“Sincronia ciudată dintre noile vremuri și cabaliștii revoluționari” (Times of Israel)

Michael Laitman, pe The Times of Israel:Sincronia ciudată dintre noile vremuri și cabaliștii revoluționari

Săptămâna aceasta, comemorăm aniversarea trecerii în neființă a marelui cabalist Isaac Luria, cunoscut sub numele de Sfântul ARI. Prin urmare, este un moment bun pentru a reflecta la o sincronie ciudată între sosirea sa și evenimentele globale ale vremii sale. Cu toate acestea, înainte de a vorbi despre ARI ar trebui să vorbim despre fondatorul înțelepciunii Cabala ca atare, rabinul Shimon bar Yochai, cunoscut și sub numele de Rashbi.

Rashbi, autorul Cărții Zohar, cartea fundamentală a Cabalei, a trăit într-un punct critic în istoria omenirii. El a trăit în secolul al II-lea e.n., la scurt timp după ruinarea celui de-al Doilea Templu și exilarea poporului Israel din Ierusalim și dispersarea lui în întreaga lume.

Acea perioadă, primele secole ale Erei Creştine, a fost o perioadă de transformări globale radicale. Lumea trecea de la păgânism la monoteism. Roma era în declin treptat, împreună cu panteonul său de zei, iar o religie în curs de dezvoltare care a devenit cunoscută sub numele de Creștinism, își accelera expansiunea. Acea perioadă a văzut de asemenea, diminuarea culturii grecești și începutul unei epoci mai întunecate în istoria omenirii: Evul Mediu.

Când Evul Mediu s-a încheiat și a început o renaștere cunoscută sub numele de Renaștere, a apărut și un nou cabalist cu învățături revoluționare – Isaac Luria, sau ARI, care a trăit la mijlocul secolului al XVI-lea. Tot atunci a început să se răspândească Renașterea în toată Europa. A fost și perioada în care Martin Luther a trăit și a răspândit ideile sale. Aceste două mișcări revoluționare, Renașterea și protestantismul, au schimbat lumea pentru totdeauna. Cabala lurianică, numită după Isaac Luria, The ARI, a fost la fel de revoluționară; a schimbat modul în care cabaliştii au studiat şi predat Cabala şi a deschis calea pentru explicarea ei într-o manieră pe care lumea o poate înţelege.

Al treilea mare cabalist care a trăit într-un moment crucial al istoriei a fost Rav Yehuda Ashlag, cunoscut sub numele de Baal HaSulam. El a trăit ambele războaie mondiale și a avertizat despre un iminent genocid al evreilor cu ani înainte ca acesta să se întâmple. De asemenea, a trăit pentru a vedea înființarea Statului Israel și apariția blocurilor sovietic și american.

În scrierile sale, Baal HaSulam a scris comentarii ample și clare despre scrierile celor doi predecesori ai săi, Cartea Zohar a lui Rabbi Shimon bar Yochai și scrierile lui ARI. El este cel care a făcut Cabala cu adevărat accesibilă tuturor și care a fost pionier în răspândirea înțelepciunii Cabala în întreaga lume.

Deși nu văd o legătură directă între sosirea cabaliștilor revoluționari și apariția transformărilor ideologice, religioase și culturale în lume, există totuşi o conexiune între cele două, în sensul că ambele exprimă apariția unei schimbări evolutive în umanitate. Lumea se schimbă în expresia sa fizică, iar Cabala se schimbă în expresia sa spirituală, dar ambele procese demonstrează apariția unei noi faze în evoluția umanității. Prin urmare, deși se întâmplă simultan, ele nu sunt derivate una din alta.

Sincronia ciudată dintre sosirea noilor vremuri și apariția cabaliștilor revoluționari este creată nu pentru că sunt conectate una cu cealaltă, ci pentru că ambele sunt legate de aceeași sursă, motorul realității, Forța creatoare a dăruirii care generează totul, susține totul și dezvoltă totul până la scopul său final: unitatea completă a tuturor lucrurilor, legate între ele prin fire de dăruire și iubire reciprocă într-o unitate totală.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed