Category Archives: Munca spirituala

Pregătirea în acţiune

Lumina s-a extins din lumea Infinitului după mai multe restricţii şi a atins punctul central al tuturor lumilor, în care toată sfinţenia, adică forţa dăruirii, se termină. În acest mod, această lume materială apare, ca amprenta celor 10 Sefirot ale lumii spirituale. Putem face acţiuni materiale în această lume materială în care trăim. Stă în puterea noastră şi este spus: “faceţi tot ceea ce stă în puterea voastră!” Şi intenţia vine numai ca urmare a Luminii care Reformează.

Prin urmare, dacă dorim să atingem corecţia, trebuie să efectuăm acţiunile indicate de cabalişti, adică să încercăm să ne iubim unul pe celălalt, baza tuturor corecţiilor. Tot ceea ce facem pentru a ajunge la această regulă fundamentală înseamnă acţiuni corecte dacă sunt în forma corectă. Este imposibil să reproşăm formei, deoarece am încercat să ne unim, să ne anulăm în faţa prietenilor şi să simţim dorinţa fiecăruia.

Cu alte cuvinte, am acţionat corect, nu am avut doar intenţia corectă! Şi, în măsura în care dorim să schimbăm intenţiile noastre în aceste acţiuni, Lumina Înconjurătoare care Reformează acţionează asupra noastră. Lumina aşteaptă să ne atingă şi să corecteze intenţia noastră în dăruire.

Prin urmare, o persoană vine în starea de Lishma, dăruire spirituală, doar după o perioadă de pregătire în care aceasta acţionează în Lo Lishma. Cu alte cuvinte, intenţiile sale sunt mereu egoiste, dar ea efectuează toate aceste acţiuni posibile, de la o dorinţă de a realiza o adevărată intenţie de dăruire.

Deci, trebuie să tratăm acţiunile noastre foarte serios – să organizaţi diverse evenimente, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, să întâlniţi publicul cu fiecare ocazie pentru a efectua toate acţiunile care facilitează diseminarea şi unitatea. Prin asta, atragem o puternică Lumină care Reformează, care ne face să progresăm rapid.

Prin urmare, avetizez din nou şi din nou oamenii care au posibilitatea de a participa la diseminare către publicul larg şi care nu fac asta. Ei nu-şi permit să efectueze acţiuni care ar putea să-i facă să avanseze spre sfinţenie, în lumea spirituală, chiar dacă acestea nu au încă intenţia corectă. Este un păcat să ratăm această oportunitate excepţională!

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala, 08.10.2013, Scrierile lui Rabash

 

Nu va fi necesar să vă distrugă ferestrele

Întrebare: În sistemul spiritual, nivelul superior aşteaptă ca nivelul inferior să ridice o rugăciune, MAN. Cum pot transmite cererea publicului la partea superioară dacă nu am niciun contact cu lumea spirituală?

Răspuns: Aveţi un contact cu lumea spirituală prin punctul din inimă. Vă lipseşte numai nevoia de a trezi partea superioară şi pleacă de acolo de unde trebuie să primiţi această nevoie. Aveţi Reshimot (gene spirituale) care aparţin GE. Partea inferioară, publicul, nu are GE, nu are punctul din inimă. Includeţi deficienţele oamenilor în AHP ale voastre, deoarece ei vor să fie salvaţi de probleme. Aceste lipsuri şi aceste nevoi sunt probleme corporale obişnuite: hrană, sex, familie, bani, onoare şi cunoaştere care sunt adaăgate la GE ale voastre, la punctul din inimă. Din moment ce v-aţi angajat faţă de public, sunteţi sub presiunea lor.

În loc să demonstreze şi să protesteze în faţa parlamentului, ei vor protesta în faţa casei voastre şi vor spulbera ferestrele. Când veţi vedea copiii voştri speriaţi şi soţiile voastre bulversate, nu veţi avea altă alegere, decât să strigaţi după ajutor, la Creator. Trebuie să ajungeţi la această presiune pentru a fi pregătiţi pentru o rugăciune.

Creatorul va răspunde numai dacă Îi cereţi forţă pentru inferior, pentru oameni, pentru a le oferi ceea ce au nevoie. Astfel, ei vor primi ceea ce au nevoie, cu condiţia ca ei să “se unească” şi să se conecteze într-un cerc, în ateliere, prin educaţia integrală.

Ei nu vor primi umplere ca aceasta şi nu va primi toată lumea un pachet cu livrare specială, dar viaţa lor se va ameliora. Trebuie să organizăm publicul în cercuri pentru ateliere şi mese rotunde. Lucrul principal este de a organiza un cerc. Când oamenii se organizează în cerc şi se anulează în faţa voastră, ei pot intra şi se pot încorpora în AHP al vostru şi vă transmite plângerile şi lipsurile lor.

Voi ridicaţi aceste lipsuri la punctul din inimă care este, de asemenea, în cerc, în centrul grupului. Prin asta, munca voastră este terminată, deoarece centrul grupului este superiorul vostru şi partea superioară absolută a publicului. În centru, există garanţia mutuală, dăruirea şi conexiunea, ca un singur om în care Creatorul se dezvăluie!

Această structură generală este un total de zece Sefirot complete. Un singur lucru lipseşte: primirea unei dorinţe de la public, care vă va forţa să fiţi speriaţi, să aveţi teamă şi să simţiţi că sunteţi angajaţi să le aduceţi Lumina care Reformează din centrul grupului. Deci, a ieşi să diseminaţi publicului, este esenţial pentru ascensiunea noastră.

Oamenii cer hrană, sex, familie, bani, onoare şi cunoaştere. Voi cereţi conexiune, garanţie mutuală, revelarea Creatorului. Dacă puteţi să păstraţi deficitul corect pentru centrul grupului şi Creator, rafinând deficienţele corecte de fiecare dată, astfel încât să nu fie doar dăruire şi conexiune, ci să ia o formă mai precisă care să fie potrivită pentru următorul nivel spiritual, atunci nu va fi nevoie de presiune din partea inferioară şi să distrugă ferestrele.

Din partea a treia a Lecţiei zilnice de Cabala, 06.10.2013, Talmud Eser Sefirot

 

Nu oprimaţi un străin

Torah, “Exodul “, Mishpatim , 22:20 : Nu maltrataţi un străin, nici nu-l asupriţi, deoarece şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului”.

Chiar şi atunci când noi dorinţe pentru plăcerea de a primi sunt descoperite în voi şi apar în “pământul” vostru – adică, atunci când în starea voastră corectată apar dorinţe care nu au fost încă corectate – nu trebuie să le măturaţi (curăţaţi), să faceţi o contracţie pe ele şi să nu le acceptaţi. Dimpotrivă. Trebuie să le ajutaţi să se vindece. Aceasta se numeşte un “străin”.

Torah, “Exodul “, Mishpatim , 22:21-22:23 : Nu asupriţi o văduvă sau un orfan. Dacă-l asupriţi, ştiţi că, atunci când plângerea lui se va ridica la Mine, cu siguranţă voi auzi strigătele lui. Mânia Mea se va aprinde şi vă voi ucide cu sabia şi femeile voastre vor fi văduve şi copiii voştri orfani.

O “văduvă” şi un “orfan” sunt Kelim neterminate, vase neterminate pentru avansare, dorinţe complet necorectate sau nici măcar jumătate dintre ele nu au fost corectate.

“Nu oprimaţi” înseamnă că, în niciun caz, nu ar trebui să le abandonaţi, ci să le ajutaţi pentru a se conecta împreună. Aceasta vorbeşte despre persoană conectând toate dorinţele sale, intenţiile sale, caracteristicile sale în ea însăşi, într-un întreg, care va fi numit suflet, în care ea revelează lumea spirituală.

 Din “secretele Cărţii Eterne”, kab.tv, 27.05.2013

Un centru pentru toate investiţiile şi speranţele

Întrebare: Unde este centrul grupului şi cum putem să ne îndreptăm spre el ? Este o activitate mentală ?

Răspuns: Centrul grupului se găseşte în locul în care toate privirile şi toate inimile sunt îndreptate, locul unde prietenii se aşteaptă să obţină un răspuns pentru toate eforturile lor.

Avem o sarcină comună şi fiecare din noi investeşte în centrul grupului, în măsura eforturilor sale şi dorinţelor sale. Cu alte cuvinte, centrul grupului este centrul tuturor investiţiilor şi speranţelor, locul de rugăciune şi, de acolo, toate cererile se ridică. Investim toate vieţile noastre în centrul grupului şi dorim ca centrul să devină concluzia, rezultatul vieţilor noastre.

Dorim să descoperim garanţia acolo, deoarece altfel, nu putem să descoperim Creatorul. Garanţia şi Creatorul, Kli şi Lumina sunt descoperite împreună, ca unul singur. Unul nu poate fi fără celălalt.

De la începutul creaţiei, nu există Lumină fără Kli şi, natural, nu există Kli fără Lumină. Aceasta ne spune Ari în “Arborele vieţii”, “Iată, înainte ca emanaţiile să fie emanate şi creaturile să fie create, simpla lumină superioară umple întreaga existenţă”. Adică, realitatea şi lumina existau deja. Nu a existat niciodată una fără cealaltă. În Gândul Creaţiei, în programul Creatorului, cele două componente existau deja ca un tot unic. Nu exista niciu beneficiu al Luminii dacă nu exista Kli.

Prin urmare, centrul grupului este locul unde lumina şi dorinţa trebuie să fie descoperite împreună. Este locul unde Creatorul este descoperit în creaturi ca urmare a corecţiei proprietăţilor noastre. Cabaliştii spun că, trebuie să existe cel puţin zece persoane care investesc eforturi în conformitate cu structura spirituală completă a celor zece Sefirot. Dacă grupul de zece (Minyan) investeşte eforturi pentru a fi un tot unic, atunci, în centrul său este descoperit Creatorul.

Pentru a fi un tot unic, ei trebuie să menţină regulile generale: Nu face aproapelui tău ceea ce ţie nu-ţi place să ţi se facă şi Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi, ceea ce înseamnă, să aspire la conexiune, unitate, să fie ca o singură persoană astfel încât, în legătura dintre noi, caracteristicile pe care le atribuim Creatorului vor fi descoperite.

Pentru aceasta, modelăm Creatorul în Kli, în dorinţa noastră. Şi, atunci când dorinţa va fi un pic precum Creatorul, în cel mai mic grad, atunci, la acel grad, putem descoperi Creatorul imediat. Pentru asta, un Kli complet este necesar, un HaVaYaH, cele mai mici zece Sefirot, dar acesta există deja.

În măsura în care distrugem egoismul nostru, imaginea Creatorului începe să trăiască în noi. Atributele Creatorului nu trăiesc decât în acei oameni care distrug egoismul lor pentru El, de dragul atributelor Sale de dăruire.

Centrul grupului este tot! Acolo, în acest centru, toate lumile, Partzufim, Sefirot, toate scările spirituale şi lumea Infinitului sunt revelate. Totul se întâmplă doar în acest centru pentru că, atunci când începe să dezvăluim adevărata noţiune de grup, el se transformă în vas nelimitat a lumii Infinitului pentru noi. Învăţăm toate sistemele, întreaga lume Atzilut, din centrul grupului.

Astfel, atunci când creatorii Cărţii Zohar s-au apropiat de acest centru, au atins ceva nou şi ne-au vorbit despre asta. Astfel, au scris Cartea Zohar, capitol după capitol, de la o realizare la alta, definite de actul unităţii lor. Realizarea provine dintr-un nou loc, de fiecare dată: de la Rabbi Yossi, Rabbi Abba, Rabbi Elezar, Rabbi Shimon însuşi, conform acestei Sefira de 10, care a fost cea mai importantă în această realizare şi o nouă imagine, o nouă perspectivă, se deschide prin proprietăţile sale.

Fiecare Sefira este o calitate diferită, de aceea vedem o structură completă prin prisma unei calităţi sau prin prisma alteia, ceea ce contribuie la înţelegere.

Din partea a doua a Lecţiei zilnice de Cabala, 06.10.2013, Zohar

Străini într-o ţară străină

Întrebare: Prin ce trebuie să treacă o persoană pentru ca să-şi dorească să intre în lumea spirituală?

Răspuns: Este foarte simplu, ea trebuie să simtă o mare tristeţe spirituală, deoarece este în exil în Egipt. Nu din întâmplare Avraam a cerut Creatorului: “Cum voi şti că-l voi moşteni?”  Cu alte cuvinte,  cum vom primi o dorinţă spirituală? La urma urmei, “pământul” înseamnă dorinţa şi “pământul Israel”, referitor la ceea ce Avraam cerea, este o dorinţă spirituală, care este în totalitate  în intenţia de a dărui.

Deci, cum putem avansa spre ea? Nu am nici o dorinţă pentru ea, nici mijloace interne, nici externe. Răspunsul Creatorului la această problemă este: Mergi şi caută oameni ca tine. Începeţi să vă conectaţi, faceţi eforturi, învăţaţi cum să trăiţi împreună, într-un singur cort. Şi când veţi fi, cu adevărat, conectaţi, atunci veţi simţi că legătura dintre voi este motivul pentru toate necazurile voastre.

Dar nu abandonaţi, continuaţi să vă conectaţi şi mai mult. Veţi simţi că este teribil, că este Egiptul, unde ego-ul, adică Faraonul, domină conexiunea voastră. Veţi petrece şapte ani de saţietate şi şapte ani de foamete. La început totul va fi bine, dar apoi, iubirea de voi înşivă vă va apuca de gât şi vă va strânge, nu veţi fi în măsură să continuaţi, nici în interior, nici în exterior. Vă veţi simţi sufocaţi şi vă veţi apuca de gât: “Patru sute de ani! Cum ne menţinem în această stare?”

Deci, am pregătit ego-ul pentru voi, astfel încât vă va forţa să ieşiţi din Egipt. Dacă veţi face ce este mai bine pentru a vă conecta mai puternic, vă voi ajuta, cu siguranţă.

Încercând să vă conectaţi, aşa veţi putea profunzimea interioară a ego-ului vostru,  în aşa măsură încât „copiii lui Israel strigă din cauza muncii”, datorită faptului că nu puteţi să vă conectaţi. Cu cât veţi încerca mai mult, cu atât veţi avea probleme interne şi externe. Nu veţi fi în măsură să le suportaţi până când strigaţi pentru un singur lucru: să ieşiţi, să părăsiţi natura voastră. „Mai bine moartea decât o astfel de viaţă”.

Atunci când doriţi o nouă viaţă, care este în totală opoziţie cu natura voastră, atunci o descoperiţi şi nu înainte. Deoarece vasul vostru, dorinţa voastră, trebuie să fie întreagă. Indiciul pentru asta este atunci când sunteţi gata „să săriţi în mare”.

În plus, veţi fi gata pentru garanţia reciprocă, ceea ce este chiar mai rău pentru ego. Garanţia reciprocă înseamnă să daţi sufletul vostru altora. Moartea este închiderea contului, în timp ce garanţia reciprocă înseamnă că mă vând la toată lumea în sentimentele mele şi mintea mea, tuturor celor pe care nu-i pot îndura.

Astfel, vom scăpa din Egipt, căci descoperim cât de mult ne urâm. Această descoperire maximă a răului nu ne lasă altă alegere. Avraam a înţeles toate acestea din marea lui experienţă. A înţeles răspunsul Creatorului, “ştiu că tu vei fi o sămânţă străină într-o ţară care nu este a ta”, adică noi trebuie să simţim exilul. Nu credeţi că trecerea spre spiritualitate este imediată. Nu, trebuie să fiţi echipaţi cu o dorinţă foarte puternică, astfel că această dorinţă vă va deschide poarta de răscumpărare.

Din partea a patra a Cursului zilnic de Cabala, 10.02.2013, “moştenirea pământului”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa mea este din nisip şi castelul meu?

Nu ar trebui să învăţăm o persoană bunele maniere, ci nevoia de a schimba natura sa. Altfel, istoria pisicilor care au fost dresate pentru a servi şi a purta un costum se va repeta.

Potrivit fabulei hasidice, în momentul în care pisicile au vazut şoarecii, au aruncat platourile pe care le purtau şi i-au urmărit. Aceasta înseamnă că noi putem învăţa o persoană să se comporte politicos, dar la un moment dat, atunci când o anumită plăcere străluceşte pentru ea, va arunca tot ceea ce aţi învăţat-o şi va fugi. Noi trebuie să schimbăm natura unei persoane! Prin urmare, trebuie să fim foarte realişti şi să înţelegem dacă avem puterea să o facem sau nu. Dacă nu facem asta, nu ar trebui să deranjăm oamenii şi ar trebui să-i lăsăm să profite de viaţă cât mai mult posibil: într-un bar cu prietenii la un pahar de bere sau pe terenul de fotbal ronţăind o gustare.

Ideea este de a ştii dacă aveţi intenţia de a corecta lumea cu Lumina sau dacă doriţi doar să pierdeţi timpul oamenilor cu ideile voastre. Pentru a obţine Lumina care Reformează, trebuie să vă plasaţi ca un vas spiritual, un vas numit garanţia reciprocă. Asta trebuie să vă preocupe mai întâi, altfel este inutil să mergeţi spre public.

Dacă vom ieşi spre public echipaţi cu forţa Luminii, aceasta înseamnă că permitem Creatorului să lupte în locul nostru. La urma urmei, ce putem face prin noi înşine ? Am învăţat, deja, din experienţa noastră că, Creatorul rupe în bucăţi toate încercările pe care le fac oamenii pentru a stabili o societate a bunăstării prin ei înşişi. Într-un viitor apropiat, vom vedea cum economia americană se va prăbuşi şi se va dezintegra şi efectul enorm se va vedea în întreaga lume. Este timpul pentru Lumină să funcţioneze! Fără Lumină, totul va cădea în bucăţi. A existat un mare ego care a condus toate firele de nisip împreună şi am putut construi această lume precum copiii care construiesc castele de nisip pe plajă. Dar astăzi, această conexiune a plecat, ego-ul a dispărut şi nu mai are firele de nisip împreună. Nu mai are carburant, umplerea care-l poate hrăni.

Ce puteţi face cu o persoană care nu vrea nimic şi care este gata să petreacă restul vieţii cu mama sa, care nu doreşte să muncească şi care de la vârsta de 20 de ani visează la o mică alocaţie pentru a supravieţui într-un fel. Ego-ul nu funcţionează astăzi, deoarece nu vede niciun beneficiu. Deci, de unde putem construi ceva? Vedem că totul este gata să se prăbuşească şi criza este peste tot, în fiecare parte a lumii. Naţiuni puternice precum Siria sunt distruse şi va dura 30-50 de ani pentru a reconstrui, dacă este cazul. Ţări prospere devin deşerturi, Lumina trebuie să vină şi să revigoreze vasele acum. Depinde doar de noi! Astfel, va trebui să ieşiţi spre lume şi să le aduceţi metoda. Dacă nu le veţi aduce metoda care trebuie să treacă prin voi, toată lumea vă va aduce reproşuri şi va simţi că sunteţi responsabili pentru toate problemele din lume şi va avea pretenţii de la voi. Este o situaţie gravă. Nu puteţi să vă trăiţi doar ziua, totul poate să se inverseze într-o clipă.

Din prima parte a Cursului zilnic de Cabala, 10.01.2013, Shamati 38, Teama de Domnul este comoara lui

Scopul vieţii – baza a tot

Întrebare: Obiectivele promovate în mediul exterior mă influenţează mult mai puternic decât obiectivul care este fixat de cabalişti şi decât ceea ce grupul încearcă să-mi transmită. Ce putem face cu această contradicţie?

Răspuns: Am un scop pentru care trăiesc. Dacă nu este pentru asta, aş trăi o viaţă ca o “fiară”, exist pentru că nu pot să mor şi intermitent, mă mulţumesc cu “hrana pentru animale”. Dar nu, am un scop în viaţă şi am nevoie să fiu blocat pe asta, cu ajutorul grupului, să aranjez totul doar pentru acest scop. Şi tot restul activităţilor mele se realizează în funcţie de obiectivul vieţii mele.

Şi scopul vieţii este revelarea Creatorului, adeziunea cu El. Acest scop este realizat cu ajutorul principiului: “Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”, prin intermediul unei legături în grup. Şi nu trebuie să fiu atras decât de asta şi să nu ader decât la El.

De fapt, noi vorbim despre construirea Partzufim spirituale care sunt “inserate” unul în altul. Baza a tot ceea ce este scopul vieţii. Pentru a ajunge la acest lucru, am nevoie de grup. Pentru a consolida grupul, diseminarea este necesară. Şi deci, sunt obligat faţă de lumea întreagă sau “naţiunile lumii”.

Dar, lucrul principal pentru mine este scopul vieţii, în timp ce toate celelalte sunt componente esenţiale necesare pentru a-l atinge. Şi, dacă nu ar fi scopul, nu aş recurge la ele. Eu fac şi folosesc numai ceea ce mă ajută pe drumul spre scop.

Potrivit cu aceasta, de la grup am nevoie doar de ceea ce este bun pentru atingerea obiectivului şi deci, întregul grup trebuie să realizeze obiectivul pentru mine. Prin urmare, este spus: “El a ales cel mai bun mediu tot timpul”, schimb grupul tot timpul şi iau de la el lucrurile care-mi sunt necesare pentru atingerea obiectivului.

Procesul este dinamic: Diseminarea se schimbă tot timpul, în funcţie de ceea ce avem nevoie pentru a consolida grupul în scopul de a găsi puterea impărţită în centrul său şi de a descopei Creatorul. Dar, pentru a descoperi Creatorul în centrul grupului, prin puterea garanţiei în cadrul grupului şi prin diseminarea corectă, am nevoie de a ieşi spre restul lumii, pentru a primi lipsurile, obligaţiile, temerile şi neliniştile oamenilor pentru ca ei să mă împingă şi să mă forţeze să acţionez. Apoi, voi ajunge la cererea corectă, pentru a descoperi Creatorul.

Toate aceste elemente sunt necesare pe drum, mai puţin din lumea exterioară aşa cum este, diseminarea pe care o facem este de ajuns. Avem trei niveluri: Creatorul în centrul grupului, grupul cu o garanţie şi eu sunt în grup şi diseminarea. Este acordul corect care ne este familiar: partea inferioară, partea superioară şi partea superioară a superiorului sau interior, în mijloc şi în exterior.

Din partea a patra a Cursului zilnic de Cabala, 10.01.2013, Scrierile lui Baal HaSulam

O super armă: forţa Luminii

A explica publicului exterior că o viaţă bună nu este posibilă decât dacă legea garanţiei mutuale este respectată, nu se poate limita doar la apeluri.

Acest lucru va lăsa oamenii aşa cum sunt, la fel ca instrucţiunile unui învăţător de şcoală, căruia elevii nu-i acordă atenţie.  Pentru a avea, cu adevărat, o influenţă asupra oamenilor, trebuie să acţionăm nu prin puterile noastre, ci trebuie să atragem Lumina. După ce le-am adus cunoaşterea a ceea ce nu există în natura noastră, ei au nevoie să creadă în tine şi să simtă că există, cu adevărat, în cuvintele tale,  posibilitatea de realizare a ceea ce a fost spus.

Prin ce forţă poate fi realizat acest lucru? Oamenii nu ne cred şi ne consideră visători naivi. Cum putem explica metoda educaţiei integrale în câteva cuvinte pentru ca ei să simtă forţa reală din spatele ei şi să nu ne considere membrii unui kibbutz sau comunişti?

Altfel, ar fi doar lecţii despre faptul că noi trebuie să ne iubim unii pe alţii şi ei vor întreba: Ce? Ai picat din lună? Nu vezi lumea asta în care trăim? Voi singuri nu vă faceţi griji în legătură cu ceilalţi, aşa cum spuneţi. Vorbiţi de lucruri complet nerealiste, pe care nimeni nu le va accepta, cu excepţia câtorva mii de persoane ca tine.

Creatorul trezeşte aceste câteva mii de persoane speciale din lumea întreagă şi le dă forţa de a se uni. Dar nu ai niciun merit pentru asta; totul se face de către forţa superioară care ne ţine. Şi, cum putem explica altora, cum să avem o viaţă mai bună?

Suntem conştienţi că, Creatorul se dezvăluie doar în această lume, în dorinţele acesteia, în acest spaţiu, în niciun alt loc al revelării. Relaţiile noastre trebuie să se îmbunătăţească şi vom avea sentimentul că puterea iubirii se dezvoltă între noi. Este Creatorul. Îl vom dezvălui, dar Îl vom dezvălui aici, aşa cum este transmis în înţelepciunea Cabala, metoda pentru dezvăluirea Creatorului fiinţelor create, în această lume! De fapt, toate lumile spirituale sunt conexiuni mai sofisticate care sunt dezvăluite între noi. Ele nu sunt separate, doar aici.

Astfel, noi putem merge spre publicul exterior numai dacă avem forţa care poate schimba o persoană. Când am explicat oamenilor care înţelegeau ce făceam,  au spus imediat: “Deci, vrei să schimbi natura ? Ei bine, încearcă!“ Oamenii inteligenţi, savanţi, biologi, politicieni şi sociologi, obişnuiţi cu natura umană a acestei lumi, au înţeles că este imposibil, este ca şi cum ai dori să înlocuieşti un minus cu un plus, să anulezi forţa gravitaţiei. Şi, dacă asta nu este posibil, despre ce am putea vorbi?

Deci, în primul rând, trebuie să fiţi siguri că aveţi puterea de a realiza ceea ce a fost spus. Şi atunci când vorbiţi cuiva, veţi fi în măsură să-i daţi sentimentul că vorbiţi de lucruri reale, posibile. Fără asta, nu veţi obţine explicaţii, ci vise dulci. Trebuie să dăm celeilalte părţi sentimentul că suntem în garanţie reciprocă, că există o unitate între noi, o conexiune reciprocă, ceva dincolo de natura noastră.

O persoană nu înţelege ce este natura sa, dar simte că este abordată de un superman, ce posedă noi competenţe, noi perspective, o percepţie, o putere extraordinară, cu instrumentele necesare pentru a aplica cuvintele sale. Şi asta este posibil numai cu condiţia ca voi să fiţi înarmaţi cu garanţia reciprocă, altfel Lumina Superioară nu va veni la voi, nu va acţiona prin voi. Lumina este dezvăluită prin vasul de garanţie reciprocă şi apoi începe să lucreze.

Şi, fără garanţie reciprocă, numai motivele egoiste acţionează în voi. Prin urmare, dacă o persoană nu simte o putere specială în voi, va râde. Cu alte cuvinte, vă va face să înţelegeţi, prin calea suferinţei, că trebuie să vă schimbaţi. Ea trebuie să vadă în voi pe Moise coborând de pe Muntele Sinai, cu tablele legământului în mână, înconjurat de raze de lumină, cu o privire radioasă!

Ea trebuie să vadă în voi această forţă interioară, superioară celei pământeşti. La urma urmei, îi arătaţi un exemplu de comportament social la un nivel ce este deasupra acestei lumi. Şi apoi, persoana va fi de acord, va dori şi ea să devină aşa şi va accepta oferta voastră.

Din prima parte a Cursului zilnic de Cabala, 10.01.2013, Shamati 38 “Teama de Dumnezeu este comoara sa”

O evadare în mijlocul nopţii

Ne lipsesc impulsul, dorinţa, intenţia, stimularea şi necesitatea. Ni se pare că dorim spiritualitatea, ascultăm şi studiem dar nu suntem gata să ardem, în asemenea măsură încât aceasta să devină o obsesie, o teamă existenţială. Ce putem să facem dacă nu avem o astfel de dorinţă arzătoare?

Se pare că nu putem ajunge la a simţi în mod corect teama, în scopul de a atrage Lumina care Reformează. Nu suntem suficient de puternici pentru asta. Nu putem să fim destul de apropiaţi unii cu ceilalţi, astfel încât să simţim că avem nevoie, cu adevărat, de acest lucru, astfel că toate rugăciunile noastre, speranţele şi dorinţele se vor conecta şi se vor amesteca, astfel încât, fiecare să piardă senzaţia de sine. Noi nu simţim nevoia, nu avem această dorinţă!

Se va întâmpla doar atunci când obţinem o nouă deficienţă din exterior, de la persoanele din exterior care ne cer ajutorul şi ne simţim sub presiune şi lipsiţi de apărare. E ca o persoană care trăieşte pentru sine şi nu-şi face griji pentru ea, gândind că ea va reuşi cumva. Dar apoi, ea are o familie şi se gândeşte toată ziua la ceea ce va aduce acasă seara, pentru a-şi hrăni copiii. Acestea sunt, deja, obligaţii de care nu puteţi scăpa.

Acelaşi lucru în cazul nostru. Atunci când stabilim legături cu publicul şi îi promitem ceva, ca urmare a înclinaţiei pentru respect, control şi frica de ruşine, suntem obligaţi să ne facem griji cu privire la realizarea tuturor angajamentelor noastre. Necesitatea de a completa deficienţele publicului ne obligă să fim mai puternic conectaţi între noi, simţim în ce măsură avem nevoie de prieteni.

Dacă aceste nevoi externe nu sunt suficiente pentru a ne face să simţim neliniştea şi teama de a ajunge la conexiune, Creatorul ne trimite duşmani şi persecutori împotriva cărora trebuie să luptăm şi să învingem. Altfel, aceasta va face rău mândriei noastre şi reputaţiei noastre, simţindu-ne inconfortabil şi dezamăgiţi. Astfel, noi locuri goale sunt revelate în noi, locuri pe care nu am putea să le revelăm niciodată prin noi înşine, datorită forţei protectoare a ego-ului nostru, în corpul nostru. Creatorul le dezvăluie trimiţând adversari externi, “câini lătrând”.

Trebuie să considerăm aceste mijloace ca un ajutor de sus. Aceste forţe negative adaugă la puterile noastre slabe prin care am încercat să ne conectăm şi să ajungem la ceva, acestea ne dau un impuls puternic să avansăm şi impresii corporale care pătrund până la oase şi lovesc în locul cel mai sensibil.

Sperăm că aceste puteri să fie suficient de puternice pentru a ne duce la un strigăt de ajutor, cum este spus “şi fii lui Israel au strigat din cauza muncii. Şi Domnul a auzit gemetele lor”. Este o muncă foarte serioasă. Nu trebuie să estompăm şi să ignorăm aceste atacuri, ci ar trebui să ne temem, să avem ruşine şi să muncim cu mijloacele corecte pe care le-am primit pentru a reuşi.

Acestea sunt toate, un “ajutor împotriva noastră”. Nimic în lumea noastră nu a fost creat fără motiv, doar pentru a ne ajuta. Deşi dorim să ne protejăm şi să luăm o poziţie corectă în ceea ce priveşte criticile şi toate problemele pe care le întâlnim, ne facem griji cu privire la reuşită şi împlinirea promisiunilor  faţă de public, trebuie să mulţumim, de asemenea, Creatorului pentru toate mijloacele, impresiile amare, medicamentul pentru ego-ul nostru care ne ajută să ne detaşăm de acesta şi să ne ridicăm.

Trebuie să ne echipăm cu o lipsă care acoperă diferenţa dintre cele două niveluri: nivelul actual şi nivelul viitor, spiritual. Formula care include dorinţa mea de primire şi cea a publicului şi a duşmanilor mei. Trebuie să unim toate acestea la o formulă şi să o includem în rugăciune, MAN, pentru a o face suficient de puternică, în scopul de a primi un răspuns de sus, MAD. MAN şi MAD formează Lumina Directă şi Lumina Reflectată şi ne ridică pe noi, conectaţi ca unul, la nivelul superior.

Este ascensiunea noastră comună. Moise nu a ieşit din Egipt datorită lui, a scăpat cu Ietro pentru un timp şi apoi, a revenit. Numai împreună noi putem ieşi din robia ego-ului şi asta nu trebuie să uităm.

Vom stabili o puternică dorinţă de a ieşi din Egipt şi de a sări la nivelul spiritual, prin diseminarea noastră largă. Toate temerile, neliniştile, loviturile şi dezamăgirile ne-au fost date în unicul scop de a ne conecta mai puternic şi de a ne forţa să scăpăm la momentul potrivit. Armata Faraonului, forţa negativă şi noaptea, sub acoperirea căreia am avut posibilitatea să scăpăm, în ciuda stării de întuneric şi a stării neplăcute, toţi conectaţi într-un întreg corect de forţe  menite să ne conducă la naşterea noastră în noua lume.

Din pregătirea cursului zilnic de Cabala, 30.09.2013

 

Dorim Lumina!

Existăm în această lume într-o stare unică creată prin extensia Luminii de sus în jos. Lumina a creat toate vasele, dorinţele şi noi suntem singura parte din întreaga realitate care are liber arbitru pentru a schimba această stare şi întreaga natură, creaţia întreagă.

Toată natura ne-a fost dată astfel ca noi să o putem utiliza şi să ne ridicăm la statutul înalt al Creatorului. Prin urmare, nu ar trebui să ne aşteptăm la mai mult de sus şi, dacă suntem în întârziere în realizarea etapelor unde trebuia să schimbăm deja, atunci le vom experimenta ca suferinţe. Presiunea naturii este în constantă creştere, deoarece, includerea în ea, este un motor special de dezvoltare; diversele Lumini coborând constant de sus, se manifestă cu mai multă forţă şi trezesc mari gene spirituale (Reschimot) în noi. După toate, corecţia începe mai uşor şi progresează spre mai dificil.

Dar, dacă noi suntem în întârziere şi nu corectăm Reshimot care se trezesc în noi astăzi, atunci mâine, acumulăm o datorie cu întârziere şi creşte diferenţa dintre două Reshimot, cel de astăzi şi cel de mâine. Şi, a doua zi, va fi triplată, şi, datorită acestor Reshimot se multiplică, vom experimenta durerea, adică diferenţa dintre mine şi Lumină.

În loc să umplem acest gol, devenind egal cu Lumina prin conectarea la ea, devenind un singur sistem integrat în scopul de a înţelege, a simţi, a fi umplut de ea şi a participa la toate acţiunile sale, noi acţionăm împotriva ei şi continuăm să creştem opoziţia noastră faţă de ea.

Această opoziţie este acelaşi lucru ca suferinţa pe care o simţim pentru că dorinţa noastră de primire vrea Lumina! Chiar dacă nu realizăm ceea ce dorim, ne găsim în faţa a ceva de care avem nevoie, dar nu îl obţinem. Şi acest lucru este experimentat ca tot felul de suferinţe.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, 18.10.2010, “Învăţătura şi esenţa Cabalei”