“Moştenirea unui uriaş” (Linkedin)

Noul meu articol pe LinkedinMoştenirea unui uriaş

The Writings of Baal HaSulam

Astăzi, 7 octombrie, în urmă cu șaizeci și opt de ani, a murit Rav Yehuda Ashlag, cel mai mare cabalist și gânditor al timpului nostru și unul dintre cei mai mari din toate timpurile. El a devenit cunoscut sub numele de Baal HaSulam (autorul Sulamului [scării]) după comentariul său Sulam la Cartea Zohar. El a trăit ambele războaie mondiale, le-a prezis cu mult timp înainte și a avertizat evreii din Polonia că o calamitate îi așteaptă cu mult înainte de Holocaust. A scris despre asta, a vorbit despre asta și a organizat evadarea a sute de familii din Polonia în ceea ce era atunci Palestina și mai târziu a devenit statul Israel. Eforturile lui au fost zădărnicite. Familiile au fost intimidate să rămână în Polonia, iar scrierile lui au fost interzise.

Ulterior, Baal HaSulam s-a mutat singur în Palestina și a muncit la fel de sârguincios pentru a răspândi mesajul unității între evrei și al unității în întreaga lume. Totuși, și în Palestina scrierile lui au fost interzise și a fost amenințat că va fi închis dacă va continua să-și răspândească ideile.

Din fericire, multe dintre scrierile sale au supraviețuit, astfel încât să putem afla despre măreția sa și să-i realizăm mesajul. Astăzi, este imperativ să înțelegem moștenirea lui și să-i realizăm învățătura pentru că, printre altele, a detaliat cum putem evita un al Treilea Război Mondial nuclear.

În ultimii ani ai vieții sale, Baal HaSulam și-a dedicat timpul pentru a scrie comentariul său monumental la Cartea Zohar, singurul comentariu complet de la scrierea Zoharului în urmă cu aproape două milenii. În anii anteriori lucrării sale la Zohar, el și-a împărțit timpul între scrierea unui comentariu cuprinzător asupra scrierilor lui ARI, care a devenit cunoscut sub numele de Studiul celor Zece Sefirot, și scrierea de eseuri despre evenimentele și procesele contemporane care au modelat istoria lumii.

În anii ‘30, cu mult înainte ca oamenii să vorbească despre globalizare sau interconectarea națiunilor, Baal HaSulam a scris o serie de eseuri care avertizează împotriva exploatării, deoarece suntem dependenți unul de celălalt. Două eseuri în special, „Pacea” și „Pacea în lume” au analizat starea umanității, încotro se îndreaptă și ce trebuie făcut.

În iunie 1940, a publicat o lucrare pe care a vândut-o pe stradă ca pe un ziar obișnuit. Conținea articole de opinie în care el a analizat situația din lume în perspectiva războiului mondial care se desfășoară în Europa și în alte părți și a subliniat pericolul care îi aștepta pe evreii polonezi. Din păcate, era prea târziu pentru a-i salva. Dacă l-ar fi ascultat în anul 1920, probabil că lucrurile ar fi fost foarte diferite.

În anii 1950, cu puțin timp înainte de moartea sa, a scris ceea ce a prezis pentru lume, dar nu a reușit niciodată să-l publice. El spera că acum, după ce lumea a văzut ororile armelor nucleare, oamenii vor fi dispuși să se ridice deasupra ego-ului lor și să se unească. El a avertizat, de asemenea, că, dacă nu o vor face, omenirea s-ar cufunda într-un al Treilea, și chiar al Patrulea Război Mondial, ambele ar fi nucleare, iar relicvele vor trebui totuși să se ridice deasupra egoului lor și să se unească pentru a pune capăt urii si războiului.

Moștenirea lui Baal HaSulam sunt eforturile sale de a ajuta umanitatea să se unească. Astăzi vedem cât de esențial este să înțelegem mesajul său de unitate și să-l răspândim, deoarece este singurul mesaj care poate preveni un al Treilea Război Mondial.

Cabaliștii au fost întotdeauna înaintea timpului lor. Predecesorii lui Baal HaSulam, de asemenea au fost înțeleși greșit în timpul vieții lor. Sper că înțelegem mesajul lui Baal HaSulam nu la câteva secole după trecerea sa, ci acum, cât mai este timp să evităm o tragedie globală.

Pentru scrierile lui Baal Hasulam (neincluzând Cartea Zohar și Studiul celor Zece Seforot), citiți Scrierile lui Baal HaSulam, Vol. 1 și Vol. 2.

Pentru a afla mai multe despre lucrările cabaliştilor și rezistența la mesajul lor de-a lungul veacurilor, citiți  Un pod foarte îngust: Soarta poporului evreu

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed