Category Archives: Torah

Spargerea tabletelor

Tora, Deutoronomul 9:15-9-17 : Atunci eu m-am întors şi m-am pogorât din munte, iar muntele ardea în foc. Cele două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele.

Am văzut însă că voi păcătuiserăţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat şi vă abătuserăţi curând de la calea pe care vă poruncise Domnul să o urmaţi.

Am luat atunci cele două table şi, aruncându-le cu amândouă mâinile mele, le-am sfărâmat înaintea ochilor voştri.

Aceasta s-a intampla cu Moise in timpul revelarii egosimului pe care oamenii l-au adus din Egipt, asta insemnand din starea anterioara. In aceasta stare, calitatea daruirii pe care o primim in tabletele legamantului nu este manifestata indeajuns sa invinga vitelul de aur.

Aici, este necesar de ridicat prin credinta deasupra ratiunii. Aceasta este o actiune speciala care nu poate fi facuta de prima data. Cum pacatul lui Adam nu poate fi corectat fara revelarea raului, asadar fara revelarea vitelului de aur, este imposibil de ajuns la corectare. Cu toate acestea, trebuie revelat, clar dispus in fata tuturor ca toti sa il venereze.

Aici Moise este fara putere. Distruge tabletele legamantului. Asta inseamna ca nu exista nicio posibilitate de corectare in toate calculele egoiste.

Tora, Deutoronomul 9:18-9:19 : Apoi am îngenunchiat a doua oară înaintea Domnului, ca şi întâia oară, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă; m-am rugat pentru păcatele voastre cu care aţi greşit voi, făcând rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru şi mîniindu-L.

Că eu am fost îngrozit de mânia şi de iuţimea cu care Se mâniase Domnul pe voi, voind să vă piardă. Şi m-a auzit Domnul şi de data aceasta.

Distrugerea tabletelor legamantului se intampla in ziua 9 a lunii Av. Dupa ce vitelul de aur este topit in vase sfinte in care Creatorul se va revela intre oameni, Moise urca pe munte din nou sa obtina alte tablete si apoi coboara cu ele.

Si apoi, de ziua zpeciala numita Yom Kippur, drumul corectarii si renasterea incep.

Din emisiunea de pe Kab TV Secretele Cartii Eterne din 04.05.2016

 

Legământ cu fiecare generație

Tora, “Deutoronomul”, 05:01 – 05:03 : În vremea aceea a chemat Moise tot Israelul și le-a zis : „Ascultă, Israele, poruncile și legile pe care le voi rosti eu astăzi în auzul urechilor voastre : învățați-le și siliți-vă să le împliniți. Domnul Dumnezeul vostru a încheiat cu voi legământ în Horeb. Legământul acesta nu 1-a încheiat Domnul cu părinții noștri, ci cu noi, cei ce suntem astăzi cu toții vii aici.

Legământul este făcut cu fiecare generație. Acesta este programul creației care pătrunde în toate generațiile și pe care trebuie să-l îndeplinim până la finalul vieții noastre pe pământ.

Trebuie să aducem lumii echilibrul, cunoașterea Creatorului și să ridicăm umanitatea la nivelul următor, unde se va revela în totalitate forță superioară și va începe astfel să existe în două lumi simultan, în lumea noastră și în lumea superioară.

Tora, “Deutoronomul”, 05:04 – 05 :07 : Fată către fată a grăit Domnul cu voi din mijlocul focului de pe munte ;

Iar eu am stat în vremea aceea între Domnul și între voi, că să vă spun Cuvântul Domnului, căci voi v-ați temut de foc și nu v-ați suit în munte,

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pămantul Egiptului, din casă robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.

Există o singură forță superioară care controlează totul prin binele absolut.

În măsură în care persoana este echivalentă cu ea, simte acest bine și există în el. Iar în măsura în care este opusă forței superioare, simte lipsa binelui, o așa numită “eclipsa” de bunăvoință față de ea însăși și trebuie să înțeleagă că ea însăși se ascunde din față Creatorului.

Prin urmare, trebuie să neutralizam întunericul prin corecția noastră internă și să schimbăm percepția noastră egoistă a realității într-o percepție altruistă.

Este scris, “Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”. Această este, deasupra tuturor valorilor calităților de dăruire și dragoste.

Întrebare: Este spus că Moise a stat între Dumnezeu și oameni. Eu, ca om ce trebuie să interpun între mine și Creator ?

Răspuns: Calitatea numită Moise este o calitate de dăruire absolută și dragoste prin care, precum printr-o lentilă de colectare, trece guvernarea Creatorului către noi.

Moise este un exemplu pentru toată lumea. Prin urmare el dă instrucțiuni copiilor lui Israel pentru fiecare acțiune. Iar cei care îndeplinesc aceste instrucțiuni sunt în completă înțelegere cu Creatorul.

Comentariu: Tora specifică motivul pentru care oamenii ar trebui să privească totul prin calitatea lui Moise : “căci voi v-ați temut de foc și nu v-ați suit în munte”

Răspuns: Copiii lui Israel nu au vrut să urce pe munte. Nu aveau nici dreptul si nici abilitățile de a face asta, deoarece le era frică că nu vor putea face față condițiilor ce le vor fi date.

Și doar calitatea națiunii numită Moise, precum Bina pură, este capabilă să urce pe munte, să fie în legământ, în înțelegere și în conexiune cu Creatorul. Prin urmare, întreagă Lumină și întreaga Tora vin prin calitatea spirituală numită Moise.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 09.03.2016

 

Îndepărtând miturile legate de Cabala, partea 12

PARDESS încep cu secretele

Întrebare: Dacă Tora nu poate fi citită în mod literal, pentru că vorbeşte despre lumea spirituală, cum putem înţelege ce scrie în ea ?

Răspuns: Baal HaSulam explică în Introducere la Studiul celor Zece Sefirot că întreaga Tora este împărţită în PARDESS : Pşat (explicaţia simplă), Remez (indiciu), Druş (alegorie) şi Sod (secret).

Iar Vilna Gaon explică că studiul Torei începe de la secret şi nu de la explicaţia simplă. Înseamnă că ea este obţinută în această ordine : Sod (secret), Druş (alegorie), Remez (indiciu) şi tocmai la sfârşit Pşat (explicaţia simplă).

Când începem să citim Tora, nu înţelegem nimic din ea şi credem că este vorba de un fel de poveste sau nuvelă istorică şi nimic mai mult. De aceea, ea este un secret pentru noi.

Dar mai târziu, prin studiul Cabala, penetrăm adânc în textul Torei şi începem să înţelegem ceea ce spune despre lumea internă, forţele sufletului nostru şi forţele care ne controlează. Iar atunci Tora este transformată mai întâi în alegorie, apoi în indiciu şi la final, ea ne devine simplă şi uşor de înţeles.

Din programul de radio israelian 103 FM din 28.02.2016

Un exemplu de viață fericită

Tora, „Deuteronomul” 04:05 – 04:06 : Iată, v-am învăţat porunci şi legi, cum îmi poruncise Domnul Dumnezeul meu, ca să faceţi aşa în ţara aceea în care intraţi ca s-o stăpâniţi.  Să le păziţi aşadar şi să le împliniţi, căci în aceasta stă înţelepciunea voastră şi cuminţenia voastră înaintea ochilor popoarelor care, auzind de toate legiuirile acestea, vor zice: Numai acest popor mare este popor înţelept şi priceput.”

Această poruncă sugerează că dacă poporul lui Israel începe, într-adevăr, să realizeze în mod corect poruncile și împlineste toate poruncile nu de dragul lui, ci de dragul de a dărui, pentru beneficiul altora și prin ei pentru Creator, atunci toate națiunile lumii, toate proprietățile naturii vor ajunge în armonie unele cu altele și lumea va ajunge la echilibrul universal.

Și, văzând exemplul unei vieți fericite, umanitatea va spune : „Cât de înțelepți și de inteligenți sunt acești oameni măreți !”

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele din Cartea Eternă” 2/10/16

 

Extinde imaginea Creației

Tora, Deutoronomul, 2:31 – 2:34 Atunci mi-a zis Domnul : „Iată, încep să-ți dau pe Sihon Amoreul, regele Hesbonului și pământul lui ; începe a stăpâni pământul lui”.  Iar Sihon, regele Hesbonului, cu tot poporul său, ne-a ieșit înainte să se lupte la Iahaț.  Dar Domnul Dumnezeul nostru 1-a dat în mâinile noastre și l-am bătut pe el și pe fiii lui și tot poporul lui. În vremea aceea am luat toate cetățile lui și am nimicit toate cetățile lui, bărbați, femei și copii și n-am lăsat pe nimeni viu.

Femeile, bărbații, copiii și orașele sunt dorințele egoiste care există într-o persoană. Se spune că o persoană este o lume mică și, prin urmare, toate dorințele sale sunt clasificate pe categorii și nivele.

Întrebare: Dar aici se vorbește despre distrugerea dorințelor ?

Răspuns: Distrugerea dorințelor egoiste înseamnă corectarea lor în dăruire și iubire.

Tora: Deutoronomul, 3 : 1 Ne-am întors apoi de acolo și am mers către Vasan, însă ne-a ieșit înainte cu război Og, regele Vasanului, la Edrei, cu tot poporul său.

Tora: Deutoronomul, 3 : 11 – 3-12  Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier și astăzi este în Rabat-Amon : lung de nouă coți și lat de patru coți, coți bărbătești. Pământul acesta l-am luat atunci începând de la Aroer, care este lângă răul Arnon ; jumătate din muntele Galaadului cu cetățile lui l-am dat semințiilor lui Ruben și Gad ;

Fierul reprezintă cel mai scăzut nivel al egoismului, la fel ca și aurul, argintul și cuprul. Prin urmare, prima data putem cuceri acest nivel .

De fapt, metoda cabalistă este aceeași pentru atingerea tuturor nivelelor. De ce sunt descrise atât de detaliat ? Pentru că un om care stă să între în sistem, să-l simtă, revelează uriașe variații în tot ceea ce se i se întâmplă.

Simte toate acestea în interiorul său. Pentru el este o revelare a acestei lumi și a Universului !  Trece în interiorul materiei, în interiorul forțelor care controlează și, în loc de mică noastră planetă, vede forțele care guvernează Universul. Întreagă imagine a creației se întâmplă în interiorul sau și îngheață în față ei în admirație.

De aceea, este descris atât de detaliat în Tora.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 03.02.2016

 

 

Mâncare să vă cumpăraţi de la ei cu bani şi să mâncaţi

Tora, „Deuteronomul”2.01 – 2.06: „Apoi, întorcându-ne noi, am pornit prin pustie, spre Marea Roşie, cum îmi grăise Domnul, şi am umblat zile multe împrejurul Muntelui Seir. Iar Domnul a zis către mine: 3. „Ajunge de când umblaţi împrejurul acestui munte! Întoarceţi-vă dar spre miazănoapte! Dă poruncă poporului şi zi: Voi acum veţi trece prin hotarele fiilor lui Isav, fraţii voştri, care locuiesc în Seir, şi aceştia se vor teme de voi foarte tare. Mâncare să vă cumpăraţi de la ei cu bani şi să mâncaţi; şi apă de băut să vă cumpăraţi de la ei tot cu bani;”

Esau şi Lot sunt cele mai apropiate „rude” ale calităţii de dăruire; pot fi corectaţi, dar nu încă.

Cât timp am fost sub dominaţia Faraonului (egoismul comun), am câştigat partea pe care am putut să o extrag din el, pentru că am suferit în timp ce munceam, am fost captiv al egoismului; am fost plasat în mod artificial acolo şi nu de bună voie. Totuşi, am investit eforturi mare în munca cu egoismul şi acum tot ce am luat din Egipt, adică toate aceste forţe şi înţelegeri pe care le-am luat de acolo, le pot folosi pentru corectare.

Prin asta am schimbat chipurile cunoştinţa şi puterea mea pentru muncă cu egoismul numit Lot şi Esau. Pot să iau hrană de la ei şi să o schimb cu argint. Argintul este calitatea dăruirii, Bina. Aurul este calitatea lui Malhut.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 20.01.2016

Copiii deșertului

Tora, Deuteronomul,  1:39 – 01:40: Copiii voştri, de care voi ziceaţi că vor cădea pradă vrăjmaşilor, şi fiii voştri, care acum nu cunosc nici binele, nici răul, aceia vor intra acolo; lor îl voi da şi ei îl vor moşteni. Iar voi întoarceţi-vă şi vă îndreptaţi spre pustie, pe calea cea către Marea Roşie.

Copiii născuți în timpul călătoriei în deșert vor fi capabili să intre în țara lui Israel, pentru că ei nu au fost în robia egipteană, în robia egoismului. S-au luptat cu ea!

Cu alte cuvinte, acele calități altruiste care s-au născut din ego-ul corectat, sunt gata să intre în țara lui Israel  și să lucreze cu egoismul și mai mult, cultivându-l, și acele calități care erau în timpul robiei lui Faraon striga în mod constant, „Să ne întoarcem în Egipt ! „și, prin urmare, ele trebuie să moară.

Copiii nu vor fi prada giganților, deoarece vor fi deasupra lor, mai presus de această putere egoista, care este dezvăluita în țara lui Israel. Aceasta este următoarea etapă după ce s-au ridicat la Bina, munca cu Malchut, cu egoismul comun enorm, care este reprezentat de giganți.

Din KabTV lui „Secretele din Cartea Eternă” 1/20/16

 

Oamenii Cărții pierd Cartea

În știri (nrg.co.îl) Sumar: Conform profesorului Yaira Amit, membru al facultății de Studiu al Bibliei din universitatea din Tel Aviv, evreii nereligioși din Israel nu cunosc și nu înțeleg Biblia și nici semnificațiile ei ca o carte a culturii evreiești bazată pe rolul păstrării identității naționale evreiești. Cei mai mulți studenți Israelieni nu cunosc conținutul și povestirile importante din Biblie și pot citi cu greu numele eroilor sau citatele cele mai importante ale profeților evrei ai lumii. Motivul ignoranței și indiferenței față de Biblie este că a fost sistematic scoasă din sistemul de educație. Școlile nereligioase au redus studiul Bibliei la două ore pe săptămâna.

Răspuns: Mulți studenți ai Bibliei simt că aceasta nu este importantă, relevantă, nu are nimic în legătură cu noi și este legată de religie, pe care o privesc cu ură.

Sugerez învățarea într-un sens intern a Bibliei deoarece ea vorbeste despre structura lumii noastre, corectarea ei, revelarea lumilor superioare și a scopului vieții. Conform acestei metode, tinerii nu vor studia istorii seci ci informații relevante despre lume.

 

Reteaua de conexiuni a sufletului comun

Tora, “Numeri” 35:33 – 35:34: “Să nu spurcaţi pământul pe care aveţi să trăiţi; că sângele spurcă pământul şi pământul nu se poate curăţi în alt fel de sângele vărsat pe el, decât cu sângele celui ce l-a vărsat.

Să nu spurcaţi pământul pe care trăiţi şi în mijlocul căruia locuiesc Eu; căci Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel”.

Sângele este Lumina Hochma. Apa este Lumina Hassadim. Este imposibil de atins armonia în societate și starea de conexiune între părțile sufletului comun dacă nu interacționăm corect din punct de vedere egoistic. Părțile noastre egoiste trebuie să fie conectate în mod corespunzător între ele.

Se pare că atunci când rămâne egoist, fiecare stabilește conexiuni altruiste cu ceilalți, precum o extindere de fire altruiste între ei. Eu, prin egoismul meu, mă îndrept în mod altrusit spre tine, iar tu, prin egoismul tău, faci în același fel către mine, dar în interior, fiecare rămânem în dorință să. Ne ridicăm deasupra acestei dorințe și lucrăm deasupra ei, construind poduri peste egoism.

Cel mai important lucru este să facem o restricție în noi, un ecran și o atitudine corectă față de ceilalți. Apoi, în practică, să plasăm în vârful acțiunilor noastre toate conexiunile încrucișate dintre noi și nu doar cele din noi înșine.

Această imensă, multi stratificata, multi vectoriala rețea de conexiuni este numită sufletul comun” – unul pentru noi toți! Fiecare dintre noi, individual, este nimic, dar participând în operațiunile “rețelei” universale devine creatorul ei.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 16.12.2015

 

 

 

Rețeaua de conexiuni bune

Tora, “Numerii” 35:33 : “Să nu spurcaţi pământul pe care aveţi să trăiţi; că sângele spurcă pământul şi pământul nu se poate curăţi în alt fel de sângele vărsat pe el, decât cu sângele celui ce l-a vărsat.”  

Țara este conexiunea dintre noi prin care curge apa, Lumina Hassadim. Este necesar  să interacționăm astfel încât între noi să curgă doar atitudinea bună.

Tora “Numerii” 35:34 : “Să nu spurcați pământul pe care trăiți și în mijlocul căruia locuiesc Eu; căci Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel”.

În rețeaua de conexiuni dintre suflete este Creatorul. Trebuie să construim rețeaua atât de puternică încât să începem să Îl simțim pe El. Puterea prin care începem să Îl simțim pe Creator este numită grad spiritual. În total sunt 125 de grade în formarea tot mai mare a conexiunii dintre noi, asta fiind senzația de creștere a Creatorului.

Se pare că suntem numiți copiii lui Israel doar dacă construim această rețea. Altfel, suntem nimic. Dacă existăm în mod separat, suntem animale și chiar mai rău, deoarece animalele sunt conectate corect între ele iar noi nu suntem.

Din emisiunea de  pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 16.12.2015