Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 3

Lecţia 3: Nu există nimeni în afară de El

 1) .. scopul pe care și-L dorește Creatorul de la Creația pe care a creat-o este să poată dărui creaturilor Sale, astfel încât acestea să Îl cunoască drept real și măreț și să primească toată bucuria și plăcerea pe care El a pregătit-o pentru ele.

Baal HaSulam – Introducere la Cartea Zohar , art. 39

2) 116) … Tot ceea ce există în lume este de la Creator, că numai El a făcut, face și va face toate faptele din lume. El știe dinainte tot ce se va desfășura în cele din urmă, după cum este scris, „Declararea sfârșitului de la început.” Și El veghează și face lucruri la început, în scopul de a le repeta și de a le face perfecte după un anumit timp.

Lech Lecha [Ieși]

3) Tu m-ai tivit în spate și în fața, adică revelația și ascunderea feței Creatorului. Acest lucru se datorează faptului că, într-adevăr, „împărăția Lui stăpânește peste tot”, și totul va reveni la radacina sa, deoarece nu există nici un loc vacant de El. Dar diferența este în timpul prezent sau viitor, pentru că cine conectează cele două lumi, descoperă îmbrăcămintea Lui în prezent: tot ceea ce se face este o îmbrăcăminte pentru revelarea divinitatii … prin voința celui care îmbracă, pentru că este exact dorinţa Lui.

Scrieri de Baal HaSulam, Mai tivit în spate și în fața

4) Știm că „tot pământul este plin de slava Lui”, şi așa ar trebui să creadă orice om, cu toate acestea, Creatorul a făcut o ascundere, astfel încât nu se poate vedea, pentru a da loc pentru alegere, undeu există credință – să creadă că ” Creator umple întregul pământ și este implicat cu tot pământul „. După ce omul se angajează în Tora si Mitzvot și păstrează porunca de a alege, atunci Creatorul se revelează pentru el, astfel că el vede că Creatorul conduce lumea.

Rezultă că omul îl face Rege, să domnească peste el, ceea ce înseamnă că el îl simte pe Creator, că El este conducătorul întregii lumi, și aceasta se numește că el îl face pe Creator Rege peste el. Până când omul atinge acest sentiment, domnia Creatorului este în ascundere. Despre aceasta spunem, „În ziua aceea, Creatorul va fi unul și Numele Lui unul”, ceea ce înseamnă că ne va fi revelată slava împărăției Sale. Aceasta este întreaga corecție pe care ar trebui să o facem în această lume, și prin aceasta vom continua toate cele bune din lume, în cazul în care toată dăruirea de sus continuă lucrând în Tora si Mitzvot, cu intenția de a continua Împărăţia Lui peste noi.

Scrieri de Rabash, Vol 2, Scrisoare Nr 76

5) Scopul sufletului atunci când vine vorba in corp este de a atinge revenirea la rădăcină și să vă alipiți de El, în timp ce sunteţi îmbrăcaţi în corp, după cum este scris, „să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui și te alipeşti la El. „Vedeți că problema se termină în” a te lipi de El „, adică așa cum a fost înainte de a fi îmbrăcat în corp.

Cu toate acestea, este nevoie de o mare de pregătire – care este de a merge în toate căile Lui. Cu toate acestea, cine știe căile Creatorului? Într-adevăr, acesta este sensul de „Tora, care are 613 de căi.” Cel care umblă pe ele va fi în cele din urmă purificat până când corpul său nu va mai fi o partiție de fier între el și Creatorul său, după cum este scris: „Și voi ia inima de piatră din trupul vostru. „Apoi el se va lipi de Creatorul său așa cum a fost înainte de îmbărcarea sufletului în corp.

Reiese  că există trei aspecte: 1. Israel, este cel care se restrânge pentru a reveni la rădăcina sa; 2. Creatorul, care este rădăcina la care cineva tânjește; 3. 613 căi ale Torei prin care omul îşi purifica sufletul și trupul. Aceasta este condimentul, după cum este scris: „Am creat inclinatia rea şi am creat pentru ea Tora ca un condiment.”

Cu toate acestea, aceste trei sunt de fapt unul și același. În cele din urmă, orice slujitor al Creatorului le realizează pe acestea ca cva unic, unit şi unitary. Ele apar împărțite în trei, din cauza muncii incomplete a omului în lucrarea lui Dumnezeu.

Baal HaSulam, Igorot, Scrisoarea 17

6) Esența muncii cuiva este numai de a ajunge la senzația existenței Creatorului, adică să simtă existența Creatorului, căci „întregul pământ este plin de Gloria Sa”. Asta va fi toată muncă omului, însemnând că toată vigoarea pe care o depune în muncă va fi doar că să obțină aceasta și nu altceva. Nimeni nu trebuie să fie îndemnat să obțină ceva. De fapt, există doar un lucru de care are nevoie omul, numit Credința în Creator. Nu trebuie să se gândească la nimic, adică, singura recompensa pe care ar vrea s-o obțină pentru muncă sa, ar trebui să fie aceea de a fi recompensat cu Credința în Creator.

Baal HaSulam, Şamati  nr.4, ”Care este motivul greutății pe care o simte cineva când, în muncă, se anulează în fața Creatorului”

7) Chiar dacă vom vedea că există două părți ale Torei: Prima – Mitzvot dintre om și Dumnezeu, și a doua – Mitzvot intre om si om, ambele sunt unul și același lucru. Acest lucru înseamnă că în scopul real al acestora și scopul dorit sunt acelaşi lucru, și anume Lishma. Nu există nicio diferenţă dacă cineva munceşte pentru prietenul său sau pentru Creator … Astfel, atunci când îşi completează munca în iubire și dăruire pentru prieten şi ajunge la cel mai înalt punct, completeaza, de asemenea, iubirea pentru Creator. În această stare nu există nici o diferență între cele două, pentru că tot ceea ce este în afara corpului său, ceea ce înseamnă interes propriu, este judecat la fel – fie să dăruiască prietenului său, fie să dăruiască muţumire Cretorului său.

Baal HaSulam, Iubirea pentru Creator si iubirea pentru ființele create

8) Putem fi acoperiți de Lumina Lui și să urmăm drumul Creatorului, să-L servim, nu pentru a fi recompensați, ci pentru a-L mulțumi pe Creator și pentru a ridica Divinitatea din praf. Putem fi acoperiți de bunăvoință Creatorului și de revelația Sanctității Lui către creaturile Sale.

Scrierile lui Baal Hasulam, Şamati nr.3, Realizarea spirituala

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed