunci ar trebui să fie în funcție de rezultat. Dar dacă sunt oameni creativi, atunci ar trebui să-i evaluăm în funcție de participarea lor generală, de dezvoltarea lor reciprocă etc.

Întrebare: Ce fel de cadouri ar trebui să primească angajații dintr-o companie pentru a-și spori motivația?

Răspuns: Cel mai bun cadou este unul care îi va face pe cei dragi fericiți. În acest fel, lucrătorii vor simți că sunt utili, că sunt cu adevărat oameni demni, respectați. Vor fi mândri de asta, iar rudele lor vor fi mândri de ei.

Întrebare: Crezi că oamenii sunt motivați de petreceri și excursii organizate de firmă?

Răspuns: Depinde de tipul de echipă și de ce obiectiv vizează călătoria. Nu este o chestiune ușoară.

Întrebare: Există organizații care își plătesc angajații o dată pe săptămână. Poate acest lucru să motiveze o persoană?

Răspuns: Nu știu. Nu aș consulta angajatul, ci mai degrabă familia sa. În acest caz, familia este într-adevăr conectată la firmă. Ereditatea generațiilor este un factor foarte puternic.

Întrebare: Metode precum vizionarea împreună a videoclipurilor motivaționale, discursurilor, muzicii și autohipnoza sunt utile pentru creșterea motivației? Este util?

Răspuns: Numai la început. Dar nu este suficient când vine vorba de muncă serioasă.

Întrebare: De ce uneori cineva are o motivație ridicată, iar apoi aceasta dispare?

Răspuns: Pentru ceea ce era important pentru el nu mai este important. Asta înseamnă că are nevoie de o nouă motivație, așa că trebuie ridicată importanța scopului.

Întrebare: Este normal ca cineva să simtă că este important să fie mai bun  și să aibă un succes mai mare decât alții într-un  anume fel și că nu poate face nimic în acest sens?

Răspuns: Desigur, poți tu să ucizi spiritul competitiv al omului?

Întrebare: Recomandați să existe discuții în echipă, de exemplu o dată pe săptămână?

Răspuns: Aceasta este o sabie cu două tăișuri, deoarece planificarea unor astfel de întâlniri poate distruge motivația dacă nu este deosebit de puternică, dar discutabilă. Trebuie să ne gândim bine dacă merită să îl aducem la discuție.

Din emisiunea de pe KabTV „Abilități de Management” din 28.08.2020

Bliț de sfaturi Cabala despre iubire

Întrebare: Ce înseamnă pentru tine iubirea de viață?

Răspuns: Iubirea de viață este o oportunitate de a realiza ceea ce mă străduiesc cu adevărat.

Întrebare: Ce este iubirea eternă?

Răspuns: Iubirea eternă este o stare de împlinire absolută, la care nu se mai poate adăuga ceva.

Întrebare: Ce este iubirea absolută?

Răspuns: La fel.

Întrebare: Prima iubire?

Răspuns: Este doar un hobby tineresc inventat de liricii.

Întrebare: Iubire fără frontiere?

Răspuns: Aici ne referim, probabil, la iubirea eternă, perfectă.

Întrebare: Iubire pentru familie?

Răspuns: Acest tip de iubire apare deoarece există oameni de care trebuie să am grijă.

Întrebare: Ce înseamnă pentru tine iubirea de prieteni?

Răspuns: Prieteni, tovarăși, acesta este cercul restrâns de oameni cu care doresc să urc în vârful vieții.

Întrebare: Iubire pentru profesor?

Răspuns: Un profesor este un ghid care îmi arată cum să-mi dezvolt sufletul și să mă fac nemuritor.

Întrebare: Iubire pentru aproapele tău?

Răspuns: Toți oamenii de pe Pământ sunt aproapele meu. Ele sunt părți ale sufletului nostru comun – Adam.

Întrebare: Iubire pentru tine însuți?

Răspuns: Iubirea de sine este iubirea egoistă peste care trebuie să ne ridicăm cât mai repede posibil.

Întrebare: Iubirea pentru Creator, ce este?

Răspuns: Iubirea pentru Creator este iubirea pentru întregul univers, care este pătruns de proprietatea reciprocității și convergenței.

Din emisiunea de pe KabTV „Abilități de comunicare” din 23.10.2020

Marele complot al scenaristului

Comentariu: Scenariștii de la Hollywood au fost întrebați: „Dacă 2020 ar fi ultimul episod al unui serial TV, ce ați spune? Cum l-ați termina? ”

Apropo, chiar m-au dezamăgit. Am citit două pagini de răspunsuri. În primul rând, l-au criticat pe scenarist, spunând: „Totul a fost scris de un scenarist nebun”.

Răspunsul meu: Nu conform rațiunii lor. Acest lucru este clar.

Comentariu: Da, nu conform rațiunii lor. Apoi au spus: „Scenaristul acesta este prea dur la schimbări”. Chiar și pentru Hollywood!

Răspunsul meu: Acest lucru este surprinzător.

Comentariu: Au continuat spunând că el nu se comporta deloc ca scenarist. Adică, dintr-o dată s-a întâmplat ceva și este necesar să rezolvăm cumva această poveste, iar el nu, dă următoarea, chiar mai mare.

Răspunsul meu: Aceasta este ceea ce spune Cabala.

Comentariu: Atunci nici El nu o rezolvă prea bine: nici un final fericit, nu se întâmplă nimic și apoi dă o altă poveste. Oamenii uită de precedenta, deja stau pe următoare: America, Europa, crimă și coronavirus, orice vrei. Adică face ceea ce vrea în 2020.

Răspunsul meu: Pentru noi, cu mintea noastră scurtă, nu este clar ce legătură există între aceste fenomene. Intriga acestui scenarist nu ne este clară.

Întrebare: Există o legătură clară?

Răspuns: Foarte clară, legile universului.

Comentariu: Când au ajuns la final, au oferit aceste finaluri: A fost doar un vis, unul, doi, trei și ne-am trezit.

Răspunsul meu: Acesta este un final bun pentru film.

Comentariu: Într-adevăr. Apoi, camera se îndepărtează și dezvăluie că întreaga dramă este o figură a imaginației unui copil autist.

Răspunsul meu: Și asta este ceva bun.

Întrebare: Și apoi una primitivă: apar viespi ucigași, sosesc extratereștrii și vin focuri din toate părțile.

Ne puteți spune care este complotul acestui scenarist?

Răspuns: Cred că el ne educă, elimină din noi toate abordările noastre anterioare privind dezvoltarea lumii, a noastră. Ne smulge pământul de sub picioare astfel încât să putem, tocmai fiind absolut pierduți, să ne pierdem focalizarea anterioară, adică atunci când am fost concentrați pe ceva și am încercat să nu pierdem unde erau începutul și sfârșitul și cum sunt conectate toate și așa mai departe, fiind într-o astfel de stare, încât am începe să vedem prin această nouă imagine.

Prin aceasta vom începe să vedem: „Deci de aici provine totul, de aia a apărut așal!”

Întrebare: Creierul nostru anterior trebuie eliminat?

Răspuns: Desigur. Uite ce face coronavirusul!

Întrebare: Da. Asta 100%. Ce începem să vedem atunci? Spre sfârșitul seriei.

Răspuns: Nu vedem încă acest lucru, dar vom vedea complotul acestui scenarist. Vom vedea marele său plan, cum ne învață, cum ne ghidează prin toate stările, astfel încât să înțelegem ce planifică și că, înainte de sfârșitul acestui film, să ne dorim ceea ce a planificat.

Întrebare: Aceasta este ceea ce se numește „suspans”, așteptare anxioasă. La ce se așteaptă?

Răspuns: El se așteaptă ca noi să vrem, să anticipăm ceea ce ne rezervă.

Întrebare: Ce ne rezervă?

Răspuns: Nu pot spune asta.

Comentariu: Aceasta este întrebarea principală care a fost pusă!

Răspunsul meu: Nu. Asta ne consumă pe noi. Acest lucru ar trebui să ne sufoce, să ne strice! Trebuie să fim de acord cu tot. Trebuie să fim într-o astfel de stare, încât tot ceea ce face scenaristul, tot ce desfășoară în fața noastră, va fi cea mai bună stare. Ar trebui să abandonăm toate criticile, toate speranțele, totul! Doar dăruim-ne complet lui și scenariului său.

Vrem doar să urmăm acest curent care ne conduce la el. Exact la el! La faptul că suntem pe deplin de acord cu el inițial. Fără a înțelege nimic, fără a fi conștienți de nimic, vrem doar să fim în contact, în legătură, în legătură completă cu el, astfel încât să nu mai am nimic al meu în cap sau în inimă.

Întrebare: Aceasta se numește „finalul pe care nu l-ar fi putut prevedea”. Adică, orice se întâmplă, lasă să se întâmple, dacă este de la tine. Aceasta este starea în care ar trebui să ajungem?

Răspuns: Da.

Întrebare: Care va fi finalul atunci?

Răspuns: Nu contează ce va fi. Principalul lucru este că provine din această forță unică, superioară.

Acesta este ceea ce ne face El. El ne scoate treptat toate vechile noastre fundații egoiste, toate indiciile și ideile.

Întrebare: Ar trebui să simt: mă bazez complet pe tine, îți sunt recunoscător?

Răspuns: Lăsați toată viața asta complet. Înoată cu el în ceea ce își desfășoară în fața ta marele scenarist.

Întrebare: Acesta este sfatul? Sa renunțăm?

Răspuns: Desigur. Nu mai este nimic de făcut. Oricum va face asta. Deci, încă un an, sau alți doi ani, nu vom ieși din asta mâine.

Întrebare: El elimină tot ce credeam că putem face, chiar și această stare „în puterea noastră”?

Răspuns: Da.

Comentariu: Nimic nu este în puterea noastră! Este uimitor!

Răspunsul meu: Este frumos! Nu poate fi altceva! Oamenii de pe Pământ se scotocesc, fiecare vrea să-și construiască un viitor în felul său, să-i convingă pe alții că are dreptate. Și în cele din urmă, forța superioară râde de toată lumea și face treptat ceea ce ar trebui să facă. Ne educă pe toți să dezvăluim egoismul meschin, această atitudine burgheză și îngustă față de toate, astfel încât să ne dezvăluim în deplină credință în tot ceea ce ar trebui să vină numai de la El.

Întrebare: Oare noi, oamenii, măcar ne vom apropia puțin unii de alții pe parcurs?

Răspuns: Problema aici este numărul și calitatea loviturilor la care va trebui să le supraviețuim. Trebuie să fim de acord cu scenariul Său, cu sfârșitul Său, cu faptul că trebuie să ne apropiem încă suficient de mult pentru a ne simți unii pe alții. Fiecare trebuie să simtă toată lumea!

Mă schimb în mine în așa fel încât, indiferent că vreau sau nu, simt absolut toată lumea. Nu pot să întrerup asta! Nu pot ieși din asta! Tocmai sunt creat în acest fel! Este ca și cum să te trezești și ai asta. Totul!

Adică, simți absolut întregul univers, care este conectat cu tine rigid, strâns. Tot ce se întâmplă, totul este în tine. Într-o astfel de măsură ești conectat la el.

Întrebare: Simt toată durerea, suferința, fericirea și nenorocirea – absolut totul?

Răspuns: Absolut totul!

Din emisiunea de pe KabTV „Știri cu Dr. Michael Laitman” , 05.11.2020

Devotament faţă de Învăţător

Întrebare: Cum poate exista o legătură între un profesor și un elev fără devotament? Nu erai legat de profesorul tău?

Răspuns:  Devotamentul nu trebuie neapărat să fie fizică. A fi în același grup nu înseamnă că trebuie să stai în fața mea.

În plus, multe depind de tine. Personal, nu mă apropii de niciun student; Sunt aproape de toată lumea. Cu toate acestea, un student poate încerca să fie conectat la mine apropiindu-se de mine și astfel este creat contactul.

Acest contact nu are nicio legătură cu imaginile vizuale, nici ale mele, nici ale sale. Persoana poate fi un bărbat sau o femeie, o persoană în vârstă sau o persoană tânără. Nu este nicio diferență cum și ce. Totul depinde doar de dorință, de măsura în care dorințele noastre se potrivesc în dorința lor de a atinge obiectivul comun.

Din emisiunea de pe KabTV “Fundamentele Cabalei” din 12.02.2018

Ascunderea ne învață cum să ne corectăm

Suntem într-o realitate specială care ascunde în întregime Creatorul. Dar dacă ne raportăm corect la ea, atunci prin toate nivelurile acesteia, adică mineral, vegetal, animal și uman, aflăm treptat că Creatorul dorește să-L descoperim.

Această ascundere ne învață cum să ne corectăm pentru a dezvălui Creatorul, nu pentru a rămâne în credință oarbă, ci pentru a atinge forța superioară în mod explicit și deschis, pentru a ajunge de la ascundere la revelație. Prin urmare, trebuie să percepem această lume ca pe o oportunitate de a-l dezvălui pe Creator. În spatele lumii materiale vom începe să dezvăluim lumea spirituală, descoperim numeroase niveluri ale acesteia, și de fiecare dată ne vom ridica de la ascundere la revelație.

Prin astfel de exerciții, organizate de Creator de la începutul creației până la sfârșit, câștigăm rațiune și senzații, învățăm cum se ascunde Creatorul și cum să-L dezvăluim, și prin ascundere și revelație înțelegem ce vrea El să ne spună.

Se știe că „avantajul luminii este perceput din întuneric”, dar întunericul este prima realizare. Numai în interiorul lui începem să dezvăluim lumina și Creatorul, să învățăm limbajul Său, literele – un punct, o linie, un cerc, un triunghi, o bară transversală – diferite forme de întuneric și lumină, dezvăluite una împotriva celeilalte.

În acest fel, dobândim treptat înțelegere și începem să vorbim cu Creatorul în aceeași limbă, să stăpânim programul Său, conform căruia trebuie să ne construim noi înșine pentru a-L înțelege, a simți și a deveni partenerii Lui, fii ai întregului univers în toate formele ascunderii și revelației Sale.

În cele din urmă, toate ascunderile susțin doar revelația. Ascunderea nu dispare, ci devine un fundal pe care dezvăluim forța superioară și încorporăm întunericul și lumina în noi înșine și ajungem la sfârșitul corecției noastre.

Ascunderea este percepută pe fundalul revelației și revelația pe fundalul ascunderii. Principalul lucru este să fii în ambele stări și să poți trece de la una la cealaltă și să te întorci pe cont propriu, astfel începi să înțelegi mesajul Creatorului, limba Sa și știi ce vrea El să ne spună.

Întreaga creație este formată din două forțe: plus și minus, lumină și întuneric, care se manifestă în raport cu noi ca ascundere și revelație. De aceea este atât de important în fiecare stare prin care trecem, în fiecare zi și în fiecare moment, să nu ne îndepărtăm de situație pentru a vedea că are măsura ascunderii și măsura revelației în ea.

Principalul lucru nu este să uităm că stăm direct în fața Creatorului, care ne atrage întotdeauna o lume țesută de ascundere și revelație. Ca și cum ar scrie scrisori negre pe o foaie albă de hârtie, Creatorul ne dezvăluie atitudinea Sa, natura Sa, astfel încât să-L studiem, să învățăm să înțelegem, să cooperăm și astfel să obținem adeziune cu El.

Toată viața noastră, în orice situație, trebuie să ne amintim că suntem prezenți cu o anumită ascundere și o revelație a Creatorului și, combinând aceste două forme, El ne arată lumea. Atunci vom cunoaște calea corectă de a ne întoarce mai adânc spre El, de a ne simți nu pe noi înșine în lumea noastră, ci pe Creator, adică cum El ne construiește pe noi și lumea noastră.

Din prima parte a lecției zilnice de Cabala 29.12.2020, „Ascunderea”

Hanuka – Pentru a sluji Creatorului

Întrebare: Este posibil să urmăm evenimentele din secolul al II-lea î.Hr., când oamenii erau împărțiți în Macabei și evrei elenizați, diviziunea actuală din statul Israel?

Răspuns: Nu cred. Nu văd că există oameni în Israel care vor să fie corectați. Nimeni nu crede că suntem într-o descendență spirituală.

În vremea Macabeilor, a existat o luptă pentru ideologie: cum ar trebui oamenii să avanseze, cum să slujească Creatorului, adică să realizeze principiul „Iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă”.

Are cineva astăzi o metodă pentru realizarea acestei reguli spirituale? O vedeți în programul vreunui partid sau al unei părți a societății? Și în acele zile, a existat.

Rabinul Akiva și 24.000 de discipoli ai săi, și mulți alții, au crezut că principiul „Iubiți-vă aproapele” trebuie îndeplinit. Dar nu au putut rezista egoismului lor, deoarece restul oamenilor se îndreptau în direcția opusă.

Din emisiunea de pe KabTV „Stări spirituale” din 16.12.2019