Creatorul dorește cu adevărat să ni Se dezvăluie

939.01Revelarea luminii depinde doar de vas, deoarece lumina este în repaus absolut. Prin urmare, toată munca noastră se concentrează pe construirea vasului  (Kli) în funcție de mărimea și calitatea căruia ni se dezvăluie măreția și calitatea Creatorului.

Prin urmare, Creatorul este numit „vino și vezi” (Bo-Re). Măreția Creatorului este determinată de vasul pe care îl creăm pentru revelarea Lui. Dacă corectăm toate dorințele de a primi create de Creator, obținem o revelare infinită, adică nelimitată, a Creatorului către creaturi. Apoi, după sfârșitul corectării, există noi etape de realizare, despre care încă nu știm.

Între timp, trebuie să ne reunim și să ne conectăm, astfel încât să nu rămână bariere între noi. Cu cât întreaga lume își restrânge egoismul și se anulează, cu atât devine mai puternică revelarea Creatorului în Kli-ul nostru. Desigur, Creatorul nu se poate dezvălui decât în grupul de zece.

Totul depinde de integrarea prietenilor – de cât de mult suntem capabili să ne conectăm dorințele, inimile – și nu de cantitatea de cunoștințe.

Dacă aducem fragmente dintr-un vas rupt, atât de strâns încât să nu rămână fisuri între ele, putem dezvălui umplerea în el, lumina nu se va mai scurge din el ca apa dintr-o ceașcă crăpată. Împlinirea depinde de puterea unității noastre și de caracterul ei, de profunzimea egoismului pe care îl depășim și de modul în care ne unim. Toate acestea determină forma revelării Creatorului pentru noi.

Creatorul este complet dependent de creaturi. El ni Se dă pe Sine, dă creaturilor dreptul de a determina revelarea Lui.

Creatorul dorește cu adevărat să ni Se reveleze, și ne conduce în acest sens în secret de fiecare dată. Dar El nu ni se poate revela; altfel nu am avea Kli pentru revelarea Sa, voința liberă, propria dorință pentru calitatea Sa de dăruire și iubire. De aceea, Creatorul acționează întotdeauna într-un mod ascuns, împingându-ne să ne unim, cu o mână invizibilă și încercând să ne trezească. În același timp, El rămâne ascuns și suferă foarte mult de faptul că nu putem reuși în acest sens.

Aceasta se numește suferința Shechina. Creatorul regretă teribil că El le-a dat oamenilor toate mijloacele necesare și că ei nu folosesc oportunitățile pe care le-au primit. Iar Creatorul nu ne poate da mai mult decât atât. Dacă nu am implementat încă starea anterioară, El nu ne poate avansa mai departe.

Prin urmare, trebuie să stabilim între noi relații cât mai asemănătoare cu Creatorul. Este sarcina omului, de a deveni asemenea Creatorului, care ulterior va fi numit Adam, din cuvântul „similar” (Domeh). Relația noastră reciprocă determină revelarea calității Creatorului „vino și vezi”, oferindu-I plăcere și ridicând Shechina din praf, deasupra capului nostru, deasupra gândurilor și dorințelor noastre egoiste.

Prin urmare, sarcina principală a congresului este progresul reciproc, cu toții împreună către un singur scop.

Din Congresul Mondial de Cabala, “Descoperind viaţa în grupul de zece” 26.02.2021, „Măreția Creatorului din grupul de zece”, Lecția 2

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed