La aniversarea plecării lui ARI

Suntem onorați că am avut un asemenea profesor, pe Baal HaSulam care a fost următoarea întrupare a sufletului marelui Ari. Se spune că Ari a fost Mesia ben Yosef, adică a conectat pentru noi întreaga Cabala anterioară cu starea actuală a sfârșitului corecției, cu generarea erei lui Mesia.

Prin urmare, imediat ce a fost dezvăluită Cabala de către Ari, cabaliștii au părăsit toate celelalte curente din Cabala și au acceptat metoda lui. Acest lucru nu s-a datorat faptului că metoda Ari a fost mai pe înțeles sau că s-a ridicat deasupra altora în înțelegerea sa, ci din cauza legăturii sufletului său cu sfârșitul corecției.

Sufletul lui Ari este legat direct de sfârșitul corecției și, prin urmare, prin el și învățăturile sale putem stabili și o legătură cu starea finală corectată și o realizăm corect noi înșine, cu toții împreună și fiecare dintre noi în parte.

Baal HaSulam scrie în „Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot”: „Nu aveți o generație fără unii ca Avraam, Ițhac și Iacov.” Într-adevăr, acel om evlavios, Rav [învățătorul, marele] Isaac Luria [ARI], s-a tulburat și ne-a oferit cea mai completă măsură. El a făcut minunat mai mult decât predecesorii săi și, dacă aș avea o limbă care să laude, aș lăuda ziua aceea când înțelepciunea lui a apărut aproape ca ziua în care Tora a fost dată lui Israel”.

Într-adevăr, nu suntem în măsură să măsurăm cât de sus era Ari, întrucât un sugar nu poate măsura acțiunile adulților. Dar tot ceea ce avem astăzi a venit de la Ari, iar prin sufletul său, primim cel mai mare impact și cele mai mari corectări. Baal HaSulam și Rabaș stau în spatele lui Ari în acest lanț.

Ari însuși nu a scris nicio singură carte – toate au fost scrise de studenții săi. Unele dintre însemnări au fost ascunse în mormântul său, iar altele au fost păstrate în secret într-un cufăr și, astfel, au ajuns la vremea noastră. Desigur, în toat această muncă, a fost o forță și un proiect mai mari.

Altfel, cum ar fi posibil ca o dorință mai înaltă să se trezească brusc într-un comerciant, cum a fost Ari, care călătorea între Egipt, Israel și Damasc și care s-a ocupat de comerț și să-l forțeze să se stabilească în Israel și să se dedice Cabalei.

Toate informațiile despre Ari sunt foarte inexacte: în Safed (Țfat) există două sinagogi numite după el și nu este clar din care a făcut parte. Totul este foarte vag, ca și cum nu am vorbi despre o persoană. Nu există informații despre familia sa, soția, copiii, dacă a avut urmași. Nimic nu este clar. Desigur, nimeni nu are libertatea de alegere și tot ceea ce s-a întâmplat cu Ari a fost dictat de Sus, de către Creator.

Înainte de Ari, doar câțiva indivizi aleși se angajau în secret în Cabala. Dar după el, Cabala a ieșit din ascundere. Viața lui Ari în Safed nu a fost ușoară datorită numeroșilor adversari ai Cabalei. Până în final, el a început să dezvăluie Cabala și să organizeze grupuri.

El a fost ajutat de faptul că Ramak, rabinul Moșe Cordovero, care avea o mare autoritate în Safed, a intervenit pentru el și a înțeles că metoda Ari provine de la o înțelegere adevărată și profundă.

Ari este unic prin faptul că a dezvăluit știința Cabala într-un mod complet nou. El a fost cel care a introdus concepte precum cele zece Sfirot, Lumina directă și reflectată, Malhut, Masah și care a determinat cu exactitate structura Lumilor și a Parțufim. Toate acestea sunt descrise în cartea Pomul Vieții, scrisă de Haim Vital din cuvintele profesorului său.

Haim Vital a studiat cu Ari doar un an și jumătate înainte de moartea profesorului său. Și în acest an și jumătate a reușit să obțină cunoștințe suficiente pentru douăzeci de cărți. Au fost necesare încă trei generații pentru a colecta și tipări aceste cărți. Este evident că există un fel de Forță Superioară peste cea umană în spatele tuturor acestor lucruri.

După Ari, Cabala a fost dezvăluită pentru că a adus lumii o forță spirituală specială. Și pe lângă asta, învățăturile sale au început încet să se răspândească. Nu contează că a predat doar într-un oraș mic ca Safed. Această forță spirituală, pe care a adus-o mai aproape de lumea noastră prin sufletul său, a început să fie simțită peste tot în lume.

Datorită acestui fapt, a apărut în Rusia un cabalist precum Baal Șem Tov, care a continuat activitatea lui Ari și a început să vorbească despre aceleași concepte: Lumi, Sfirot, Parțufim. În Hasidism este obișnuit să numim astfel învățăturile lui Baal Șem Tov, dar, în esență, temelia a fost pusă de învățăturile lui Ari.

Baal HaSulam a scris că el a fost următoarea întrupare a sufletului lui Ari, adică a avut o legătură directă cu el și a fost capabil să înțeleagă direct tot ceea ce Ari a obținut. Următoarea reîncarnare a sufletului este ca o moștenire a întregii împliniri spirituale a tatălui, care a fost transmisă fiului.

Baal HaSulam scrie în „Introducere la Cartea Panim Meirot uMasbirot”: „Nu există suficiente cuvinte pentru a măsura lucrarea sa sfântă în favoarea noastră. Ușile către obținere erau încuiate și bătute în cuie, iar el a venit și le-a deschis pentru noi”. Restricție, Masah, Lumină Reflectată, Ari le descrie nu numai modul în care Lumina se răspândește de Sus în jos, ci dezvoltarea specifică a dorinței, etapele ei de îngroșare, conexiunea acestui proces la puterea ecranului. Prin urmare, el aparține generației corecției și este considerat Mașiah (Mesia) Ben Yosef, după care începe corectarea lui Malhut însăși, epoca lui Mașiah Ben David.

Poate chiar înainte de Ari, cabaliștii au atins aceleași înălțimi, dar nu au primit o înțelegere explicită sub formă de conexiune între Lumini, Kelim și ecrane (masahim). Înțelegerea lor a venit ca o revelație de Sus și nu din propriile lor Kelim, permițându-le să construiască lumea prin înțelegerea lor. Prin urmare, după Ari și nu numai, toată lumea poate studia Cabala și poate înțelege treptat ceea ce i s-a dezvăluit.

Fără a explica cum lucrează dorința cu Masah-ul și cu Lumina Reflectată, este imposibil să implementăm corectarea. Prin urmare, cabaliștii dinainte de Ari au făcut doar pregătirea pentru corectare, în timp ce Ari a dezvăluit munca de jos în Sus și ne-a dezvăluit metoda de corecție, Cabala practică.

Ziua plecării unui cabalist este ziua ascensiunii sale. Prin urmare, în această zi vrem să fim conectați cu Ari, cu sufletul și tehnica sa într-un mod special, chiar mai mult decât înainte și, sărbătorim ziua memoriei sale. De fapt, aceasta este o zi veselă, deoarece sufletul său s-a împlinit și s-a ridicat la un nivel superior. Prin urmare, cabaliștii nu se întristează niciodată pentru cei plecați.

 

Din partea a doua a Lecției zilnice de Cabala 4/08/20 ”Ziua memorială ARI”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed