Sub jugul naţiunilor

Baal HaSulam, “Exil şi răscumpărare”:  Această naţiune nu va găsi odihnă între naţiuni până ce ea nu va realiza versetul: “Şi, plecând de acolo, vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău şi tu Îl vei găsi, dacă tu Îl vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.” (Deuteronom 04:29)

Desigur, putem uşor interpreta aceste cuvinte în sens material: Poporul Israel s-a risipit printre alte naţiuni din întreaga lume şi încă nu s-a găsit. El rătăceşte în mijlocul lor şi doar o mică parte din Israel este pe pământul lui Israel.

Totuşi, noi trebuie să privim la rădăcină şi să înţelegem cuvintele cabaliştilor corect. În realitate, noi am căzut de la proprietatea de a dărui, care este numită “poporul Israel”, în proprietatea de a primi, numită “naţiunile lumii”. Noi locuim printre ele acum şi această proprietate de primire domneşte peste noi. Este exilul din care nu reuşim încă să scăpăm. Prin urmare, noi suferim şi lumea întreagă suferă.

Trebuie să revelăm cauza acestei suferinţe, cauza crizei care mătură lumea. Totul este datorat faptului că, noi suntem încă sub dominaţia naţiunilor lumii, a propriilor dorinţe egoiste, care domnesc asupra noastră, asupra punctului din inimă, asupra dorinţei noastre de unitate cu Creatorul.

Trebuie să ne ridicăm deasupra acestor dorinţe, acestor calcule egoiste şi astfel să ieşim din exil. Realizând individual şi împreună o muncă interioară, graţie eforturilor interne, vom vedea cum ieşirea spre răscumpărare afectează viaţa noastră exterioară, precum şi viaţa interioară şi exterioară a lumii întregi.

Baal HaSulam explică la sfârşitul “Introducere în Cartea Zohar”: Lumea întreagă şi poporul lui Israel sunt divizaţi în interioritate şi exterioritate. Interioritatea este munca împotriva egoismului nostru pentru a se ridica deasupra diferitelor calcule materiale, de a nu trăi decât în dorinţa de a dărui, în iubire şi unitate între noi şi lumea întreagă.

În acest mod, trebuie, de asemenea, să efectuăm munci externe. Şi, în fiecare stare, trebuie să revelăm ceea ce Creatorul cere de la inimile noastre, că le vom corecta.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala, Scrierile lui Baal HaSulam

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: