Congresul din New Jersey – Materiale de studiu pentru lectia 6

Lecţia nr. 6: Completând Cercul şi începând din nou

  • Ce am realizat?
  • Cum să fim mulţumiţi de realizarea noastră?
  • Legământul

1) Asta înseamnă ceea ce a fost scris, „Astăzi vă ridicaţi, voi toţi” adică, toate prin câte ai trecut, toate stările pe care le-ai trăit – fie stări de Gadlut (măreţie), sau stări de mai puţină măreţie, care au fost considerate intermediare şi tot aşa. Tu iei toate aceste detalii şi nu compari un nivel cu altul, pentru că ţie nu-ţi pasă de nicio recompensă ci numai să faci voia Creatorului. El ne-a comandat să observăm Miţvot (poruncile) şi să studiem Tora, şi asta este ceea ce facem, la fel ca orice om obişnuit al Israel. Cu alte cuvinte, starea în care el se află chiar acum, e la fel de importantă pentru el ca aceea când a crezut că este în Gadlut. Atunci, „Domnul Dumnezeul tău face cu tine această zi”.

Asta înseamnă că atunci Creatorul face cu el un legământ. Cu alte cuvinte, tocmai în momentul în care omul acceptă munca Lui fără nicio condiţie, şi e de acord să facă munca cea sfântă fără nicio recompensă, ceea ce se numeşte „predare necondiţionată”, acesta este momentul când Creatorul face legământ cu el.

Scrierile lui Rabash, Vol 1, Astazi vă ridicaţi, voi toţi

2) Lasă-l să fie mulţumit cu partea lui, și să dea laudă și mulțumire Creatorului pentru că i-a oferit o mică parte în serviciul Regelui, chiar dacă numai un minut pe zi sau un minut la fiecare câteva zile. Lasă-l să considerare asta o mare comoară.

Și chiar dacă fapta sa a fost foarte simplă, cu toate acestea el ar trebui să încerce să fie fericit, și el va primi viaţă din faptul că i s-a permis să slujească Regelui. Și el este obligat să dea laudă Creatorului în fiecare oportunitate.

Am auzit de la Baal HaSulam că prin laudași mulțumirea pe care o dă cineva Creatorului, când se apropie de Creator, el continuă Lumina Kedusha în jos, astfel că se va simți el însuși complet, iar apoi se numeşte că este în stare de Baruch (binecuvântat), și Baruch aderă la Baruch. Dar atunci când unul se păstrează în stare de blestemat, Baruch nu aderă la asta, așa cum au spus înțelepții.

Scrierile lui Baal HaSulam, Vol 2, Scrisoare Nr 36

3)Atunci când o persoană simte că a venit un pic mai aproape de sfințenie, și este plină de bucurie, deoarece i-a fost acordată o favoare de Creator, ar trebui să spună că principalul motiv al bucuriei sale este că acum există bucurie sus pentru Sfânta Shechinah, pentru că ea a fost în măsură să atragă propriul organ mai aproape de ea, și nu trebuie să îşi trimită organul ei in afara, astfel, încântând pe Shechinah, ea se bucură. Și acea persoană ar trebui să fie fericită, și să ofere mulțumire și laudă Creatorului pentru că a recompensat-o cu o mică porţie de Kedusha, indiferent de cât de mult are … De aceea, spunel, mica porţie pe care o am de Tora si Mitzvot este mai importantă decât oricare dintre plăcerile lumești … și văd că există oameni care nu au asta. Rezultă că este cea în care binecuvântarea locuiește, și are un motiv pentru a fi fericită. Omul vede că restul oamenilor sunt fericiți și veseli cu prostii, în timp ce Creatorul i-a dat înțelepciune și pricepere, ca să se bucure în Creator.

Scrieri de Rabash, Vol 2, CE „NU EXISTĂ BINECUVÂNTARE ÎN CEEA CE ESTE SOCOTIT” ADICĂ ÎN MUNCĂ

4)  Există mulți oameni în lume cărora nu le-a fost dată puterea de a lucra lucru sfânt, chiar și în cele mai simple moduri, chiar și fără intenția și în Lo Lishma (nu pentru Numele Ei), chiar și în Lo Lishma al Lo Lishma, și chiar în pregătirea pentru pregătirea îmbrăcăminţii Kedusha (Sfințenie), în timp ce i-a fost împărtășită dorința și gândul de a face din când în când o muncă sfântă, chiar și în cel mai simplu mod posibil, dacă el poate aprecia importanța acesteia, în funcție de importanța pe care o atribuie mkuncii sfinte, în această măsură ar trebui să dea laudă și să fie recunoscător pentru asta.

Acest lucru este așa pentru că este adevărat că nu putem aprecia importanța de a fi capabil de a menține uneori Mitzvot ale Creatorului, chiar și fără nici o intenție. În această stare vine cineva să simtă euforie și bucuria inimii  Lauda și recunoștința pe care o dă pentru ea extinde sentimentele, și este entuziasmat de fiecare punct unic în munca sfântă, și știe al cui muncitor este, și astfel se înalță tot mai sus. Acesta este sensul a ceea ce este scris: „Îți mulțumesc pentru harul care l-ai făcut cu mine”, adica pentru trecut, și prin aceasta el poate spune cu încredere, iar el spune, „și Tu va face cu mine.”

Baal HaSulam, Şamati, articolul 26 „Viitorul cuiva depinde și este legat de recunoștința pentru trecut”

5) Baal HaSulam ne-a explicat modalitatea încheierii unui legământ: Când doi oameni văd că se iubesc unul pe altul, fac legământ între ei că iubirea lor va rămâne întotdeauna. Şi el a întrebat, „Dacă se iubesc şi înţeleg că această iubire nu-i va părăsi, pentru ce, acest legământ? Adică, de ce fac acest legământ, cu ce scop? Altfel spus, ce câştigă prin încheierea unui legământ? Este doar un ritual sau este pentru vreun profit?

El a spus că motivul facerii legământului este acela că acum ei înţeleg că este în interesul fiecăruia să se iubească unul pe celălalt pentru motive pe care acum ei le văd – că fiecare îl simte pe celălalt şi îi pasă numai ca celuilalt să-i fie bine – aşa că fac un legământ.

Şi, fiindcă acum nu are nicio plângere împotriva prietenului său, sau nu ar face legământul, ei îşi spun unul altuia „este avantajos pentru noi ca să facem un legământ o dată pentru totdeana”. Cu alte cuvinte, dacă va mai fi vreodată o situaţie în care unul are nemulţumiri faţă de celălalt, amândoi îşi vor aminti de legământul ce l-au făcut atunci când iubirea era revelată între cei doi.

La fel, chiar dacă în mod normal ei nu mai simt iubirea, aşa cum au făcut-o atunci, ei îşi vor reaminti încă vechea iubire şi nu se vor uita la starea în care se află de obicei. În schimb, se vor reîntoarce la a face câte ceva pentru celălalt. Acesta este avantajul legământului. Astfel, chiar şi când iubirea care era între ei şi-a pierdut intensitatea, pentru că au făcut legământ, ei au puterea să redeştepte iubirea strălucitoare pe care o aveau înainte. În acest fel, îşi asigură spatele unuia altuia în viitor.

Scrierile lui Rabash, Vol 1, Astazi vă ridicaţi, voi toţi
6. Și voi, prietenii care sunteţi aici, la fel cum aţi fost înainte într-o stare de iubire, așa ar trebui să rămâneţi nedespărţiţi de acum, până când Creatorul se bucură de voi și cheamă pacea asupra voastră și prin meritul vostru va fi pace în lume . „De dragul fraților și prietenilor mei, voi spune,”Pacea fie în voi.””

Cartea Zohar cu comentariu Sulam [Scara], Aharei Mot, articolul 66

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: