Category Archives: Munca interioara

Iluzia lumii noastre

Întrebare: Războiul are o rădăcină spirituală?

Răspuns: Nu există nimic în lumea noastră care să nu aibă o rădăcină spirituală, altfel obiectul sau fenomenul nu ar exista. Forţele care au coborât din lumea spirituală, din sistemul superior de conducere şi integrare a forţelor, gradual au materializat şi au format diferite obiecte în lumea noastră.

De aceea, este scris: „Nu există jos niciun fir de iarbă care să nu aibă norocul şi un paznic Sus care să-l lovească şi să-i spună, ‚Creşte!’” Acest lucru este evident.

Forţele superioare care au coborât din lumea Infinitului prin lumile lui Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira şi Assia, au ajuns în lumea noastră şi s-au materializat aici.

Totuşi, dacă vorbim despre rădăcina superioară în ceea ce priveşte ramura sa din lumea noastră, atunci este dificil să explicăm orice, deoarece sistemul este complet confuz. De exemplu, cum poţi să legi o cană sau o mână de om de un echivalent superior?

Mai mult de atât, lumea noastră nu are asemenea echivalențe! Sunt numai forţele care le descriu în conştiinţa noastră, în percepţiile noastre. Deşi noi credem că ele sunt obiecte materiale, acestea sunt iluzii.

Din lecţia de Cabala în limba Rusă 7/9/17

 

Limbajul Cabalistului

Întrebare: Care au fost relaţiile dintre Baal HaSulam şi studenţii săi? Care a fost conexiunea sa cu ei şi cu scrisorile pe care le-a scris pentru ei?

Răspuns: Conexiunea dintre un Cabalist şi studenţii săi este descrisă foarte bine în scrisorile lui Baal HaSulam şi Rabash.

Ei au scris mai mult decât au vorbit. Practic eu nu l-am auzit niciodată pe Rabash spunând „Mi se pare că ochii mei văd prietenii, că braţele îi îmbrăţişează şi că picioarele mele dansează cu dragoste şi cu bucurie împreună cu ei într-un cerc şi apoi „eu-l” meu este anulat şi dizolvat în prietenii mei”.

Cât pentru Baal HaSulam, el a exprimat totul într-un mod academic.

Remarcă: Totuşi, el a răbufnit când a scris: „Singurul lucru care stă înaintea ta este iubirea de prieteni”.

Răspuns: El arătă spre asta ca fiind cel mai important lucru; altfel, la ce sunt bune toate celelalte acţiuni dacă nu există o intenţie clară de a uni grupul în care toate astea sunt revelate?

Adevărul este că există patru limbaje pentru explicarea acţiunilor: limbajul Tanakh, ex. Tora şi tot ceea ce există în urma ei, limbajul Talmudului, limbajul legendelor şi limbajul Cabala. Avem nevoie să conectăm toate acestea pentru a le putea explica în întregime.  Acesta este HaVaYaH – numele complet al Creatorului – adică o revelare completă a forţei superioare, proprietatea dăruirii în proprietatea primirii.

Iubirea de prieteni este revelată numai în asta. Aşadar, Baal HaSulam scrie că cea mai importantă porunca este porunca de unificare, iar acum se afla în faţa întregii lumi.

Sper foarte mult ca prin ajutorul unor figuri măreţe că Baal HaSulam şi Rabash să putem realiza asta. Cel puţin noi vedem cum se materializează totul.

Din lecţia de Cabala în limba Rusă 10/16/16

 

Schimbă soarta

Întrebare: Spui că prin studiul Cabalei este posibil să se schimbe soarta omului. Însă este necesar?

Răspuns: Da, este necesar. Acum ne aflăm la nivelul existenţei noastre constrânse. Nu este nici măcar o existenţă animalică, ci mult mai joasă, deoarece un animal nu pune întrebări despre sensul vieţii.

De îndată ce începem să punem asemenea întrebări, avem oportunitatea de a ne ridica prin ajutorul acestora la nivelul de libertate absolută, libertatea faţă de moarte, de viaţă materială şi faţă de acest context îngust al existenţei noastre prezente. Aceasta este libertatea de a fi sub anumite supravegheri speciale, restricţii, distribuţii şi aşa mai departe. Adică tu devii cel superior.

În acest mod, fiecare din noi, prin ajungerea la abilitatea dăruirii, devine cel superior. Cineva poate spune, „Aceasta este o iluzie. Cum pot toţi să fie cei superiori?”. Însă este chiar aşa, deoarece ne vom regăsi pe noi înşine într-un alt spaţiu, unul spiritual.

Întrebare: Prin asta ne schimbăm destinul?

Răspuns: Desigur. Destinul nostru se afla în mâinile noastre. Ne putem schimba nu numai viaţa corporală, ci şi un destin de care încă nu ştim nimic, acele etape prin care încă trebuie să trecem.

Din lecţia de Cabala în limba rusă 7/2/17

 

Legile de conducere a lumii, partea 1

Toată realitatea este în întregime supusă legii iar, conform cu Înțelepciunea Cabala, aceasta este controlată de sigura lege a forței superioare numită natura. De asemenea, această putere superioară o numim Creatorul, deoarece ea, într-adevăr, a creat întregul univers.

Natura acestei forțe este numai pentru a acționa în beneficiul creațiilor sale; adică ea este absolut bună. Însă, nu o vedem așa, doar pentru că nu înțelegem Creatorul.

Cabaliștii, adică oamenii care investighează natura superioară, revelează bunătatea sa completă. Și chiar și cercetătorii obișnuiți ai naturii văd că, deși toți îi devorează pe ceilalți din ea, totuși totul este supus legilor speciale și, într-un final, beneficiază dezvoltarea generală a tuturor ființelor create.

Știința modernă revelează că natura este globală și integrată și că tot ceea ce este în ea este absolut interconectat. Nimic nu poate ieși din cadrul acestui sistem integral. Ca la sănătatea corpului uman, toate celulele și sistemele sale lucrează în armonie, pregătindu-l pentru un scop înalt, care este deasupra existenți corporale obișnuite. Găsim această lege în toate formele naturii și pe toate nivelele sale.

Pare-se că această cunoaștere a legilor este cheia exstenței noastre de succes. Până la urmă, dacă materia inanimată, plantele și animalele acționează conform instinctelor, adică ele simt ordinele naturii și le îndeplinesc inconștient, la oameni este mult mai complicat.

Nu știm cum acționează. Instinctele noastre nu sunt suficient de puternice să ne garanteze comportamentul nostru corect, în timp ce suntem ghidați doar de ele. Și toate acestea pentru că un om este o ființă socială și de aici apar toate dificultățile. Până la urmă, în tot ceea ce este legat de o ordine socială, instinctele nu mai funcționează. Ele nu mai sunt reglementate de natură.

Dorințele pentru mâncare, sex și familie sunt mai mult sau mai puțin de înțeles și nu ne provoacă probleme. Însă, în tot ceea ce privește societatea, adică în dorințele pentru bogăție, putere și cunoaștere, noi suntem foarte confuzi. Instinctele interioare nu ne spun cum să acționăm corect cu ele.

Dorințele pentru mâncare, sex și familie aparțin de nivelul animal și, prin urmare, ne putem baza pe ele în instinctele noastre naturale, care sunt, de asemenea, moștenite de toate celelalte animale.

Însă, în ceea ce privește dorințele pur umane, noi trebuie să găsim direcția corectă pentru dezvoltarea noastră; altfel, atât banii, cât și puterea și cunoașterea pare că sunt cauza tuturor problemelor noastre. Asta este mulțumită dozvoltarii profunde a minții noastre, care inventează armele propriei noastre distrugeri.

În toate secolele anterioare ale istoriei vechi, omul s-a dezvoltat instinctiv, ca un animal. Egoismul nostru ne-a împins tot timpul înainte și totul a fost foarte simplu. Până la urmă, dezvoltarea a mers într-un mod natural, pas cu pas, de la o formație la alta: sclavie, feudalism, capitalism, în măsură creșterii egoismului.

Însă, astăzi a venit momentul când egoul nostru și-a încheiat dezvoltarea și a încetat să mai fie motorul evoluției. Pare să admită că a ajuns în vârf și că nu mai are unde să meargă. Prin urmare, totul a intrat în procesul de stagnare: știința, producția, tinerii care nu mai vor să se căsătorească și să aibă copii. Este o oboseală generală, deoarece interiorul unei persoane simte că nu are un răspuns la principala întrebare: „Pentru ce trăiesc?”

Până la urmă, pe de-alungul tuturor mileniilor trecute, am știut spre ce direcție ne dezvoltăm, iar egoismul nu a cerut mai mult de cât era posibil. Avea niște nevoi foarte reale: o familie bună, o profesie, copii și bani, iar noi ne-am dezvoltat conform acestor necesități. Însă astăzi dorință noastră de a ne bucura și-a încetat creșterea liniară și asta este o problemă.

De fapt, acum avem nevoie să ne conectăm. Dacă ne conectăm corect între noi, atunci vom obține calitatea dăruirii, care este proprietatea Creatorului și, prin urmare, noi vom revela forța comună a naturii dintre noi. Această putere este revelată exact în conexiunea corectată și în modul adecvat dintre noi.

Din Congresul din Europa „Viitorul incepe aici”, ziua intai 8/25/17 „Legile de ghidare a lumii”, lectia 1

Bucuraţi-vă de libertate

Întrebare: De ce libertatea este asociată cu iubirea, zborul sau ceva ce este întotdeauna bun?

Răspuns: Pentru că vine de la Creator. Este libertatea faţă de egoism şi constrângere. Omul este liber, pentru că nu se mai opune forţei superioare, ci este egal şi similar ei. Asta îi dă sentimentul de a fi împlinit de Lumina Superioară, existenţa superioară şi o înţelegere înaltă a modului de viaţă.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 02.07.2017

Rezistența la Înțelepciunea Cabala, Partea 2

Înțelepciunea Cabala și Cabaliștii au trecut printr-o dezvoltare specială de-a lungul istoriei, deoarece dorința de a te bucura are nevoie să crească, ceea ce arată că progresul material este inutil.

Și, de fiecare dată, înțelepciunea Cabala trebuie să se regleze pentru a coincide cu acei oameni în care este revelată, adică oamenii Israelului, grupul fondat de Abraham.

Vedem că înțelepciunea Cabala a fost disponibilă tuturor oamenilor, doar pentru o perioadă limitată de timp, atunci când a fost revelată în interiorul poporului Israel pe timpul lui Moise. Acest lucru a fost însoțit de numeroase certuri, clarificări și războaie între oameni.

Apoi, după intrarea pe tărâmul Israelului – când Moise a părăsit poporul și presiunea lui a dispărut – poporul Israelului a început să coboare din punct de vedere spiritual. În acel timp, a apărut religia și reguli de comportament în lumea materială, care copiau legile spirituale cabaliste în materie. Oamenii au început să creeze „idoli” și „lucruri sfinte” pentru ei înșiși.

Oamenii s-au adâncit din ce în ce mai mult în tradiții materiale și, astfel, înțelepciunea Cabala a dispărut. După distrugerea Celui de-al doilea Templu, când oamenii au căzut din iubirea frățească în ura nefondată, Cabala a intrat în ascundere completă.

Trebuie să înțelegem că nimeni nu ne învață despre iubirea pentru prieteni cu excepția înțelepciunii Cabala. Deși principiul „Iubeste-ți aproapele că pe ține insuti” este principala regulă a Torei, totuși Tora – care este înțelepciunea Cabala și înțelepciunea Luminii – nu mai există în poporul Israel. Oamenii se află în exil de la metoda iubirii și a unității. Înțelegerea a ceea ce este lumina superioară – poporul Israelului și misiunea lor împreună cu dezvoltarea scopului – a dispărut.

Azi, suntem deja la sfârșitul exilului, chiar pe pragul eliberării. În fiecare generație, au fost descoperiți Cabaliști care s-au potrivit pentru acea vreme sau pentru următoarea generație. Trebuie să înțelegem că acțiunile Cabaliștilor și rezistenta împotriva lor este o consecință a dezvoltării.

Forțe crude s-au ridicat împotriva înțelepciunii Cabala. Dar a existat o divizare între oamenii religioși. Pe de o parte erau Hasidiștii, iar pe de altă parte erau oponenții lor Mitnagdim, cât și multe alte ramuri și mișcări. Și Cabaliștii erau împărțiți în cei care erau mai preocupați de linia dreaptă sau de linia stânga, după natura omului.

Înaintea perioadei lui Ari, Cabaliștii au urmat școala lui Ramak. Apoi a fost cunoscută metodă lui Ari. Următorul stadiu important în dezvoltarea Cabalei a început cu Baal HaSulam pentru că este o mare diferență între ceea ce a fost înaintea lui și ceea ce a fost după el. Apoi Rabash (Rav Baruch Ashlag) a dezvoltat mai departe Cabala. Baal HaSulam și Rabash au pregătit metoda Cabala pentru generația noastră.

De fiecare dată metoda Cabala s-a înbunătățit și, în consecință, au apărut și oponenții care s-au răzvrătit împotriva noii metode, „noua Torah” și „noua religie”. În definitiv, oamenii nu înțeleg pe ce se bazează acțiunile Cabaliștilor. Este foarte important să știm ce revendicări sunt ridicate împotriva Cabalei, pentru a înțelege la ce să rezistăm și cum să transformăm aceste presupuse forțe rele în unele bune și utile. Toate acestea ar trebui să ne ajute să înțelegem procesul general prin care Creatorul conduce ființele create spre corectarea completă a dorințelor.

Din prima parte a lectiei zilnice de Cabala 9/24/17, lectie pe subiectul: „Rezistenta la intelepciunea Cabala”

 

Înţelesul spiritual al Miţvot

Întrebare: Există o Miţva pentru spălarea pe mâini. Ce înseamnă această acţiune din punct de vedere spiritual?

Răspuns: Această acţiune simbolizează curăţarea mâinilor egoiste ale omului, cu care acesta încercă să apuce totul pentru el însuşi. Spălându-le, este ca şi cum îşi corectează intenţiile egoiste şi nu le mai foloseşte. Asta înseamnă „îşi spală mâinile”.

Întrebare: Adică dacă fac această acţiune în spiritualitate, mă corectează. Dar în corporalitate?

Răspuns: Nimic! Oamenii nu ar trebui să fie confuzi. Aşa cum este scris: „Nu ar trebui să îţi faci o imagine pictată” în absolut nimic.

Poţi să faci orice vrei: să mănânci, să bei, să te comporţi cum îţi place, atât timp cât este bine pentru oameni, apoi te vei apropia de lumea superioară. Singura condiţie este regula: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 09.07.2017

„Cântarea aceasta va fi mărturie împotriva lor”

Tora, Deuteronomul 31:21: Dar când îi vor ajunge mulţime de nenorociri şi de necazuri, atunci cântarea asta va fi mărturie împotriva lor, căci ea nu va pieri din gura lor şi din gura urmaşilor lor. Cunosc Eu cugetele lor pe care le au ei acum, înainte de a-i duce în pământul cel bun pentru care M-am jurat părinţilor lor”.

Creatorul îi spune omului: „Ştiu că eşti un mincinos, un trădător şi, de aceea, eu te îndrept să depăşeşti asta. Totuşi, acest cântec va suna în tine ca probă”

Aceasta este o stare în care omul completează pasul anterior şi trece la următorul.

Tora, Deuteronomul 31:32: Şi a scris Moise cântarea aceasta în ziua aceea şi a spus-o fiilor lui Israel.

„Aceeaşi zi” înseamnă aceeaşi stare.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretel Cărţii Eterne” din 25.01.2017

Ce provoacă depresia?

Întrebare: Depresia înseamnă lipsa iubirii altora pentru mine, sau invers, lipsa iubirii mele pentru alţii?

Răspuns: Nu. Depresia este un concept foarte larg. Poate avea motive medicale, cum ar fi lipsa unor elemente chimice în corp. Poate fi orice.

În principiu, depresia apare pentru că omul este un mare egoist. Nu este satisfăcut cu ceea ce are. Egoismul său nu este împlinit.

Totuşi, aceasta este depresia comună. Dacă vorbim despre depresia din motive raţionale, atunci totul are loc la niveluri diferite. Cu toate astea, baza tuturor bolilor, la orice nivel, este aceaşi: dorinţa noastră egoistă nu primeşte împlinirea corectă. Este ca şi cancerul.

La cancer, o celulă în loc să fie într-o conexiune corectă cu alte celule, începe deodată să le devoreze şi, în cele din urmă, moare şi ea. Adică, orice boală este o stare egoistă specială a celulelor noastre.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 11.06.2017

Ce se va întâmpla cu lumea după corectare?

Întrebare: Este spus că Zohar-ul descrie toate stările posibile ale individului şi umanităţii. Este cu adevărat aşa?

Răspuns: Da. În Cartea Zohar sunt descrise toate cele 125 de niveluri ale ascensiunii individului din lumea noastră către cel mai înalt punct al lumii spirituale.

Întrebare: Atunci, ce se va întâmpla cu lumea materială?

Răspuns: Nimic nu se va întâmpla. Lumea materială pur şi simplu se va evapora din experienţa noastră, din conştientizarea noastră, pentru că ea, de fapt, nu a existat decât în imaginaţia noastră.

În funcţie de nivelul la care te ridici, începi să experimentezi cât de mult această lume devine din ce în ce mai efemeră.

Din lecţia de Cabala în limba rusă din 04.06.2017

Pagina 5 din 360« Prima...34567...Ultima »