“Care poate fi soluția/soluțiile pentru conflictul Israel-Palestina?” (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, pe Quora: Care poate fi soluția/soluțiile pentru conflictul Israel-Palestina?

Actuala criză Israel-Palestina este un alt capitol al unui vechi conflict datând de la eforturile noastre timpurii de a restabili un Stat Evreu.

Pe scurt, deținem cheia pentru a pune capăt acestei crize. Unitatea sau diviziunea noastră face diferența dintre inamicii noștri care se potolesc sau se ridică împotriva noastră. De asemenea, măsura în care suntem uniți sau divizați reflectă măsura în care dușmanii noștri se calmează sau se aprind.*

De ce este unitatea noastră factorul decisiv în acest conflict?

Acest lucru se datorează faptului că unitatea, și mai exact unitatea deasupra diviziunii, marchează unicitatea noastră și ceea ce ne-a făcut un popor evreu începând cu aproximativ 4000 de ani în urmă în Babilonul antic. Când Babilonul a cunoscut o criză de diviziune socială, cu conflicte și ură care rupeau vechea societate babiloniană, Avraam – un preot babilonian, care a descoperit calea unirii deasupra diviziunilor în creștere, adică, ajungând la revelația forței unice a iubirii și a dăruirii care există în realitate deasupra ego-ului în creștere – a început să predea deschis oricui dorea să învețe această cale pe care a descoperit-o.

Întrucât diviziunea din întreaga societate a fost simțită ca o problemă majoră, mai mulți oameni s-au adunat în jurul lui Abraham și au implementat metoda pe care o preda acesta. Au continuat să descopere forța unificatoare unică a iubirii deasupra impulsurilor lor divizorii și, făcând acest lucru, au devenit cunoscuți ca „poporul Israel”. Cuvântul „Israel” vine de la „Yashar Kel”, care înseamnă „direct la Dumnezeu”, adică direct la forța unică a iubirii care umple realitatea. Mai târziu, acest grup a devenit cunoscut sub numele de „evrei” (cuvântul ebraic pentru „evreu” [Yehudi] provine din cuvântul „unit” [yihudi] [Yaarot Devash, Partea 2, Drush nr. 2]).

Prin urmare, națiunea evreiască a fost fondată pe această bază ideologică. Oamenii care trăiau în vechiul Babilon, care simțeau presiunea diviziunii și a urii acelor timpuri, s-au adunat sub îndrumarea lui Avraam și s-au unit în cele din urmă deasupra impulsurilor lor divizorii. Procedând astfel, ei au devenit cunoscuți ca „o lumină pentru națiuni”. Adică, obținerea forței unificatoare a naturii deasupra egoului uman, care provoacă toate diviziunile și problemele din societate, afectează pozitiv toate „națiunile”, adică toți oamenii din lume. O masă critică de oameni care se unesc în iubire mai presus de diferențele și diviziunile lor răspândește iubire, unitate, grijă reciprocă, sprijin și încurajare în întreaga omenire în general. Și când oamenii simt această forță de unitate care îi conectează, se simt mai fericiți, plini de încredere, de putere și căldură, și apoi venerează sursa care le aduce astfel de simțiri.

Așa cum era atunci, așa este și astăzi, dar la o scară mult mai mare, globală.

Egoul uman, diviziunea, conflictele și ura sunt în creștere și duc la crize peste tot. De exemplu, escaladarea în Israel și Palestina are loc în timpul unei perioade de împușcături în masă în Statele Unite, devenind aproape la fel de obișnuită ca micul dejun și, mai general, în ciuda conexiunilor noastre tehnologice și economice în creștere la nivel mondial, ne simțim mai izolați, stresați, deprimați, goi și neliniștiţi ca niciodată. Cu cât oamenii simt tot felul de sentimente și fenomene negative în viața lor, cu atât apar mai multe sentimente de nemulțumire față de poporul Israel.

Dacă noi, evreii, am funcționa în conformitate cu înclinația unificatoare original, care ne-a adus împreună, vom răspândi atunci o forță pozitivă de unire în lume și vom experimenta astfel o reacție pozitivă din partea lumii. Dacă totuși, așa cum se întâmplă în prezent, nu reușim să facem mișcări spre unitatea noastră, atunci împiedicăm forța pozitivă de unire să ajungă la umanitate și ura se stârnește în mod natural împotriva noastră pentru a ne determina să ne unim. Prin urmare, sper că ne vom trezi la nevoia noastră predestinată de a ne uni, mai devreme decât mai târziu, întrucât acest lucru ne-ar scuti pe noi înșine și omenirea de multă durere și suferinţă.

Pur și simplu nu avem niciun indiciu cu privire la ceea ce ar duce la o calibrare unificatoare a atitudinilor noastre față de ceilalți. Criza actuală Israel-Palestina se va calma și, în plus, crizele care se întind la niveluri personale, sociale, economice și ecologice din întreaga omenire ar dispărea, de asemenea. Exploatarea, manipularea, ura și abuzul crescând în umanitate s-ar inversa în formele sale pozitive de sprijin reciproc, considerație, încurajare, iubire și grijă.

De aceea am depus atât de multe eforturi pentru a răspândi mesajul despre necesitatea unității evreiești, deoarece punerea în aplicare sau neglijarea acesteia vor determina dacă umanitatea trece la un parcurs armonios și unitar de dezvoltare, sau dacă vom continua să decădem pe calea actuală de scindare.

* Vedeti cartea mea, Alegerea evreiască: Unitate sau antisemitism: Fapte istorice despre antisemitism ca reflectare a discordiei sociale evreieşti, pentru mai multe detalii despre acest subiect.

Scris/editat de studenţii Cabalistului Dr. Michael Laitman.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: