Category Archives: Munca spirituala

Asimilări nelimitate

Întrebare: Dacă poporul evreu începe să pună în practică metoda cabalistică, ce se va întâmpla în lume? Cum va afecta asta antisemitismul în lume?

Răspuns: În loc de sentimentul de antisemitism, oamenii vor începe să ne trateze cu simpatie, respect și iubire. Națiunile lumii ne vor transporta pe brațele lor pentru că le vom furniza metoda pentru o viață perfectă eternă.

Înțelepciunea Cabala explică cum ar trebui să muncim corect cu ego-ul nostru pentru ca să nu fie doar o forță malefică, ci un ajutor împotriva noastră, un ajutor care provine din contrariile sale. Atunci când vom finaliza această muncă, vom atinge vârful evoluției noastre.

Întrebare: Există oameni care propun soluții diferite la problema antisemitismului, care sugerează că toți evreii trebuie să vină în Israel sau, dimpotrivă, să fie asimilați printre națiuni. Ce puteți spune despre acest subiect?

Răspuns: Este un nonsens. Aceste planuri nu funcționează. Asta pentru că natura în sine este gestionarea întregului proces. Mai devreme sau mai târziu vom descoperi potențialul ascuns în fiecare dintre noi și să devenim profesori pentru întreaga omenire.

Vom descoperi înțelepciunea Cabala prin care vom fi în măsură să ne restrângem ego-ul pentru ca să-l utilizăm în mod corect. Astfel vom ajunge la cauza corectă.

În ceea ce privește asimilarea, aceasta este inutilă, și suntem incapabili să o facem. Dimpotrivă, suntem încă reuniți cu cele zece triburi pierdute și vom vedea că nici ei nu sunt asimilați. Vor veni din toate colțurile lumii și vor proclama iudaismul lor.

Întrebare: Au cu adevărat evreii, un scut protector care-i apără de asimilarea completă?

Răspuns: Da. Asta datorită diferenței profunde de bază care este ascunsă chiar în natură, în Reshimot interior (amintiri) care lucrează asupra evreilor și non-evreilor. Reshimot al evreului este găsit, de asemenea, în națiunile lumii, dar nu a fost încă revelat, și nu a început să vorbească cu ei încă.

Nu din întâmplare Avraam s-a întors spre toți oamenii din Babilon și le-a zis: ”Să trăim diferit și să fondăm relațiile noastre pe un nou principiu”. Dar cei care l-au urmat erau cei în care acest Reshimo, acest element de unitate interioară, a fost revelat. Cei care nu au înțeles mesajul erau cei la care unitatea nu a fost încă trezită, și deci, au rămas în ego-ul lor.

Astăzi, totuși, suntem foarte aproape de dezvăluirea și recunoașterea gravității crizei în care suntem și ei nu pot continua să trăiască viața oricum, ci să trăiască viața bazată pe unitate reciprocă în întreaga lume.

Întrebare: Putem spune că antisemitismul este un apel și o cerere venind din lume ”pentru a ne învăța cum să continuăm să trăim”?

Răspuns: Desigur. Este adevăratul motiv. Națiunile lumii ne spuns deschis că noi avem cheia pentru o viață bună. Ne putem întreba cum este posibil să ne blameze pentru toate problemele în lume, dar asta este ceea ce ei resimt și nu pot scăpa de acest sentiment.

Națiunile lumii sunt total dependente de noi. Doar noi avem soluția pentru situația actuală, arătându-le modul de a se organiza și a coopera între ei.

Întrebare: Să presupunem că sunt de acord cu dumneavoastră, ce trebuie să fac acum?

Răspuns: Trebuie să adere la metoda de educație integrală și să învețe ce înseamnă să fii un evreu. Nu contează dacă o persoană este religioasă sau nu, dacă este din punct de vedere politic, înclinată spre stânga sau spre dreapta. Trebuie să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat, să fii un evreu (Yechudi), care provine din cuvântul ebraic ”Yichud” – unitate, iubire reciprocă și modul de a realiza asta.

Apoi, această înțelepciune și metodă trebuie să se transmită familiei tale și altora din mediul tău.

Din kab.tv, ”O Viață Nouă”, 25.11.2014

Descoperind creația voastră

Învățăm cum a fost creatura distrusă de la punctul unificării la cel al separării, la fragmentarea progresivă, la descoperirea tot mai multor forțe, la construirea sistemului de conexiune dintre părți. Chiar înainte de spargere, existau diferite caracteristici și forțe între ele.

În acest mod, învățăm despre întregul sistem al conexiunilor între viitoarea creatură și Creator, între caracteristica de primire și caracteristica de dăruire, și despre cooperarea dintre ele. Acesta este sistemul forțelor superioare, lumilor superioare. Și, pentru a face posibil pentru noi să existe cu adevărat, în pofida și în contradicție cu Creatorul, spargerea s-a produs și starea noastră prezentă a fost creată. De aici, am început să avansăm spre echilibru.

Trebuie să înțelegem că această teamă, neliniște, această angoasă sunt instrumente de măsură cu ajutorul cărora simt nivelul, lumea în care mă aflu, și dacă sunt preocupat în lumea noastră sau îmi fac griji cu privire la alții în lumea superioară.

În general, este un mare și minunat noroc care ne-a dat situația noastră în lume, unde simțim ego-ul care ne separă, deoarece cu ajutorul lui, putem măsura cât de aproape sau departe suntem de obiectivul ridicat.

Aceasta se traduce printr-o comparație cu teama bestială din lumea noastră, o preocupare aparentă cu privire la lumea următoare și tremurul la un nivel superior, unde plecăm din cadrul preocupării noastre banale și logice și ne interesăm doar pentru ceea ce se află în afara noastră. Grație acesteia, începem să fim asemenea Creatorului. Aici o persoană își măsoară starea, nivelul în care se află. Este clar că, atunci când suntem într-o stare egoistă, nu suntem pregătiți să ieșim din ea, doar dacă o forță superioară acționează asupra noastră, care este caracteristica de dăruire (Creatorul) sub o formă numită Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare). Ea ne iluminează de la distanță, în secret, deoarece noi nu avem caracteristici similare ei. Trezim influența sa asupra noastră, în măsura eforturilor noastre de a ne apropia de celălalt.

Aceasta este o mișcare internă, voluntară. Este ca și cum aș fi gata să intru în sentimentele și mintea fiecărui prieten. Mă retrag de la aspectul său exterior, problemele și caracteristicile externe și tot ceea ce atinge caracteristicile sale banale. Doar inima sa mă interesează, dorința sa de a se detașa de sine spre conexiunea cu ceilalți, ridicându-se deasupra stării sale bestiale. Adică, ceea ce ridică o persoană deasupra măgarului său. Important este să simt ce se petrece în inima sa și să o conectez la inima mea.

Este același lucru cu privire la minte. Diferite caracteristici, gânduri, intenții și probleme nu mă interesează, doar ceea ce aparține dezvoltării noastre. În acest mod, vreau să mă prind de prietenul meu, punctul său din inimă, punctul său din minte, și să conectez aceste două puncte cu cele două puncte ale mele.

În mine, examinez și subliniez doar dorința mea pentru Creator (punctul meu din inimă) și orientarea mea mentală spre El (punctul meu din minte). Astfel cu toții ne conectăm cu o inimă și minte în ceva întreg, ca și cum am construi o imagine spirituală a noi înșine, compusă din inimă și minte.

Deci, unde este teama noastră? Teama este atunci când reușim să construim punctul nostru comun, inima pură pe care am asamblat-o, și mintea pe care am reunit-o și ne ridicăm cât mai mult posibil, atât cât suntem de detașați de ceea ce ne-am imaginat pentru noi înșine în sensul banal. O teamă permanentă este trezită în noi, de a ști dacă vom reuși să menținem structura noastră colectivă.

Asta se produce în interiorul fiecărui grup de zece, și apoi toate grupurile de zece împreună. Mai târziu, congresul nostru va fi conectat la toate convențiile oglindă care se țin în paralel cu noi într-un spațiu spiritual.

Trebuie să menținem toate acestea în noi și să fim constant preocupați că această structură se va face simțită tot mai mult ca reală, în fiecare moment. La început, este doar un fel de presupunere, dar puțin câte puțin, devine mai densă și mai solidă. Vom găsi chiar noi caracteristici în inima și mintea unite.

Vom începe cu adevărat să simțim ceva, apoi vom simți împărțirea acestui perimetru în zece Sfirot, adică vom atinge o structură spirituală în care vom simți forțele active, Creatorul. În acest mod, vom începe să-L simțim, și cum menține El structura noastră interioară împreună, adică cele zece Sfirot. Fiecare dintre noi este inclus în această structură și fiecare simte cele zece Sfirot în participarea sa individuală, în caracteristicile sale spirituale originale, în punctul din inimă și minte. Fiecare dintre noi descoperă creația sa fără a se perturba reciproc. Sufletele noastre sunt incluse reciproc și devin conectate astfel ca, în final, un tablou general al Olam Ein Sof (lumea infinitului) este creat.

Suntem deja conectați între noi pe un nivel care duce în sus și cele zece Sfirot devin tot mai clare. În ele, descoperim imense caracteristici interne, combinații, coaliții, sisteme și conexiuni. În final, toate acestea devin împreună o Sfira care este compusă din conexiuni emoționale și intelectuale infinite.

În acest mod, atingem nivelul Creatorului, adică realizarea minții imense și emoției care umple această Sfira. Este modul în care trebuie să mergem împreună.

Deci, lucrul principal este caracteristica de dăruire, și trebuie să ne temem să cădem în controlul nostru banal, în preocupările noastre corporale naturale. Într-o convenție, trebuie să ne limităm la nivelul de subzistență necesar.

Încercăm să ajungem la starea de îngrijorare în acest mod.

De la convenția din St. Petersburg, 19.09.2014, Lecția 1

Recompensa voastră pentru a observa poruncile

Întrebare: Considerați poruncile pe care Moise le-a dat evreilor ca cheia păcii interioare, echilibrul între altruism și egoism?

Răspuns: Desigur. Cea mai importantă dintre ele, ”iubește aproapele ca pe tine însuți”, este fundamentul întregii Tora, care este un ghid pentru realizarea acestei condiții. Din păcate, cei care se consideră credincioși practicanți, observând Tora, nu urmează mereu acest obiectiv.

Întrebare: Poruncile pe care Moise le-a transmis nu include decât acțiuni corecte și avertizează să nu le comită pe cele rele. Dar nimic nu este spus despre recompensă.

Răspuns: Nici o recompensă nu ar trebui să fie cerută pentru îndeplinirea poruncilor. Dacă doriți să vă iubiți aproapele și să-l tratați bine, trebuie să o faceți fără nici o condiție. Apoi, satisfacția interioară pe care o veți primi va fi recompensa voastră.

Din programul ”Opinie specială”, 17.08.2014

O conexiune foarte delicată

Tora, Leviticul, Kedoshim, 19:17: ”Să nu urăști pe fratele tău în inima ta…” Tora descrie imensa ură care există între frați. Se spune că există o linie subțire între iubire și ură.

Legăturile de sânge nu funcționează la următorul nivel de conexiune, realizarea de dragul ascensiunii, și ele se exprimă prin ură, concurență și confruntare, în timp ce o persoană își vede fratele ca pe o mare interferență.

Există o linie foarte fină între ”tu și cu mine suntem frați în obiectivul ascensiunii” și ”noi suntem doar frați”. Dacă suntem doar frați, atunci suntem concurenți.

Avem un singur tată și vreau să fiu singurul moștenitor. Nu vreau să depind de altcineva și nu datorez nimic cuiva. Sunt mereu dator față de un frate, deoarece depind de el datorită legăturii de sânge. Dacă el face ceva care este bun sau rău, lumina strălucește într-un fel, într-un mod bun sau rău pentru mine.

Un frate este un obstacol foarte mare. El și cu mine suntem egali în fața întregii lumi, dar nu vreau să împart cu cineva care este egal cu mine. El exprimă ceva ce eu nu pot prin acțiunile sale și, făcând asta, el mă descoperă, deoarece noi suntem la același nivel, și de un singur tată și mamă.

Deci, dacă vreau să ascund ceva, să fac ceva într-un sens și nu în altul, atunci el va face asta în stilul lui, decide propriul său drum, și poate, completându-mă, sau invers, fiind înaintea mea. Eu depind de el și acțiunile sale iluminează mereu o lumină bună sau rea asupra mea.

Conceptul de frați este, în esență, inexistent în lumea noastră. De fapt, este o conexiune foarte delicată.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”

 

Hanuka este într-o persoană

Întrebare: Am început să citesc despre Hanuka, războiul Macabeilor împotriva grecilor și nu înțeleg, cum să mă comport cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră?

Răspuns: Întâi, trebuie să acceptați o condiție:

  • Ce se întâmplă în lumea spirituală
  • Ce se întâmplă în interiorul unei persoane.

Războiul Macabeilor împotriva grecilor este o luptă între forțele de primire și dăruire ale unei persoane care este pe cale a se uni cu Creatorul. Acela care nu studiază Cabala nu se simte în interiorul Macabeilor, grecilor, nici Faraon și nici alte personaje ale Tora. Ele apar toate într-o persoană doar dacă studiază corect Cabala.

Nu te înșela singur

Tora, ”Leviticul”, (Kedoshim), 19:13: Nu vei oprima aproapele, nici nu vei fura; salariul angajatului să nu rămână la tine toată noaptea până dimineața.

O persoană nu ar trebui să joace feste sofisticate pe alte persoane, în nici o împrejurare. Ea trebuie să fie onestă și sinceră cât mai mult posibil, altfel atributul iubirii și dăruirii nu funcționează. Când ne ridicăm deasupra stării noastre corporale în grup, înțelegem că nu există nimic să putem face deoarece am fost creați în acest mod și că toate problemele sunt deasupra creaturii noastre corporale, în unitatea dintre noi în iubire reciprocă și dăruire. Atingem o stare în care nu pot exista minciuni. Altfel, o persoană se înșeală pe sine, deoarece nu stabilește o conexiune cu alte părți ale sufletului său.

Este așa deoarece împreună, formăm un suflet unic, care este unul pentru toți și toți sunt încorporați în acest suflet general. Apoi, el este încorporarea ta, sufletul tău din perspectiva ta. Deci, cine te poate înșela dacă acesta este, de fapt, tu? Cine te poate minți și cine poate să trișeze sau să fure, să scadă în dăruirea ta, sau să lase ce poti face astăzi pentru mâine? Asta înseamnă că asta nu mai este dăruire. Prin urmare, spune…”nici nu vei fura (aproapele tău)” deoarece el este, de fapt, o parte din voi.

Creatorul efectuează întreaga corecție în noi. O parte a corecției este umplută prin eforturile noastre evidente și o parte a acesteia decurge din eforturile care nu sunt evidente. Brusc, vei descoperi că nu muncești în scopul de a dărui, ci pentru a primi, prin sentimentul că totul este al tău. Asta înseamnă că justifici că ești un hoț, deoarece ești autorizat să faci ceea ce alții sunt autorizați să facă.

Exista un film popular în Rusia în trecut, numit Să fii atent la mașină, în care personajul principal fura mașini doar de la hoți. Avea obiceiul să vândă mașinile furate și să dăruiască banii orfelinatelor. Aceasta înseamnă să fii propriul judecător. Aici este problema, când o persoană crede că face un lucru bun și că el nu fură. Asta înseamnă că trebuie să fie conștient de ceea ce se întâmplă, și nu poate să fie decât după ce fură. Nu putem face nimic și trecem prin multe faze diferite. Este spus că nu există un drept pe pământ care să facă bine și să nu păcătuiască. Este imposibil de a sări peste aceste faze.

”Salariul angajatului să nu rămână la tine toată noaptea” înseamnă că, atunci când trebuie să dăruiți, trebuie să o faceți imediat. Dacă te vei opri, te transformi în acela care primește în locul celui care dăruiește, chiar dacă nu beneficiezi deloc. Astfel, lumi întregi sunt revelate într-o persoană în ceea ce privește relația sa cu alte persoane și, în aceeași măsură, cu Creatorul.

Din kab.tv, ”Secretele Cărții Eterne”, 26.03.2014

Nu lăsa ca dezamăgirea să fie rezultatul eforturilor tale

Întrebare: Cum se poate anula o persoană?

Răspuns: Cineva face acest lucru din disperare sau deznădejde. Acest lucru are loc cu condiția ca persoana să nu fugă. Dacă vine la clasă de două ori pe săptămână în loc de șapte ori, și nu se include în grup prelungește timpul. Desigur, nimic nu se pierde, și chiar cel mai mic efort contează mereu. Dar întrebarea rămâne, care este contribuția ei?

Stabilește un calendar clar, precum munca în grup și diseminarea, și apoi începi să implementezi fără nici o dorință. Inima este în locul unde sunt acțiunile. Este modul în care existălumea noastră și este un lucru bun că a fost concepută astfel. La urma urmei, putem trezi inimile noastre cu ajutorul acțiunilor.

Oamenii adoptă copilul altcuiva, fa eforturi și încep să iubească acest copil. La început nu au pentru el iubire naturală dar mai târziu, acest copil devine un copil mai iubit pentru ei decât un copil biologic. Acest lucru necesită mult efort. Am pus mult efort în dezvoltarea nostră spirituală. Dar trebuie încă să fie analizat pentru a ști ce ne-a dat. Cădem în disperare și asta este foarte bine! Disperarea nu trebuie să ne arunce înapoi acasă, în locul unde copiii lui Israel au suspinat datorită muncii grele.

Un om este obligat să se îmbarce pe următorul nivel al muncii, dar îi scapă asta deoarece, la urma urmei, este dezamăgit. O persoană crede că rezultatul este evident și nu poate înțelege că de fapt dezamăgirea este acest rezultat. Acesta ar trebui să fie rezultatul corect la nivelul actual al unei persoane.

Dacă o persoană se gândește că nici un rezultat nu a fost vreodată realizat și nu a existat nici un succes, ea acuză grupul, profesorul, și decide să îl părăsească. Singurul lucru de învinuit este lipsa de înțelegere a dezvăluirii unei persoane, că nu are puterea să se apropie de Creator. Ce ar putea să fie mai bine decât o astfel de stare?

Nu ar trebui să fie momente mai fericite în viață decât atunci când toate tentativele unei persoane eșuează. Vedem că prietenii care erau cu noi de mulți ani nu au înțeles asta și au plecat. Fiecare dintre noi poate să fie în locul lor, așa cum este spus: ”Nu crede în tine până în ziua în care vei muri”, până la moartea egoismului și corectarea completă a dorinței tale.

În această stare, este necesar să te tragi la lecție prin forță și încearcă să te trezești, să te angajezi cu grupul și să primești forța grupului. Aceasta este munca. Nu este nimic deosebit să te bucuri cânt te trezești și să te simți inspirat de la început. Dar dacă te trezești cu efort și tragi de tine cu forța și începi să te trezești și să te forțezi să muncești, atunci faci cu adevărat munca. Trebuie să iubești această muncă prin care te trezești din starea de inconștiență.

Din prima parte a Lecției zilnice de Cabala, 04.12.2014, Scrierile lui Rabash

Ura este lipsa de iubire

Întrebare: Povestea lui Iov reproduce esența suferinței umane. Atunci când seria nenorocirilor fatale se abat asupra lui, Creatorul îi spune lui Iov: ”Unde erai tu atunci când am creat pământul?” Ce înseamnă această întrebare?

Răspuns: Simți că ești o ființă umană, că ești mai mare decât tot și că ești, deci, obligat să iei dezvoltarea în mâinile tale pentru a guverna lumea. Iov nu vrea, pur și simplu, să privească alt lucru decât ceea ce posedă. Desigur, continuă deci să sufere.

Întrebare: Se pare că, Creatorul spune lui Iov: Nu înțelegi cum este controlată natura; Cum poți să înțelegi ce ți se întâmplă?” Astfel, ce trebuie o persoană să cunoască: Creatorul, Satana (înclinația rea) sau ambele?

Răspuns: Este același lucru: cele două formează opusul aceleiași forțe ce acționează în lume. Numai forța iubirii acționează în lume, astfel că întreaga natură este conectată, amabilă și armonioasă, cu excepția unei mici zone, care se numește natura umană.

Această forță este lipsă în noi în mod intenționat, pentru ca prin noi, conștient, prin propriile mâini și acțiuni, să o creăm între noi. Apoi, vom fi asemănători (Domeh) Creatorului, similari cu întreaga natură, și ne vom numi Adam (om).

Întrebare: Ce se va întâmpla cu Satana? Va dispărea?

Răspuns: Nu există! Înclinația rea, adică ura, se manifestă în noi datorită lipsei de iubire. Ura nu are existență proprie; este lipsa iubirii, conexiunii, cooperării și garanției reciproce. Dacă noi vom umple acest loc, atunci nu va exista decât bine. Aceasta este ceea ce descrie istoria lui Iov.

Un cabalist practic

Întrebare: Ce este un cabalist care face o muncă practică?

Răspuns: Un cabalist care face o muncă practică este un om care dezvăluie Creatorul în lumea noastră și vrea să aducă întreaga lume la El. El muncește la schimbarea ego-ului în dăruire, altruism, de la ură la iubire, de la separare între noi la unitate. El realizează gândul Creatorului în lumea noastră, studiază și face.

Un adevărat cabalist este un materialist și nu un mistic. El vede că lumea întreagă există ca un tot sub influența unei forțe și înțelege că, în această lume, totul funcționează sub o lege, o lege de completare, de unitate și integralitate reciprocă, însemnând legea iubirii și, dacă ea nu ne pare astfel, este doar pentru că noi suntem construiți astfel și trebuie să corectăm punctul nostru de vedere incorect. Răul pe care-l vedem în afara noastră este, de fapt, în noi și se traduce prin viziunea noastră deformată asupra lumii exterioare. Dacă eram complet corectat, atunci nu vedeam răul în lume.

Întrebare: Asta înseamnă că un cabalist nu vede nici un rău în lume?

Răspuns: Asta depinde de gradul său, faptul este că ego-ul nostru, care este numit Faraon, este divizat în 125 de grade egoiste, iar cabalistul le corectează în el în porțiuni, în părți, de la gradul cel mai mic la cel mai mare.

Corectând pe fiecare dintre ele, e ca și cum s-ar fi ridicat în gradele scării de realizare, la conexiunea cu forța superioară, în adeziune cu întreaga omenire și în această adeziune simte Creatorul.

A fi un cabalist practic înseamnă a fi un profesor sau un student, acela care realizează lumea superioară, studiază după surse cabalisttice autentice și se consacră în întregime lor, pentru că întregul nivel al lumii spirituale este, de asemenea, realizarea scopului vieții.

Pentru că, atunci când începeți să înțelegeți cu cine aveți de-a face, tot restul în această lume este în mod clar perceput ca rezultat al imaginației umane; sunt eforturi și experiențe neînsemnate în raport cu realizarea eternității, finalizării, a perfecțiunii Creatorului.

Din ”Scurte povestiri”, kab.tv, 22.10.2014

Forța trezirii spirituale

Întrebare: Isaac i-a interzis lui Iacov să se însoare cu una din fiicele lui Canaan. De ce este atât de important să nu se ”amestece”? Ce înseamnă asta?

Răspuns: Conform sistemului general, Iacov a trebuit să coboare doar din linia mediană. Prin urmare a trebuit să realizeze proprietatea Israel și să realizeze o stare mare, starea adultă (Gadlut) și să dea naștere celor douăsprezece seminții ale lui Israel. Cu alte cuvinte, a fost acela care a trebuit să genereze un sistem complet, corect și echilibrat, care a trebuit să aibă o formă astfel încât să poată să susțină ascensiuni, spargeri, și dizolvarea în Esau, ceea ce înseamnă în omenire, și de a renaște, a revitaliza astfel întreaga omenire.

Astăzi suntem cei care trebuie să completeze trezirea noastră spirituală. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să terminăm întâi auto-corectarea și apoi va veni rândul omenirii. Deloc! Suntem incluși în interiorul omenirii. La gradul auto-corectării noastre și la nivelul renașterii spirituale a fiecăruia dintre noi, partea care corespunde pentru fiecare dintre noi va fi modificată instantaneu. Astfel, noi progresăm în conformitate cu ceea ce trebuie să modificăm la ceilalți.

Întrebare: Este responsabilitatea nostră de a acționa pe teritoriul altor națiuni?

Răspuns: Da. Noi suntem pregătiți să le aducem corectarea pe umerii noștri și ei vor începe să ne ajute imediat ce vom reuși. Dacă vom începe să acționăm în mod corect, ni se vor alătura imediat și ne vor urma, și ne vor cere să le spunem ce trebuie să facă.

Din kab.tv, ”Porțiunea săptămânală”, 14.11.2014