Category Archives: Torah

Extinde imaginea Creației

Tora, Deutoronomul, 2:31 – 2:34 Atunci mi-a zis Domnul : „Iată, încep să-ți dau pe Sihon Amoreul, regele Hesbonului și pământul lui ; începe a stăpâni pământul lui”.  Iar Sihon, regele Hesbonului, cu tot poporul său, ne-a ieșit înainte să se lupte la Iahaț.  Dar Domnul Dumnezeul nostru 1-a dat în mâinile noastre și l-am bătut pe el și pe fiii lui și tot poporul lui. În vremea aceea am luat toate cetățile lui și am nimicit toate cetățile lui, bărbați, femei și copii și n-am lăsat pe nimeni viu.

Femeile, bărbații, copiii și orașele sunt dorințele egoiste care există într-o persoană. Se spune că o persoană este o lume mică și, prin urmare, toate dorințele sale sunt clasificate pe categorii și nivele.

Întrebare: Dar aici se vorbește despre distrugerea dorințelor ?

Răspuns: Distrugerea dorințelor egoiste înseamnă corectarea lor în dăruire și iubire.

Tora: Deutoronomul, 3 : 1 Ne-am întors apoi de acolo și am mers către Vasan, însă ne-a ieșit înainte cu război Og, regele Vasanului, la Edrei, cu tot poporul său.

Tora: Deutoronomul, 3 : 11 – 3-12  Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier și astăzi este în Rabat-Amon : lung de nouă coți și lat de patru coți, coți bărbătești. Pământul acesta l-am luat atunci începând de la Aroer, care este lângă răul Arnon ; jumătate din muntele Galaadului cu cetățile lui l-am dat semințiilor lui Ruben și Gad ;

Fierul reprezintă cel mai scăzut nivel al egoismului, la fel ca și aurul, argintul și cuprul. Prin urmare, prima data putem cuceri acest nivel .

De fapt, metoda cabalistă este aceeași pentru atingerea tuturor nivelelor. De ce sunt descrise atât de detaliat ? Pentru că un om care stă să între în sistem, să-l simtă, revelează uriașe variații în tot ceea ce se i se întâmplă.

Simte toate acestea în interiorul său. Pentru el este o revelare a acestei lumi și a Universului !  Trece în interiorul materiei, în interiorul forțelor care controlează și, în loc de mică noastră planetă, vede forțele care guvernează Universul. Întreagă imagine a creației se întâmplă în interiorul sau și îngheață în față ei în admirație.

De aceea, este descris atât de detaliat în Tora.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 03.02.2016

 

 

Mâncare să vă cumpăraţi de la ei cu bani şi să mâncaţi

Tora, „Deuteronomul”2.01 – 2.06: „Apoi, întorcându-ne noi, am pornit prin pustie, spre Marea Roşie, cum îmi grăise Domnul, şi am umblat zile multe împrejurul Muntelui Seir. Iar Domnul a zis către mine: 3. „Ajunge de când umblaţi împrejurul acestui munte! Întoarceţi-vă dar spre miazănoapte! Dă poruncă poporului şi zi: Voi acum veţi trece prin hotarele fiilor lui Isav, fraţii voştri, care locuiesc în Seir, şi aceştia se vor teme de voi foarte tare. Mâncare să vă cumpăraţi de la ei cu bani şi să mâncaţi; şi apă de băut să vă cumpăraţi de la ei tot cu bani;”

Esau şi Lot sunt cele mai apropiate „rude” ale calităţii de dăruire; pot fi corectaţi, dar nu încă.

Cât timp am fost sub dominaţia Faraonului (egoismul comun), am câştigat partea pe care am putut să o extrag din el, pentru că am suferit în timp ce munceam, am fost captiv al egoismului; am fost plasat în mod artificial acolo şi nu de bună voie. Totuşi, am investit eforturi mare în munca cu egoismul şi acum tot ce am luat din Egipt, adică toate aceste forţe şi înţelegeri pe care le-am luat de acolo, le pot folosi pentru corectare.

Prin asta am schimbat chipurile cunoştinţa şi puterea mea pentru muncă cu egoismul numit Lot şi Esau. Pot să iau hrană de la ei şi să o schimb cu argint. Argintul este calitatea dăruirii, Bina. Aurul este calitatea lui Malhut.

Din emisiunea de pe Kab TV „Secretele Cărţii Eterne” din 20.01.2016

Copiii deșertului

Tora, Deuteronomul,  1:39 – 01:40: Copiii voştri, de care voi ziceaţi că vor cădea pradă vrăjmaşilor, şi fiii voştri, care acum nu cunosc nici binele, nici răul, aceia vor intra acolo; lor îl voi da şi ei îl vor moşteni. Iar voi întoarceţi-vă şi vă îndreptaţi spre pustie, pe calea cea către Marea Roşie.

Copiii născuți în timpul călătoriei în deșert vor fi capabili să intre în țara lui Israel, pentru că ei nu au fost în robia egipteană, în robia egoismului. S-au luptat cu ea!

Cu alte cuvinte, acele calități altruiste care s-au născut din ego-ul corectat, sunt gata să intre în țara lui Israel  și să lucreze cu egoismul și mai mult, cultivându-l, și acele calități care erau în timpul robiei lui Faraon striga în mod constant, „Să ne întoarcem în Egipt ! „și, prin urmare, ele trebuie să moară.

Copiii nu vor fi prada giganților, deoarece vor fi deasupra lor, mai presus de această putere egoista, care este dezvăluita în țara lui Israel. Aceasta este următoarea etapă după ce s-au ridicat la Bina, munca cu Malchut, cu egoismul comun enorm, care este reprezentat de giganți.

Din KabTV lui „Secretele din Cartea Eternă” 1/20/16

 

Oamenii Cărții pierd Cartea

În știri (nrg.co.îl) Sumar: Conform profesorului Yaira Amit, membru al facultății de Studiu al Bibliei din universitatea din Tel Aviv, evreii nereligioși din Israel nu cunosc și nu înțeleg Biblia și nici semnificațiile ei ca o carte a culturii evreiești bazată pe rolul păstrării identității naționale evreiești. Cei mai mulți studenți Israelieni nu cunosc conținutul și povestirile importante din Biblie și pot citi cu greu numele eroilor sau citatele cele mai importante ale profeților evrei ai lumii. Motivul ignoranței și indiferenței față de Biblie este că a fost sistematic scoasă din sistemul de educație. Școlile nereligioase au redus studiul Bibliei la două ore pe săptămâna.

Răspuns: Mulți studenți ai Bibliei simt că aceasta nu este importantă, relevantă, nu are nimic în legătură cu noi și este legată de religie, pe care o privesc cu ură.

Sugerez învățarea într-un sens intern a Bibliei deoarece ea vorbeste despre structura lumii noastre, corectarea ei, revelarea lumilor superioare și a scopului vieții. Conform acestei metode, tinerii nu vor studia istorii seci ci informații relevante despre lume.

 

Reteaua de conexiuni a sufletului comun

Tora, “Numeri” 35:33 – 35:34: “Să nu spurcaţi pământul pe care aveţi să trăiţi; că sângele spurcă pământul şi pământul nu se poate curăţi în alt fel de sângele vărsat pe el, decât cu sângele celui ce l-a vărsat.

Să nu spurcaţi pământul pe care trăiţi şi în mijlocul căruia locuiesc Eu; căci Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel”.

Sângele este Lumina Hochma. Apa este Lumina Hassadim. Este imposibil de atins armonia în societate și starea de conexiune între părțile sufletului comun dacă nu interacționăm corect din punct de vedere egoistic. Părțile noastre egoiste trebuie să fie conectate în mod corespunzător între ele.

Se pare că atunci când rămâne egoist, fiecare stabilește conexiuni altruiste cu ceilalți, precum o extindere de fire altruiste între ei. Eu, prin egoismul meu, mă îndrept în mod altrusit spre tine, iar tu, prin egoismul tău, faci în același fel către mine, dar în interior, fiecare rămânem în dorință să. Ne ridicăm deasupra acestei dorințe și lucrăm deasupra ei, construind poduri peste egoism.

Cel mai important lucru este să facem o restricție în noi, un ecran și o atitudine corectă față de ceilalți. Apoi, în practică, să plasăm în vârful acțiunilor noastre toate conexiunile încrucișate dintre noi și nu doar cele din noi înșine.

Această imensă, multi stratificata, multi vectoriala rețea de conexiuni este numită sufletul comun” – unul pentru noi toți! Fiecare dintre noi, individual, este nimic, dar participând în operațiunile “rețelei” universale devine creatorul ei.

Din emisiunea de pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 16.12.2015

 

 

 

Rețeaua de conexiuni bune

Tora, “Numerii” 35:33 : “Să nu spurcaţi pământul pe care aveţi să trăiţi; că sângele spurcă pământul şi pământul nu se poate curăţi în alt fel de sângele vărsat pe el, decât cu sângele celui ce l-a vărsat.”  

Țara este conexiunea dintre noi prin care curge apa, Lumina Hassadim. Este necesar  să interacționăm astfel încât între noi să curgă doar atitudinea bună.

Tora “Numerii” 35:34 : “Să nu spurcați pământul pe care trăiți și în mijlocul căruia locuiesc Eu; căci Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel”.

În rețeaua de conexiuni dintre suflete este Creatorul. Trebuie să construim rețeaua atât de puternică încât să începem să Îl simțim pe El. Puterea prin care începem să Îl simțim pe Creator este numită grad spiritual. În total sunt 125 de grade în formarea tot mai mare a conexiunii dintre noi, asta fiind senzația de creștere a Creatorului.

Se pare că suntem numiți copiii lui Israel doar dacă construim această rețea. Altfel, suntem nimic. Dacă existăm în mod separat, suntem animale și chiar mai rău, deoarece animalele sunt conectate corect între ele iar noi nu suntem.

Din emisiunea de  pe Kab TV ”Secretele Cărții Eterne” din 16.12.2015

Închise într-un sistem unificat

Tora, „Numere” 35:26 – 35:27: Dacă ucigaşul va ieşi peste hotarele oraşului de scăpare, în care a fugit. Şi-l va găsi răzbunătorul sângelui vărsat, în afară de hotarele cetăţii lui de scăpare, şi va ucide pe ucigaşul acesta răzbunătorul de sânge, acesta nu va fi vinovat de vărsare de sânge,

Acest lucru ne spune cum se poate proteja un om de forțele sale interne dăunătoare. El trebuie să se ascundă în relațiile corecte între oameni, și sa nu le abandoneze în nici un caz.

Și dacă el plutește în derivă din cadrul social pe care îl susține în garanție reciprocă, atunci el pierde conexiunea cu ea și merge dincolo de granița așa-numitul oraș.

Apoi, el este în pericol, egoismul său începe să-l ucidă. Și acest lucru este răzbunătorul de sânge  care îl urmareste în mod constant. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să fugă din oraș, unde  se poate proteja.

Cu alte cuvinte, un om reprezintă un întreg univers. Există dorințe în el pe care le poate corecta și apoi el trăiește în mod liber peste tot. Dar, în plus, există dorințe pe care el fundamental le corectează, dar nu complet.

O parte din ele sunt cele care nu sunt tocmai pregătite pentru a fi corectate și se presupune că le ucide în mod accidental. În acest caz, omul ar trebui să se protejeze. Aceasta este  tipul de conexiune ce există cu mediul, care este numit „cetatea de scăpare.”

Acesta este un sistem foarte complicat. În principiu, Tora vorbește doar despre modul în care trebuie să fie interconectate unele cu altele.

În consecință, divizarea poporului lui Israel în 12 triburi, de zeci, sute și mii în adunarea trupelor, la cetățile de refugiu, țara lui Israel s-a împărțit în două părți, dincolo de Iordan și înainte de Iordan, tribul Menashe, din care jumătate este dincolo de Iordan și jumătate în interiorul țarii lui Israel. Acestea sunt diviziuni foarte interesante.

În plus, este in acord cu înaintarea, în cazul în care fiecare va trăi.

Conexiunea între triburi este interzisă. Se pare că totul ar trebui să fie invers, totul împreună! Nu, ești în acest trib, astfel încât să poti lua o soție numai din acest trib, trăiesti numai în acest domeniu, nu ai dreptul de a merge oriunde, sau de a construi o casă pe teritoriul altui trib.

Pe de o parte, totul este înconjurat de iubire universală, conexiune reciprocă universală, pentru că la intrarea în țara lui Israel este atinsa starea de iubire reciprocă. Nu putem asimila această stare ?! Nu, fiecare dintre ei trebuie să păstreze propria mulțime și să trăiască sub propriul său acoperiș, sub propriul lui palmier, etc.

La urma urmei, cum functioneaza corpul nostru? El există tocmai pentru că are organe complet diferite in el, care lucrează în moduri absolut diferite. Inima, plămânii, rinichii, ficatul, totul funcționează la diferite niveluri. Fiecare dintre ele are propriile lui legi interne.

Toate organele secreta diverse substanțe, parțial incompatibile unele cu altele, și numai munca lor corectă în comun este cheia pentru un corp viu sănătos. Unul nu intervine în activitatea vitală a celuilalt, însă funcționează strict în funcție de un anumit model de legătură cu toate celelalte.

Iar Tora dă această schemă rigidă în conformitate cu care trebuie, pe de o parte, să fie distanțata de alții și, pe de altă parte, să fie în legătură cu acestia. Asamblarea corecta a functiilor sistemului are loc numai prin confruntarea dintre cele două forțe opuse și conectarea lor deasupra opoziției.

Din KabTV  „Secretele Cartii Eterne” 12/16/15

 

O viaţă nouă nr. 501 – Adevăratul scop al Bibliei

Dr. Michael Laitman în conversaţie cu Oren Levi şi Tal Mandelbaum ben Moşe

Rezumat

Biblia este cartea vieții. Această ne spune cum să se ridicăm deasupra atitudinii noastre obișnuite despre viață și cum să ne lăsăm duși de același curent, ca un râu în care o persoană formează o conexiune cu apa și se lasă purtată de aceasta.

Cu toții știm poveștile Bibliei la un nivel sau altul, dar puțini îi înțeleg unicitatea. Biblia nu este o carte care ne învață istorie sau geografie și nici o carte de legi. Biblia este cartea vieții și are puterea să afecteze cititorul așa încât citind-o, el se schimbă și descoperă că este vorba despre el însuși și că tot ce este în Biblie este și în interiorul lui.

Biblia este scrisă într-un cod care trebuie descifrat și pentru a o putea înțelege cu adevărat, trebuie să învățam o limbă nouă, limba „dăruirii”. După înțelepciunea Cabală, dăruirea înseamnă a dărui abundență.

„Dăruirea” este un atribut intern special al dorinței de a dărui care nu este ușor de dobândit. O persoană care reușește să îl dobândească se află într-o realitate a iubirii și se numește Cabalist.

Putem fi confuzi, crezând că și acum simțim iubirea pentru alții, dar dacă ne uităm la noi înșine fără să distorsionam lucrurile, vom descoperi că alături de iubirea pe care o purtăm pentru alții există întotdeauna și sentimentul de satisfacție, de plăcere, etc. Natura noastră nu ne permite să iubim fără să primim ceva în schimb. Când o persoană se ridica deasupra naturii sale, se deschide un canal nou de percepție, gândire, simțire și acesta începe să trăiască într-o comuniune cu Biblia.

Doar prin iubire, prin conexiunea dintre noi, putem înțelege Biblia corect. Suntem numiți „poporul Cartii” și avem responsabilitatea să deschidem Biblia și să o învățam din interiorul nostru. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne ridicăm la starea de dăruire totală, iubire pentru alții, iubire a lumii și apoi vom înțelege ce spune. Acest lucru este posibil doar prin conexiune și iubire care sunt obținute studiind înțelepciunea Cabală. Așadar, nu este necesară o inteligență specială sau calități sublime. Singurul lucru de care ai nevoie este dorința.

Din emisiunea de pe Kab TV „O viaţă nouă nr. 501 — Scopul real al Bibliei” 1/15/16

Linkuri în limba engleză

 VideoPlay Now | Download  AudioPlay Now | Download

 

Îngerii Creatorului

Secțiunile săptămânale ale Torei, Korah și BalaK, sunt numite după numele persoanelor (atribute), cărora nu le plac poporul lui Israel și se ridică împotriva lui. Cu toate acestea, ei de fapt stimulează înaintarea istoriei chiar mai mult decât Moise și alte figuri pozitive ale Torei, care există datorită forțelor negative din natură și la care trebuie să răspundă.

Forțele egoiste operează in întregul sistem de creaţie si il excita, dându-i impulsul de a menţine dezvoltarea. Prin urmare, după cum este scris: „Am creat înclinaţia rea; Am creat Tora drept condiment „.

Realitatea noastră se dezvoltă doar datorită îngerilor Creatorului. Toți oamenii, inclusiv managerii, liderii militari și politicienii, sunt forțe individuale ale Creatorului, pe care El ii controlează, desigur.

În scopul ca ceva să fie motivat să avanseze, înainte trebuie să fie stimulat ego-ul. Toate punctele de cotitură în istorie sunt numite după ei. În istoria modernă, este Hitler și Stalin. În antichitate, au fost Nebucadnețar, Alexandru cel Mare, Tit, Caligula și mulţi alţii. Acestea sunt, de fapt flash-uri ale ego-ului, care sunt exprimate în forme clare, care dau un impuls istoriei și care lasă o impresie. Nu este întâmplător faptul că Titus a dat foc la Templu.

Asta s-a întâmplat pentru ca generațiile viitoare să nu îl uite. Cât de multe fapte bune au făcut alte persoane, dar nimeni nu şi-i aminteşte. Dar, dacă ar fi creat o bomba cu hidrogen sau o bombă atomică, aceasta este o chestiune cu totul diferita.

Aceşti „îngeri” sunt numiţi cu aceste nume, deoarece acestea sunt motoarele istoriei. Si mai mult, există mulţi dintre ei printre evrei. Familia americana, Rosenberg, „spionii atomici”, au spionat pentru Uniunea Sovietică și au luat secrete despre bomba atomica care au căzut în mâinile unui alt înger numit profesor Iacov Zaldovich, care a fost unul dintre constructorii bombei atomice și a bombei cu hidrogen sovietice.

Privind înapoi, putem vedea că cei mai importanţi inchizitori spanioli care au expulzat evrei au fost de fapt evrei. În plus, cine au fost cei care i-au ademenit pe romani și pe greci pentru a invada Israelul, a sacrifica și a ucide? Era aceeași a cincea coloană. Ideea este că, pe măsură ce timpul trece, tot binele pe care oamenii mari îl fac pentru lume dispare, dar răutatea rămâne în istorie.

Din KabTV „Secretele din Cartea Eterna” 7/8/15

 

Transformarea egoismului în dăruire

Tora, 8 : 4: Sfeşnicul era de aur bătut; atât piciorul, cât şi florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeşnicul după forma pe care i-o arătase Domnul.

Întrebare: De ce este sfeșnicul făcut dintr-o singură bucată de aur?

Răspuns: Crearea sfeșnicului din aur pur înseamnă transformarea egoului pur în atributul opus pentru a da și a dărui Lumină.

În același timp, bucata de aur bătut trebuie să fie întreagă și nu poate fi făcută din mai multe părți pentru că trebuie să ajungem la o stare în care tot egoismul nostru, întreaga noastră natură, să devină atributul iubirii și dăruirii.

De aceea acest fragment săptămânal din Tora se numește Beha’alotcha, adică atunci când urci la Lumină.

Rabash spunea că termenul sfeșnic se referă la corpul cuiva, și atunci când Lumina Creatorului este îmbrăcată în el, o persoană este iluminată ca un sfeșnic. Totuși, întrebarea este cum corpul unei persoane poate purta Lumina Superioară din moment ce este o diferență atât de mare între atributele Luminii și vase, care reprezintă corpul unei persoane. Când vorbim despre corp, ne referim la egoism.

El spune și că dificultatea în crearea unui vas se numește deficiență, și apoi umplerea pentru această deficiență poate intra în el. Dar dacă o persoană nu are nicio deficiență, nu există loc pentru umplerea care vine ca răspuns la deficiență, numită ajutor de sus.

Astfel, este clar că o persoană nu poate acționa fără deficiențe pentru că nu există loc pentru umplerea deficiențelor.

Deficiențele care ne sunt date reprezintă ajutor de sus. Fără ele, o persoană nu va cere nimic, și dorința pentru corectare nu se va aprinde în ea. Trebuie să procesăm toate dificultățile din interiorul nostru din nou și să le folosim ca material pentru iluminare.

Rolul nostru este să simțim că totul se naște de la Creator, dar trebuie să schimbăm totul în direcția bună și să îl plasăm corect în interiorul nostru. În același timp, o persoană este într-o stare de confuzie totală, temeri, griji și alte imagini.

Asta înseamnă că este ridicat la un nivel unde este asemănătoare unei ramuri în bătaia vântului, și nu poate să-și găsească drumul. Acesta este doar punctul de început unde este construit și transformat într-un sfeșnic. Atunci când egoismul ei este îmblânzit, procesul de creare începe. Aceasta este tranziția dificilă către atributul dăruirii.

Totuși, în același timp, atunci când găsim conexiunea cu Creatorul, devine o plăcere, o mântuire de șarpele nostru interior, de tot ceea ce urâm.

Cu alte cuvinte, trebuie să urâm ceea ce este în interiorul nostru, mai mult decât durerea, și apoi nu o vom mai simți. Astfel, puterea intenției noastre și a tânjirii după scop trebuie să fie mai mare decât durerea pe care o simțim pentru că totul este măsurat potrivit aceluiași parametru: forța atracției (forța dăruirii).

Dacă forța atracției față de scop etse mai mare decât forța durerii (forța respingerii), nu vom mai simți forța durerii.

De pe KabTV, Secretele Cărții Eterne, 04.02.2015