Criza: găsirea soluţiei

Astăzi, devenim tot mai conştienţi că existenţa noastră este dăunătoare şi numim asta „criză”. Încă nu credem că este vorba despre o criză generală care înglobează toate domeniile existenţei umane. Încă nu credem şi nu conectăm toate crizele individuale în sânul familiei, în educaţie, în cultură, în ştiinţă, în relaţii şi cel mai important, criza ameninţă existenţa noastră financiară, economică şi ecologică. Totuşi, toate aceste crize sunt, în esenţă, aceeaşi criză.

În general, cuvântul criză, în traducerea şi semnificaţia sa corectă, simbolizează naşterea. În ebraica veche şi de asemenea, în aramaică, termenul indică acelaşi lucru, un loc unde o femeie dă naştere. În timpurile vechi, existau pietre speciale de naştere, acolo unde o femeie da naştere cu ajutorul moaşelor. Acest loc a fost numit “Mashber”. Acest simbol se regăseşte pentru a simboliza naşterea în numeroase limbi, tradus prin „naşterea a ceva nou”.

Adică, nu ar trebui să considerăm o criză aşa cum este văzută de toţi cei care vor să obţină mai mult din această lume şi care, între timp, acţionează precum egoiştii, fără nicio deliberare. Puteţi vedea că există mulţi oameni care gândesc că ceva trebuie să fie corectat în această criză şi apoi totul va fi bine, aşa cum era cu o zi înainte.

Dar în ultima vreme, există tot mai puţine persoane ca acestea şi vom vedea toate acestea întâmplându-se foarte repede. După cinci ani de criză, este deja clar că ea continuă şi nu va trece  de la sine. Se spune deja că va dura în jur de douăzeci de ani ca să treacă, ca şi cum ar fi posibil să corectezi ceva utilizând vechi metode. Deja a devenit clar că această criză nu se va termina într-un an sau anul viitor.

Conform înţelepciunii Cabala, criza va continua. Ea va evolua şi se va adânci. Încă vom atinge stări pe care, la ora actuală, le vedem ca imposibile, când oamenii vor pierde faţa lor umană, devenind precum animalele sălbatice, luând asupra lor legile, reguli generale şi normele de comportament care au fost considerate ca inumane, sub nivelul uman de-a lungul secolului al XXlea. Convenţiile acceptate vor fi date de-o parte de ego-ul nostru în evoluţie şi, în general, progresiv, vom coborî la nivelul fiarei.

Pe durata acesteia, ar putea fi chiar războaie. Vedem se întâmpă deja asta în lume , când dintr-o dată, fără raţiune clară, izbucnesc conflicte în diferite regiuni şi naţiuni şi fenomenele încep să apară, motivele adevărate nefiind clare pentru toată lumea. În esenţă, aceste motive au existat mereu dar au fost îngropate în interior şi nu au fost vizibil sau destul de importante pentru a provoca probleme, precum în Siria sau Liban, şi aşa mai departe. Se vorbeşte aici despre probleme sociale şi politice.

Şi în plus de asta, există raţiuni economice profunde, pentru că ego-ul se dezvăluie în primul rând şi înainte de toate, în domeniul economic. Aceasta, deoarece economia reflectă legătura dintre noi, cine cui dă, cât şi cum primesc. Prin urmare, economia ne arată în primul rând, cât a devenit sistemul de necontrolat. Nu înţelegem, deloc, ce legi sunt acelea care ne guvernează în prezent, deoarece lumea este în creştere la un alt nivel. Conform nivelului său de dezvoltare, umanitatea a trecut deja prin stadiul egoist şi a atins o anumită limită. Şi, cum spera deja Baal HaSulam, la începutul secolului al XXlea, plecând de acum, din ce în ce mai mult, ne vom da seama că trebuie să ne conectăm.

În esenţă, toate aceste condiţii existau şi în Rusia, în timpul revoluţiei socialiste. Sunt toate revelaţiile evoluţiei interioare a fiinţei umane, spre o nouă ordine socială. Dar, în final, nu a fost nimic. Precum ştiţi, Baal Hasulam a sperat foarte mult că revoluţiile în Rusia şi în Polonia vor evolua în mod diferit, şi nu doar pentru a lua puterea în propriile lor mâini şi a stabili o nouă ordine egoistă, un nou guvern. Primul război mondial a fost „un declanşator”, prima „lovitură”, primul impuls spre faptul că lumea trebuie să înceapă să

De aceea este spus în înţelepciunea Cabala că dacă oamenii nu reuşesc să înţeleagă că evoluţia trebuie să se facă prin conexiunea deasupra ego-ului, evoluţie care ne conduce acum spre această conexiune, lumea va continua să devină din ce în ce mai de neînţeles. Aceasta, deoarece natura, care a fost deja descoperită în fiecare dintre noi şi noi toţi împreună, ne-a împins, de mii de ani, într-o formă egoistă.

În conformitate cu ego-ul nostru, noi am dezvoltat ştiinţa, tehnologia, comerţul şi diverse relaţii sociale, noi am schimbat societatea, am trecut printr-o schimbare de formă…

Dar, în cele din urmă, ego-ul a ajuns la finalul dezvoltării sale şi a început să „ruleze” în sine. De ce ? Deoarece natura a dezvoltat şi expus întregul ego, extinzându-l la o stare de conexiune absolută, mutuală, globală, „rotundă”. Prin urmare, noi trebuie să fim, de asemenea, „rotunzi”, adică uniţi într-un întreg, şi noi nu facem asta.

Revelat aici, nu este doar un soi de tulburare, ci mai degrabă, este o diferenţă fundamentală între mecanismul nostru economic, politic, social şi intern, şi tot ceea ce există, acest sistem, acest program pe care natura îl aduce pentru noi. Acest lucru se datorează faptului că, a început să fie descoperit nu doar într-o formă mai egoistă, ci într-o formă de comunicare egoistă. Şi totuşi, în acest sistem, există diferite conexiuni altruiste, între noi, care încep a fi revelate, datorită cărora devenim complet transformaţi.

Astfel, se formează o suprapunere între cele două sisteme. Natura sistemului intern este dezvăluită, mai mult, ca fiind altruistă, integrală sau analogică, în timp ce am ajuns să existăm în sânul unui sistem egoist de conexiune mutuală, pe care l-am dezvoltat de milenii. Şi astfel, natura care a stârnit această evoluţie egoistă în noi, s-a schimbat şi continuă să se schimbe, din ce în ce mai mult. În esenţă, Creatorul, sistemul de conexiune integrală, a început să se dezvăluie mai mult în societatea umană, în civilizaţie.

Această stare de opoziţie între cele două sisteme este periculoasă şi nu este deloc evidentă pentru toată lumeai. De aceea, niciun lider de astăzi, oameni de ştiinţă, tehnicieni, politologi, sociologi, politicieni, economişti sau finanţişti, niciunul dintre ei nu ştie cum să gestioneze acest sistem.

Aceasta este cea mai mare problemă. Întotdeauna am guvernat prin dezvoltarea ego-ului; noi l-am condus spre diverse obiective şi domenii. Cineva care a fost mai egoist, mai inteligent, a profitat. Am încercat să facem asta şi în alte forme, precum revoluţia socialistă. Dar nu a existat nicio modalitate de a unii oamenii şi atunci, la final, egoiştii au sosit la putere şi au început să conducă, utilizând doar sloganuri socialiste şi altruiste dar în esenţă, cu acelaşi sistem egoist. De aceea, nu a ieşit nimic din toate astea; dimpotrivă, totul a devenit mai rău.

Şi nu este clar cum va continua lumea să progreseze şi să se dezvolte, înainte de a descoperi că există o metodă de tranziţie de la acest sistem egoist, în care se găseşte toată civilizaţia umană, spre un sistem altruist integral. Aşadar, de noi depinde să clarificăm asta şi să o spunem altora.

Din pregătirea Congresului Krasnoyarsk 13/06/13

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed