Viitorul este Aici

Baal HaSulam, “Naţiunea”: Omul n-a atins încă stadiul perfecţiunii sale şi se află în mijlocul dezvoltării sale. El este supus războiului dintre forţele pozitive şi negative, mesageri loiali care conduc întreaga umanitate către perfecţiunea finală.

Întrebare: Operează aceste forţe într-o societate umană?

Răspuns: Nu, deoarece societatea aparţine în totalitate nivelului de dezvoltare animat. În scopul de a se ridica mai sus, societatea trebuie să se alăture celor ce învaţă să se corecteze. Masele nu au impulsuri proprii pentru corectare. Înţelepciunea Cabalei le dă numai voinţa de a-şi pleca capetele în faţa celor capabili să avanseze, precum AHP care se anulează pe sine în faţa Galgalta ve Eynaim (GE).

Chiar dacă prin dorinţa egoistă el are multă putere, este incapabil de mai mult. Nu are forţe opuse care reprezintă două înclinaţii. Există numai două forţe de acelaşi ordin şi ele se compensează una pe cealaltă. Aceste este motivul pentru care masele nu lucrează mai presus de raţiune. Ele au construit sisteme politice, economice, ştiinţifice, sociale, educaţionale şi culturale bazate pe înţelegerea lor mutuală, egoistă.

Cu toate acestea, astăzi totul devine scufundat în criză deoarece lumii i se dezvăluie sistemul destinat să ne ridice mai sus, de fiecare dată. Vechea putere, programele vechi, tendinţele şi modelele nu ne mai pot ajuta. Abordările anterioare nu funcţionează la noile provocări. Acesta este motivul pentru care, în cele din urmă, toate eforturile dezvăluie numai o adâncire mai mare a crizei, natura ei incontrolabilă şi incapacitatea noastră de a rezolva situaţia. Lumea viitoare este în sfârşit aici.

Treptat, prin mari şi triste greşeli, oamenii vor înţelege că a fost dezvăluită o imagine nouă şi sănătoasă a naturii care demonstrează o formă a umanităţii total nouă. Acest lucru se referă la relaţiile în familie şi între generaţii, între oameni şi ţări. Şapte bilioane de oameni trebuie să devină cu adevărat un singur sistem, independent de toate contradicţiile interne.

Voi întrebaţi despre două forţe de dezvoltare. Astfel,  forţa  negativă este în interior, şi forţa pozitivă conectează oameni în exterior, în pofida celei negative. Cu toate acestea, aceasta se întâmplă numai când ei se alătură lui Galgalta ve Eynaim şi primesc sfaturi de acolo, ca o turmă gata să-l urmeze pe păstor.

După cum scria Baal HaSulam, este îndeajuns să ai un pastor şi o mie de capete, şi ei pot fi siguri că ei vor ajunge la destinaţie în condiţii de siguranţă şi nevătămaţi. Cu alte cuvinte, lor le este garantată atingerea stadiului  bun. Totul depinde de cât de mult se vor reduce înaintea lui.

După cum este scris în “Introducere la Cartea Zoharului”: “Dacă un şir de o mie de orbi se plimbă de-a lungul drumului, şi există cel puţin un lider între ei care poate vedea, ei sunt siguri că iau calea cea dreaptă şi nu cad în gropi şi obstacole, atâta timp cât ei îl urmează pe cel ce are doar deficienţe de vedere şi îi conduce. Dar dacă această persoană lipseşte, ei sigur se poticnesc de fiecare obstacol de pe drum, şi vor cădea cu toţii în groapă.”

În acest fel, criza modernă trebuie să dezvăluie următoarele două lucruri:

  1. Oamenii nu vor fi capabili să găsească o soluţie urmând raţionamentele şi înţelegerea proprie deoarece ei  sunt într-o lume nouă, o nouă reţea de interconectare. Garanţia reciprocă a fost revelată între ei, dar ei sunt incapabili să respecte legile ei şi să facă ceva în mod corect. Ei nu ştiu cum să gestioneze această reţea de garantare reciprocă.
  2. Singura soluţie este să accepte sfatul celor care studiază, care aspiră spre garantare reciprocă şi trăiesc pentru ea.

În acest fel, întreaga lume va atinge corectarea reciprocă. Pentru aceasta sunt necesare ambele forţe: cea pozitivă, Galgalta ve Eynaim, oameni care se îndreaptă “direct spre Creator,” şi cea negativă, respectiv “naţiunile lumii.”

Fiecare dintre aceste forţe se completează reciproc, dar nu în mod egal. Similar modului în care o forţă de răcire a învins în cele din urmă puterea destructivă a focului şi a încuiat-o în interiorul unui înveliş în timpul formării pământului, şi aici, sfârâitul dorinţelor egoiste trebuie să trimită la puterea echilibrată  de a dărui şi să-i accepte forma, indiferent de focul clocotitor din acestea.

Din partea a 5-a a  Lecţiei Zilnice de Cabala 25/9/2011, “Naţiunea”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed