“Evreii din armata germană de astăzi” (Times Of Israel)

Michael Laitman, pe The Times of Israel: “Evreii din armata germană de astăzi

După încercarea Germaniei naziste de a-și elimina populația evreiască (și a lumii), astăzi 118.000 evrei locuiesc în Germania. Au trecut opt ​​decenii de la al Doilea Război Mondial și în prezent există aproximativ 300 de evrei care poartă uniforma militară germană „gata să moară” pentru patria lor. Unii dintre ei provin chiar din familii de supraviețuitori ai Holocaustului.

Cum este posibil ca evreii să se alăture armatei germane după atrocitățile militare comise împotriva evreilor de către naziști? Răspunsurile variază.

Unii susțin că aceasta este modalitatea de vindecare a rănilor istoriei, iar alții cred că aceasta este de fapt calea de a curăța prejudecățile, deoarece astăzi există o nouă Germanie. Dar fiecare afirmație izvorăște dintr-un sentiment de auto ȋndreptăţire, dintr-o dorință de a arăta tuturor că „evreii nu sunt ceea ce oamenii au crezut întotdeauna că sunt”. Este o dorință de a fi acceptat și înțeles.

În timpul Primului Război Mondial, aproximativ 100.000 de soldați evrei germani au luptat pentru țara lor. Înainte de a li se interzice să slujească în armată când Hitler a venit la putere în 1933, ei au luptat la fel de mult ca orice german creștin pentru a-și sluji patria și au făcut tot posibilul să arate că sunt germani loiali. Dar i-a ajutat asta atunci când naziștii cu agenda lor de supremație ariană au ajuns la putere? De ce cred ei că va fi astăzi diferit? Cum pot ignora faptul că există încă antisemitism crescȃnd în toată țara și extremiști de dreapta în cadrul armatei și poliției germane, așa cum au descoperit autoritățile în ultimii ani?

Așa cum nimeni nu a prevăzut că la numai cincisprezece ani după Primul Război Mondial evreii vor fi acuzați pentru toate necazurile Germaniei și participarea lor la război va fi prezentată ca un act de trădare împotriva țării în care au luptat și au murit, astăzi nimeni nu-i va saluta.

Pentru a înțelege de unde vine fenomenul tăgăduirii de sine a evreilor, trebuie să înțelegem cine este un evreu și care este rolul lui. Evreii au un element care s-a întipărit în ei pe vremea strămoșului nostru Avraam, care a culminat cu acceptarea Torei la poalele Muntelui Sinai. Acest element spiritual îi leagă pe evrei de puterea naturii; este un element care nu există în nicio altă națiune. Prin acest element spiritual evreii pot deveni un canal care duce la abundență, lumină și putere spirituală pentru întreaga lume. Asta înseamnă să fii „o lumină pentru națiuni”.

În perioada celui de-al Doilea Templu, poporul evreu se afla la apogeul gloriei sale și uniți într-o iubire frățească care a luminat întreaga omenire. Dar pe măsură ce egoismul, instinctul malefic, forța negativă, au crescut și i-au despărțit, frăția și iubirea au fost înlocuite cu ura liberă care i-a trimis pe evrei în toate colțurile lumii.

De la distrugerea Templului, evreii nu au reușit să-și îndeplinească rolul în umanitate și, ca urmare a acestuia, evocă un sentiment de ură cunoscut sub numele de antisemitism. Pentru a scăpa de ura împotriva lor, ei încearcă să-și ascundă identitatea evreiască oriunde locuiesc sau încearcă să se integreze în cadrul instituțiilor, ca acei evrei care se alătură în rândurile armatei germane de exemplu. În cazuri extreme, conștient sau inconștient, devin ei înșiși cei care urăsc pe evrei.

În toate privințele, evreii încearcă să se elibereze de rolul care le este atribuit încercând să-și elimine originea spirituală. Dar acest lucru este imposibil. „Gena” evreiască este în esența lor. Este o rădăcină spirituală care este deasupra naturii și îi obligă să fie evrei.

Singura acțiune pe care evreii trebuie să o îndeplinească astăzi este să se unească între ei. Acesta este actul care a făcut din ei o națiune la început; este de asemenea singurul act care le-a câștigat vreodată respect și bunăvoință din partea altor popoare și națiuni — este simplul act de promovare a valorii solidarității și coeziunii de la evrei în întreaga lume.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: